ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Δ/Ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝΙανουαρίου 28, 2012

-Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Συνεχής μετακίνηση προσωπικού σε διαφορετικές θέσεις, έλλειψη καθηκοντολογίου ανά θέση, διαφορετική εργασιακή πρακτική σε κάθε νοσοκομείο* για την ίδια εργασία-θέση
-Πλεονεκτήματα Δράσης: Σαφής περιγραφή διαδικασιών ανά τμήμα, άμεση εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργία βάσει πρωτοκόλλων διαδικασιών, τεκμηρίωση, ανάπτυξη δυνατότητας οριζόντιας συνεργασίας
-Ενέργειες για Ενίσχυση Δράσης: Δημιουργία ομάδων βέλτιστων πρακτικών ανά θεματική περιοχή, ένταξη των διαδικασιών στην εργασιακή πρακτική με διοικητική πράξη, ένταξη διαδικασιών σε σύστημα πιστοποίησης κατά ISO στις υπηρεσίες υγείας (δράση η οποία θα μπορούσε να είναι εθελοντική, αλλά με κίνητρα για την πιστοποίηση, όπως επαύξηση προϋπολογισμού, χορηγία κλινικών με πιστοποίηση για διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων και ιατρικών ερευνών κτλ), δημιουργία kiosk ενημέρωσης πολιτών για υπηρεσίες νοσοκομείου (πχ κλείσιμο ραντεβού, εφημερεύοντες κτλ)

-Παρατηρήσεις: Αφορά διαδικασίες των διοικητικο-οικονομικών τμημάτων των νοσοκομείων, καθώς και διαδικασίες που απευθύνονται στον πολίτη κατά την επαφή του με το σύστημα υγείας. Η προτεινόμενη δράση αφορά δράσεις και σύστημα για την ηλεκτρονική γραφική απεικόνιση διαδικασιών-ροών εργασίας ανά τμήμα, το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί εγχειρίδιο ροών εργασίας με τα απαιτούμενα και παραγόμενα έγγραφα σε κάθε στάδιο της εκάστοτε διαδικασίας, συνοδευόμενα από τα άρθρα της ισχύουσας νομοθεσίας. Η προτεινόμενη δράση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε κλινικές.

* θΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες


Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από ErgoQ — 2 Φεβρουαρίου, 2012 @ 12:31 μμ

    Η κεντρική ιδέα της πρότασης, υποστηρίζεται σε γενικευμένη μορφή για εφαρμογή σε όλο τον Δημόσιο τομέα, και με αυτοματοποίηση σε ανοικτό λογισμικό, εδώ:
    http://labs.opengov.gr/2011/12/05/3828

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού