Τι είναι το εργαστήρι της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – labs.OpenGov


 

Το Labs.OpenGov.gr είναι μια δράση στο πλαίσιο της ανοιχτής διακυβέρνησης,που αποσκοπεί να φέρει στο προσκήνιο τις δημιουργικές ιδέες, τους ανθρώπους και τους τρόπους για να εισαχθεί η καινοτομία στις σχέσεις του πολίτη και των επιχειρήσεων με το δημόσιο. Η διαδικτυακή πλατφόρμα Labs.OpenGov.gr γίνεται βήμα διαλόγου ώστε να αποκτήσουν νέα διάσταση, συμμετοχική και αποκεντρωμένη, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

 

Το labs.opengov.gr συντονίζεται από επιστημονική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν εμπειρογνώμονες σε θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και συμμετοχικότητας. Η επιστημονική επιτροπή, σε συνεργασία με τη μονάδα τεκμηρίωσης και καινοτομίας του ΕΚΔΔΑ, μεριμνά για τη σύνταξη του καλέσματος κάθε νέου θεματικού κύκλου, επιλέγει τις προτάσεις που θα παρουσιαστούν δημόσια, συντονίζει τη συζήτηση στην ημερίδα που διεξάγεται στο τέλος κάθε θεματικού κύκλου και καλλιεργεί επαφές με διεθνείς φορείς και πρωτοβουλίες ομοειδούς αντικειμένου.

 

Η ροή της διαδικασίας που ακολουθεί κάθε θεματικός κύκλος των labs.opengov.gr περιγράφεται σχηματικά σε αυτή την ιστοσελίδα http://labs.opengov.gr/labs.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιστημονική Επιτροπή των Labs.OpenGov.grστο labs @ opengov.gr.

==

Προτάσεις Δ” Φάσης

Προτάσεις Γ” Φάσης

Προτάσεις Β” Φάσης

Προτάσεις A” Φάσης

 

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού