Κανονική Αδεια με τρία ΚΛΙΚΙανουαρίου 17, 2012

1. Απλοποίηση της διαδικασίας «Εγκριση Κανονικής Αδείας»

Η διαδικασία αδειών των Δημόσιων Υπαλλήλων βασίζεται στο «ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ».
Πεντακόσες χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι χρησιμοποιούν το Έντυπο Αδείας 4 ή 5 φορές το χρόνο. Άρα η διαδικασία επαναλαμβάνεται 2.500.000 φορές το χρόνο .
Ο χρόνος κύκλου-διεκπεραίωσης ( συμπλήρωση, μεταφορά εντύπου, υπογραφές, καταγραφή , αρχειοθέτηση) είναι ,περίπου ,30 λεπτά. Ο χρόνος αυτός δαπανάται ,κυρίως στη φυσική μεταφορά του χάρτινου εντύπου η οποία δημιουργεί αρκετές διαδρομές και μετακινήσεις ατόμων. Άρα κάθε χρόνο δαπανώνται για τη διαδικασία κανονικών αδειών, περίπου 1.250.000 εργατοώρες.
Εάν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τότε ο χρόνος ολοκλήρωσης θα είναι λιγότερος από 3 λεπτά και επομένως θα απαιτούνται συνολικά 125.000 εργατοώρες για τη διαχείριση των αδειών. Δηλαδή, με αυτόν τον ανασχεδιασμό, θα εξοικονομούνται 1.125.000 εργατοώρες το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι απελευθερώνονται 800 υπάλληλοι από μια μηχανιστική διαδικασίας ρουτίνας και μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αποδοτικότερες εργασίες.
2. Διεκπεραίωση της διαδικασίας με 3 «ΚΛΙΚ»

Η Διαδικασία Αδειών μπορεί να διεκπεραιώνεται μέσω Ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με 3 «ΚΛΙΚ» ως εξής:
Βήμα 1: Ο υπάλληλος συμπληρώνει σε τυποποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( Μήνυμα Κανονικής Άδειας), αριθμό ημερών και ημερομηνία έναρξης και το αποστέλλει στον Προϊστάμενο του ( πρώτο ΚΛΙΚ). Η συσκευή αποστολής αντικαθιστά την υπογραφή του. Υπόδειγμα ηλεκτρονικού μηνύματος επισυνάπτεται.
Σημείωση . Το πρότυπο του μηνύματος Κανονική Άδειας (TEMPLATE) θα είναι συμπληρωμένο με τα σταθερά στοιχεία και θα είναι μόνιμα αποθηκευμένο στον υπολογιστή του Χρήστη. Έτσι κάθε φορά θα συμπληρώνει μόνο αριθμό ημερών και έναρξη.
Βήμα 2: Ο Προϊστάμενος προωθεί το μήνυμα , εφόσον συμφωνεί, στον Προϊστάμενο Διοικητικού ( Δεύτερο ΚΛΙΚ). Η προώθηση του μηνύματος από τον υπολογιστή του Προϊσταμένου υποδηλώνει τη συμφωνία του και αντικαθιστά, κατά κάποιο τρόπο την υπογραφή του.
Εάν ο Προϊστάμενος δεν συμφωνεί προωθεί το μήνυμα στον αποστολέα με κατάλληλη ένδειξη.
Βήμα 3 :Ο Προϊστάμενος Διοικητικού ελέγχει ότι το μήνυμα έχει έρθει από τον υπολογιστή ( ηλεκτρονική διεύθυνση )του αρμόδιου Προϊσταμένου και προωθεί το μήνυμα στον αρμόδιο υπάλληλο αδειών. ( Τρίτο ΚΛΙΚ).
Εάν ο Προϊστάμενος Διοικητικού δεν συμφωνεί, προωθεί το μήνυμα στον αποστολέα με κατάλληλη ένδειξη.
Σημείωση . Η εμπειρία αποδεικνύει ότι η υπογραφή του Προϊσταμένου του Διοικητικού δεν είναι απαραίτητη αλλά ακολουθείται για τυπικούς λόγους. Ίσως θα πρέπει να καταργηθεί ( μια υπογραφή λιγότερη !). Σε αυτήν την περίπτωση το μήνυμα θα δρομολογείται απευθείας στον υπάλληλο αδειών.
Βήμα 4 : Το μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στη Βάση Δεδομένων. Το πληροφοριακό σύστημα δημιουργεί και αποστέλλει αυτόματα ένα τυποποιημένο μήνυμα Επιβεβαίωσης στον αιτούντα Υπάλληλο. Έτσι κλείνει ο κύκλος. Το σύστημα επίσης ,μπορεί να εκτυπώνει κατά καιρούς καταστάσεις με στατιστικά στοιχεία ή για ενημέρωση της Διοίκησης. Ο υπάλληλος αδειών μπορεί να ελέγξει εάν η διαδρομή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων έγινε σωστά.

Σημείωση . Η διαδικασία Αδειών διεκπεραιώνεται σε οργανικές μονάδες που αποτελούν κλειστά συστήματα. ( όλοι γνωρίζουν όλους). Έτσι δεν μπορεί να γίνουν υποκλοπές ή παραβιάσεις. Πράγματι ,είναι πολύ δύσκολο ( και θα έχει σοβαρές συνέπειες) σε έναν Υπάλληλο να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή του Προϊσταμένου, εν αγνοία του, για να στείλει ένα «ψεύτικο» μήνυμα. Επίσης, είναι δύσκολο σε έναν Προϊστάμενο να αρνηθεί ότι παρέλαβε το μήνυμα. Ο ενδιαφερόμενος Υπάλληλος, αν δεν λάβει το μήνυμα επιβεβαίωσης, θα ειδοποιήσει το Διοικητικό, το οποίο θα βρει αμέσως που και γιατί διακόπηκε η διαδικασία. Έτσι δεν απαιτείται ισχυρή αυθεντικοποίηση. Ούτε ηλεκτρονικές υπογραφές, ούτε κωδικοί (PIN) ασφαλείας. Ο έλεγχος διεύθυνσης αποστολής επαρκεί.
Σημείωση : Η όλη διαδικασία μπορεί να γίνει ONLINE ( WEB). H διαφορά με τα ηλεκτρονικά μηνύματα είναι πολύ μικρή και δεν δικαιολογείται η ανάπτυξη μιας τέτοιας εφαρμογής .
3. Εφαρμογή.
Ο προτεινόμενος ανασχεδιασμός δεν απαιτεί νομικές ρυθμίσεις. ( Ίσως πρέπει να διερευνηθεί το θέμα της υπογραφής, αλλά από τη νομολογία για τα ηλεκτρονικά μηνύματα προκύπτει ότι η συσκευή αποστολής αποτελεί ισχυρή απόδειξη. ). Την πρόταση αυτή είχα κάνει παλαιότερα στο ΥΠΕΣ το οποίο τη δέχθηκε και την εφάρμοσε μόνο τοπικά στη Γραμματεία. Σήμερα οι Υπηρεσίες διαθέτουν υπολογιστές και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ποσοστό 80% και επομένως μπορεί να γενικευθεί αυτή η διαδικασία.

Ν. Σαριδάκης

ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Σημείωση : Το έντυπο πρέπει να είναι πολύ απλό και να περιέχει μόνο τα απαραίτητα στοιχεία. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχει ημερομηνίες αποστολής και λήψης και επομένως δεν απαιτείται να μπουν στο έντυπο. Επίσης έχει τα ονόματα αποστολέων και παραληπτών.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες


Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

8 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από 4kostas — 20 Ιανουαρίου, 2012 @ 11:30 πμ

  Είμαι υπέρ της πρότασης του κ. Ν. Σαριδάκη, γιατί :
  1.Προσεγγίζει σωστά μια καθημερινή συναλλαγή G2E (Διοίκησης-Προσωπικού)
  2.Είναι απλή και εύχρηστη (user friendly), εφόσον σχεδιαστεί-αναπτυχθεί σωστά
  3.Μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα (web forms), δεδομένης της ευρυζωνικότητας
  4.Σχετικά χαμηλού κόστους σχεδιασμός-ανάπτυξη-διαρκής βελτίωση
  5.Υπάρχει έμπειρο και ικανό προσωπικό (ktpae: διαχείριση αιτημάτων/ticketing, opengov, Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι., crowd,…?)
  6.Εισάγει την η.δ. (e-gov) στην συναλλαγή G2E και συμβάλει στην καλλιέργεια (νέων) πρακτικών απαραίτητων στις συνθήκες των καιρών.
  Γι’ αυτό προτείνω την υλοποίηση της εντάσσοντας την σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης.

  Επί της εφαρμογής ως απλός χρήστης έχω κατά νου τα παρακάτω.
  Ο υπάλληλος, αφού εισάγει {usr_id, usr_psswd}σε μια web φόρμα
  (1) από τον η/υ του (static IP), αν έχει και λειτουργεί δικτυακά ή
  αν δεν έχει η/υ ή ο η/υ του δεν λειτουργεί ή λειτουργεί εκτός δικτύου
  (2) από έναν από τους η/υ του προσωπικού της γραμματείας ή
  αν κανένας από αυτούς τους η/υ δεν λειτουργεί
  (3) από οποιονδήποτε υπηρεσιακό η/υ υπαλλήλου/προϊσταμένου του τμήματος ή της διεύθυνσης που λειτουργεί δικτυακά, δηλ. επικοινωνεί με τον web form server (https)
  συμπληρώνει στην φόρμα που θα είναι κοινή για όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες (και ? Ένοπλες Δυνάμεις, Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα, κλπ, με ανάλογη προσαρμογή)
  1) τα στοιχεία του καταχωρώντας είτε το
  1.1) {ΕΠΩΝΥΜΟ,ΟΝΟΜΑ,ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ} και τον
  1.2) {ΑΡ.ΜΗΤΡ.ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ} (το πολύ 6-ψήφιος αριθμητικός, συνηθ. 2-4-ψ) ή τον
  1.3) {Α.Φ.Μ.} (9-ψήφιος αριθμός) ή τον
  είτε μόνο με 1.2) ή 1.3)
  και επιβεβαιώνοντας την ορθότητα των εμφανιζόμενων προσωπικών του στοιχείων
  (α) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ: {Δ/ΝΣΗ,ΤΜΗΜΑ,ΑΡ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ,ΑΡ.ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ,EMAIL} και
  (β) ΙΔΙΩΤΙΚΑ: {Δ/ΝΣΗ_ΔΙΑΜΟΝΗΣ,ΑΡ.ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ}
  (γ) ΑΤΟΜΙΚΑ: {ΕΠΩΝΥΜΟ,ΟΝΟΜΑ,ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, 1.3 ή 1.2}
  Μπορεί να υπάρχει και επιλογή 1.4) {Α.Μ.Κ.Α.}, αλλά είναι 11-ψ αριθμός (καταχώριση), αλλά τελευταία 5-ψ το πολύ (απομνημόνευση).
  2) το {ΕΙΔΟΣ_ΑΔΕΙΑΣ} επιλέγοντας από προκαθορισμένη λίστα τιμών επιλογή, εμφανίζοντας και τον αριθμό υπολειπόμενων ημερών και συνολικά δικαιούμενων για κάθε αιτούντα (υ.η./δ.η.),
  3) την {ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_ΕΝΑΡΞΗΣ_ΑΔΕΙΑΣ} επιλέγοντας από αναδυόμενο ημερολόγιο (όπου θα εμφανίζονται ως εξαίρεση ΣαΚυ, επίσημες κρατικές αργίες, επίσημες τοπικές αργίες) ή καταχωρώντας την άμεσα και
  4) τον {ΑΡΙΘΜΟ_ΗΜΕΡΩΝ_ΑΔΕΙΑΣ} σε περίπτωση που το είδος της άδειας δεν είναι προκαθορισμένο λόγω υποκείμενων νομοθετικών ή άλλων θεσμοθετημένων περιορισμών
  5) τον/τους {ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ/ΕΣ} επιλέγοντας (check box) τουλάχιστον έναν από την λίστα τιμών επιλογής, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει και διαμορφώνεται με βάση την τοποθέτηση των υπαλλήλων στα τμήματα, την ανάθεση αρμοδιοτήτων, την διαθεσιμότητα υπαλλήλων που δεν βρίσκονται ή δεν έχουν ήδη αιτηθεί άδειας
  και
  6) θέτει την φυσική υπογραφή του σε ταμπλέτα γραφής (εφαρμόζουν κάποιες εταιρείες courier)
  7) πατάει πλήκτρο [ΑΙΤΗΣΗ] για να δημιουργηθεί η εγγραφή με σύνολο {Α}={ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, ΕΙΔΟΣ_ΑΔΕΙΑΣ, ΑΡ.ΗΜΕΡ., ΗΜΕΡ.ΕΝΑΡΞΗΣ (από: ηηη ηη/μμ/εε), ΗΜΕΡ.ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ (επιστρέφει: ηηη ηη/μμ/εε)}.
  Επίσης μπορεί να δημιουργείται εικονοστοιχείο π.χ. σημαία (Wingdings-Dec-80), χρώματος ουρανί (εξέλιξη)
  8) Αυτόματα δημιουργούνται υποφόρμες ή γραμμές
  8.1) [ΑΠΟΔΟΧΗ_ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ]
  8.2) [ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ_ΤΜ.]
  8.3) [ΕΓΚΡΙΣΗ_ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ_Δ/ΝΣΗΣ]
  8.4) [ΧΟΡΗΓΗΣΗ_ΑΔΕΙΑΣ]
  Οι υποφόρμες 8.1) ως 8.4) λειτουργούν με πλήκτρα επιλογών [ΝΑΙ]/{[ΟΧΙ]-{ΣΧΟΛΙΟ}}.
  Επίσης σε κάθε υποφόρμα/γραμμή μπορεί να δημιουργείται εικονοστοιχείο π.χ. σημαία (Wingdings-Decimal-80), χρώματος πορτοκαλί (εκρεμμότητα), θα αλλάζει σε κόκκινο (απόρριψη) ή πράσινο (αποδοχή).
  Ο υπάλληλος που αιτήθηκε την αίτηση ενημερώνει τους αντικαταστάτες και τους εγκρίναντες διαδοχικά κατόπιν μεταξύ τους συνεννόησης προφορικής (δια ζώσης, τηλεφωνικά) ή ηλεκτρονικά (όπου απαιτείται, π.χ. απόσταση μεταξύ εμπλεκομένων, διαφορετικά κτίρια, περιοχές, κλπ).
  Όταν η άδεια χορηγηθεί ή απορριφθεί η φόρμα αίτησης όλη κλειδώνει (δεν επεξεργάζεται) από κανέναν και το εικονοστοιχείο χρώματος ουρανί αλλάζει χρώμα π.χ. πράσινο, αν χορηγηθεί ή κόκκινο, αν απορριφθεί.
  Επίσης ειδοποιείται αυτόματα με e-mail ή/και websms ο υπάλληλος όταν η αίτηση του εγκριθεί/απορριφθεί (κάποιες εταιρείες courier ενημερώνουν με sms για παράδοση αποστολής).

  Στο ίδιο πλαίσιο (G2E) έχοντας υπόψη:
  Box 3. Mississippi, USA’s Payroll Information Self-Service: A Case Study in G2E Transactions στο σύγγραμα http://www.unapcict.org/ecohub/resources/e-government/at_download/attachment1
  και
  http://www.mmrs.state.ms.us/imported/docs/lib/DFA/Training%20Materials/ACE/1101%20ACE%20User%20Manual.pdf
  προτείνω τα Τμήματα Μισθοδοσίας των Δ/νσεων Διοικ.-Οικον. Υπηρεσιών να μην εκτυπώνουν τις αποδείξεις πληρωμών και τις μοιράζουν στο προσωπικό, αλλά η εκτύπωση να στέλνεται σε έναν εικονικό εκτυπωτή για εκτύπωση ως αρχείο pdf (προτιμότερο από xps ή tif) που θα αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο μισθοδοσίας κάθε υπαλλήλου.
  Ο υπάλληλος να μπορεί να βλέπει σε pdf την φόρμα/σελίδα μισθοδοσίας και σε πίνακα (html) το ιστορικό ή ανάλυση π.χ. εεμμ, βασικός, επιδόματα, κρατήσεις ασφαλιστικές-φόρου, σύνολα), με δυνατότητα εξαγωγής του σε xls.
  Κάτι παρόμοιο δηλαδή που κάνουν οι εταιρείες παροχής τηλεφωνίας και internet (εποπτεία λογαριασμών), και οι τράπεζες με την υπηρεσία e-banking (ταμειακή διαχείριση).
  Ο κάθε υπάλληλος θα ειδοποιείται με e-mail ή/και websms μόλις δημιουργηθεί το αρχείο, ώστε να μπορεί να βλέπει online την μισθοδοσία του.

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

 2. Σχόλιο από Dim — 20 Ιανουαρίου, 2012 @ 6:58 μμ

  Πρακτική και εφαρμόσιμη ιδέα! Ποιος θα είναι ο πρώτος δημόσιος οργανισμός που θα την εφαρμόσει?

 3. Σχόλιο από ΕΑ — 25 Ιανουαρίου, 2012 @ 9:16 μμ

  Εξαιρετικές ιδέες και για τις άδειες και για τη μισθοδοσία. Στη δική μου Υπηρεσία (120 ατόμων) εργάζονται 5 άτομα στο Ανθρώπινο Δυναμικό και 7 στη μισθοδοσία πέρα των προϊσταμένων. Ενώ στην πραγματικότητα με το κατάλληλο λογισμικό 5 άτομα θα μπορούσαν να διαχειρίζονται άδειες και μισθοδοσία τουλάχιστον 500 υπαλλήλων. Ο όγκος εργασίας από τις άδειες είναι τεράστιος. Το δημόσιο θα πρέπει να εμπιστευτεί τους υπαλλήλους του και να μπαίνουν όλοι να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά σε κάποια βάση τις άδειές τους, οι οποίες θα ελέγχονται και θα εγκρίνονται ηλεκτρονικά από τους προϊσταμένους. Το ανθρώπινο δυναμικό θα μπορούσε να παρεμβαίνει μόνο κάνοντας δειγματοληπτικό έλεγχο για παραβάτες, έχοντας εποπτικό ρόλο και όχι για να ελέγχει και να καταγράφει εγγράφως και άνευ ουσίας κάθε ώρα άδειας που παίρνει ένας υπάλληλος. Όσον αφορά στα ηλεκτρονικά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας, πέρα όσον θετικών ήδη επισημάνθηκαν, αυτά θα έχουν, το καλό ότι μπορεί ο υπάλληλος να ελέγξει στο τέλος του έτους και τη συνολική του μισθοδοσία καθώς και να έχει συνολικά αθροίσματα για άλλα ποσά που δεν εμφανίζονται στο τελικό εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για την εφορεία όπως π.χ. εισφορές εργοδότη προς το ΙΚΑ (για όσους έχουν ΙΚΑ). Επίσης, θα ξέρει μετά από χρόνια πόσες εισφορές έχει συνολικά πληρώσει στα διάφορα ταμεία. Και άλλα πολλά. Συνοψίζοντας η απλοποίηση στις διαδικασίες των αδειών και της μισθοδοσίας με ηλεκτρονική διεκπεραίωση θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το κόστους του Δημοσίου τομέα για τη διεξαγωγή αυτών των δραστηριοτήτων. Το λογισμό για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι κοινό.

 4. Σχόλιο από Χ.Γ. — 26 Ιανουαρίου, 2012 @ 7:56 πμ

  ΠΟλύ καλή ιδέα αρκεί να εφαρμόζονται οι νόμοι ως προς το πότε (χρόνος πριν) δηλώνουμε κάθε είδους άδεια. Γιατί συνήθως αυτό που γίνεται είναι πρώτα να παίρνουμε την άδεια και μετά να την δηλώνουμε.

 5. Σχόλιο από ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 18 Απριλίου, 2012 @ 8:59 μμ

  ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ, ΕΙΜΗ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ.
  ΚΑΘΟΤΙ, ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ,
  ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ.
  ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ, ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΣ, ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ
  ΘΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ.

 6. Σχόλιο από infozapp — 24 Απριλίου, 2012 @ 1:34 μμ

  Αφού άκουσα την ομιλία σας πρέπει να πώ ότι με εκφράζει απόλυτα.
  Θέλω να υποβάλλω όμως έναν ενοχλητικό προβληματισμό.
  Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι σήμερα το 2012 υπάρχουν Διευθυντές και Προϊστάμενοι που έχουν επιλεγεί και δέν έχουν καλή σχέση με την τεχνολογία.
  Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να γίνουν όσα αναπτύξατε, όταν η Διοίκηση αποδέχεται να τοποθετήσει σε αυτές τις θέσεις άτομα που την τεχνολογία δέν την πολύ συμπαθούν.
  Εχει γίνει μέριμνα ώστε να είναι MUST κριτήριο επιλογής?
  ~~~~~~~~~~~~~~~~
  Κοψαχείλης Γιάννης
  Προϊστάμενος Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών
  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης

 7. Σχόλιο από fotis manikis — 24 Απριλίου, 2012 @ 3:00 μμ

  Εχω φτιαξει για τις εταιριες που δουλευω τετοια εφαρμογη,προσωπικου,αδειων,υπολογισμου αδειων και στατιστικων σε web (αρα ο χρηστης θελει απλα εναν browser). Επιβεβαιωνω το ποσος χρονος,χρημα εξοικονομειται.Το συγκεκριμενο ερφαλειο ειχε και συστημα παρακολουθησης παραγγελιων και ηλεκτρονικου πρωτοκολλου. Ανεκτιμητη αξια αν με ρωτησετε….

 8. Σχόλιο από ErgoQ — 26 Απριλίου, 2012 @ 11:13 πμ

  Στην εταιρεία έχουμε στήσει τέτοια εφαρμογή σε «πακέτο» μαζί με τηλεφωνικό κατάλογο, ημερολόγιο, αιτήσεις εκπαίδευσης, αδειών, υπενθυμίσεις κ.α., μαζί με όλες τις εφαρμογές που χρειάζεται κάποιος για να «τρέξει» την εταιρεία του (διαχείριση πελατών, υποθέσεων, έργων κλπ), και όλα αυτά *πιστοποιήσιμα* κατά ISO 9001, για επιβεβαίωση της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών από τον οργανισμό.

  Δεν χρειάζεται να αναφέρω ότι είναι σε web εφαρμογή ανοικτού λογισμικού, πολυγλωσσική, ταχύτατη και απίθανα εύρωστη (η AOL φημολογείται ότι έχει πάνω από 100.000 ξεχωριστά θέματα στο εσωτερικό της intranet που είναι φτιαγμένο με το ίδιο λογισμικό), και με ιδιαίτερα χαμηλό συνολικό κόστος (αφού το ίδιο το λογισμικό είναι ανοικτό).

  Το Ελληνικό Δημόσιο (όπως και πολλές εταιρείες του ιδιωτικού) δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται…

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού