ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Δ/Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

-Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Συνεχής μετακίνηση προσωπικού σε διαφορετικές θέσεις, έλλειψη καθηκοντολογίου ανά θέση, διαφορετική εργασιακή πρακτική σε κάθε νοσοκομείο* για την ίδια εργασία-θέση -Πλεονεκτήματα Δράσης: Σαφής περιγραφή διαδικασιών ανά τμήμα, άμεση εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργία βάσει πρωτοκόλλων διαδικασιών, τεκμηρίωση, ανάπτυξη δυνατότητας οριζόντιας συνεργασίας -Ενέργειες για Ενίσχυση Δράσης: Δημιουργία ομάδων βέλτιστων πρακτικών ανά θεματική περιοχή, ένταξη των διαδικασιών […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

– Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Έλλειψη οικολογικής εκπαίδευσης, τα νοσοκομεία αποτελούν ρυπογόνες μονάδες, μη εκμετάλλευση ανακυκλώσιμου υλικού – Πλεονεκτήματα Δράσης: Εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι 5% (βάσει βιβλιογραφίας), ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους εργαζομένους και ασθενείς, ανταποδοτική για τα νοσοκομεία ανακύκλωση – Ενέργειες για Ενίσχυση Δράσης: Προώθηση δράσεων πράσινης ανάπτυξης επενδυτικού κόστους, προώθηση δράσεων πιστοποίησης νοσοκομείων ως πράσινες μονάδες Βάσει […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ένα από τα μεγαλύτερα έξοδα του Δημοσίου είναι αυτό της γραφικής ύλης (χαρτί Α4,τόνερ εκτυπωτών,τόνερ φωτοτυπικών μηχανημάτων κλπ) και επίσης κάθε γραφείο έχει κοινόχρηστο φωτοτυπικό μηχάνημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως σαρωτής (scanner). Με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (κάθε Διεύθυνση/Τμήμα ένας κόμβος και κάθε υπάλληλος ένας χειριστής) θα μπορεί να καταργηθεί […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ-ΜΕΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ-ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Τα οργανογράμματα των Υπουργείων και Οργανισμών αποτελούνται από πλείστες διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Τμήματα και σίγουρα θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμο και οικονομικότερο να μειωθούν και να αναλάβουν λιγότερες Διευθύνσεις περισσότερους τομείς , μετακινώντας το προσωπικό ανάλογα με τις ανάγκες των νέων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων.


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΧΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Το διαδίκτυο που πλέον βρίσκεται διαθέσιμο σε κάθε γραφείο και Η/Υ στο Δημόσιο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί (μέσω δωρεάν εφαρμογών ψηφιακής επικοινωνίας) για σχεδόν όλες τις μορφές επικοινωνίας (φωνητική κλήση, βιντεοκλήση, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κλπ) μεταξύ των Υπηρεσιών του Δημοσίου εντελώς δωρεάν και άνευ κόστους τηλεπικοινωνιακών εξόδων.


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΤΟ 401 ΓΣΝΑ

Η πρόταση συρρίκνωσης διευθύνσεων και διευθυντών σε ένα από τα στρατιωτικά νοσοκομεία της χώρας είναι ένα παράδειγμα μικρογραφίας το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προκειμένου να αρχίζουν να μειώνονται οι λειτουργικές δαπάνες του δημοσίου. Για παράδειγμα το 2002 δημιουργήθηκε μία Διεύθυνση στο 401 ΓΣΝΑ (για λόγους ρουσφετολογικούς προκειμένου κάποιοι να γίνουν […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ.

Η ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙΣΑΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΏΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥΣ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΔΑΣΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ. ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΤΑΧΘΟΥΝ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ. ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Ανασχεδιασμός διοικητικής διαδικασίας διαπίστωσης χρόνου ασφάλισης και έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης στο Τμήμα Ασφαλιστικών Σχέσεων με χώρες-μέλη της Ε.Ε. στον ΟΓΑ

Εκπόνησα σχετική μέλετη (συνολικά 8000 λέξεις), την οποία κατέθεσα στους αρμόδιους παράγοντες του ΟΓΑ στις 21.12.2011. Στην μελέτη περιγράφετε η διοικητική διαδικασία, όπως έχει σήμερα και στη συνέχεια προτείνετε μία ανασχεδιασμένη διαδικασία που βασίζεται στην χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, εφαρμογή Διαλειτουργικότητας, απλούστευση κ.α. Γίνετε μια ανάλυση του κόστους, χρονικού και οικονομικού […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μια αδυναμία του Δημοσίου Τομέα, η οποία οδηγεί σε ανορθολογική κατανομή των εργατοωρών (ένα σχήμα αδιέξοδο και αντιφατικό), είναι η διαδικασία συλλογής από μέρους των Δημόσιων Υπηρεσίες, Δικαιολογητικών/ Πιστοποιητικών/ Πράξεων /.. κ.α που εκδίδονται από τον Δημόσιο τομέα, προκειμένου για την έκδοση από μέρους του Δημοσίου, ενός …νέου Πιστοποιητικού/ή Άδειας /ή Εγγράφου/ή….. Προτείνεται λοιπόν, η […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

4-delta : Δημιουργία και Διαχείριση Διαδικασιών Αξιολόγησης Δημόσιου Τομέα

Tο Διαδίκτυο των Υπηρεσιών (Internet of Services) αποτελεί μια νέα, παγκόσμια πρακτική παροχής υπηρεσιών, η οποία ακολουθώντας μια Αρχιτεκτονική Προσανατολισμένη στις Υπηρεσίες (Service Oriented Architecture – SOA), εισάγει μια νέα εποχή στην παροχή υπηρεσιών από και προς τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα. Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες που παρέχει ένας δημόσιος φορέας είναι διαθέσιμες, ως επί […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Πληροφοριακό Σύστημα Διάχυσης Πληροφορίας Γεωγραφικά απομακρυσμένων Ομοτίμων Τμημάτων Δημοσίου

Οι Υπηρεσίες οργανισμών και φορέων του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Περιφέρειες, Εφορίες κλπ) έχουν πολλές αρμοδιότητες και πρέπει να επιλύουν καθημερινά πολλαπλά και πολύπλοκα προβλήματα. Η λύση των προβλημάτων σε πολλές περιπτώσεις δε γίνεται με βάση του δείκτες κόστους, ποιότητας και χρόνου με τελικό συνήθως αποτέλεσμα, αυξημένες έμμεσες ή άμεσες λειτουργικές ή πάγιες δαπάνες. Αυτό οφείλεται σε […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΛΓΑ

Ο φόβος της εφεδρείας και των απολύσεων είχε ως αποτέλεσμα να αφήσει οργανισμούς και διευθύνσεις χωρίς έμπειρους, ικανούς και άξιους υπαλλήλους-στελέχη. Η συνταξιοδότηση αλλά και οι μη αντικειμενικές τοποθετήσεις προσώπων σε θέσεις ευθύνης οδηγούν το ΥΠΑΑΤ και τον αγροτικό πληθυσμό στο χάος!!! Μειώστε τα τμήματα και όλους όσους τοποθετήσατε σε θέσεις ευθύνης, ζητήστε ομαδική εργασία […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

καταργηση του sch απο παροχο

Κατάργηση της μεμονωμένης γραμμής ιντερνέτ του sch.gr στα 2 mb που έχουν τα σχολεία και διάθεση από άλλο σοβαρό πάροχο κατόπιν διαγωνισμού με αύξηση ταχύτητας στο μέγιστο και συσχετισμό με πακέτο φωνής για μείωση του κόστους και αύξηση της ταχύτητας οι γραμμές υπολογίζονται σε 15000 περίπου που θα καταργηθούν και θα φύγουμε από τα 2 […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

συνχωνευση των ιεκ στα ΣΕΚ

Κατάργηση του θεσμού των ΙΕΚ και ενσωμάτωση της κατάρτισης στα σχολικά εργαστηριακά κέντρα ΣΕΚ με ορισμό συντονιστή από την διεύθυνση των ΣΕΚ. Στην πραγματικότητα στα ΙΕΚ λειτουργούν μέχρι τώρα παρασιτικά στα ΣΕΚ γιατί δεν έχουν εργαστήρια και λειτουργούν με τις ειδικότητες ΕΠΑΛ ΕΠΑΣ συν κάποιες άλλες που δεν έχουν συμμετοχή, έχουν δε τα ίδια ακριβώς […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Ανασχεδιασμός διαδικασίας διενέργειας ηλεκτρονικών διαγωνισμών δημοσίου

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη καθορίζει ένα όραμα για μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη κατά την επόμενη δεκαετία. Οι δημόσιες συμβάσεις διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως ένα από τα μέσα που βασίζονται στην αγορά και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων […]


Ιανουαρίου 27, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Σχόλια (2,057)

» Στην εταιρεία έχουμε στήσει τέτοια εφαρμογή σε "πακέτο" μαζί με τηλεφωνικό κατάλογο, ημερολόγιο, αιτήσεις εκπαίδευσης, αδειών, υπενθυμίσε...

» Όπως και με τις υπόλοιπες, έει μείνει στα "συρτάρια"!...

» Εχω φτιαξει για τις εταιριες που δουλευω τετοια εφαρμογη,προσωπικου,αδειων,υπολογισμου αδειων και στατιστικων σε web (αρα ο χρηστης θελει...

» Αφού άκουσα την ομιλία σας πρέπει να πώ ότι με εκφράζει απόλυτα. Θέλω να υποβάλλω όμως έναν ενοχλητικό προβληματισμό. Φαντάζομαι ότι γν...

» Ένα από τα πιο "καυτά" θέματα που έντονα συζητιέται στις μέρες πιο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά ως τώρα, είναι η αξιολόγηση του προσωπικ...

» Αναρωτιέμαι: τι έχει γίνει με αυτή την πρόταση;...

» Τι καλά που θα ήτανε να δούλευε και το Link......

» To Rural Inclusion δεν προσφέρει άλλη μία ιστοσελίδα, αντίθετα η πλατφόρμα του ενσωματώνεται μέσα στην σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας δη...

» @Αλέξανδρος: Η πρώτη πρόταση (Viva Fax2Mail), αφορά την ηλεκτρονική **μεταφορά** πληροφοριών. Αυτό: 1. Μάλλον θα έπρεπε να είχε γίνει πρ...

» @Δημήτριος Πάππας: Αυτό που λέτε προϋποθέτει σύνδεση με modem και τηλεφωνική γραμμή. Ελάχιστοι υπολογιστές στον δημόσιο τομέα έχουν modem...

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού