eDMO Ολοκληρωμένο Σύστημα Τουριστικής ΠροβολήςΑπριλίου 26, 2010

Πρόβλημα που επιλύει (*)

Στην παρούσα φάση η Ελλάδα δεν έχει μια αξιόπιστη πύλη ηλεκτρονικής εισόδου στην χώρα η οποία να διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης προορισμού. Επιπλέον, σημαντικοί προορισμοί της χώρας με διεθνή εμβέλεια και διεθνώς αναγνωρισμένα brand-names (π.χ. Ολυμπία, Ιθάκη, Corfu, Μύκονος κλπ) στερούνται μιας συνεπούς ηλεκτρονικής προβολής με στόχευση στην συνολική διαχείριση μάρκετινγκ προορισμού.

Η διεθνής πρακτική και εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης μάρκετινγκ προορισμού επιβάλλει την κεντρική διαχείριση της πληροφορίας για κάθε προορισμό μέσω προηγμένων δικτυακών πυλών οι οποίες παρέχουν γεω-εντοπισμένες πληροφορίες (geographic-reference), διαδραστικούς χάρτες, πλούσιο πολυμεσικό περιεχόμενο, εναλλακτικά κανάλια διαφήμισης και προβολής με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube, Flikr, Tripadvisor, Tripit, Blogger κλπ) ενώ βασικό τους στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή του τελικού χρήστη (επισκέπτη) στην διαμόρφωση του περιεχομένου και της εν γένει στρατηγικής προβολής καθώς και η ενοποίηση πληροφοριών τόσο από πηγές δημόσιων δεδομένων (π.χ. μουσεία, τουριστικούς οργανισμούς και συλλογικούς φορείς) όσο και από ιδιωτικούς φορείς (π.χ. υλοποίηση ενοποιημένων συστημάτων κρατήσεων για ξενοδοχεία, καταλύματα, εισιτήρια κλπ).

Ο ΕΟΤ έχει ξεκινήσει μια αξιόλογη προσπάθεια επανασχεδιασμού των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του με ορίζοντα δεκαετίας και σε αυτό τον σχεδιασμό δεν γίνεται να μην λάβει υπόψιν του δεδομένα όπως τα παρακάτω:

1. η βιομηχανία των κινητών τηλεφώνων αποτελεί μια ταχέως αναδυόμενη αγορά.

2. τα κινητά τηλέφωνα και συγκεκριμένα τα smartphones αποτελούν το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς σήμερα.

3. η παροχή πληροφορίας από τέτοιου είδους διαύλους επικοινωνίας έχει ως αποτέλεσμα προσωποποιημένες υπηρεσίες με εξειδικευμένες τεχνικές εξόρυξης γνώσης.

4. το καλοκαίρι του 2011 και 2012 ένα μεγάλο μέρος των τουριστών θα είναι εξοικειωμένος και θα χρησιμοποιεί υπηρεσίες micropayment (NFC RFID’s) και θα επιζητά εκπτώσεις με την χρήση 2D barcodes (QRCode readers).

5. Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό προορισμό με μεγάλη ποικιλομορφία τουριστικού προϊόντος με αποτέλεσμα την ανάγκη για στοχευμένο και στρατηγικο μαρκετινγκ.

Η ύπαρξη ενός συστήματος με αυτά τα χαρακτηριστικά διευκολύνει και επιτρέπει τόσο την υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων προβολής και μάρκετινγκ (π.χ. εκστρατείες που στοχεύουν σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες, συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές κλπ) όσο και την καταγραφή τάσεων με την αξιοποίηση ηλεκτρονικών εργαλείων ανάλυσης (π.χ. Google Analytics κλπ.). Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι και η συμβατότητα των δικτυακών συστημάτων και του περιεχομένου τους με τις σύγχρονες συσκευές κινητής τηλεφωνίας η πρόσβαση των οποίων διευρύνει σημαντικά την προσβασιμότητα και την διαθεσιμότητα του περιεχομένου.

Απέναντι σε αυτή την σύγχρονη τάση η Ελλάδα βρίσκεται χωρίς ενιαία στρατηγική τουριστικού μάρκετινγκ προορισμού με πολλές αποσπασματικές δράσεις και δικτυακούς τόπους και συστήματα περιορισμένων δυνατοτήτων, αμφιβόλου συμβατότητας και ξεπερασμένης πλέον τεχνολογίας αν ληφθεί υπόψη η πρόσφατη μετάθεση του ενδιαφέροντος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στην διευρυμένη χρήση των κινητών τηλεφώνων. Με δεδομένη την διεύρυνση της ηλεκτρονικής αγοράς του τουρισμού και τον αντίστοιχο περιορισμό των κλασσικών καναλιών διανομής (τουριστικά γραφεία) η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί άμεση και συντονισμένη παρέμβαση για την αναβάθμιση της ηλεκτρονικής προβολής, διαχείρισης και διανομής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Βασικός στόχος του ηλεκτρονικού συστήματος τουριστικής προβολής (eDMO) είναι αφ” ενός η ενσωμάτωση όλων των σύγχρονων εργαλείων ηλεκτρονικής προβολής και μάρκετινγκ (γεωγραφική πληροφόρηση, ενσωμάτωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παροχή προηγμένων υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη, στοχευμένες εκστρατείες προβολής κλπ) και αφ” ετέρου η διάθεση του περιεχομένου τόσο από το διαδίκτυο όσο και από συσκευές κινητής τηλεφωνίας δίνοντας την δυνατότητα για την ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών και την διεύρυνση των καναλιών διαφήμισης του τουριστικού προϊόντος.

Περιεχόμενο (*)

Το eDMO αποτελεί ένα βασικό εργαλείο χάραξης και υλοποίησης στρατηγικής στον ευαίσθητο και ευμετάβλητο τομέα του τουριστικού μάρκετινγκ και διαχείρισης προορισμού (DMO). Εστιάζει στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας για κάθε τουριστικό προορισμό και τους εμπλεκόμενους φορείς αυτού, αρχικά μέσω ολοκληρωμένων στρατηγικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας και στη συνέχεια μέσω παραμετροποιήσιμης δικτυακής πλατφόρμας για στοχευμένη παροχή πληροφορίας, τουριστικών πακέτων καθώς και σημείων ενδιαφέροντος και τουριστικών οδηγών τόσο μέσω διαδικτύου όσο και μέσω κινητού τηλεφώνου.

Στα βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του eDMO περιλαμβάνονται:

 • Πλούσιο περιεχόμενο: πλήρης κάλυψη σημείων ενδιαφέροντος με πολυγλωσσικά κείμενα και πολυμεσικό περιεχόμενο. Βασικό στοιχείο είναι τόσο η γεωαναφορά των κειμένων όσο και η κάλυψη σημείων δημοσίου ενδιαφέροντος (μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι, σημεία εξυπηρέτησης των επισκεπτών, συγκοινωνία κλπ) όσο και ιδιωτικού ενδιαφέροντος (διαμονή, εστίαση, ψυχαγωγία κλπ). Συνολική αντιμετώπιση των επτά αξόνων με Αξιοθέατα, Προσβασιμότητα, Εγκαταστάσεις, Διαθέσιμα πακέτα, Συμπληρωματικές υπηρεσίες και Δραστηριότητες.
 • Πλήρης Γεω-αναφορά του περιεχομένου και παροχή διαδραστικών χαρτών (Bing maps, Birdeye view, Photosynch) που επιτρέπουν την εύκολη αναζήτηση και τον συσχετισμό πληροφοριών από τον επισκέπτη. Επιπλέον, ενισχύεται η συνολική online εμπειρία του προορισμού και αυξάνουν τις εντυπώσεις και τον αριθμό τουριστών που τελικά θα αποφασίσουν να επισκευτούν την χώρα.
 • Προηγμένες δυνατότητες συσχετισμού του περιεχομένου τόσο με γεωγραφικά όσο και με θεματικά κριτήρια.
 • Αμφίδρομη ολοκλήρωση του δικτυακού συστήματος με μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, Flickr, Youtube, Blogger κλπ) με στόχο την ενεργό συμμετοχή των τελικών χρηστών-επισκεπτών στην προβολή του προορισμού και την διευκόλυνση της υλοποίησης εκστρατειών ενημέρωσης με την αξιοποίηση των μέσων αυτών. Επιπλέον διασύνδεση με διαγωνισμούς στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και καμπάνιες προβολής του τουριστικού προϊόντος με βραβεία που μοιράζονται με φίλους, ομαδικές
 • Διαμόρφωση φιλικού για κινητά τηλέφωνα περιεχομένου και παροχή API για ανάπτυξη ειδικευμένων εφαρμογών για συσκευές κινητών τηλεφώνων (εφαρμογές γεωγραφικής αναζήτησης, εφαρμογές παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών προγραμματισμού ταξιδίου και / ή κρατήσεων κλπ).
 • Ολοκλήρωση microsites για μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους με δυνατότητα παροχής του περιεχομένου μέσω εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (εικονικές περιηγήσεις, παροχή γεω-εντοπισμένων πληροφοριών, audio tours κλπ)
 • Δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες – επισκέπτες (user-involvement) μέσω συστήματος εγγραφής και ενημέρωσης.
 • Παροχή ανοιχτών APIs για την διάθεση του περιεχομένου (γεωαναφερόμενο περιεχόμενο, πληροφορίες,video «Μένουμε Ελλάδα» θεματικής) αλλά και των εφαρμογών μέσω τρίτων δικτυακών συστημάτων ή εφαρμογών κινητών τηλεφώνων (π.χ. διάθεση πληροφοριακού υλικού μέσω εφαρμογής Επαυξημένης πραγματικότητας και χάρτη, ενσωμάτωση λειτουργιών και περιεχομένου σε δικτυακούς τόπους τοπικών συλλογικών φορέων και επιχειρήσεων, ενσωμάτωση εφαρμογών κρατήσεων σε τρίτα συστήματα κλπ).
 • Ενσωμάτωση εργαλείων στατιστικής ανάλυσης και ποιοτικής έρευνας επισκεψιμότητας, τάσεων και απόψεων των τελικών χρηστών.
 • Κατηγοριοποίηση των επισκεπτών και στοχευμένα δημογραφικά με βάση τα (Φύλο Ηλικία Εκπαίδευση Εισόδημα Σύνθεση Ταξιδίου Πακέτα Διακοπών Κύρια δραστηριότητα Τρόπος κράτησης Πηγή πληροφόρησης Μεταφορικό Σημαντικότερος λόγος επίσκεψης ).
 • Δημιουργία «προσωπικού προγράμματος» ταξιδιού, με δυνατότητα διαδραστικής επιλογής του περιεχομένου του συστήματος και αυτόματη σύνθεση προγράμματος ταξιδιού στο οποίο περιλαμβάνονται βασικές πληροφορίες (στοιχεία διεύθυνσης, επικοινωνίας, ωράρια λειτουργίας, ειδικές πληροφορίες κλπ) για σημεία ενδιαφέροντος (π.χ. μουσεία, διαμονή, εστιατόρια, αρχαιολογικούς τόπους, εκδηλώσεις, σημεία ψυχαγωγίας κλπ). Το προσωπικό πρόγραμμα μπορεί να διαμορφωθεί από τον τελικό χρήστη τόσο από τον δικτυακό τόπο όσο και μέσω συσκευής τηλεφώνου ενώ μπορεί να εκτυπωθεί (μορφή PDF) ή να διαμοιραστεί με email ή μέσω Facebook σε φίλους ή σε ομάδες επισκεπτών. Η λειτουργία αυτή αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση προγραμμάτων θεματικού τουρισμού αφού παρέχεται η δυνατότητα προετοιμασίας προτυποποιημένων θεματικών προγραμμάτων ταξιδιού (π.χ. αγροτουρισμού, αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κλπ) τα οποία ο τελικός χρήστης μπορεί να προσαρμόσει στις ιδιαίτερες επιλογές του.
 • Επιλογή διαδρομής είτε από γεωναφερμένες διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλάτου, πλοήγηση σε εθνικούς δρυμούς και δάση, περιοχές Natura καθώς και λήψη και αποστολή φωτογραφιών μέσω facebook για εποκοινωνία της εμπειρίας σε όλο το δίκτιο φίλων του χρήστη.

Πλάνο Εφαρμογής (προτεινόμενα Βήματα)

Φάση Α: Υλοποίηση Δικτυακής Πλατφόρμας.

Διάρκεια: 3 μήνες (1-3).

Κατά την Α φάση θα υλοποιηθεί η ανάπτυξη της δικτυακής πλατφόρμας eDMO με τα ανωτέρω λειτουργικά χαρακτηριστικά. Δεδομένης της αρθρωτής δόμησης του συστήματος και της διαθεσιμότητας όλων των απαιτούμενων συστατικών είναι πλατφόρμας σε ενδιάμεσες μηνιαίες εκδόσεις (alpha και beta releases). Βασικό στοιχείο της υλοποίησης αποτελεί η διάθεση των APIs καθώς και η επιμέλεια της mobile έκδοσης της πλατφόρμας.

Φάση Β: Υλοποίηση Εφαρμογών Κινητών Τηλεφώνων.

Διάρκεια: 3 μήνες (2-4).

Ανάπτυξη εφαρμογών:

1) iPhone, android, blackberry, Symbian S60, Windows mobile με δυνατότητες απόκτησής τους δωρεάν από το app store, android market και ovi store αντίστοιχα. Πρόβλεψη για caching των πληροφοριών για την ελαχιστοποίηση των υψηλών χρεώσεων roaming.

2) Ανοικτό API για παροχή γεωαναφερμένης τουριστικής πληροφορίας σε οποιονδήποτε θελήσει να χτίσει mashups και να την αξιοποιήσει είτε για προβολή της επιχείρησής του, είτε επιχειρηματικά.

3) Ανοικτό API για την παροχή αξιολόγησης προορισμού, σημείου ενδιαφέροντος, ανέβασμα φωτογραφιών, γεωναναγορά τοποθεσίας, καθώς και ανέβασμα video.

Φάση Γ: Προτυποποίηση και Τεκμηρίωση της Πλατφόρμας και των Εφαρμογών

Διάρκεια: 4 μήνες (3-5).

Στην φάση αυτή θα γίνει η προτυποποίηση της πλατφόρμας και των συνοδευτικών εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα και θα γίνει η επιμέλεια της τεκμηρίωσης.

Φάση Δ: Διενέργεια στοχευμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης

Διάρκεια: 2 μήνες (6-7).

Η στόχευση της ενημέρωσης αφορά σε τρία επίπεδα:

α) Προβολή της πλατφόρμας στην κοινότητα των προγραμματιστών με στόχο την συνεχή ανάπτυξη της σε νέες εκδόσεις.

β) Προβολή της πλατφόρμας και των εφαρμογών στους Δημόσιους και Συλλογικούς Φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό για την αξιοποίηση της στην χάραξη στοχευμένων πολιτικών για τον τουρισμό.

γ) Την παρουσίαση της πλατφόρμας στους επαγγελματίες του τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών για την αξιοποίηση και την χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων σε συγκεκριμένους προορισμούς της χώρας.

Φάση Ε: Εφαρμογή και ολοκλήρωση του συστήματος σε εθνικό επίπεδο (Προορισμός Ελλάδα) και σε επιλεγμένους τοπικούς προορισμούς.

Διάρκεια: 3 μήνες.

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της φάσης Δ για την αξιοποίηση της πλατφόρμας από κεντρικούς φορείς του τουρισμού καθώς και σε συγκεκριμένους προορισμούς. Τοπικοί τουριστικοί φορείς θα έχουν την δυνατότητα να οργανώσουν μικρο-προγράμματα προβολής με την αξιοποίηση του eDMO και των εφαρμογών κινητών τηλεφώνων στα οποία μεταξύ άλλων μπορούν να περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες δράσεις – παρεμβάσεις:

1) Επανα-αξιοποίηση υφιστάμενου υλικού από προηγούμενα έργα ή παρεμβάσεις.

2) Παραγωγή υλικού (κείμενα, οπτικό υλικό, γεω-αναφορά σημείων, υλικό προβολής από μέλη συλλογικών φορέων κλπ).

3) Σχεδιασμός ολοκληρωμένων προγραμμάτων μάρκετινγκ προορισμού με συγκεκριμένους στόχους και μετρήσιμους δείκτες αξιολόγησης.

Σημαντικότερα οφέλη:

1. Στατιστικά και δημογραφικά στοιχεία των χρηστών των υπηρεσιών

2. Γεωστατιστικά και εσωτερική κίνηση τουριστών.

3. Δυνατότητα στοχευμένου και στρατηγικού μαρκετινγκ είτε κεντρικά (ΕΟΤ) είτε τοπικά (Ενώσεις ξενοδόχων, Περιφέρειες, Τουριστικοί Δήμοι, επαγγελματικά επιμελητήρια)

4. Πάροχοι τουριστικής πληροφορίας, οι οποίοι μέσω της πλατφόρμας θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν την ύλη τους διαθέτοντάς την μέσω της λεντρικοποιημένης πλατφόρμας κινητών τηλεφώνων.

5. Τουρίστες/επισκέπτες

6. Κανάλια διανομής τουριστικού περιεχομένου και επαγγελματίες τουρισμού που θα δούν τις επιχειρήσεις τους να επωφελούνται άμεσα από τις εκπτώσεις που θα δίνουν μέσω των τοπικών επαγγελματικώ ενώσεων.

7. Διασύνδεση offline και online marketing, με την ανάρτηση banner περιγραγής της υπηρεσίας σε κάθε συμβεβλημένη επιχείρηση (με το αντίστοιχο barcode έκπτωσης) οι χρήστες της υπηρεσίας (τουρίστες και επιχειρηματίες τουρισμού θα ενημερώνονται άμεσα.

8. Παροχή πραγματικών loyalty μοντέλων για επιχειρήματίες, ξενοδόχους και οργανισμούς.

Η Niobium Labs με λίγα λόγια:

H Niobium Labs αποτελεί μια νεοσύστατη εταιρία καινοτομίας με κύριο τομέα δραστηριοποίησης της εφαρμογές κινητών τηλεφώνων και εφαρμογών SaaS. Πληρέστερη περιγραφή της πρότασης μπορεί να βρεθεί στην διεύθυνση http://www.niobiumlabs.com/content/edmo-destination-management-platform, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έχει ξεκινήσει υλοποίηση της προτεινόμενης υπηρεσίας (ειδικά για το mobile κομμάτι) για τους Δήμους Βαρκελώνης και Μαδρίτης. Τυπικό παράδειγμα στοχευμένης εκστρατείας που αξιοποιεί μεθόδους που αναφέρονται στην παρούσα πρόταση αποτελεί και η πρόσφατη καμπάνια του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Ολυμπίας: www.becomeolympian.com.

23 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από PanosJee — 26 Απριλίου, 2010 @ 9:52 μμ

  Γιάννη πριν λίγο έκανα μια παρόμοια πρόταση! http://labs.opengov.gr/2010/04/26/2421
  Ισώς να τις ενώσουμε;

 2. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 27 Απριλίου, 2010 @ 7:01 πμ

  Υπάρχει ήδη μορφοποιημένο πρόγραμμα προς ένταξη στο ΕΣΠΑ από τον αρμόδιο εθνικό φορέα το οποίο καλύπτει το σύνολο του αντικειμένου που αναφέρεται στην εν λόγω πρόταση.

 3. Σχόλιο από doxaras — 27 Απριλίου, 2010 @ 11:44 πμ

  Cool, ακριβώς το ίδιο server side API προδιαγράφουμε και εμείς οπότε definitely room for symbiotic approach!

  Το differentiation είναι το user generated content και η γεωαναφερμένη πληροφορία και διαδρομές.
  Το βασικό proposal που τώρα συζητάμε με τον Δήμο Βαρκελώνης για να το υλοποιήσουμε εκεί, βρίσκεται εδώ
  http://www.niobiumlabs.com/content/edmo-destination-management-platform

 4. Σχόλιο από PanosJee — 27 Απριλίου, 2010 @ 11:49 πμ

  Geo analytics ! Τρέλα!
  Πολύ ωραία, αν επιλεγούν οι προτάσεις ας τις συγχωνεύσουμε. Υποθέτω έχεις δει το SimpleGeo.com
  Παίζουν με Cassandra

 5. Σχόλιο από doxaras — 27 Απριλίου, 2010 @ 5:00 μμ

  ναι το έχω δει και επίσης έχω συνεργαστεί με τον Elad, (former mobile gmaps product manager) στο GeoAPI, εξίσου εξαιρετικό σε σύλληψη concept!! Let’s do this !!

 6. Σχόλιο από Dim — 27 Απριλίου, 2010 @ 7:54 μμ

  Η πρόταση είναι εξαιρετική αλλά φοβάμαι ότι δεν θα βρει «πρόσφορο» έδαφος στο ΥΠΠΟ & Τουρισμού. Φαίνεται ότι ή «ήδη μορφοποιημένη πρόταση» έχει προβάδισμα. Ειλικρινα μακάρι να γίνει κάτι αλλά φοβάμαι ότι απλά θα κάνουμε άλλη μια κουβέντα.
  Μακάρι ……….

 7. Σχόλιο από doxaras — 27 Απριλίου, 2010 @ 7:57 μμ

  @ΟΥΜ ΟΣΜ: έχεις το ΤΔΕ ή την διαβούλευση, πραγματικά είμαι πολύ περίεργος να το δω αυτό!!! Επίσης θα ήθελα να δω τον προϋπολογισμό ενός τέτοιου έργου, σε πόσα εκατομμύρια ευρώ το έχει κοστολογήσει ο συντάκτης 😉

 8. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 27 Απριλίου, 2010 @ 8:11 μμ

  βλ. http://labs.opengov.gr/2010/04/26/2421#comment-1229
  δεν δύναμαι να επεκταθώ περαιτέρω – sorry!

 9. Σχόλιο από doxaras — 27 Απριλίου, 2010 @ 8:55 μμ

  Επιπλέον ένα άλλο ενδιαφέρον service είναι ο http://tr.wikiloc.com/wikiloc/home.do, βασισμένο σε open source ΓΠΣ με διαδρομές trekking και ποδηλάτου.Τέτοιες λύσεις ενισχύουν τον εναλλακτικό τουρισμό/αγροτουρισμό και διευρύνουν την τουριστική season.

  Τέλος η δυνατότητα παροχής γεωαναφερμένης πληροφορίας από το κινητό τηλέφωνο αντιμετωπίζει και σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα των all inclusive σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες, μιας και παρέχει επιπλέον κίνητρο στους τουρίστες να βγουν από τα μεγάλα resort hotels και να εξερευνήσουν την γύρω περιοχή!!

 10. Σχόλιο από kga — 3 Μαΐου, 2010 @ 1:04 πμ

  Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση και από τα σχόλια φαίνεται ότι κάτι κινείται. Δυστυχώς,
  doxaras@twitter θα σε απογοητεύσω σχετικά με την ενσωμάτωση στο e-DMO της δυνατότητας αλληλεπίδρασης με social media διότι το δημόσιο δεν είναι έτοιμο να δεχθεί την διαδραστικότητα.

 11. Σχόλιο από χρήστης — 3 Μαΐου, 2010 @ 3:57 μμ

  Συμφωνώ με όλους. Μην ξεχνάτε όμως την εκπαίδευση. Ο Τουρισμός είναι το μόνο προίόν της Ελλάδας, χωρίς όμως εκπαίδευση και εξειδίκευση τίποτα δεν γίνεται. Στην Ελλάδα του 2010 δεν υπάρχει πανεπιστήμιο ή σχολή με εξειδίκευση στον τουρισμό ενώ εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν καινοτόμα πανεπιστημιακά τμήματα με παγκόσμια εμβέλεια που θα ασχολούνται με την έρευνα στο τουριστικό προϊόν (Άμεση διασύνδεση της έρευνας με την αγορά). (Μαρκετινγκ τουρισμού, οικονομικά εξειδικευμένα στον τουρισμό, Τουριστική Στατιστική, Μουσειακός-αρχαιολογικός τουρισμός, ψηφιακή προβολή από εξειδικευμένους ειδικούς όπως πολύ σωστά αναφέρετε. Από το να πετιούνται εκατομμύρια ευρώ στην κάθε τουριστική έκθεση, θα προτιμούσα ο ΕΟΤ να στρέφονταν σε ιδέες σαν κι αυτή που προτείνετε.

 12. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 4 Μαΐου, 2010 @ 6:10 μμ

  Αγαπητέ χρήστη,

  Προφανώς είστε εκτός της Ελληνικής αγοράς: δεν χρειαζόμαστε εκπαίδευση γιατί όλοι ξέρουν τα πάντα!
  Δεν έχουμε τουριστικό marketing; Κάνετε λάθος! Οι Καθηγητές γενικού marketing, όπως και κάθε άλλης ειδικότητας αντίστοιχα, εάν και εφόσον αυτή την περίοδο «παίζει project», θα μεταλλαχθούν σε Καθηγητές τουριστικού marketing! Πώς λέμε (τελείως θεωρητικά πάντοτε – πάσα ομοιότητα με πραγματικές καταστάσεις είναι μόνο συμπτωματική): είμαι μαθηματικός, ίσως μηχανικός, ερευνητής (ξέρουμε πως…), ενίοτε project manager σε έργα δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, όταν διαλύω το σύμπαν και με τριγυρνάει ο Εισαγγελέας μετατρέπομαι σε σύμβουλο-γλυψ του Διευθύνοντος Συμβούλου στη νέα εποχή, το παίζω πληροφοριοδότης (ως παντογνώστης-κατίνα), διαρρέω ότι είμαι κολλητός του «συστήματος Μαξίμου» και αν δεν κάτσει κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο; Κάπως έτσι!
  Συμφωνώ πλήρως μαζί σας περί των τουριστικών εκθέσεων, αλλά θα ήθελα να προσθέσω και μία ακόμα διάσταση: έχει σκεφτεί κανείς ότι, πέρα από το καθαρά τουριστικό κομμάτι (άμεσης αύξησης του τουριστικού παραγόμενου προϊόντος), η δημιουργία προϋποθέσεων προσφοράς δευτερογενούς προστιθέμενης αξίας (ιστορικός-αρχαιολογικός, θρησκευτικός, κτλ εξειδικευμένος τουρισμός), εκτός από άμεση (και στο διηνεκές χωρίς πρόσθετη επένδυση) υποβοήθηση του τουριστικού προϊόντος έχει και άλλες πτυχές (=που υπάγονται σε άλλα Υπουργεία); Σιγά μην ασχοληθούμε τώρα με κάτι τέτοιο…

 13. Σχόλιο από Elena Papadimitriou — 5 Μαΐου, 2010 @ 11:07 πμ

  Πριν απο λιγο καιρο εστειλα στην ηλεκτρον. διευθυνση του ΕΟΤ το ακολουθο μηνυμα. Φυσικα ποτε δεν πηρα μια απαντηση. Ισως εσεις βρειτε χρησιμες αυτες τις προτασεις. Ευχαριστω.

  ¨Καλημερα και καλη βδομαδα!

  Μπηκα στην ιστοσελιδα σας προκειμενου να βρω καποιες πληροφοριες για καποιους Ισπανους φιλους που σκοπευουν να επισκεφτουν τη χωρα μας το καλοκαρι. Διαπιστωσα ομως οτι οι πληροφοριες που παρεχονται ειναι αρκετα περιορισμενες.

  Σκεφτηκα λοιπον αν σας προτεινω το εξης:

  1. Γιατι δεν βαζετε συνδεσεις κατευθειαν με την ιστοσελιδα της καθε περιοχης? ετσι ο καθε ενδιαφερομενος θα μπορουσε να λαμβανει τις καλυτερες πληροφοριες κατευθειαν απο την πηγη. Εξαλλου η καθε περιοχη, νησι, χωριο κλπ μεσα απο τις ιστοσελιδες τους δινουν πληρεις και εγκυρες πληροφοριες, οι οποιες ειναι αρκετα δυσκολο να συγκεντρωθουν απο εναν μονο οργανισμο. Με αυτον τον τροπο πιστευω οτι η ιστοσελιδα θα γινει πιο πληρης και επισης θα επιτευχθει και η καλυτερη προβολη της καθε περιοχης με τον πιο αποτελεσματικο τροπο.

  2. Επισης θα μπορουσε να προστεθει ενα πεδιο οπου οι τουριστες θα μπορουσαν αν δοσουν feedback

  3. Τελος θα ηθελα να προτεινω τη μεταφραση της ιστοσελιδας στα Γαλλικα και στα Ισπανικα. Υπαρχει αρκετος Γαλλοφωνος και Ισπανοφωνος κοσμος που δεν ξερει καλα Αγγλικα οποτε αυτο πιστευω οτι θα βοηθουσε.

  Επλιζω αυτες οι προτασεις να σας φανουν χρησιμες.

 14. Σχόλιο από Dim — 5 Μαΐου, 2010 @ 3:15 μμ

  Ελπίζω και εύχομαι η παρατήρηση της κας Παπαδημητρίου να φτάσει στα αυτιά του κου Υπουργού. Γνωρίζω ότι το ΥΠΠΟΤ έχει προβλήματα αλλά αυτό δεν είναι αποδεκτή δικαιολογία στο να μη απαντάει κανείς έστω και με ένα «ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις / προτάσεις σας».
  Χρειάζεται να πούμε περισσότερα?

 15. Σχόλιο από χρήστης — 10 Μαΐου, 2010 @ 7:27 μμ

  an 8elete na sas doso kai to inmykono.com gia google maps

 16. Σχόλιο από moneytized — 15 Μαΐου, 2010 @ 12:08 πμ

  Πολύ καλή πρόταση και ειδικά σε δύο συγκεκριμένους τομείς που έχουμε πραγματικά πρόβλημα
  1. Αύξηση της τουριστικής σεζον
  2. Κίνητρα για τους τουρίστες του all inclusive, ώστε να αφήνουν τα resort hotels και να ανακαλύπτουν την περιοχή!

 17. Σχόλιο από doxaras — 15 Μαΐου, 2010 @ 12:28 πμ

  @kga Η χρήση των social media απευθύνεται στους τουρίστες και όχι στις τοπικές και κεντρικές αρχές. Θα βοηθήσει στον διαμοιρασμό των εμπειριών (experience sharing) όντας στον προορισμό, άρα την στιγμή που είναι περισσότερο engaged και κατά συνέπεια στον στενό κλοιό του network του επιτυγχάνουμε vertical marketing effects. Επιπλέον στον ΕΟΤ είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι στήνεται μια ομάδα για την υποστήριξη του social media κομματιού.

  @Elena Papadimitriou το site είναι πολύ κάτω από τις προσδοκίες όλων, αλλά πιστεύω ότι γίνεται προσπάθεια δεδομένων συνθηκών και συγκριριών.

  @ΟΥΜ ΟΣΜ man as always, τρολίζεις ασύστολα, χρειάζονται και αυτά 😉

  @χρήστης Το destination marketing κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να κεντρική πολιτική και από εκεί να κατευθύνεται στους κατά τόπους προορισμούς οργανώνοντας τους.
  Το back end θα είναι σε spatial database, το front end θα είναι σε web GIS κατά προτίμηση openlayers και θα προτιμούσαμε bing ή yahoo maps για το υπόβαθρό μιας και έχουν λίγο περισσότερο ακρίβεια στους χάρτες τους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό θέμα, ειδικά όταν κάποιος κάνει crowdcasting δεδομένα υπάρχει ένα θέμα μετασχηματισμού. Thanks πάντως εκτιμούμε την προσφορά, ίσως θα μπορούσες να βοηθήσεις με το js μια και από ότι είδα είσαι ειδικός σε

 18. Σχόλιο από kga — 15 Μαΐου, 2010 @ 11:42 μμ

  1. social media: τα sm είναι συζητήσεις και μπορούν να γίνουν με όλους και αφορούν το engagement δηλ. τη δημιουργία σχέσης με όλους τους εμπλεκομένους. Η χρήση τους από τοπικές και κεντρικές αρχές τουρισμού επιβάλλεται γιατί έχει σκοπό να κοινοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, μνημεια, διαδρομές, αξιοθέατα, κ.ά. του τόπου και να παρακινήσει τους επισκέπτες να πουν εντυπώσεις, σχόλια, ή απλά να δώσει έναυσμα για να αρχίσει μια συζητήση (π.χ. @visitengland). Με τους ρυθμούς που κινείται ο ΕΟΤ με άγνοια της λειτουργίας τους και φοβική αντιμετώπιση των sm, θα έχει έρθει το 2011 και ακόμη θα σκέφτεται, ενώ τώρα θά έπρεπε να ετοιμαζεται το στρατηγικό σχέδιο προβολής για το 2011.

 19. Σχόλιο από andemir — 18 Μαΐου, 2010 @ 9:08 μμ

  Μου αρέσει σαν ιδέα, γιατί είναι μέσα στο πνεύμα της ανοιχτής κοινωνίας
  και μπορεί να συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτισμικής μας ταυτότητας.

  Αλλά δεν αρκεί να γίνεται συζήτηση. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομάδα εργασίας η οποία θα αξιολογεί τα σχόλια και τις εντυπώσεις μέσα από συγκεκριμένες φόρμες ώστε να διορθώνονται τα κακώς κείμενα (εφόσον αυτά αξιολογούνται αντικειμενικά)ή να προβάλλουν νέες ιδέες που κατά βάση θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και υλοποιήσιμες.

 20. Σχόλιο από doxaras — 19 Μαΐου, 2010 @ 9:16 πμ

  @kga man μάλλον θα σε εκπλήξει ευχάριστα ο ΕΟΤ. Όπως και να έχει πάντως είναι κοινός τόπος ότι η φετινή season έχει χαθεί και προφανώς ο σχεδιασμός είναι για το το 2011!

 21. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 20 Μαΐου, 2010 @ 6:34 πμ

  Αγαπητέ kga,
  Σχετικά με τον ΕΟΤ, αν και δεν είμαι δικηγόρος κανενός, οφείλω να σημειώσω τις φιλότιμες προσπάθειες της Ειδικής Επιτροπής για τη Διαχείριση της Κρίσης στον Τουρισμό, η οποία συμπεριλαμβάνει την αξιοποίηση εργαλείων social media και όχι μόνο. Σημασία έχει να κάνουμε ότι καλύτερο είναι ανθρωπίνως εφικτό και να μην εγκαταλείπουμε τα όπλα.

  Αγαπητέ doxaras,
  Ευχαριστώ για τον -εκτός ορίων Μπαμπινιώτη ομολογώ- χαρακτηρισμό.

 22. Σχόλιο από kga — 20 Μαΐου, 2010 @ 12:15 μμ

  Αγαπητέ ΟΥΜ ΟΣΜ,
  κάλλιο αργά παρά ποτέ, αρκεί η επιτροπή αυτή και όσες τυχόν ομάδες εργασίας δημιουργηθούν για να την υποστηρίξουν, να στελεχωθούν με σωστούς και έμπειρους επαγγελματίες, με πάθος για τη δουλειά τους και την Ελλάδα, από όλους τους σχετικούς γνωστικούς χώρους, ώστε να κερδίσουμε τον χαμένο χρόνο.

 23. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 20 Μαΐου, 2010 @ 6:34 μμ

  Το’πιασα το υποννούμενο… Εγώ πάντως δεν έχω σχέση ούτε με την εν λόγω επιτροπή ούτε με κάποια σχετική ομάδα εργασίας για να μπορέσω να σας παράσχω κάποιες παραπάνω πληροφορίες διάψευσης ή επιβεβαίωσης.
  Όπως έχω αναφέρει και σε άλλα σημεία της δημόσιας διαβούλευσης, αυτό που με ανησυχεί είναι ότι δεν φαίνεται να παίρνει κανείς στα σοβαρά αυτά που γράφουμε ως διορθωτικές κινήσεις π.χ. σε σχέδια νόμου ή προτείνουμε ως νέες ιδέες προς επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων: είχα την ελπίδα ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί η δημόσια διαβούλευση ως άλλοθι («λάβαμε υπ’όψιν μας τα σχόλια των φορέων και του κοινού»…) για την αυτούσια προώθηση των αρχικών (λανθασμένων ή ημιτελών) κειμένων ή, ακόμα χειρότερα, ως μέσο «ξεσπάσματος» κάποιων (αν όχι καταγραφής-ρουφ της θέσης του καθενός), συμπεριλαμβανομένων των εαυτών μας (αν και, επειδή -ευτυχώς- τα γραπτά μένουν, πολύ σύντομα -δυστυχώς- θα λέμε «ορίστε, σας τα λέγαμε εμείς αλλά δεν μας ακούσατε»). Το χειρότερο δε από όλα, είναι ότι έχουμε συρρικνώσει την έννοια της δημόσιας διαβούλευσης, που όλοι αγωνιωδώς περιμέναμε να εφαρμοστεί, σε δημόσιο διάλογο πολιτών: το κράτος ακούει αλλά δεν απαντάει. Αυτό δεν είναι δημόσια διαβούλευση αλλά τζάμπα consulting.
  Εν ολίγοις, ελλείψει συγκεκριμένης πληροφόρησης για τις σχετικές επιτροπές και ομάδες εργασίας, για να απαντήσω στο ζήτημα που αναφέρετε σε γενικότερο πλαίσιο, δεν βλέπω να έχουν αξιοποιηθεί άτομα τα οποία έχουν αποδείξει, τουλάχιστον αρχικώς από αυτή την οιωνεί διαδικασία διαβούλευσης, ότι έχουν εφαρμόσιμες ιδέες και τεχνοκρατικές ικανότητες. Μακάρι η πράξη να με διαψεύσει άμεσα γιατί ο καιρός της προετοιμασίας έχει πλέον περάσει.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού