Rural Inclusion – Παροχή υπηρεσιών η-διακυβέρνησης για μείωση διοικητικού κόστουςΙανουαρίου 25, 2012

Η προτεινόμενη τεχνική λύση δημιουργήθηκε στα πλαίσια του 3-ετούς ICT-PSP (http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/index_en.htm) έργου Rural Inclusion (http://www.rural-inclusion.eu) το οποίο ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2009, με πρωταρχικό στόχο την υιοθέτηση υποδομών και διαδικασιών αιχμής (διαδικασίες μοντελοποίησης και περιβάλλον λογισμικού) που θα διευκολύνουν την προσφορά καινοτόμων υπηρεσιών από τη δημόσια διοίκηση στις αγροτικές περιοχές. Ο βασικός στόχος του Rural Inclusion είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων στις συνδιαλλαγές τους με τις Δημόσιες Αρχές μέσω της άμβλυνσης των διοικητικών εμποδίων με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν κάποια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία.

Για να γίνει πιο ξεκάθαρος ο ρόλος και τα πλεονεκτήματα του έργου Rural Inclusion είναι σημαντικό να διαχωρίσουμε τα δύο βασικά στάδια μιας Δημόσιας Υπηρεσίας:
– Στάδιο Εκτέλεσης: αναφέρεται στις συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να γίνουν προκειμένου να παραχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα
– Στάδιο πληροφόρησης: αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας πολίτης προκειμένου να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπηρεσία. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να διευκρινίζουν το κατά πόσο κάποιος πολίτης είναι επιλέξιμος για μια υπηρεσία, τη συγκεκριμένη μορφή της υπηρεσίας η οποία απευθύνεται σε αυτόν, τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για τη χρήση της υπηρεσίας κτλ.

Το Rural Inclusion στοχεύει στη μείωση των σχετικών με το Στάδιο Πληροφόρησης διοικητικών εμποδίων μιας δημόσιας υπηρεσίας μέσω της:
– απλοποίησης της διαδικασίας συλλογής πληροφοριών από τις επιχειρήσεις όταν αυτές θέλουν να χρησιμοποιήσουν μια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία
– παροχής εξειδικευμένων πληροφοριών πάνω στην εκτέλεση δημόσιων υπηρεσιών (επιλεξιμότητα, απαραίτητα έγγραφα, κόστος κτλ)

Η προσέγγιση του έργου στηρίζεται:
1. Στην εγκαθίδρυση μιας Public Service Modeling Methodology (PSMM) η οποία:
– παρέχει σε βάθος κατανόηση της υπηρεσίας
– βασίζεται στην περιγραφή των δημόσιων υπηρεσιών με τη χρήση ενός συγκεκριμένου προτύπου
2. Στην μοντελοποίηση του σταδίου πληροφόρησης της υπηρεσίας το οποίο πραγματοποιείται με τη μορφή διαλόγου ανάμεσα στην μικρομεσαία επιχείρηση και τη δημόσια διοίκηση
3. Στην αναγνώριση (μέσω του προαναφερθέντος διαλόγου) του προφίλ και των αναγκών της μικρομεσαίας επιχείρησης και στην παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με την υπό διερεύνηση δημόσια υπηρεσία

Η πλατφόρμα του Rural Inclusion
Στην πλατφόρμα του έργου Rural Inclusion γίνεται ουσιαστικά σύνθεση τριών διαφορετικών, ανεξάρτητων και καλά ορισμένων προγραμμάτων, κάθε ένα από τα οποία εξυπηρετεί συγκεκριμένο σκοπό.
– Semantic eGov: προσφέρει τις βασικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο έργο και αναλαμβάνει την βασική ευθύνη μείωσης του διαχειριστικού κόστους για τις αγροτικές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά τις συνδιαλλαγές τους με τους τοπικούς δημόσιους φορείς. Επιτρέπει στους χρήστες να προσωποποιήσουν την σχετική με τη δημόσια υπηρεσία που χρειάζονται πληροφορία, παρέχοντάς τους λειτουργίες όπως α) έλεγχος επιλεξιμότητας (αν μια μικρομεσαία επιχείρηση καλύπτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για μια συγκεκριμένη υπηρεσία) και β) ολοκληρωμένες, πλούσιες και καλά δομημένες πληροφορίες για παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή όλες τις πληροφορίες σχετικά με το που, πως, ποιος και πότε αναφορικά με την υπηρεσία.
Tο εργαλείο έχει αναπτυχθεί και υλοποιηθεί στα πλαίσια του SemanticGov από τις Digital Enterprise Research Institute (NUIG), Ιρλανδία και το ΕΚΕΤΑ.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαθέσιμες τρεις υπηρεσίες σε ηλεκτρονική μορφή στο portal του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Χίου (http://www.chioschamber.gr/xios/shared/rural.jsp?context=101): α) Εγγραφή στο Επιμελητήριο β) Επιδότηση Νέων Αγροτών γ) Αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν εξατομικευμένες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες, το κατά πόσο δικαιούνται να τις αξιοποιήσουν (π.χ. βάση του εισοδήματός τους, του επαγγελματικού τους ιστορικού κ.λπ.), τι δικαιολογητικά χρειάζονται κ.ο.κ.

– Tο Rural Observatory 2.0 (http://www.rural-observatory.eu/) είναι το εκπαιδευτικό αποθετήριο του έργου με ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο σχετικό με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση εστιάζοντας σε αγροτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε αυτό το αποθετήριο στοχεύει να υποστηρίξει την μικτή εκπαιδευτική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί έτσι ώστε να καλύπτει καλύτερα τις μαθησιακές ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

– eGovTube: αποσκοπεί στην υποστήριξη της υιοθέτησης των καινοτομιών του έργου μέσα από μία διαδραστική διαδικτυακή πλατφόρμα για ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών ανάμεσα στους χρήστες με απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης των εργαλείων του έργου (δηλαδή των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και του Rural Observatory 2.0)

2 Σχόλια »

  1. Σχόλιο από Δημήτριος Πάππας — 21 Απριλίου, 2012 @ 7:42 μμ

    Περιττο. Υπαρχουν ειδη χιλιαδες ιστοσελιδες που παρεχουν τετοιου ειδους υπηρεσιες.

  2. Σχόλιο από n.marianos — 23 Απριλίου, 2012 @ 3:04 μμ

    To Rural Inclusion δεν προσφέρει άλλη μία ιστοσελίδα, αντίθετα η πλατφόρμα του ενσωματώνεται μέσα στην σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας δημόσιας υπηρεσίας. Επίσης μέσα από μια σειρά απλών απαντήσεων (με την παράλληλη υποστήριξη με παροχή εκπαιδευτικού υλικού) προσφέρει προσωποποιημένες πληροφορίες για όλες τις πιθανές υποπεριπτώσεις. Η πληροφορία αυτή όχι μόνο δεν προσφέρεται σήμερα σε κάποια ιστοσελίδα αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ακόμα και στον αρμόδιο δημόσιο οργανισμό που προσφέρει αυτή την υπηρεσία. Οι υπηρεσίες με τις οποίες ασχολείται το Rural Inclusion είναι πολύπλοκες υπηρεσίες που απαιτούν μια πληθώρα εγγράφων από διαφορετικούς φορείς του δημοσίου, διέπονται από πολλούς διαφορετικούς νόμους και έχουν πολλές υποπεριπτώσεις.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού