Μηχανογράφηση του ιατρικού ιστορικού και της συνταγογράφησης φαρμάκων στην ΕλλάδαΑπριλίου 30, 2010

Μέχρι σήμερα το ιατρικό ιστορικό των ασθενών στην ελληνική επικράτεια καταγράφεται χειρόγραφα, στις γνωματεύσεις των ιατρών  στις καρτέλες ασθενών των νοσοκομείων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί μία ασυνέχεια στη διαδικασία παρακολούθησης του ιατρικού ιστορικού από τους γιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ το κράτος δεν μπορεί έχει σαφή εικόνα των δεικτών υγείας του πληθυσμού του προκειμένου να δράσει προληπτικά ή να προϋπολογίσει δαπάνες υγείας για τα επόμενα  χρόνια.

Αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και με τη συνταγογράφηση φαρμάκων, όπου δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής, με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήρης αδιαφάνεια στο τι συνταγογραφείται από το ιατρικό προσωπικό. Η απουσία ελέγχου οδηγεί σε υπερσυνταγογράφηση φαρμάκων που συχνά βλάπτει τη δημόσια υγεία και δημιουργεί εξαιρετικά υψηλά έξοδα υγείας για τα ασφαλιστικά ταμεία.

Κεντρική ιδέα

Κεντρική ιδέα της συγκεκριμένης πρότασης είναι η εισαγωγή της κάρτας ασθενούς, η οποία είναι μοναδική για τον κάθε ασθενή και βασίζεται στην κρυπτογράφηση δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού (public-private key-pair). Συγκεκριμένα, ο κάθε ασθενής διαθέτει μία κάρτα (ή usb-stick) η οποία έχει το ιδιωτικό κλειδί του. Έχοντας αυτή την κάρτα ο ίδιος ή ο γιατρός του μπορεί να έχει πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό του. Η κάρτα διαθέτει μόνο το ιδιωτικό κλειδί (πιθανόν και τον ΑΜΚΑ) του ασθενούς. Προσωπικά στοιχεία του ασθενούς, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερ. γέννησης και φορέας υγειονομικής ασφάλισης βρίσκονται στο server του συστήματος και δεν είναι προσπελάσιμα παρά μόνο με τη χρήση της κάρτας ασθενούς. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζονται τα προσωπικά δεδομένα του ασθενούς.

Αντίστοιχη κάρτα προβλέπεται και για το ιατρικό προσωπικό όλης της χώρας. Ο κάθε γιατρός διαθέτει μία κάρτα που περιέχει το δημόσιο κλειδί του και ένα μοναδικό κωδικό (πιθανόν να ταυτίζεται με τον αριθμό μητρώου του ιατρικού συλλόγου). Ο γιατρός ταυτοποιείται με τη βοήθεια των παραπάνω στοιχείων. Ο γιατρός που διαθέτει το ιδιωτικό κλειδί του ασθενούς του (με χρήση της κάρτας ασθενούς) μπορεί να δει το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Για να ανανεώσει το προφίλ προσθέτοντας νέα εγγραφή θα πρέπει να διαθέτει και το δικό του ιδιωτικό κλειδί. To δημόσιο-ιδιωτικό προφίλ του κάθε ιατρού συνδέεται με το προφίλ του και περιέχει ενδεικτικά την παρακάτω πληροφορία (Αριθμός μητρώου, ειδικότητα και στοιχεία επικοινωνίας).

Τέλος, αντίστοιχη κάρτα με ιδιωτικό κλειδί προτείνεται να διαθέτουν και όλα τα φαρμακεία της χώρας. Ο ασθενής θα μπορεί να προσέρχεται σε αυτά και να εκτελεί τη συνταγή του γιατρού μόνο με την προσωπική του κάρτα ασθενούς. Το φαρμακείο εκτελεί τη συνταγή και αυτόματα πιστώνεται το ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό, ενώ ο ασθενής πληρώνει τη συμμετοχή του.

Πως διαμορφώνεται το ιατρικό ιστορικό

Το ιατρικό ιστορικό διαμορφώνεται σε κάθε καταχώρηση από τον θεράποντα ιατρό από τα παρακάτω πεδία . (τα πεδία παραθέτονται με επιφύλαξη – το ιατρικό προσωπικό είναι το πλέον κατάλληλο να ορίσει τα πεδία)
α) το όνομα του ιατρού που έκανε την καταχώρηση.
β) Ώρα/Ημερομηνία
γ) Ειδικότητα της ιατρικής που εμπίπτει.
δ) Ειδικότητες στις οποίες εμπίπτει δευτερευόντως (περισσότερες από μία)
ε) Κλινική εικόνα που προκύπτει από την εξέταση.
στ) Τεκμηρίωση των κλινικών ευρημάτων – Συμπεράσματα που απορρέουν από την κλινική εικόνα.
ζ) Επεμβατική διαδικασία που ακολουθήθηκε (αν έχει ακολουθηθεί) και υλικά που απαιτήθηκαν.
η) Φαρμακευτική Αγωγή (φάρμακο, δοσολογία, διάρκεια λήψης)
θ) Άλλη μη φαρμακευτική αγωγή (π.χ. φυσιοθεραπεία, επίσκεψη σε ψυχολόγο/ψυχίατρο κλπ).

Για μικροβιολογικές ή άλλες εργαστηριακές εξετάσεις θα πρέπει να αναφέρονται
α) το όνομα του ιατρού που έκανε την καταχώρηση.
β) Ώρα/Ημερομηνία.
γ) οι εξετάσει που έγιναν και οι τιμές για κάθε εξέταση.

Ακτινογραφίες/αξονικές/μαγνητικές αυτές θε πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά στο σύστημα.

Τέλος, κατά την έκδοση τη δημιουργία του προφίλ του ασθενούς θα πρέπει να καταγράφονται τα στοιχεία που αφορούν την γενικότερη κατάσταση της υγείας του όπως για παράδειγμα.
α) το βάρος του σε συνάρτηση με το ύψος του,
β) αν είναι καπνιστής/τρια, πόσο καπνίζει και πότε ξεκίνησε.

Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων

Το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, εφόσον ταυτοποιείται με το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. Αν το ιατρικό ιστορικό δεν ταυτοποιείται με το φυσικό πρόσωπο θεωρούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για α) την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων και β) τη διενέργεια προβλέψεων (projection) σχετικά με τη δημόσια υγεία και τη φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα.

Από τεχνολογική άποψη, αυτό μπορεί εύκολα να γίνει αν τα κλειδιά (foreign-keys) των καταχωρήσεων του ιατρικού ιστορικού αποθηκεύονται στο προφίλ του ασθενούς. Συνεπώς, τα στοιχεία του προφίλ κάθε χρήστη συνιστάται να αποθηκεύονται ξεχωριστά από το ιατρικό ιστορικό του και δεν πρέπει υπάρχει τρόπος συσχετισμού μεταξύ τους.

Πλεονεκτήματα της μηχανογράφησης του ιατρικού ιστορικού

α) Συστηματοποιείται η καταγραφή του ιατρικού ιστορικού. Ο κάθε γιατρός που καλείται να εξάγει την ιατρική του γνωμάτευση γνωρίζει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς του και τα φάρμακα που αυτός έχει λάβει στο παρελθόν.

β) Το κράτος μπορεί να εξάγει στατιστικά στοιχεία για την υγεία του πληθυσμού και να εφαρμόσει πολιτικές πρόληψης. Με αυτόν τον τρόπο η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας μπορεί να δρα προληπτικά, αλλά και στοχευμένα, βελτιώνοντας τη δημόσια υγεία και μειώνοντας τη μελλοντική ιατρική/φαρμακευτική δαπάνη που θα απαιτηθεί αν δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα.

γ) Το κράτος μπορεί να εξάγει στατιστικά στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη και να διενεργήσει προβλέψεις για τα επόμενα έτη με βάση υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία. Μπορούν να δημιουργηθούν queries που να εντοπίζουν την υπερβολική συνταγογράφηση από πλευράς ιατρών. Για παράδειγμα, για ακριβά φάρμακα μπορεί να γίνεται η αναζήτηση “ποιοι γιατροί και πόσες φορές έγραψαν το συγκεκριμένο φάρμακο μέσα στο χρονικό διάστημα ΑΠΟ έως ΈΩΣ” και τα αποτελέσματα να προβάλλονται με σειρά που ορίζεται από τον αριθμό των συνταγογραφήσεων, ξεκινώντας από το μέγιστο.

Τα ιατρικά ευρήματα καταγράφονται και η διάγνωση του γιατρού τεκμηριώνεται. Η ιατρική ευθύνη συγκεκριμενοποιείται σε περιπτώσεις που προκύπτουν σημαντικά ιατρικά σφάλματα. Ο γιατρός είναι υπόλογος έναντι του ασθενούς του και των ελεγκτικών μηχανισμών. Το ιατρικό ιστορικό δεν είναι δυνατόν να αλλοιωθεί ή να καταστραφεί.

Εφόσον η συνταγογράφηση είναι ηλεκτρονική ο πολίτης μπορεί μόνο με την κάρτα που έχει το ιδιωτικό κλειδί του να πάει σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να παραλάβει το φάρμακο του από εκεί.

Επιπλέον απαιτήσεις και θέματα προς διερεύνηση

Η δημιουργία δημόσιων-ιδιωτικών κλειδιών για το σύνολο του πληθυσμού απαιτεί μια καλά οργανωμένη διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ασθενούς για το σύνολο του πληθυσμού, της κάρτας ιατρού για το ιατρικό προσωπικό και της κάρτας φαρμακείου/φαρμακοποιού για τα φαρμακεία. Επιπλέον, είναι αναγκαίο να προβλεφθούν οι διαδικασίες για την ανάκληση πιστοποιητικού σε περίπτωση που ένας χρήστης (ασθενής, γιατρός ή φαρμακοποιός) δηλώσει απώλειας της κάρτας του με παράλληλη εξαγωγή νέας κάρτας. Η διαδικασίες έκδοσης και δήλωσης απώλειας της κάρτας ασθενούς, ιατρού και φαρμακοποιού θα μπορεί να γίνεται στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά σε ξεχωριστή διεύθυνση επιφορτισμένη με τη διαχείριση του συστήματος.

Από τεχνολογική σκοπιά το σύστημα απαιτεί τη διαχείριση μίας πλήρους CA, (Certification Authority) η οποία και θα υπογράφει τα πιστοποιητικά, ενώ θα διαθέτει πλήρως ενημερωμένη CRL (Certificate Revocation List).

Ασφάλεια – Διαθεσιμότητα

Η κρισιμότητα του συστήματος για τη δημόσια υγεία και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα διαχειρίζεται αναδεικνύουν σε κεντρικά θέματα την ασφάλεια και τη διαθεσιμότητα του συστήματος.

Ως προς την ασφάλεια, προτείνεται να υπάρχουν πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας με σαφή διαχωρισμό της λειτουργικότητας μεταξύ τους και διαρκή παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας τους μεμονωμένα, αλλά και συνολικά. Προτείνονται τα παρακάτω επίπεδα ασφάλειας με διακριτή λειτουργικότητα για το κάθε ένα από αυτά α) Proxy, β) Web-Server, γ) Application-Server δ) Βάσεις δεδομένων. Θα πρέπει να γίνει ξεχωριστή μελέτη ασφάλειας για το σύστημα.

Ως προς τη διαθεσιμότητα για το σύστημα απαιτείται διαθεσιμότητα 100%, γεγονός που απαιτεί τουλάχιστον δύο βάσεις σε συνδεσμολογία active-active. Και εδώ απαιτείται ειδική μελέτη διαθεσιμότητας.

Διάρκεια υλοποιήσεως – Κόστος

Η διάρκεια της υλοποίησης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Υπολογίζεται σε ένα έως δύο έτη. Το σύστημα μπορεί να δημιουργηθεί αρθρωτά, σε συγκεκριμένα στάδια, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για το κάθε στάδιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση πριν το σχεδιασμό του συστήματος είναι να γίνει διαβούλευση με τον ιατρικό προσωπικό και τα ασφαλιστικά ταμεία για την ακριβή δομή της πληροφορίας που θα καταγράφεται.

Υπολογίζεται ότι το όποιο κόστος ανάπτυξης και συντήρησης του συστήματος μπορεί να ισοσταθμιστεί με την εξοικονόμηση πόρων από τον περιορισμό της υπεβολικής συνταγογράφησης και τη βελτίωση της δημόσιας υγείας μέσα από τη στοχευμένη εφαρμογή πολιτικών πρόληψης.

13 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από kga — 2 Μαΐου, 2010 @ 10:56 μμ

  Gthanos, καλή η πρότασή σου, όμως στα στοιχεία που οφείλει να περιέχει το ιατρικό ιστορικό έχεις παραλείψει να αναφέρεις ότι κάθε γιατρός θα καταγράφει την διάγνωση του, καθώς και ότι το λογισμικό απαραίτητα θα επιτρέπει στον ασθενή, εφόσον το επιθυμεί, να καταγράψει τα συμπτώματα που έχει ή την αντίδραση του οργανισμού του στη θεραπεία που ακολουθεί, ή ότιδήποτε άλλο πιστεύει ότι πρέπει να γνωρίζει ο θεράπων γιατρός ή η ιατρική ομάδα που τον παρακουλουθεί.

  Με την δυνατότητα αυτή, θα μπορεί ο ασθενής να επικοινωνεί «εγγράφως» με τον γιατρό του, και ο γιατρός να τροποποιεί άμεσα, άν χρειασθεί, την θεραπευτική αγωγή, εκδίδοντας νέα συνταγή ή παραπεμπτικά για διαγνωστικές εξετάσεις.

  Η ανωτέρω δυνατότητα είναι σημαντική διότι ο ασθενής δεν «συμμετέχει», και στην πράξη δεν θα υπάρχει πληροφόρηση στο φάκελλο για τον «άνθρωπο», ποιό είναι συμφωνα με τον ίδιο το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, ποια είναι η γνώμη του για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, τις τυχόν παρενέργειες, κ.ά.

  Στη φόρμα της εφαρμογής μπορούν να προβλεφθούν fields στα οποία ο ασθενής θα μπορεί, εφόσον έχει τις γνώσεις και δεξιότητες να συμπληρώνει τις πληροφορίες που επιθυμεί να γνωρίζει η ιατρική του ομάδα ή σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να τα συμπληρώνει ο γιατρός αφού φροντίσει με τις κατάλληλες ερωτήσεις να πάρει τις σχετικές πληροφορίες δηλ. θα πρέπει πάντοτε στο ιατρικό ιστορικό να συμμετέχει ο ασθενής και να είναι καταγεγραμμένες οι απόψεις του και το πρόβλημα που εκείνος δηλώνει ότι αντιμετωπίζει

 2. Σχόλιο από ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΟΦΥΛΛΑΚΗΣ — 3 Μαΐου, 2010 @ 10:20 πμ

  Καλή πρόταση για την δημιουργία του ιατρικού φακέλου ασθενών. Μαζί με την χρήση ηλεκτρονικής κάρτας για τα στοιχεία αυτά θα ήταν το ιδανικό σενάριο και για αλλεργίες και άλλα συμπτώματα από παλαιότερα φάρμακα.
  Οι λεπτομέρειες βέβαια καταγραφής θα γίνουν μετά από υποδείξεις από τα άτομα που τα χρησιμοποιούν δηλαδή νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό.
  Αν όλη αυτή η μηχανογράφικη υποστήριξη γινει και με ΑΝΟΙΚΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (μέχρι να πεθάνω θα το λέω) είμαι μέσα με τα χίλια!!!!!

  ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

 3. Σχόλιο από Dimitris Evgenidis — 3 Μαΐου, 2010 @ 4:07 μμ

  Πολυ καλή πρόταση και τεκμηριωμένη. Στην Ευρώπη (π.χ. Γερμανία) από όσο ξέρω εφαρμόζεται απο καιρό η ηλεκτρονική συνταγογράφιση. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στο να είναι η κάρτα όσο το δυνατόν πιο απλή στη χρήση της και από ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή που σε κάθε περίπτωση δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Αν, ας πούμε αντί για κλειδιά και κωδικούς έχει ένα ειδικό chip ασφαλείας (όπως οι καινούργιες πιστωτικές κάρτες ή π.χ. δακτυλικό αποτύπωμα του χρήστη;

 4. Σχόλιο από – -. – — 6 Μαΐου, 2010 @ 5:32 μμ

  Αγαπητέ Γιώργο,
  συγχαρητήρια για την πρότασή σου αυτή,
  σχετικά με την ιατρικό φάκελο ασθενούς και την κωδικοποίηση των κλινικών δεδομένων θα ήθελα να σε παραπέμψω αν βρεις χρόνο να ρίξεις μια ματιά στο project MEDILIG του οποίου και είμαι συντονιστής
  http://sourceforge.net/projects/medilig/
  Το MEDILIG έχει εφαρμοστεί με παλαιότερη έκδοση του στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών για το success case βλέπε εδώ
  http://www.athanassios.gr/neurohealis.htm

  Το MEDILIG επικεντρώνεται στο σχεδιασμό της βάσης δεδομένων (database schema) για συνεχή παρεχόμενη φροντίδα υγείας στον ασθενή. Επιτρέπει επίσης ΝΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΛΑ τα κλινικά δεδομένα (εργαστηριακά, επεμβάσεις, ασθένειες, ιστορικό….) με βάση τα διεθνή πρότυπα.

  Άλλη βασική διαφορά από αντίστοιχου τύπου ανοιχτά συστήματα EHR/EMR είναι ότι βασίζεται σε πολύ δημοφιλή λογισμικά Microsoft Access + Microsoft SQL Server αυτό σημαίνει ότι σε ελάχιστο χρόνο μπορεί κάποιος με λίγη έως καθόλου προγραμματιστική γνώση να κατασκευάσει φόρμες, καταλόγους και αναφορές !!!

  Τελικά να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να κάνουμε focus στον επαγγελματία του χώρου της υγείας και τις ανάγκες του. Αυτός χρειάζεται να συμμετάσχει έτσι ώστε να αντικατασταθεί το χαρτί και το μολύβι με ηλεκτρονικές φόρμες και φορητές συσκευές.

  Φυσικά αν θα δείτε και στο site healis.gr είμαι υπέρμαχος του ανοιχτού λογισμικού για τον χώρο της υγείας.

  Ελπίζω σε γόνιμη συνεργασία μάζι σας στο μέλλον, στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και σχόλια…

  Μετά τιμής

  Αθανάσιος Ι. Χατζής, PhD

 5. Σχόλιο από χρήστης — 10 Μαΐου, 2010 @ 2:15 μμ

  Καλή η πρόταση. πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό. δες http://www.epsos.eu για τα θέματα patient summary.

 6. Σχόλιο από Γιώργος Θάνος — 20 Μαΐου, 2010 @ 10:48 πμ

  Ευχαριστώ όλους για τα καλά σας σχόλια. Τις προτάσεις που μου γράψατε θα προσπαθήσω να τις ενσωματώσω στο τελική πρόταση, εάν μου ζητηθεί να την παρουσιάσω. Η ιδέα μου γεννήθηκε όταν συνάντησα ένα φίλο από το Βέλγιο, ο οποίος μου έδειξε την κάρτα της ιατρικής της νοσηλείας. Έμοιαζε πολύ με τηλεκάρτα και διέθετε ικανό χώρο αποθήκευσης για το ιδιωτικό κλειδί του ασθενούς.

  Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, ενώ οι οικονομικές συνθήκες μας επιβάλλουν πλέον να κάνουμε δομικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης με κατεύθυνση τη συστηματική καταγραφή, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία , την οικονομία κλίμακας και την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών.

  Το προτεινόμενο σύστημα νομίζω ότι θα αποτελούσε τομή για το σύστημα υγείας με την παράλληλη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ERP στα νοσοκομεία μας και σύγχρονων λογιστικών προτύπων στην αποτύπωση των ισολογισμών τους.

  Όσον αφορά την υλοποίηση, προσωπικά πιστεύω στην αναγκαιότητα υιοθέτησης του ανοιχτού λογισμικού στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και για λόγους οικονομίας, αλλά κυρίως για λόγους αρχής. Η συγκεκριμένη πρόταση όμως δεν προτάσει κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία από τις πολλές διαθέσιμες, γιατί πιστεύω ότι δεν είναι ακόμα ώριμο να μιλήσουμε για τις τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης της ιδέας.

  Τέλος, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ευρωπαϊκές κατευθύνσεις σχετικά με το ιατρικό ιστορικό. Θα έλεγα όχι μόνο οι ευρωπαϊκες, αλλά και οι αμερικάνικες. θα ήταν πολύ θετικό να καταλήξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο πρότυπο. Όσον αφορά την προτυποποίηση νομίζω ότι έχει γίνει ήδη σημαντική δουλειά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δουλειά που θα επιτάχυνε σημαντικά τη διαδικασία σχεδιασμού.

 7. Σχόλιο από cyberarts — 12 Οκτωβρίου, 2010 @ 11:58 πμ

  proXess – Φαρμακείο

  Γεια σας κι από μένα αν πολυ καλο το αρθρο ειναι όμως και πολυ επίκαιρο λογο του τελεσίγραφου του κράτους για τα φαρμακεια ΚΑΙ τις κλινικες πλεον!

  Εγώ θα σας έλεγα να δείτε προσεκτικά την εφαρμογή proXess – Φαρμακείο
  Είναι πολύ οικονομική λύση, πολύ συχνές ανανεώσεις, δυνατή υποστήριξη, εύκολη στην χρήση και με μοντέρνα εμφάνιση (windows desktop style)
  έχει ήδη παρα πολλες εγκαταστασεις και σε κλινικές με την ιδική έκδοση και για Φαρμακείο – Κλινικές!
  Φυσικά και καλύπτει όλα τα ταμεια, και έχει την δυνατότητα Αυτοματης ενημέρωσης της λιστας φαρμάκων σας!

  Για περισσότερες όμως λεπτομέρειες πολλα screenshots και ποιο συγκεκριμένες δυνατότητες της εφαρμογής δειτε την σελίδα εδώ
  http://www.cyberarts.gr/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1/proXess%CE%A6%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BF/tabid/167/Default.aspx

  http://b.imagehost.org/0104/erpmainnet2.png

  ή τηλεφωνικός
  Τηλεφωνικό κέντρο:
  2310-330411
  Fax:
  2310-334592
  E-mail:
  info@cyberarts.gr

  http://www.cyberarts.gr
  Μηχανογράφηση σωστή όχι ακριβή!

 8. Σχόλιο από Χρήστος Γκόγκος — 12 Φεβρουαρίου, 2011 @ 9:15 μμ

  Gthanos πολύ καλή πρόταση.
  Να επισημάνω ότι είχα υποβάλλει παρόμοια πρόταση πριν 5 χρόνια τουλάχιστον (δε θυμάμαι ακριβώς) σε ένα διαγωνισμό του ΟΤΕ με τίτλο «Καινοτομίες» ή κάπως έτσι. Το γεγονός ότι η πρόταση δεν προκρίθηκε δείχνει μάλλον τον προσανατολισμό του διαγωνισμού πρός «εμπορικές» καινοτομίες.
  Η επαναδιατύπωση της πρότασης μετά από τόσα χρόνια με χαροποιεί γιατί δείχνει την ορθότητα της πρότασης που είχα υποβάλλει τότε. Η πρότασή μου εστίαζε και στη δυνατότητα πρόσβασης (μέσω web) στο φάκελλο του ασθενούς από μονάδες υγείας του εξωτερικού αλλά και στα προβλήματα ασφάλειας σε σχέση με τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.
  Συνεχίστε την προσπάθεια
  Δρ Χρήστος Γκόγκος
  Επίκουρος Καθηγητής Οδοντιατρικής Α.Π.Θ.

 9. Σχόλιο από ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ — 7 Μαΐου, 2011 @ 7:38 μμ

  Ειναι οτι καλύτερο μπορει να γινει για τον τομεα υγειας και για την οικονομία της χωρας
  Μπράβο στην σωστη σκεψη σας

  Προεδρος της εταιρειας SIMPLESO HELLAS
  εκδοση ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

 10. Σχόλιο από ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ — 7 Μαΐου, 2011 @ 7:39 μμ

  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ MYFILES.GR ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΉ
  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ TEST
  KAI PASSWORD TEST

 11. Σχόλιο από kgapo — 11 Μαΐου, 2011 @ 11:22 μμ

  κύριε Ασπιώτη,
  η εφαρμογή myfiles.gr δεν ανοίγει με ΚΩΔΙΚΟ TEST
  KAI PASSWORD TEST όπως λέτε!

 12. Σχόλιο από ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ — 22 Μαΐου, 2011 @ 10:32 πμ

  στο http://www.myfiles.gr
  με κωδικο test
  password test
  λειτουργει κανονικά
  να δειτε λιγο τις ρυθμησεις σας στον explorer ή δειτε το απο mozilla
  η καλεστε μας στο 801 11 10 600 ωρες γραφειου να σας βοηθησουμε

  φιλικα
  ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

 13. Σχόλιο από glaios — 9 Ιανουαρίου, 2012 @ 2:15 πμ

  Η ιδέα είναι ανεφάρμοστη γιατί ενώ φαίνεται λογική δεν οι εμπλεκόμενοι δεν έχουν κέρδος και θα την σαμποτάρουν. Τόσο απλά.
  Οι περισσότεροι σήμερα είναι απλώς έμποροι, μεσάζοντες που σου πουλούν μια θεραπεία για την προμήθειά τους.
  Με την τέλεια (για έναν άλλο κόσμο) ιδέα σου μόνο εμπόδια βάζεις σε αυτούς που θα το υλοποιήσουν.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού