ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΙανουαρίου 28, 2012

Μια αδυναμία του Δημοσίου Τομέα, η οποία οδηγεί σε ανορθολογική κατανομή των εργατοωρών (ένα σχήμα αδιέξοδο και αντιφατικό), είναι η διαδικασία συλλογής από μέρους των Δημόσιων Υπηρεσίες, Δικαιολογητικών/ Πιστοποιητικών/ Πράξεων /.. κ.α που εκδίδονται από τον Δημόσιο τομέα, προκειμένου για την έκδοση από μέρους του Δημοσίου, ενός …νέου Πιστοποιητικού/ή Άδειας /ή Εγγράφου/ή…..
Προτείνεται λοιπόν, η Ηλεκτρονική Διασύνδεση των Δημοσίων Υπηρεσιών μέσω της οποίας θα γίνεται αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ως άνω δικαιολογητικών, μέσω ενός εξουσιοδοτημένου δημοσίου υπαλλήλου-χρήστη διαδικτύου, με την χρήση κωδικών εισόδου (entry codes).
Αυτό συνεπάγεται μείωση εργατοωρών, μείωση προσωπικού και το βασικότερο.. μείωση κόστους (έμμισθου προσωπικού, λειτουργικών εξόδων, αναλωσίμων, …κ.α.).

Παράδειγμα: Έκδοση πάσης φύσεως Αδειών /ή και Έκδοση Πιστοποιητικών/ή και Πράξεων ..κ.α.

Πρόβλημα:
Δικαιολογητικά που Απαιτούνται να προσκομισθούν προκείμενου περί Έκδοσης Αδείας (ενδεικτική αρίθμηση)
α. Ασφαλιστική Ενημερότητα,
β. Φορολογική Ενημερότητα
γ. …κ.ο.κ.

Λύση:
Άμα τη αιτήσει του συναλλασσομένου με την Δημόσια Υπηρεσία πολίτη και με την ταυτόχρονη έγγραφη πρωτοκολλημένη συναίνεση του περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών που απαιτούνται και μέσω ενός κωδικού ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, εγγράφοντας παράλληλα και τον αρ. πρωτ. της έγγραφης συναίνεσης του πολίτη (προκειμένου περί της διασφάλισης από την μεριά του πολίτη των προσωπικών δεδομένων του), θα εισέρχεται στο σύστημα
α. του Ασφαλιστικού φορέα και θα ελέγχει αν υπάρχει ασφαλιστική ενημερότητα
β. του Φορολογικού συστήματος ομοίως…
γ. ….κ.ο.κ

Συμπέρασμα:
Α. Αξιοποιούνται σε άλλες θέσεις (ορθολογική κατανομή προσωπικού)
• οι Υπάλληλοι που εκδίδουν Πιστοποιητικά, Ενημερότητες, Αποσπάσματα Πράξεων …κ.ο.κ., • η Γραμματεία που τους υποστηρίζει, • οι ανώτεροι υπάλληλοι που υπογράφουν .. κ.ο.κ.,
Β. καταργείται επίσης και η φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου με το Δημόσιο (διπλό όφελος: μείωση προσωπικού και κερδισμένες εργατοώρες / μείωση κόστους και στον δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα).
Γ. Μείωση λειτουργικού κόστους του Δημοσίου

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες


Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού