ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΑπριλίου 30, 2010

Η προτεινόμενη δράση με τίτλο «ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την βιωματική και σταδιακή υιοθέτηση της ψηφιακής συνταγογράφησης από τους Επαγγελματίες της Υγείας. Για την παρούσα δράση ο όρος «Επαγγελματίες Υγείας» εμπεριέχει τους εξής: Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό και Υποστηρικτικό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (Δημόσια και Ιδιωτικά), προσωπικό ΕΚΑΒ (και αντίστοιχων ιδιωτικών φορέων) , Ιδιώτες Ιατρούς και Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς και συνολικά όλους τους πολίτες που εμπλέκονται σε οιοδήποτε διαδικασία που απαιτεί την έκδοση συνταγής για την αγορά / προμήθεια φαρμάκων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία, τους εγκυκλίους του ΥΥΚΑ και τα αντίστοιχα του  ΕΟΦ. Ο παραπάνω ορισμός εμπεριέχει επίσης και τους αποδέκτες της Ιατρικής Συνταγής όπως ασφαλιστικά ταμεία, φαρμακεία κ.α. Είναι σημαντικό να τονιστεί το τελευταίο καθώς στην παρούσα δράση η έκδοση μιας Ιατρικής συνταγής με χρήση ψηφιακών μέσων πληροφορικής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται λαμβάνοντας όχι μόνο την οπτική του εκδότη της Ιατρικής Συνταγής (Ιατρού και υποστηρικτικού σε αυτόν προσωπικού) αλλά και του καταναλωτή της Ιατρικής συνταγής (Φαρμακοποιοί και προμηθευτές, Ασφαλιστικοί Φορείς κ.α.)

Α) ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προτεινόμενη δράση με τίτλο «ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ: ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ» αφορά την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής που υποστηρίζουν την βιωματική και σταδιακή υιοθέτηση της ψηφιακής συνταγογράφησης από τους Επαγγελματίες της Υγείας. Για την παρούσα δράση ο όρος «Επαγγελματίες Υγείας» εμπεριέχει τους εξής: Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό και Υποστηρικτικό προσωπικό των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας (Δημόσια και Ιδιωτικά), προσωπικό ΕΚΑΒ (και αντίστοιχων ιδιωτικών φορέων) , Ιδιώτες Ιατρούς και Νοσηλευτές, Φαρμακοποιούς και συνολικά όλους τους πολίτες που εμπλέκονται σε οιοδήποτε διαδικασία που απαιτεί την έκδοση συνταγής για την αγορά / προμήθεια φαρμάκων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ελληνική νομοθεσία, τους εγκυκλίους του ΥΥΚΑ και τα αντίστοιχα του ΕΟΦ. Ο παραπάνω ορισμός εμπεριέχει επίσης και τους αποδέκτες της Ιατρικής Συνταγής όπως ασφαλιστικά ταμεία, φαρμακεία κ.α. Είναι σημαντικό να τονιστεί το τελευταίο καθώς στην παρούσα δράση η έκδοση μιας Ιατρικής συνταγής με χρήση ψηφιακών μέσων πληροφορικής σχεδιάζεται και εφαρμόζεται λαμβάνοντας όχι μόνο την οπτική του εκδότη της Ιατρικής Συνταγής (Ιατρού και υποστηρικτικού σε αυτόν προσωπικού) αλλά και του καταναλωτή της Ιατρικής συνταγής (Φαρμακοποιοί και προμηθευτές, Ασφαλιστικοί Φορείς κ.α.)

Β) ΣΤΟΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Ο στρατηγικός στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι βιωματική ενσωμάτωση της ψηφιακής συνταγογράφησης στην καθημερινότητα των Επαγγελματιών Υγείας με αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών / εργαλείων τέτοιας υψηλής απλότητας και ευχρηστίας έτσι ώστε να απαιτείται η σχεδόν μηδαμινή προσπάθεια από τον επαγγελματία / χρήστη για να αρχίσει να συνταγογραφεί ψηφιακά.

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι τακτικοί στόχοι της προτεινόμενης δράσης είναι οι εξής:

 Ενοποιημένη και ολιστική υποστήριξη και αναβάθμιση της ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και συνολικά της παιδείας του συνόλου των επαγγελματιών της Υγείας όσον αφορά την ψηφιακή συνταγογράφηση από την οπτική του εκδότη της Ιατρικής Συνταγής αλλά και του αποδέκτη / καταναλωτή της συνταγής αυτής. Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα αξιοποιηθούν SaaS ψηφιακές υπηρεσίες e-campaigning (όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω) οι οποίες θα παρέχονται από την κεντρική δικτυακή πύλη της δράσης

 Ενοποιημένη και ολιστική υποστήριξη της βιωματικής μαθησιακής διαδικασίας της εκπαίδευσης αλλά και της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης όλων των επαγγελματιών υγείας αλλά και των νέων επιστημόνων με έμφαση τόσο εν ενεργεία Επαγγελματίες της Υγείας όσο και στους μελλοντικούς (δηλ. στους αντίστοιχους φοιτητές / σπουδαστές). Για την υλοποίηση του στόχου αυτού θα αξιοποιηθούν SaaS ψηφιακές υπηρεσίες ERP / CRM οι οποίες θα παρέχονται από την κεντρική δικτυακή πύλη της δράσης (όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω)

Γ) ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Σημειώνεται ότι με τον όρο «Βιωματική» εννοείται ότι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση καθώς και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των Επαγγελματιών Υγείας θα γίνεται με βάση λειτουργικές ψηφιακές υπηρεσίες συνταγογράφησης οι οποίες αναπτύσσονται και παρέχονται από την παρούσα δράση σε όλους τους εμπλεκόμενους / χρήστες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους (εκδότες Ιατροί / καταναλωτές Φαρμακοποιοί και Ασφαλιστικοί Φορείς). Οι υπηρεσίες αυτές θα παρέχονται δωρεάν κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης / εγγραφής και θα αποτελούν βασική είσοδο κατανεμημένης πληροφορίας για τον γνωσιακό θησαυρό του συστήματος.

Με απλά λόγια στην δοκιμαστική φάση της παροχής των ψηφιακών υπηρεσιών θα δοθούν στους χρήστες (με πρώτους τους φοιτητές / σπουδαστές) ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες θα υποστηρίζουν παραγωγικά την εύρυθμη διεκπεραίωση της έκδοσης μιας Ιατρικής Συνταγής στην απλή της μορφή (Στοιχεία Ιατρού, στοιχεία νόσου, στοιχεία αποδέκτη ασφαλιστικού φορέα, στοιχεία πολίτη κλπ κλπ).

Με την πάροδο του χρόνου όλα τα στοιχεία των πεδίων της ψηφιακής συνταγής (εκτός αυτών των προσωπικών δεδομένων) θα εμπλουτίζουν τον γνωσιακό θησαυρό στην βάση δεδομένων του λογισμικού όπου και θα υπόκεινται σε επεξεργασία ευφυϊών αλγορίθμων γνώσης με σκοπό την βελτιστοποίηση του ίδιου του συστήματος.

Η βελτιστοποίηση αυτή θα γίνεται σταδιακά όλο και πιο εμφανής στον τελικό χρήστη με την μορφή «έξυπνων» κανόνων εισαγωγής στοιχείων αλλά και «έξυπνων» κανόνων ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης της συνταγής ειδικότερα από την οπτική της διαλειτουργικότητας. Τα δύο τελευταία σημεία απαιτούν τεχνογνωσία υψηλής στάθμης στην περιοχή των πρωτοκόλλων ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων συστημάτων πληροφορικής για την Υγεία οπότε και η τεχνογνωσία του HL7 Hellas θα συμβάλλει καθοριστικά στην εύρυθμη υλοποίηση και αξιοποίηση των αναπτυσσόμενων υπηρεσιών της προτεινόμενης δράσης.

Δ) ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Η δράση αυτή προτείνει την ανάπτυξη εξειδικευμένων ψηφιακών υπηρεσιών / εφαρμογών πληροφορικής με χρήση τεχνολογιών SaaS σε περιβάλλον κατανεμημένης παροχής υπηρεσίας από πολλαπλούς σταθμούς επεξεργασίας εξυπηρετητών (cloud based server farm setup). Η πλατφόρμα λογισμικού που προτείνεται για την παροχή των υπηρεσιών θα είναι μια προσαρμοσμένη έκδοση εκ των OPEN ERP (http://openerp.com/) και Drupal (http://drupal.org/) με χρήση του αρθρώματος drupalERP (http://drupal.org/project/erp).
Σημειώνεται ότι στην δοκιμαστική φάση υλοποίησης των υπηρεσιών θα δοκιμαστούν και οι δύο πλατφόρμες και θα επιλεγεί αυτή που θα παρέχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όσον αφορά τα εξής:
α) Ταχύτητα παροχής υπηρεσίας (σε ms) η οποία θα διαπιστωθεί με stress test software σε όλες τις εκδοχές σημείων κατανάλωσης υπηρεσίας,
β) User Interface: Χρηστικότητα (mouse over / one click) σε συνδυασμό με προσβασιμότητα (τουλάχιστον WAI, AA) και δυνατότητες προσωποποίησης αρθρώματος User Profile, και
γ) Ασφάλεια υπηρεσίας και ειδικότερα στην περιοχή των Personal Data Repositories.

2 Σχόλια »

  1. Σχόλιο από χρήστης — 3 Μαΐου, 2010 @ 2:08 μμ

    Πολυ ενδιαφερουσα εισηγηση αλλα η “δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση των Επαγγελματιών Υγείας';
    Η φορμουλα αυτη χρησημοποιειται απο τη δεκαετια του 80 και το αποτελεσμα ειναι πενιχρο οι εμπλεκομενοι θα πρεπει να υποχρεωθουν να παρακολουθησουν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ καποια εκπαιδευση με αξιολογηση και δη οι ηδη υπηρετουντες που εχουν αλλους τροπους σκεψης και λειτουργιας οσο αφορα το δημοσιο χρημα.

  2. Σχόλιο από Vassilis Kafiris — 13 Ιανουαρίου, 2012 @ 4:00 μμ

    Επίσης ενδιαφέρον, στο ίδιο μήκος κύματος μια προτεινόμενη δράση για τη βιωματική ενσωμάτωση της ψηφιακής συνταγογράφησης στην καθημερινότητα των Επαγγελματιών Υγείας με αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών / εργαλείων τέτοιας υψηλής απλότητας και ευχρηστίας έτσι ώστε να απαιτείται η σχεδόν μηδαμινή προσπάθεια από τον επαγγελματία / χρήστη για να αρχίσει να συνταγογραφεί ψηφιακά.
    http://labs.opengov.gr/2010/04/30/2482

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού