Σύνδεση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ και Check in ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων με χρήση ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΚΑΜαΐου 7, 2010

/* πρόταση την οποία λάβαμε εκπρόθεσμα */

Βασικές ιδέες της ψηφιακής υπηρεσίας:

  • Χρήση του ΑΜΚΑ ως μοναδικού και ενιαίου αναγνωριστικού στο μητρώο των ασθενών στα δημόσια νοσοκομεία

  • Σύνδεση του ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ

  • Χρήση ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΚΑ για check in ασθενών που έχουν ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων

  • Κλείσιμο ραντεβού σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου με χρήση του ΑΜΚΑ

Προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος είναι η αντικατάσταση του αναγνωριστικού που έχουν τα επιμέρους μητρώα των νοσοκομείων για τους ασθενείς τους με τον ΑΜΚΑ.

Στην Ελλάδα εκτός από τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ δεν υπάρχει άλλος μοναδικός ισόβιος αναγνωριστικός κωδικός – ο ΑΔΤ και ο αριθμός διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αλλάζει και από αυτή την αλλαγή – ασυνέχεια δημιουργούνται ευκαιρίες απάτης. Ο ΑΜΚΑ είναι μοναδικός για κάθε πολίτη – ασθενή, και άρα έχει όλα τα πλεονεκτήματα των μοναδικών ισόβιων αναγνωριστικών:

  • δεν τίθεται θέμα καταχώρησης δύο διαφορετικών προσώπων με τον ίδιο αριθμό

  • ο κάθε ασθενής θα μπορεί εύκολα χρησιμοποιώντας τον ΑΜΚΑ να δηλώσει την ταυτότητά του στο νοσοκομείο όταν θα κλείνει ραντεβού χωρίς να δημιουργείται σύγχυση για το ποιος είναι ποιος

Τα ασφαλιστικά ταμεία μπορούν να ενημερώσουν το μητρώο του TAXIS των φυσικών προσώπων για τον αριθμό ΑΜΚΑ. Θα πρέπει στο μητρώο του TAXIS αντίστοιχα να δημιουργηθεί ένα επιπλέον πεδίο που θα συνδέει το ΑΦΜ με τον ΑΜΚΑ. Το TAXIS είναι ένα επικαιροποιημένο μητρώο λόγω του ότι τουλάχιστον μία φορά το χρόνο υποβάλουμε την φορολογική μας δήλωση και έτσι γνωρίζει την ισχύουσα ταχυδρομική διεύθυνσή μας αλλά και την οικογενειακή μας κατάσταση, τα προστατευόμενα μέλη που έχουμε, κλπ στοιχεία χρήσιμα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η διαλειτουργικότητα TAXIS – ενιαίου μητρώου ΑΜΚΑ είναι σημαντική και για το TAXIS και για το ενιαίο μητρώο ΑΜΚΑ. Το ενιαίο μητρώο ΑΜΚΑ θα γνωρίζει τα τρέχοντα στοιχεία των ασφαλισμένων μέσω του TAXIS. Και το TAXIS θα έχει ένα μοναδικό αναγνωριστικό προσώπων στο οποίο δεν υπάρχει ίδιο κίνητρο για απάτες όπως στο ΑΦΜ. Ενώ δηλαδή με μία κλεμμένη ταυτότητα μπορεί κάποιος να δημιουργήσει ή να χρησιμοποιήσει κάποιο ΑΦΜ για διάπραξη απάτης, η διασταύρωση ΑΦΜ – ΑΜΚΑ προφυλάσσει τους φορολογούμενους, γιατί ο ΑΜΚΑ ως «έξυπνος αριθμός» διασταυρώνει την ημερομηνία γέννησης του φυσικού προσώπου με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που είναι καταγεγραμμένη στο TAXIS. Βέβαια αυτό προϋποθέτει τη χρήση του ΑΜΚΑ ως δεύτερου συμπληρωματικού αναγνωριστικού εκτός του ΑΦΜ στις συναλλαγές. Επίσης το TAXIS θα μπορεί να ενημερώνεται με τα στοιχεία τηλεφωνικής επικοινωνίας των φυσικών προσώπων που τώρα τα αγνοεί και ενδέχεται να φανούν χρήσιμα σε περιπτώσεις ελέγχων και διασταυρώσεων.

Η χρήση του ΑΜΚΑ όταν κλείνει ο ασθενής ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο είτε τηλεφωνικά, είτε με επίσκεψη στο νοσοκομείο, είτε μέσω internet (αν δοθεί στο μέλλον τέτοια δυνατότητα) θα απλοποιήσει τη διαδικασία ταυτοποίησης των ασθενών.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής κάρτας ΑΜΚΑ μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία check in ασθενών την ημέρα της επίσκεψης στο νοσοκομείο. Τα γραφεία κίνησης ασθενών και τα ταμεία που συνήθως βρίσκονται δίπλα τους μέχρι σήμερα ελέγχουν ότι ο ασθενής που έκλεισε το ραντεβού προσήλθε στο νοσοκομείο, και αν το ταμείο του ασθενή καλύπτει την περίθαλψή του. Αν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε ταμείο το οποίο καλύπτει την περίθαλψή του στο νοσοκομείο δεν πληρώνει, αλλά κόβεται η επίσκεψη από το βιβλιάριό του. Αν ο ασθενής δεν είναι ασφαλισμένος σε ταμείο το οποίο καλύπτει την περίθαλψή του στο νοσοκομείο ή αν είναι ανασφάλιστος, καλείται να πληρώσει.

Για τους ασφαλισμένους λοιπόν ασθενείς, το check in θα μπορούσε να γίνεται ηλεκτρονικά και να ελαχιστοποιηθεί έτσι και ο χρόνος αναμονής, και το κόστος του check in. Με τη χρήση μίας ηλεκτρονικής κάρτας, θα μπορούσε ο ασθενής να δηλώνει την προσέλευσή του στο νοσοκομείο και να ενημερώνεται ταυτόχρονα το ταμείο του για αυτήν και να καταβάλει το αντίτιμο της επίσκεψης. Ενώ τώρα το νοσοκομείο κρατάει το απόκομμα της επίσκεψης και παίρνει τα χρήματα που αντιστοιχούν σε αυτή με κάποιο γραφειοκρατικό τρόπο. Με τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας η ενημέρωση του ταμείου και η πληρωμή του νοσοκομείου μπορεί να γίνει σε πολύ λιγότερο χρόνο.

Στην ηλεκτρονική κάρτα ΑΜΚΑ πρέπει να υπάρχει ψηφιακή φωτογραφία του ασφαλισμένου ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση του προσώπου που προσέρχεται στο νοσοκομείο και φέρει την κάρτα.

Ουσιαστικά η ηλεκτρονική κάρτα ΑΜΚΑ είναι το πρώτο βήμα για την αντικατάσταση των υπαρχόντων βιβλιαρίων υγείας με ηλεκτρονικά βιβλιάρια υγείας, στα οποία θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα δεδομένα ασφάλισης του ασθενούς σε ένα ενιαίο μητρώο (ταμεία στα οποία είναι ασφαλισμένος στη διάρκεια της ζωής του, υπηρεσίες υγείας που χρησιμοποίησε, κλπ).

Το κόστος της έκδοσης των ηλεκτρονικών καρτών και των μηχανημάτων ανάγνωσης αυτών λογικά θα αποσβεστεί γρήγορα από τις εργατοώρες που θα εξοικονομηθούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού