ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗΑπριλίου 27, 2010

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Περιεχόμενα

1. Εισαγωγή 2
a. Εισαγωγικά στοιχεία 2
b. Ιδέα 2
2. Περιγραφή Πρότασης 3
a. Ανάλυση 3
b. Τρόποι ανάπτυξης – Τεχνολογικές καινοτομίες 4
c. Πλεονεκτήματα – Εθνικά οφέλη 5
3. Κόστος 6
a. Κόστος υλοποίησης 6
b. Κόστος συντήρησης 6
4. Φορείς υλοποίησης και διαχείρισης 6

1. Εισαγωγή
a. Εισαγωγικά στοιχεία

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, με πολλές οικογένειες να ζουν αποκλειστικά από την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Μετά την παραγωγή τους τα αγροτικά προϊόντα διακινούνται εγχώρια, αλλά και εξάγονται σε άλλες χώρες, με τελικό προορισμό την κατανάλωση. Δυστυχώς, η αποτελεσματικότητα του τρέχοντος συστήματος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων είναι πολλές φορές αμφισβητήσιμη. Το προϊόν κατά την διακίνησή του περνάει από αρκετά στάδια, με το κάθε στάδιο να επιβαρύνει την τιμή, τον χρόνο παράδοσης και την ποιότητά του. Δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση επιβαρύνεται από αδιαφανείς διαδικασίες και συναλλαγές μεταξύ των μεσαζόντων. Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να πληρώνει ένα σεβαστό ποσό, από το οποίο μόνο ένα μικρό ποσοστό, συχνά της τάξης του 35 τοις εκατό, να πηγαίνει στον αρχικό παραγωγό.

Με την παρούσα πρόταση προτείνουμε τη βελτίωση του συστήματος διακίνησης των αγροτικών προϊόντων με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (ηλεκτρονικοί υπολογιστές και Internet), ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα προαναφερθέντα προβλήματα. Μέσω του Internet ο παραγωγός θα μπορεί να πουλά τα αγροτικά του προϊόντα κατευθείαν στις αγορές χωρίς τη διαμεσολάβηση πολλών μεσαζόντων με άμεσα οφέλη για τον τελικό καταναλωτή.

b. Ιδέα

Η ιδέα για την δημιουργία μιας τέτοιας πύλης ξεκίνησε από το Σφυράκη Χρυσοβαλάντη (Διδάκτορα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστήμιου Αθηνών) και σχεδιάστηκε από κοινού με τον Μαυροειδή Ιωάννη (Κάτοχο Μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο του Berkeley της California Ηνωμένων Πολιτειών). Ο βασικότερος λόγος που τους οδήγησε στο σχεδιασμό μιας τέτοιας ιδέας ήταν, μιας και οι τρεις προέρχονται από αγροτικές περιοχές της Κρήτης, να σταματήσουν κάπως την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του αγροτικού πληθυσμού, να επιτύχουν έλεγχο των τιμών της αγοράς και τελικά να δώσουν ένα πιο φτηνό προϊόν στον καταναλωτή μιας και ο μεσάζων θα ελέγχεται. Άλλος ένας λόγος που μας οδήγησε σε μια τέτοια ιδέα ήταν η παρουσίαση των προϊόντων μας στις διεθνείς αγορές άμεσα από τον παραγωγό.

2. Περιγραφή Πρότασης
a. Ανάλυση

Το σύστημα που προτείνεται είναι μία online πύλη χρηματιστηριακής μορφής για αγροτικά προϊόντα. Στην πύλη αυτή θα μπορούν να συνδέονται άμεσα οι παραγωγοί (πωλητές), χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς ασφαλείας, όπου θα δηλώνουν το είδος, την ποιότητα, την διαθέσιμη ποσότητα, και την τιμή πώλησης των προϊόντων τους. Ομοίως, θα συνδέονται στην πύλη οι καταναλωτές, π.χ. χονδρέμποροι, super market, τοπικές αγορές κλπ. (αγοραστές), όπου θα δηλώνουν το είδος, ποιότητα, απαιτούμενη ποσότητα και τιμή την οποία είναι διαθέσιμοι να πληρώσουν για το προϊόν που θέλουν να αγοράσουν. Σε περίπτωση αλλαγής γνώμης οι υπάρχουσες εντολές πώλησης ή αγοράς θα είναι δυνατόν να ακυρωθούν ή να τροποποιηθούν.

Όταν υπάρχει συμφωνία στις τιμές πώλησης και αγοράς, η αγοραπωλησία θα γίνεται αυτόματα μέσω του συστήματος, με τη μεταφορά χρημάτων στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή. Είναι φανερό ότι ένας αγοραστής είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί από παραπάνω από έναν πωλητές, ή αντίστροφα ένας πωλητής να ικανοποιήσει παραπάνω από έναν αγοραστές. Η μεταφορά των προϊόντων θα επιβαρύνει τον πωλητή, και το σύστημα θα γνωρίζει τις τοποθεσίες του κάθε χρήστη ώστε να μπορεί να επιλέξει τις πιο συμφέρουσες αγορές από πλευράς εξόδων μεταφοράς. Εναλλακτικά, αντί να γίνεται αυτόματα το ταίριασμα των αγοραστών με τους πωλητές, θα υπάρχει και η δυνατότητα ονομαστικής επιλογής των πωλητών και των προσφορών τους από τους αγοραστές.

Μετά από μια επιτυχημένη αγοραπωλησία, ο πωλητής θα ειδοποιείται αυτόματα (online και πιθανόν με μήνυμα στο κινητό) και θα είναι υποχρεωμένος να διαθέσει το ζητούμενο προϊόν, μαζί με το δελτίο αποστολής που θα του διατίθεται από το σύστημα, στη μεταφορική εταιρεία εντός μικρού χρονικού διαστήματος, π.χ. 12 ωρών. Με τον τρόπο αυτό ο πωλητής έχει την ευελιξία να πουλάει ενώ το προϊόν είναι ακόμα πάνω στο φυτό, και να αποφεύγει έτσι την αλλοίωση της ποιότητας του προϊόντος. Ο αγοραστής θα μπορεί να αξιολογεί μέσω της πύλης τον πωλητή, με θετικά ή αρνητικά σχόλια, όπως π.χ. στην περίπτωση καθυστέρησης του πωλητή ή εάν η ποιότητα του προϊόντος δεν είναι η αναμενόμενη. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένα σοβαρότατο κίνητρο για σωστή και επαγγελματική συμπεριφορά από τους πωλητές.

Εάν το επιθυμεί ο συμμετέχον, θα είναι δυνατή η αυτόματη κοπή τιμολογίων, και γενικά η σύνταξη των απαραίτητων οικονομικών εγγράφων για την επιστροφή του ΦΠΑ, ΕΛΓΑ και ενημέρωση της ΔΟΥ.

Η πύλη, με όλες οι πληροφορίες της, θα είναι διαθέσιμη σε παραπάνω από μία γλώσσες, όπως για παράδειγμα ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Με τον τρόπο αυτό θα είναι δυνατή η χρήση της από πολίτες άλλων χωρών με άμεσες συνέπειες στο διακρατικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων.

Η πρόσβαση στην πύλη και η αποστολή εντολών πώλησης ή αγοράς, θα είναι επίσης δυνατή μέσω τηλεφώνου απ’ όπου ο χρήστης θα καθοδηγείται μέσα από ένα αυτόματο τηλεφωνικό μενού για να υποβάλει την εντολή του. Για τον σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο με αριθμό κλήσης 800… ώστε ο χρήστης να μη χρεώνεται. Παρόμοιες δυνατότητες θα παρέχονται επίσης και μέσω teletext.

Επιπρόσθετα, η προτεινόμενη πύλη θα παρέχει μια online αγροτική βιβλιοθήκη με αυτόματους μηχανισμούς αναζήτησης για κάθε ενδιαφερόμενο. Οι πληροφορίες που θα παρέχει θα κυμαίνονται από τις αρρώστιες αγροτικών προϊόντων και τους τρόπους αντιμετώπισής τους, σε πληροφορίες για λιπάσματα, τρόπους συγκομιδής, πρόβλεψη καιρού, χαρτογράφηση αγροτικής οικονομίας, παρουσίαση τοπικών προϊόντων και νομοθεσίες σχετικές με τις καλλιέργιες και τις άδειες που χρειάζονται, και γενικά θα καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα των ενδιαφερόντων του αγροτικού πληθυσμού. Θα διατίθενται επίσης ελεύθερα τα ημερήσια, μηνιαία ή ετήσια στατιστικά που αφορούν τη χρήση του site, των χρηστών του, και των προϊόντων που διακινούνται μέσα από αυτό.

b. Τρόποι ανάπτυξης – Τεχνολογικές καινοτομίες

Η προτεινόμενη πύλη θα αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας προχωρημένες γλώσσες και τεχνικές προγραμματισμού και θα τρέχει σε μηχάνημα server υψηλών επιδόσεων. Για λόγους καταμερισμού του φόρτου, διαθεσιμότητας, και ασφάλειας από αποτυχίες υλικού και φυσικές καταστροφές ενδείκνυται η εφαρμογή να τρέχει παράλληλα σε παραπάνω από ένα servers. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ύπαρξη 2 servers στην Αθήνα και άλλων 2 σε κάποια απομακρυσμένη τοποθεσία, π.χ. στη Θεσσαλονίκη ή Κρήτη. Έτσι, ακόμα και αν για κάποιο λόγο οι 2 servers στην Αθήνα αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους χρήστες της πύλης, το έργο θα αναλαμβάνουν οι 2 άλλοι servers έως ότου αποκατασταθεί η βλάβη.

Η βάση δεδομένων με τα στοιχεία και τις παραγγελίες των διαφόρων χρηστών θα γίνεται back-up καθημερινά, ή και πιο συχνά, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση καταστροφής δεδομένων. Επίσης, για λόγους προστασίας και ασφάλειας των δεδομένων, οι servers θα βρίσκονται πίσω από firewall το οποίο θα εμποδίζει οποιαδήποτε χρήση τους από μη καλοπροαίρετους χρήστες.

Θα χρειαστεί επίσης η εγκατάσταση ενός αυτόματου τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και η παραμετροποίησή του και σύνδεση του με τα μηχανήματα servers και το λογισμικό που θα τρέχει σε αυτούς. Μέσω του τηλεφωνικού κέντρου οι χρήστες θα μπορούν να υποβάλλουν τις εντολές τους τηλεφωνικά χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν στο online σύστημα. Καθοδηγούμενοι διαμέσου ενός αυτόματου τηλεφωνικού μενού θα μπορούν να δηλώσουν όλες τις παραμέτρους των εντολών πώλησης ή αγοράς, όπως είδος και ποιότητα προϊόντος, ποσότητα και τιμή. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για άτομα που δεν έχουν εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ή δεν έχουν online πρόσβαση, όπως πιθανόν είναι ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού.

Σε περίπτωση που θα πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία, το σύστημα θα ενημερώνει τον πωλητή με email στον λογαριασμό του και με αυτόματη αποστολή μηνύματος στο κινητό του, στα οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της αγοραπωλησίας όπως το είδος, η ποσότητα και η τιμή του προϊόντος, ο κωδικός ασφαλείας του αγοραστή, καθώς και η μεταφορική εταιρεία στην οποία θα πρέπει να παραδοθεί το προϊόν εντός 12 ωρών. Ταυτόχρονα, αντίστοιχα emails και μηνύματα θα στέλνονται στον αγοραστή και στη μεταφορική εταιρεία.

Το λογισμικό που θα αναπτυχθεί και θα εγκατασταθεί στους servers είναι λογισμικό σχετικό με την πύλη, τους απαραίτητους web και email servers, τα firewalls και τη σύνδεση με το τηλεφωνικό κέντρο.

c. Πλεονεκτήματα – Εθνικά οφέλη

Τα εθνικά οφέλη μπορεί να είναι πολύ μεγάλα και πολύπλευρα. Λόγω της διαφάνειας της προτεινόμενης διαδικασίας διακίνησης των αγροτικών προϊόντων θα μπορέσει να σταματήσει η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του αγροτικού πληθυσμού. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αγοραστές και πωλητές, όπως και ο έλεγχος στους μεσάζοντες, αυξάνονται, με αποτέλεσμα η τιμή του προϊόντος να διαμορφώνεται αποκλειστικά από την τρέχουσα προσφορά και ζήτηση και να οφελείται ο καταναλωτής.

Σημαντική για τον αγροτικό πληθυσμό είναι και η ύπαρξη της online αγροτικής βιβλιοθήκης με πλήθος πληροφοριών για θέματα που τους αφορούν άμεσα.

Τέλος, μέσω της πύλης, τα αγροτικά προϊόντα της χώρας μας θα μπορούν να είναι ορατά στο ευρύτερο παγκόσμιο κοινό, με πιθανό αποτέλεσμα την εκδήλωση ενδιαφέροντος από νέους αγοραστές και την αύξηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων της χώρας μας.

3. Κόστος
a. Κόστος υλοποίησης

b. Κόστος συντήρησης

Το μηνιαίο κόστος συντήρησης εξαρτάται κυρίως από τους παρακάτω παράγοντες:

i. Κόστος του τηλεφωνικού κέντρου (κόστος σύνδεσης ΟΤΕ).
ii. Κόστος της online σύνδεσης των servers.
iii. Κόστος ασφάλισης του συστήματος για την περίπτωση ολικής κατάρρευσης του (περίπτωση αρκετά σπάνια ως αδύνατη λόγω των πολλαπλών servers σε διαφορετικά μέρη).
iv. Μισθός προσωπικού για την επίβλεψη και συντήρηση των συστημάτων (δεν είναι αναγκαίο να είναι μόνιμο προσωπικό).

4. Φορείς υλοποίησης και διαχείρισης

17 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Dim — 27 Απριλίου, 2010 @ 8:05 μμ

  Κατά τη γνώμη μου η πρόταση αξίζει να υιοθετηθεί από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης. Καλοί οι συνεταιρισμοί, αλλά εάν δεν έχουν ένα τέτοιο εργαλείο δεν θα πάνε μπροστά.

 2. Σχόλιο από vv — 28 Απριλίου, 2010 @ 12:00 μμ

  Έχετε σκεφτεί την δυνατότητα πραγματοποίησης online δημοπρασιών ανά προϊόν?

 3. Σχόλιο από Dim — 28 Απριλίου, 2010 @ 6:51 μμ

  Ας προχωρήσουμε λίγο την ιδέα προς τη δημιουργία ενός e-Marketplace Αγροτικών Προϊόντων.
  Το Υπουργείο είναι αυτό που δημιουργεί και διαχειρίζεται το Marketplace.
  Οι αγρότες / συνεταιρισμοί συμμετέχουν ως «προμηθευτές» ενώ οι έμποροι, καταναλωτές, supermarkets,ξενοδοχεία, κλπ είναι οι αγοραστές.
  Γίνονται ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακόμη και για προϊόντα που είναι πάνω στο δένδρο.
  Το σημαντικό όφελος είναι ότι όλοι θα μπορούν να ξέρουν τις τιμές ενώ θα καταγράφεται η προσφορά και ζήτηση.
  Σίγουρα η πρόταση θέλει λίγη δουλειά για να σχεδιαστεί πιο αναλυτικά, αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα και ένας αποτελεσματικός τρόπος να φύγουν από τη μέση οι «μεσάζοντες» ενώ μέσα από το διαδίκτυο η αγορά θα μπορεί να επεκταθεί και στο εξωτερικό και να υπάρχει μόνο στην Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη.

 4. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 28 Απριλίου, 2010 @ 11:01 μμ

  Αρκετά καλή και ιδιαίτερη πρόταση.

  Ένας παράγοντας στον οποίο ίσως πρέπει να δοθεί περισσότερη βαρύτητα είναι το θέμα εκτίμησης της ποιότητας άρα και της τιμής του αγροτικού προϊόντος που όπως γνωρίζουμε έχει μεγάλη διακύμανση, και θα παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του συστήματος.

  Αναφέρω ενδεικτικά τρεις παράγοντες σε διαφορετικά προϊόντα που μπορούν να αλλάξουν καταλυτικά την τιμή του αγροτικού προϊόντος:
  – ποσοστό υγρασίας στο βαμβάκι
  – ποσοστό χώματος στην ντομάτα που έχει μαζευτεί με μηχανή
  – άλλοι αστάθμητοι παράγοντες ποιότητας (πχ χτυπήματα)

  Ο έμπορος μέχρι τώρα εκτιμούσε το προϊόν από κοντά και πρόσφερε μία τιμή στον γεωργό. Με το online σύστημα πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικός τρόπος να γίνεται η εκτίμηση αυτή. Θεωρώ λίγο απίθανο ο έμπορος να εμπιστευθεί τον γεωργό να εκτιμήσει το προϊόν του για λογαριασμό του.

 5. Σχόλιο από Dim — 29 Απριλίου, 2010 @ 10:41 πμ

  Καταλαβαίνω το θέμα της ποιότητας που θίγει ο κ. Κονταξής. Καθώς προέρχομαι από αγροτική οικογένεια έχω δει από κοντά πως δουλεύει το σύστημα και πως κάποιοι αγρότες προσπαθούν να «κοροϊδέψουν» τον έμπορο / αγοραστή φτιάχνοντας μια καλή «μόστρα».
  Εδώ είναι που το Υπουργείο θα πρέπει να προχωρήσει (μπορεί και να υπάρχει κάτι) το θέμα της τυποποίησης ώστε με βάση ένα κωδικό προϊόντος να ξέρει ο έμπορος τι ποιότητα περιμένει να πάρει καθώς και ο αγρότης τις ποιοτικές προδιαγραφές και να χαρακτηρίζει τα προϊόντα ανάλογα. Το Υπουργείο και οι Συνεταιρισμοί θα πρέπει να εμπλακούν για τον έλεγχο όταν οι «παίχτες» της αγοράς δεν ακολουθούν τους κανόνες.
  Όμως άσχετα από προδιαγραφές και τυποποιήσεις, στο τέλος μπορούμε να πούμε ότι «μια φορά θα κοροϊδέψεις» κάποιον και την επόμενη φορά η αγορά θα τιμωρήσει του «κακούς παίχτες», είτε είναι αγρότες ή έμποροι. Και η προτεινόμενη ηλεκτρονική αγορά, σε αντίθεση με την φυσική αγορά, έχει όλα τα μέσα να βγάζει όλους τους κακούς παίχτες στην επιφάνεια, π.χ., με blogs ή ακόμη και λίστα με τους «κακούς».
  Επομένως, με διάθεση για αλλαγή νοοτροπίας, μια ηλεκτρονική αγορά έχει κατά τη γνώμη μου πολλά θετικά να προσφέρει για όλους τους εμπλεκόμενους παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.

 6. Σχόλιο από netcomb2b — 29 Απριλίου, 2010 @ 7:13 μμ

  «Η Αγροτική οικονομία μπορεί να δώσει υψηλούς ρυθμούς ποιοτικής ισόρροπης ανάπτυξης»
  Η φιλοσοφία σας, στην επιστημονική της μορφή, είναι διαλεκτική, μου θυμίζει Σωκράτη η οποία στην εφαρμογή της πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα γίνεται ηθική. (Σαν τους σοφιστές, έτσι και ο Σωκράτης, έχει σαν βάση της φιλοσοφίας του όχι τη φύση, αλλά τον άνθρωπο, κατεβάζοντας με αυτό τον τρόπο, ως είπε ο Κικέρων, τη φιλοσοφία από τον ουρανό στη γη). Θέλω να πιστεύω ότι σ αυτό έχει συντελέσει (όπως και το πολυγλωσσικό ζήτημα στον κώδικά σας) η επιρροή του Πανεπιστημίου Berkeley……
  Επιτρέψτε μου λοιπόν να αρχίσω από το πολιτικό μέρος και τους στόχους και να συνεχίσω με το τεχνοκρατικό.

  Σήμερα είμαστε σε ένα ιστορικό μονοπάτι στη χειρότερη συγκυρία, στιγμή που καταρρέει το σύμπαν και αυτό δεν είναι θέμα κυβερνήσεως ή αντιπολίτευσης, αλλά Εθνικό ζήτημα, ζήτημα εθνικής σωτηρίας. Πρέπει να βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας, να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις, πρώτα τις ανθρώπινες και μετά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, όχι μόνο για να αμυνθούμε αλλά για να περάσουμε την κρίση και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα θεσμικού, δομικού και λειτουργικού χαρακτήρα..
  Ήρθε η διεθνής κρίση και η κατάρρευση του οικονομικού μοντέλου όπως λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια, για να αποκαλύψει την ολοκληρωτική και αντικειμενική αδυναμία της Ελληνικής οικονομίας. Η κρίση πρέπει να ξεπεραστεί, η χώρα μας πρέπει να πάει μπροστά λύνοντας τα προβλήματα αποτελεσματικά. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ευρύτερη ένωση κρατών από τις ισχυρότερες του πλανήτη και βεβαίως το ζήτημα δεν είναι μόνο δικό μας. Προφανώς πρέπει να εξαντλήσουμε όλες μας τις δυνατότητες στην αντιμετώπισή του. Το πρόβλημά μας, είναι αυτό της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας. Αν πάμε να εξετάσουμε τους οικονομικούς δείκτες, αν εξετάσουμε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τι μπαίνει τι βγαίνει δηλαδή, τότε θα εντοπίσουμε ότι στο εμπορικό ισοζύγιο υπάρχει ένα τεράστιο έλλειμμα προς όφελος της Γερμανίας.
  Ένα έλλειμμα στις εμπορικές συναλλαγές το οποίο μεταφέρει πλεόνασμα στη Γερμανία και δημιουργεί έλλειμμα στην Ελλάδα. Αφού λοιπόν μπαίνει χέρι στο ταμείο και «ξαφρίζει» από την είσπραξη, δε μπορεί να γίνει καμιά ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος αν δεν σταματήσει το καθεστώς σπάταλης ασυδοσίας στη διαχείριση του Δημόσιου χρήματος και πλούτου. Να συμμαζέψουμε τα δικά μας και να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε. Δε θα πάμε πουθενά επαιτώντας, αλλά με την αξιοπρέπειά μας.
  Η καταλήστευση της δημόσιας περιουσίας συνέχισε ξεπέρασε κάθε όριο και αυτό πρέπει να σταματήσει. Η εξουσία οφείλει να ασκείται και το κράτος να είναι αποτελεσματικό. Τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Πρέπει να αποκατασταθεί η κοινωνική υπευθυνότητα και ο κοινωνικός έλεγχος. Σήμερα το ζήτημα δεν είναι αν θα υπάρξουν σκληρά μέτρα, τα όποια μέτρα, αλλά αν θα είναι αποτελεσματικά. Εξυγίανση του συστήματος, θωράκισή του σε σχέση με τη διαφθορά και πάταξη της γραφειοκρατίας και της όποιας αυθαιρεσίας. Όποιος ξεπερνά τα όρια θα πρέπει να αντιμετωπίζει και την αντίστοιχη τιμωρία. Χρειαζόμαστε λοιπόν θωράκιση του συστήματος σε σχέση με τη φερεγγυότητα και ανάκτηση της αξιοπιστίας του.
  Θέλω να πω ότι ναι μεν έχουν δίκιο οι αγρότες, αλλά το διεκδικούν με τον λαθεμένο «αντάρτικο λάθος» τρόπο. Με κοινωνικό εκβιασμό και λαϊκή αυθαιρεσία κι έτσι στο τέλος χάνουν το παιχνίδι. Οι θεσμικά υπεύθυνοι πρέπει να χειρίζονται τα θέματα με τη δέουσα υπευθυνότητα. Πρόσφατα το έναυσμα για τις κινητοποιήσεις έδωσε η μη καταβολή των επιδοτήσεων. αφού ΠΑΣΕΓΕΣ και ΓΕΣΑΣΕ δεν ολοκλήρωσαν την ψηφιοποίηση με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρνηθεί να δώσει το σύνολο των επιδοτήσεων. Μετά τις διεθνείς εξελίξεις και την νέα ΚΑΠ ο αγρότης θα έχει μέλλον, άλλωστε το κονδύλι του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατευθύνεται στον αγροτικό τομέα είναι το μεγαλύτερο.
  Είναι ο πρώτος σε σημασία τομέας ο αγροτικός και στην Ελλάδα σήμερα, το 25% των εξαγωγών μας είναι αγροτικά προϊόντα. Η σημασία λοιπόν του αγροτικού τομέα της οικονομίας είναι κρίσιμη. Στην Ε.Ε. οι αγρότες μειώνονται, οι επιδοτήσεις αυξάνονται. Στην Ελλάδα μειώνονται οι επιδοτήσεις και αυξάνονται τα στοιχεία του τομέα παραγωγής. Έχουμε κατακερματισμό του αγροτικού κλήρου ενώ στην Ευρώπη κατά μέσο όρο ο κατακερματισμός είναι 4 – 5 φορές μεγαλύτερος. Ο Έλληνας αγρότης είναι σε δυσμενή θέση, σε δυσμενέστερη από τον Ευρωπαίο αφού φορολογείται και υψηλότερα από αυτόν.
  Σε ολόκληρη την Ελλάδα γενικότερα, σήμερα, σε μία αγορά που πάει μπροστά δεν μπορούν να διακινούν σκόρπια την παραγωγή. Ο Α συνεταιρισμός έκανε εκκαθάριση με 4 ευρώ το λάδι και ο Β με 2.5 Πως το κατάφερε ο Α ; Προφανώς είχε συγκριτικά καλή ποιότητα παραγωγής, τυποποίηση, άριστη στον κόσμο και εφόσον έχουμε ζήτηση γι’ αυτή, δεσμεύουμε την παραγωγή και παραγωγός – κράτος προχωράνε μαζί. Για την κατάσταση του συνεταιρισμού σήμερα φταίνε οι παραγωγοί, γιατί αυτοί επέλεγαν και πρότειναν πρόσωπα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Ανέχτηκαν καταστάσεις… Για να υπάρξει αγροτικό μέλλον επιβάλλεται η δέσμευση της παραγωγής, η αστυνόμευση της ποιότητας. ΕΝΑ προϊόν ονομασίας προέλευσης στην αγορά και με το ελάχιστο της συσκευασίας. Ας ξεκινήσουν οι παραγωγοί και η πολιτεία θα βρει τρόπο να συγκεντρώσει την παραγωγή και έτσι θα παρακαμφθούν και οι μεσάζοντες. Οι αγρότες πρέπει να πάνε μπροστά, και κάποιοι συνεταιρισμοί να αποτελέσουν τα φωτεινά παραδείγματα για όλους. Αλλαγή νοοτροπίας χρειάζονται οι αγρότες. Καλλιεργούμε και παράγουμε για την καλύτερη διαπραγμάτευση στην αγορά.
  Πρέπει να μπει σε τροχιά κοινωνικής ισορροπίας και να δικαιώσει το ρόλο του, συνδράμοντας δυναμικά στις υποδομές. Κυβέρνηση και πολιτεία έδειξαν ήδη και πιστεύω εκτός του ότι θα μελετήσουν διεξοδικά τις θεσμικές αλλαγές θα δείξουν έμπρακτα τη συμπαράστασή τους Επίσης δε μπορούμε να περιμένουμε άλλα δέκα χρόνια από το ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτεί και να υλοποιηθεί. Η κατασκευή και η επέκταση πολλών αεροδρομίων των μεταφορών των επικοινωνιών καθώς και η απελευθέρωση κλειστών επαγγελμάτων θα βοηθήσει «το άγχος των αγορών» σε αυτή την κατεύθυνση με ολοκληρωμένες μελέτες που σύντομα δημοπρατούνται. Δυστυχώς σήμερα, έργα ώριμα σε επίπεδο μελετών δεν υπάρχουν. Είναι προβληματική η κατάσταση σε επίπεδο έργων. Πρέπει να προλάβουμε το ΕΣΠΑ. Έχουμε πρωτογενή τομέα που σε συνδυασμό με το τουριστικό προϊόν θα φέρουν ισόρροπη ανάπτυξη. Όλοι μαζί με σωστή κατανομή πρέπει να σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης μας και να πάμε μπροστά.
  Με τα νέα δεδομένα, τον «Καλλικράτη», η Ελλάδα μπορεί να απογειωθεί. Οι αλλαγές που γίνονται στην αυτοδιοίκηση, δηλαδή μεγαλύτεροι Δήμοι και εκλεγμένη αυτοδιοικούμενη περιφέρεια, άλλα και οι αλλαγές της διοίκησης όπως αυτή επικεντρώνεται στην περιφέρεια, είναι θετικά στοιχεία τα οποία μας βάζουν μπροστά σε ένα νέο σκηνικό. Η Αγροτική οικονομία μπορεί να δώσει υψηλούς ρυθμούς ποιοτικής ισόρροπης ανάπτυξης μέσα και από πολιτικές διαδικασίες. Δημοσιονομική και όχι μόνο χωροταξική εξισορρόπηση χρειάζεται για να κερδίσουμε όλοι.
  Η μεταφορά πόρων προς τον αγροτικό τομέα με την μορφή εισοδηματικής ενίσχυσης δεν συνοδεύτηκε από αποτελεσματικές αναπτυξιακές πολιτικές με συνέπεια μετά από εικοσιπέντε χρόνια και πλέον εφαρμογής της ΚΑΠ και την απορρόφηση τεράστιων πόρων για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, ο αγροτικός τομέας να παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα.
  H βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου η εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και η προστασία του αγροτικού παραγωγικού ιστού εξακολουθούν να είναι όραμα προοπτικής για την ελληνική γεωργία.
  Το 2013 δεν είναι μακριά οι παραγωγοί μας θα μπουν σε μια διαδικασία περικοπών της στήριξης με άγνωστο το πως θα κατανεμηθούν ή το πως θα αξιοποιηθούν αυτές οι περικοπές. Γνωρίζει ο Έλληνας αγρότης για τον διαγνωστικό έλεγχο της ΚΑΠ; γνωρίζει ο αγρότης μας ότι οι άμεσες πληρωμές του μειώνονται και αυτές μεταφέρονται στο Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις και ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν τόσο άμεσα όσο και στο απώτερο μέλλον στο τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης; Πρέπει να ξεφύγουμε από τις ευκαιριακές ή συγκυριακές πολιτικές παροχών αλλά μέσα από την πληροφόρηση και την εκπαίδευση να ικανοποιηθούν οι ανάγκες που απαιτεί μια επιχειρηματική γεωργία. Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Αγροτική πολιτική θα συνεχίσει να έχει ένα κοινωνικό περιεχόμενο μετά το 2013 περίοδο. Εκείνο, όμως, που πρόκειται να συμβεί είναι η σημαντική μεταφορά πόρων από τον πρώτο στον δεύτερο πυλώνα της ΚΑΠ. Οφείλουμε να προσανατολίσουμε και να προετοιμάσουμε τον έλληνα αγρότη σε μια συλλογικότερη παραγωγική και συνάμα επιχειρηματική δραστηριότητα. Σχέδια βελτίωσης μεμονωμένων παραγωγών με μικρούς κλήρους και με επενδύσεις παγίων που αποσβένονται μετά «θάνατον» δεν έχουν πλέον καμιά τύχη και δεν είναι μπορεί να είναι μια συνεχιζόμενη πολιτική. Η επιχειρηματικότητα πρέπει να εκφραστεί συλλογικά με σχέδια βελτίωσης που επιχορηγούνται σε ομάδες παραγωγών και oι οποίες θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την «εξυγίανση» της ΚΑΠ. Ακόμη και στην περίπτωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης αλλά και της πράσινης επιχειρηματικότητας η συλλογική αντιμετώπιση έχει καλύτερη αποτελεσματικότητα. Η αναφερόμενη επιχειρηματικότητα δεν θα πρέπει πλέον να εξαντλείτε σε μια παραγωγική διαδικασία αλλά θα πρέπει να εμπεριέχει και την μεταποίηση. Η μεταποίηση είναι εκείνη που μπορεί να δώσει την προστιθέμενη αξία στο προϊόν, να την καρπωθεί ο παραγωγός και να μην «χάνεται» στο δρόμο προς το ράφι. Σε αυτή την περίοδο η αποσύνδεση σταδιακά έχει βάλει σε μια διαδικασία εγκατάλειψης καλλιεργούμενων εκτάσεων(4,5 εκ. στρέμματα) και εκμεταλλεύσεων και όσο ο χρόνος περνά και αυτό δεν απορροφάται από μια συλλογική προσπάθεια η εγκατάλειψη θα μεγαλώνει. Μήπως θα πρέπει να προλάβουμε μια τέτοια κατάσταση και να αναστρέψουμε το κλίμα; H μεταποίηση σα μια συλλογική επιχειρηματική προσπάθεια μπορεί να λειτουργήσει θετικά. Ο Έλληνας παραγωγός που γνωρίζει την παραγωγική διαδικασία και το προϊόν θα μπορούσε να μπει σε μια διαδικασία μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων από τρίτες χώρες και να τα επανεξάγει μετά από ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση. Βέβαια αυτή η διαδικασία απαιτεί παρακολούθηση και τους ανάλογους ελέγχους ώστε να μην διακινδυνεύσει η εγχώρια παραγωγή. Θεωρώ ότι θα υπάρξει αναγκαστική εγκατάλειψη αφού ο μικρομεσαίος αγρότης βιώνει μια σημαντική εισοδηματική συμπίεση και αναπάντεχα κάποιες αγροτικές θέσεις εργασίας θα χαθούν. Καλό είναι λοιπόν να ενταχθούν σε μεταποιητικά συλλογικά σχήματα παραγωγών και ο λόγος είναι αφενός να μην διαταραχθεί από τις χαμένες θέσεις εργασίας ο κοινωνικός ιστός της υπαίθρου και αφετέρου αυτό ως γνωστόν λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για θέσεις που χάνονται από τον αστικό ιστό. Μια αναθεώρηση του προγράμματος Αλέξανδρου Μπαλτατζή θα μπορούσε να εντάξει δράσεις προετοιμασίας και ετοιμότητας που να αποβλέπουν στην μετάβαση των παραγωγών από την εποχή των επιδοτήσεων στην εποχή της ελεύθερης ανταγωνιστικής και ποιοτικής αγοράς η οποία απαιτεί ενημέρωση, πληροφόρηση και σοβαρές επενδύσεις σε τεχνολογία και τεχνογνωσία. Βέβαια δεν ξέρω αν φτάνει μόνο αυτό. Τι θα παράξει ο παραγωγός και πως θα βρει την αγορά ή τι θέλει η αγορά είναι ένα θέμα. Σήμερα τα προϊόντα πρέπει να τα συνδέσουμε με την «διαφορετικότητα», με το «ξεχωριστό» το επώνυμο αλλά κυρίως με αυτό που λέμε «λειτουργικό» τρόφιμο και να το συνδέσουμε με την υγεία και την «ευεργετικότητά» του στον άνθρωπο. Η παραπάνω αναφορά βρίσκει εφαρμογή στα οπωροκηπευτικά, στα αρωματικά στο λάδι και στο κρασί σε συνδυασμό με το επώνυμο, ποιοτικό προϊόν. Για να μην εστιάσουμε σε προϊόντα γνωστής ευεργετικότητας όπως το λάδι αναφέρουμε ότι οι σταφίδες για παράδειγμα συνδέονται με την ύπαρξη αντιοξειδωτικών αλλά και ουσιών με βακτηριοστατική δράση για την στοματική κοιλότητα. Τα αμύγδαλα περιέχουν φυσικές στατίνες οι οποίες κατεβάζουν τις τιμές της υψηλής χοληστερίνης. Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε για μια μεγάλη κατηγορία προϊόντων με την «περιεχόμενη» λειτουργικότητα και ευεργετικότητα για τον άνθρωπο. Δυνητικά ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων θα μπορούσε να μπει σε «καμπάνια» ευεργετικότητας και λειτουργικότητας. Ακόμη πρέπει να προβληθεί και να τονιστεί το ξεχωριστό και το διαφορετικό από ομοειδή προϊόντα μαζικής παραγωγής και μεταποίησης τα οποία έχουν αρχίσει να αποστρέφουν τον καταναλωτή. Αυτά τα προϊόντα μπορούν να παραχθούν και να μεταποιηθούν από μικρά σχήματα παραγωγών(ομάδες) τα οποία πρέπει να επενδύσουν στην ποιότητα και να συνδυάσουν όλα όσα αναφέρθηκαν. Αυτός πρέπει να είναι ο πυλώνας ενίσχυσης ώστε μια οργανωμένη και προβεβλημένη ποιοτική παραγωγική διαδικασία που ενσωματώνει και τη μέριμνα για το περιβάλλον να φέρει τα Ελληνικά προϊόντα σε μια ανταγωνιστική αγορά. Η υψηλή και μακροχρόνια στήριξη του αγροτικού τομέα σε συνδυασμό με την έλλειψη επενδυτικών ευκαιριών σε εξωστρεφείς οικονομικές δραστηριότητες λειτούργησε ανασταλτικά μέχρι σήμερα. Νομίζουμε πως μπορούμε να έχουμε βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου με εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και την προστασία του αγροτικού παραγωγικού ιστού αφού «προετοιμαστούμε» για την μετάβαση από την εποχή των επιδοτήσεων στην εποχή της ανταγωνιστικής και ποιοτικής αγοράς.
  Είναι επίσης πολύ θετικές οι προτάσεις της Υπουργού κας Μπατζελή για την «αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για την ενοποίηση και ανασυγκρότηση του αγροτικού συνδικαλιστικού κινήματος».

  Αναφορικά με το αγροτικό δίκτυο για τη διαχείριση της Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-13 με τα Ευρωπαϊκά προγράμματα Leader και “Μπαλτατζής” όλα αυτά μπορεί να συμβάλουν στις υποδομές με κατάλληλους εμπειρογνώμονες που να ξέρουν από αγροτική οικονομία αλλά και χωράφια !!! (και πληροφορικούς για τα μικρά σχέδια βελτίωσης που θα λειτουργούν όχι ως μεταφραστές & γραφειοκράτες των “Βρυξελών στους Αγροτικούς στόχους”) να μην λειτουργήσουν υπέρ των προνομιούχων αγροτών της επαρχίας για μια ακόμη φορά με τον αποκλεισμό και την εξόντωση μιας μεγάλης μερίδας μη προνομιούχων αγροτών γιατί τα πακέτα «Χατζηγάκη» πήγαν σ αυτούς που καλλιεργούσαν 400 στρέμματα βαμβάκι, κι είναι αυτοί που συνεχίζουν να αγοράζουν τους μικρούς κλήρους των 10 & 20 στρεμμάτων της φτωχολογιάς.
  Λυπάμαι ειλικρινά για όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια που πέρασαν οι μικροί αγρότες (στους οποίους ανήκαν και οι γονείς μου) αλλά οι ευθύνες της πολιτείας ήταν μεγάλες και ξέρεται γιατί. Θα σας το κάνω σε φραγκοδίφραγκα. Γιατί αρχικά η Αγροτική Τράπεζα που κάλυπτε τους αγρότες έγινε εμπορική με συσσώρευση προβλημάτων εις βάρος τους. Γιατί οι γεωπόνοι των Νομαρχιών έγιναν “ατζέντηδες” συμφερόντων συνδικαλιστικών φορέων σφραγίδων. Γιατί οι ιδιώτες γεωπόνοι λειτούργησαν ως φαρμακοποιοί με συνταγές ασύδοτες στην ποσότητα και στο κέρδος. Γιατί τελευταία μετέφεραν στους αγρότες οι διάφοροι “σύμβουλοι του 6%” ότι το ζήτημα είναι να έχεις σωστά τα χαρτιά για τις επιδοτήσεις και τους κουτόφραγκους Ευρωπαίους κι όχι να είμαστε κοντά στο χωράφι και στα πρόβατα, ότι είναι προτιμότερο να παίζεις στο χρηματιστήριο παρά να καλλιεργείς. Έτσι στο χωριό μου είχαμε 3 εταιρίες εντολών !!! εκτός των Τραπεζικών υπ/των. Θα σταματήσω εδώ γιατί αν διαβάζατε ή ακούγατε τον Πρώην Υπουργό κ. Φλωρίδη για το κλέψιμο θα σας έπεφταν τα μαλλιά άσε που δεν θέλω να πέσω σε κάνα διαδίχτυ, γιατί η γλώσσα…. πρέπει νάναι το s/w του μυαλού μας……
  Σε συζητούν κι όχι άδικα….τόσα δίνω….πόσα θες…. έγινε default όπου η επίσημη πολιτεία νομοθετούσε κατά «περίσταση» για την αποφυγή πολιτικού κόστους. Αλλά αυτό έγινε μόνο στον αγροτικό τομέα ?
  Όταν κάποιοι τέθηκαν εκτός και στον κλάδο των ΤΠΕ κάποιοι άλλοι με τη “Siemens, το C4i “ κλπ χτίζαν τετραώροφες οικοδομές. Άρα λοιπόν δεν γίνεται κάθε μέρα να σκεφτόμαστε τον εαυτούλη μας και μετά να γκρινιάζουμε για το τι έγινε ή τι μας περιμένει ;
  Εις ότι αφορά το τεχνικό μέρος συμφωνώ σε γενικές γραμμές με τα παραπάνω σχόλια των συναδέλφων, γνωρίζω αρκετά λόγω της εμπλοκής μου σε μηχανογράφηση αρκετών Βιομηχανιών αγροτικών προϊόντων, πάρα πολλών αγροτικών συλλόγων, 4-5 ενώσεων συνεταιρισμών και πολλών καταστημάτων στην ΚΛΘ ευτυχώς πριν πολλά χρόνια Αλλά τότε στο χωριό μου είχαμε 6-7 μεγάλες μονάδες αγροτικών προϊόντων και πέρυσι δεν είχαν ούτε σιτάρι για τις κότες στην μεγαλύτερη πανελλαδικά Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών τουλάχιστον σε σιτάρι-κριθάρι-καλαμπόκι με τεράστιες αποθήκες ΚΥΔΕΠ, με αλευροβιομηχανίες, με τυροκομείο και ψυγεία, με εργοστάσιο τυποποίησης Ελιάς και ελαιολάδου, με super market κλπ δραστηριότητες.
  Η πρότασή σας κύριοι είναι εξαιρετική όπως δε στην περίπτωση του open ERP/Hospital βλέπω πάρα πολλά πλεονεκτήματα σ αυτή και την ψηφίζω. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι αρνητικό γιατί είναι ιδιαίτερα τεκμηριωμένη θα ρωτούσα όμως εάν σήμερα τρέχει κάπου ή έστω αν υπάρχει Beta; αν μπορούμε να κάνουμε rlogin, εάν τρέχει σε FreeBSD ή Unix V κλπ λεπτομέρειες για τον κώδικα πχ σε ansi c? έχει interface με rdbms (Oracle-Unify) ?.
  Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία με πολλές ευχές γιατί το ζήτημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και επίπονο πιστεύω όμως παρά τις αντιδράσεις (καρτέλ-συμφέροντα) θα βρει το δρόμο του.
  Πηγές μου: α) Ομιλίες Βουλευτών Πασοκ, Σήφη Βαλυράκη , Υφ/γού Αγροτικής. Ανάπτ. Μιχάλη Καρχιμάκη, Γιώργου Φλωρίδη, πρώην Υπουργού Οικονομικών.
  β) Άρθρο Καθηγητού ΑΤΕΙ (τεχν. τροφίμων) Ι. Ζακυνθινού.

 7. Σχόλιο από rizitis — 4 Μαΐου, 2010 @ 12:17 μμ

  Είναι μια πολύ αξιόλογη πρόταση, σαν αγρότης την υποστηρίζω φυσικά!

 8. Σχόλιο από Φίλιππος Ι Καρυπίδης — 6 Μαΐου, 2010 @ 10:27 μμ

  Θεωρώ την ιδέα πολύ καλή και εξαιρετικά χρήσιμη τόσο για την αγροτική οικονομία όσο και για τους άλλους τομείς της οικονομίας. Στον αγροτικό τομέα, νομίζω ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν πολλοί παράγοντες όπως:
  α)Η ποιοτική ανομοιογένεια (που ενισχύεται από την χαμηλή διάδοση της τυποποίησης) των προϊόντων που δημιουργούν δυσκολίες στις συναλλαγές,
  β)Η μεγάλη ευπάθεια και το ογκώδες των προϊόντων που δημιουργούν περιορισμούς στο χρόνο διατήρησης και στη μεταφορά τους
  γ)Οι μεγάλες διαφορές δυνατοτήτων, ικανοτήτων και επιδιώξεων μεταξύ παραγωγών
  δ)Οι ιδιαιτερότητες περιοχών που σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύτιμο να αξιοποιούνται εμπορικά, κλπ
  Επίσης, ο φορέας που θα αναλάβει την υλοποίηση της ιδέας δε θα πρέπει να έχει κρατικό ή συνεταιριστικό χαρακτήρα. Ένα τέτοιο σύστημα χρειάζεται ακρίβεια, αξιοπιστία (μηδέν λάθη), ευελιξία, αδιάκοπη λειτουργία και ανανέωση, διαρκείς επεκτάσεις σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και συνθήκες στην αγορά, κλπ. Ίσως είναι καλύτερη επιλογή η ίδρυση εταιρίας που θα αναλάβει τη δημιουργία και τη λειτουργία του με μετόχους το Δημόσιο, τους Συνεταιρισμούς και ιδιώτες …
  Το σύστημα θα μπορούσε να αποτελεί και πλατφόρμα προβολής των προϊόντων και των περιοχών…σε συνδυασμό με τον τουρισμό…
  ΘΕΛΕΙ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΆ ΕΠΙΠΕΔΑ
  Συγχαρητήρια
  Με εκτίμηση
  Φίλιππος Καρυπίδης
  Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

 9. Σχόλιο από tpatsiouras — 14 Μαΐου, 2010 @ 3:10 μμ

  Σχετικά με το «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η εταιρεία μας ήδη από το 2005 υλοποίησε ένα μηχανογραφικό σύστημα παραλαβής-διενέργειας ηλεκτρονικής δημοπρασίας-πώλησης αγροτικών προϊόντων για λογαρασμό ιδιωτικής εταιρείας (χρηματοδότηση από την Ε.Ε) στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Ιεράπετρα.
  Τα ωφέλη από τη διαδικασία (η οποία τηρείται μέχρι και σήμερα) είναι σημαντικά. Υπήρχαν (και υπάρχουν ακόμη) ορισμένα πρακτικά καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε και εμείς αλλά και η εταιρεία και για τα οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν αξιοποιήσιμες λύσεις, αλλά σε γενικές γραμμές η διαδικασία θα μπορούσε να τυποποιηθεί και να αξιοποιηθεί π.χ από τις συνεταιριστικές ενώσεις ή τις ομάδες παραγωγών.
  Λόγω της μακροσκελούς ανάλυσης είμαι στη διάθεση οιουδήποτε θα επιθυμούσε περισσότερες πληροφορίες.

  Θεόδωρος Πατσιούρας
  AppSoft Ο.Ε.

 10. Σχόλιο από Γ. Βαρδανικας — 18 Σεπτεμβρίου, 2010 @ 7:29 πμ

  Meaningless. ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΙ.
  Δεν επισκευθηκατε τους 2 μεγαλους πληστειριασμους της Ολλανδιας /Greenery- Aalsmeer -Flora τζιρος
  περιπου 10 ΔΙΣ. οπου συναντιονται τα προιοντα με τους αγοραστες.
  Τα προιοντα τα βλεπει ο αγοραστης την νυχτα και μετα τις 06.00 τα αγοραζη στον ηλεκτρονικο ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ ΤΑ ΕΧΕΙ ΦΟΡΤΩΣΕΙ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΚΑΙ ΕΦΥΓΕ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ Η ΜΑΓΑΖΙ.
  Κριμα, αδικος κοπος η προσπαθεια σας.

 11. Σχόλιο από ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΣΚΕΥΟΣ — 10 Οκτωβρίου, 2010 @ 1:10 μμ

  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΞΙΟΣΕΒΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ.
  ΕΧΩ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΩ ΤΟΥΣ ΕΜΠΝΕΥΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΨΑΡΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΛΟΥΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ DIRECT MARKETING , MAIL ORDER ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ, ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ) Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ.ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ “ΠΑΙΖΟΥΜΕ” ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ(ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ, ΚΑΡΤΑΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ). ΤΕΛΟΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ LOGISTICS, ΜΕ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΔΙΑΝΟΜΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ HACCP ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟΜΕΤΑΦΟΡΑ.

 12. Σχόλιο από Θανασης — 5 Μαΐου, 2011 @ 3:54 μμ

  Γεια σας και απο μενα
  Διαβασα με ενδιαφερον την παραπανω προταση ( και ειναι κατι που σκεφτομουν να το κανω μονος μου σε μικροτερη κλιμακα μιας και ειμαι παραγωγος και με ενδιεφερε η αμεση πωληση των προιοντων μεσω διαδυκτυου ) αλλα βλεπω οτι η ιδεα δεν προχορησε. Κριμα και ειναι καλη σκεψη. Για ποιο λογω δεν προχωρησατε? Υπαρχει καποιο νομικο προβλημα?

 13. Σχόλιο από Arhs — 9 Μαΐου, 2011 @ 3:58 πμ

  Αυτό το είχαμε προτείνει πριν 8 χρόνια στο υπουργέιο γεωργίας και μας κοιτάγανε σαν εξωγήινους

 14. Σχόλιο από Παπαδίνας Βασίλης — 18 Μαΐου, 2011 @ 11:39 μμ

  Αυτή είναι μία άριστη πρόταση. Το ερώτημα είναι αν και πότε θα υλοποιηθεί.

 15. Σχόλιο από Παπαδίνας Βασίλης — 19 Μαΐου, 2011 @ 12:13 πμ

  Βεβαίως μία τέτοια πρόταση θίγει τεράστια οικονομικά συμφέροντα μεσαζόντων, αγροτοπατέρων κλπ και μπορεί να γίνει η αιτία να τσακιστεί κυριολεκτικά η φοροδιαφυγή. Θα δώσει οριστικό τέλος στους εκβιασμούς που υφίστανται οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων για αγορά των προϊόντων τους χωρίς τιμολόγια και θα εμποδίσει τις Έλληνοποιήσεις αγροτικών προϊόντων.
  Έτσι για όλους τους παραπάνω λόγους, πιστεύω ότι θα ασκηθούν ασφυκτικές πιέσεις προς οποιαδήποτε κυβέρνηση προσπαθήσει να το υλοποιήσει και τελικά θα βρεθεί ο τρόπος να μην υλοποιηθεί.
  Άλλωστε πως έχει φτάσει η οικονομία της χώρας εδώ που έφτασε;

 16. Σχόλιο από Δημήτρης — 2 Οκτωβρίου, 2011 @ 11:23 πμ

  Αυτή η πρόταση μπορεί να έχει θετικά στοιχεία αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το ΚΡΑΤΟΣ! Τα στοιχεία ποιότητας, πιστοποίησης, διάθεσης, διανομής κτλ., είναι ΑΔΥΝΑΤΟ να το ελέγξει ένας κεντρικός φορέας και να μπορέσει ο κάθε παραγωγός να ανταποκριθεί….

  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΝΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ! ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΛΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ..

  ΟΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ “ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΝΑ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ…”

 17. Σχόλιο από Γιάννης — 4 Φεβρουαρίου, 2012 @ 8:30 μμ

  Συμφωνώ και εγώ ότι το κράτος δεν έχει την δυνατότητα να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες για την οργάνωση μιας τέτοιας υποδομής, όχι τόσο στο διαδικτυακό κομμάτι της αλλά σε επίπεδο ελέγχου ποιότητας. Το κράτος πλέον δεν έχει υπαλλήλους. Το πρώτο σχόλιο στο θέμα έγινε το 2010 και τώρα έχουμε 2012. Η οργάνωση και ο έλεγχος είναι κάτι που θα πρέπει να το αναλάβει κάποιος άλλος οργανισμός που και αυτός με τη σειρά του θα πρέπει υπόκειται σε δημόσιο (όχι απλώς κρατικό) έλεγχο. Αυτό που μπορεί να κάνει το κράτος είναι να το νομοθετήσει αυτό. Εκτός από κίνητρα (οικονομικά) για την χρήση μιας τέτοιας πλατφόρμας θα μπορούσε να νομοθετήσει τους κανόνες λειτουργίας της και ενδεχομένως την υποχρεωτική χρήση της από (μεγαλο)μεσάζοντες ή εξαγωγείς, οι οποίοι πάιζουν το χοντρό παιχνίδι στις πλάτες των αγροτών. Το αν η πλατφόρμα αυτή θα αυτοελέγχεται, αν θα έχει πιστοποίηση, αν θα έχει δημόσια οικονομική εικόνα είναι προαιρετικό. Αλλά θεωρώ πως αν τα έχει όλα αυτά τότε θα έχει αξία και για τους παραγωγούς και για τους αγοραστές γιατί θα τους διασφαλίζει τα συμφέροντα και θα κρατάει τις οικονομικές ισορροπίες. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα γίνει ποτέ κάτι τέτοιο γιατί όπως έχει ήδη επισημανθεί τα κατεστημένα συμφέροντα των μεσαζόντων και των μαυραγοριτών δεν έχουν κανένα λόγο να επιτρέψουν την ίδια την αυτοκαταστροφή τους.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού