ACT – SOCIAL

/* πρόταση την οποία έχουμε λάβει εκπρόθεσμα */ Το ACT-SOCIAL είναι μία διαδικτυακή εφαρμογή η οποία προσεγγίζει τον εθελοντισμό και την δωρεά με ένα νέο τρόπο: την τεχνολογία του κοινωνικού δικτύου, γνωστή ως social network. Σκοπός του ACT-SOCIAL είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για κοινωνικά, οικονομικά και κυρίως περιβαλλοντικά προβλήματα και να […]


Η πλατφόρμα Touring Machine

/* πρόταση την οποία έχουμε λάβει εκπρόθεσμα */ Η πλατφόρμα Touring Machine παράγει αυτόματα εξατομικευμένες ξεναγήσεις για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Βασίζεται στην μηχανή παραγωγής φυσικής γλώσσας NaturalOWL, που αναπτύχθηκε από την Ομάδα Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, συντάσσει περιγραφές οι οποίες, αντί να είναι στατικά προαποτυπωμένες, συντίθενται δυναμικά βάσει των ιδιαίτερων […]


Epione

/*  έχουμε λάβει τη πρόταση εκπρόθεσμα */ H «Epione» (Ηπιόνη) είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης πόνου (σωματικού και ψυχολογικού), ανεπτυγμένου σε περιβάλλον .ΝΕΤ, που χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας εικόνας για την ανίχνευση εκφράσεων πόνου και ψυχολογικής κατάστασης στο πρόσωπο του χρήστη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα για προσομοιώσεις σωματικών μελών που λείπουν αντιμετωπίζοντας τον phantom limb […]


Σύνδεση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ και Check in ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΚΑ

/* πρόταση την οποία λάβαμε εκπρόθεσμα */ Βασικές ιδέες της ψηφιακής υπηρεσίας: Χρήση του ΑΜΚΑ ως μοναδικού και ενιαίου αναγνωριστικού στο μητρώο των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία Σύνδεση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ Χρήση ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΚΑ για check in ασθενών που έχουν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων Κλείσιμο ραντεβού σε εξωτερικό ιατρείο […]


Μαΐου 7, 2010

ΔΟΜΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Με προτεραιότητα στους τουριστικούς οικισμούς να εντάσονται περιοχές εντός σχεδίου ώστε να υπάρχει η δυνατότητα έπέκτασης της δόμησης με σχέδιο και προοπτική. Σε αυτές τις περιοχές θα καταργείται αυτό το καθεστώς που ισχύει σήμερα, δηλ. κομμένη ολόκληρη η ελλάδα σε οικόπεδα των 4 στρεμμάτων δίνοντας την δυνατότητα να χτίζει οποιοσδηήποτε οπουδήποτε. Πχ Τα Νησιά, η […]


Μαΐου 1, 2010

Προγραμματιζόμενη Ανοικτή Υποδομή για διασύνδεση δεδομένων περιβάλλοντος

Ενα από τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να λύσει η Ελληνική πολιτεία τα επόμενα χρόνια είναι η παρακολούθηση του περιβάλλοντος και η δυνατότητα μελέτης και αναφοράς πάνω σε δεδομένα που θα συλλέγονται από όλη την επικράτεια ή σε εστιασμένες περιοχές.  Το έργο της συλλογής των δεδομένων αυτών είναι ιδιαίτερα χρονοβόρο και κοστοβόρο καθώς απαιτεί […]


Μαΐου 1, 2010

ΑμΕΑ hotspotting – http://amea.eu

Το amea.eu είναι μια προσπάθεια πανελλήνιας καταγραφής των ελλειπή ή προβληματικών υποδομών πρόσβασης σε δημόσιους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει την δυνατότητα να καταχωρήσει μια τέτοια τοποθεσία, ανώνυμα ή μη, με ένα κείμενο περιγραφής του προβλήματος, φωτογραφίες ή και video. Ο σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να συμβάλει […]


Απριλίου 30, 2010

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Η προτεινόμενη δράση με τίτλο «ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την βιωματική και σταδιακή υιοθέτηση της ψηφιακής συνταγογράφησης από τους Επαγγελματίες της Υγείας. Για την παρούσα δράση ο όρος «Επαγγελματίες Υγείας» εμπεριέχει […]


Απριλίου 30, 2010

PORTAL ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η σημαντικότερη παράμετρος για την λήψη σωστών αποφάσεων, οι οποίες και να καταλήγουν σε άμεσα εφαρμόσιμα και αποδοτικά αποτελέσματα, είναι η διαθεσιμότητα επικαιροποιημένων (up to date) δεδομένων. Δεδομένης της σημερινής αδυναμίας της Δημόσιας Διοίκησης στην συλλογή, καταχώρηση και παρακολούθηση των στοιχείων των εργαζομένων στο Δημόσιο, αλλά και του επείγοντος λόγω των οικονομικών εξελίξεων που αποκλείουν […]


Απριλίου 30, 2010

Μηχανογράφηση του ιατρικού ιστορικού και της συνταγογράφησης φαρμάκων στην Ελλάδα

Μέχρι σήμερα το ιατρικό ιστορικό των ασθενών στην ελληνική επικράτεια καταγράφεται χειρόγραφα, στις γνωματεύσεις των ιατρών  στις καρτέλες ασθενών των νοσοκομείων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία ασυνέχεια στη διαδικασία παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού από τους γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ το κράτος δεν μπορεί έχει σαφή εικόνα των δεικτών υγείας του πληθυσμού του προκειμένου να δράσει […]


Απριλίου 30, 2010

Ιστοσελίδα για σχολεία περιβοαλλοντικού ενδιαφέροντος

η ιστοσελίδα που στήθηκε πρόσφατα και είναι παράρτημα ενός παγκόσμιου περιβαλλοντικού και πολιτιστικού δικτύου ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών με συγκεκριμμένες δράσεις. είναι η www.enogreece.org και είναι προιόν μιας ομάδας εκπαιδευτικών με μεγάλη διάθεση για προσφορά. με τη χρήση της τεχνολογίας εξοικονομούμε πόρους , αφού μέσα από το διαδίκτυο μπορούμε να προβούμε σε δράσεις […]


Απριλίου 30, 2010

Ηλεκτρονικές δομές φροντίδας με χρήση έξυπνης κάρτας

Το πλήρως υλοποιημένο σύστημα θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της μετακίνησης ευπαθών ομάδων του πληθυσμού των ακριτικών περιοχών και νησιών (ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και πολίτες με χρόνιες παθήσεις) προς τα κέντρα υγείας και τους προσωπικούς τους ιατρούς προσφέρει μια ολοκληρωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα πρόληψης και φροντίδας «ανοικτή σε όλους». Σκοπός της πλατφόρμας είναι να προσφέρει στους πολίτες […]


Απριλίου 29, 2010

Κατάργηση ταχυδρομικής αποστολής των έντυπων τρίμηνων Αποσπασμάτων Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης ΙΚΑ στους ασφαλισμένους και ενσωμάτωσή τους στην υφιστάμενη ηλεκτρονική υπηρεσία του ermis.gov.gr, με ονομασία «Απόσπασμα Ατομικού Λογαριασμού ΙΚΑ»

Tην χρονοβόρα και κοστοβόρα ταχυδρομική αποστολή των τρίμηνων Αποσπασμάτων Ατομικών Λογαριασμών Ασφάλισης (ενσήμων) στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Επιπλέον, ταχύτερη ενημέρωση των ασφαλισμένων για την ασφαλιστική τους κατάσταση. Από τον Μάρτιο του 2010 παρέχεται προς τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης του «Αποσπάσματος Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης». Η ηλεκτρονική υπηρεσία είναι ήδη διαθέσιμη μέσω της […]


Απριλίου 29, 2010

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2 a. Εισαγωγικά στοιχεία 2 b. Ιδέα 2 2. Περιγραφή Πρότασης 3 a. Ανάλυση 3 b. Τρόποι ανάπτυξης – Τεχνολογικές καινοτομίες 4 c. Πλεονεκτήματα – Εθνικά οφέλη 5 3. Κόστος 6 a. Κόστος υλοποίησης 6 b. Κόστος συντήρησης 6 4. Φορείς υλοποίησης […]


Απριλίου 27, 2010

eDMO Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικής Προβολής

Πρόβλημα που επιλύει (*) Στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν έχει μια αξιόπιστη πύλη ηλεκτρονικής εισόδου στην χώρα η οποία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προορισμού. Επιπλέον, σημαντικοί προορισμοί της χώρας με διεθνή εμβέλεια και διεθνώς αναγνωρισμένα brand-names (π.χ. Ολυμπία, Ιθάκη, Corfu, Μύκονος κλπ) στερούνται μιας συνεπούς ηλεκτρονικής προβολής με […]


Απριλίου 26, 2010

Σχόλια (2,057)

» Στην εταιρεία έχουμε στήσει τέτοια εφαρμογή σε "πακέτο" μαζί με τηλεφωνικό κατάλογο, ημερολόγιο, αιτήσεις εκπαίδευσης, αδειών, υπενθυμίσε...

» Όπως και με τις υπόλοιπες, έει μείνει στα "συρτάρια"!...

» Εχω φτιαξει για τις εταιριες που δουλευω τετοια εφαρμογη,προσωπικου,αδειων,υπολογισμου αδειων και στατιστικων σε web (αρα ο χρηστης θελει...

» Αφού άκουσα την ομιλία σας πρέπει να πώ ότι με εκφράζει απόλυτα. Θέλω να υποβάλλω όμως έναν ενοχλητικό προβληματισμό. Φαντάζομαι ότι γν...

» Ένα από τα πιο "καυτά" θέματα που έντονα συζητιέται στις μέρες πιο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά ως τώρα, είναι η αξιολόγηση του προσωπικ...

» Αναρωτιέμαι: τι έχει γίνει με αυτή την πρόταση;...

» Τι καλά που θα ήτανε να δούλευε και το Link......

» To Rural Inclusion δεν προσφέρει άλλη μία ιστοσελίδα, αντίθετα η πλατφόρμα του ενσωματώνεται μέσα στην σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας δη...

» @Αλέξανδρος: Η πρώτη πρόταση (Viva Fax2Mail), αφορά την ηλεκτρονική **μεταφορά** πληροφοριών. Αυτό: 1. Μάλλον θα έπρεπε να είχε γίνει πρ...

» @Δημήτριος Πάππας: Αυτό που λέτε προϋποθέτει σύνδεση με modem και τηλεφωνική γραμμή. Ελάχιστοι υπολογιστές στον δημόσιο τομέα έχουν modem...

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού