ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ, ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ Η […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

-Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Έλλειψη καταγραφής στοιχείων αναλώσεων και ιατρικών δεδομένων χειρουργείων, μη συσχέτιση χειρουργού με ασθενή, μη λογοδοσία προς ασθενείς για πορεία προγραμματισμού χειρουργείων -Πλεονεκτήματα Δράσης: Έλεγχος και ορθή διαχείριση χειρουργείων, μείωση κόστους, καταγραφή ιατρικών δεδομένων χειρουργείων, λογοδοσία προς ασθενείς,άμεση ενημέρωση ασθενούς για χρονοπρογραμματισμό επέμβασής του, αποτελεσματική και διαφανής διαχείριση επειγόντων χειρουργικών περιστατικών, σύνδεση με ηλεκτρονικό […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΔΩΝ

– Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Έλλειψη κεντρικών τεχνικών προδιαγραφών ανά είδος διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, τεχνικές προδιαγραφές που οδηγούν σε καθυστερήσεις και ενστάσεις σε διαγωνισμούς, αδυναμία επίτευξης οικονομιών κλίμακας – Πλεονεκτήματα Δράσης: Ελεγμένες και πιστοποιημένες κεντρικές προδιαγραφές ανά είδος, διαφάνεια, επίσπευση των διαδικασιών διαγωνισμών, οικονομίες κλίμακας – Ενέργειες για Ενίσχυση Δράσης: Ενιαία κωδικοποίηση υλικών Το αποθετήριο τεχνικών προδιαγραφών […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

-Αντιμετωπιζόμενο Πρόβλημα: Πολυνομία, πολυπλοκότητα ρυθμίσεων, ασάφειες, απουσία κωδικοποίησης των ισχυουσών ρυθμίσεων, περιορισμένη νομοτεχνική τεχνογνωσία των υπηρεσιών, ύπαρξη απαρχαιωμένων αντιλήψεων και πρακτικών, διαφορετική ερμηνεία της ίδιας ρύθμισης από διαφορετικούς φορείς -Πλεονεκτήματα Δράσης: Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων, βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών, γνώση όλων των ρυθμίσεων από όλους τους φορείς και κοινή αντιμετώπιση […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

Πολλές υπηρεσίες κατέχουν υλικά αναλώσιμα (χαρτί, μελάνια εκτυπωτών, υπολογιστές, πίνακες, μηχανήματα υψηλής τεχνολογίας, επιπλώσεις και άλλα) που δεν αξιοποιούνται για το σκοπό (του τμήματος/υπηρεσίας) που παραγγέλθηκαν για διάφορους λόγους. Προτείνω την ύπαρξει βάσης δεδομένων ανά υπηρεσία, ανά υπουργείο, ή ανά Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, νοσοκομεία, Βουλή των Ελλήνων, ή άλλο, που θα ανανεώνεται συνεχώς. Για παράδειγμα το […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οι δασικές υπηρεσίες παράγουν καθημερινά διοικητικές πράξεις με τις οποίες ορίζεται έννομο καθεστώς για συγκεκριμένες επιφάνειες της περιοχής αρμοδιότητάς τους. Αυτές παράγονται είτε αυτεπάγγελτα, είτε κατόπιν αιτημάτων πολιτών. Πρόκειται λοιπόν για δεδομένα γεωχωρικής φύσης, τα οποία τηρούνται σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας. Μεγάλο μέρος της καθυστέρησης και ταλαιπωρίας πολιτών […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ : 1. Μείωση του κόστους για επιμόρφωση 2. Αύξηση της παρεχόμενης επιμόρφωσης τόσο συνολικά, όσο και ανά υπάλληλο. ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 1. Συχνότερη επιμόρφωση. 2. Δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα & εκπαιδευτικό υλικό ανά πάσα στιγμή. 3. Πρόσβαση σε επιμόρφωση σε υπαλλήλους, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν συμμετέχουν (λόγω μετακίνησης, λόγω προβλημάτων ενδουπηρεσιακών κ.ά.) Σύντομη […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Ψηφιοποίηση αρχειων νοσοκομείων

Ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου ασθενούς . Περιγραφή φυσικού αντικειμένου: Η βάση ενός σωστά δομημένου, εξυπηρετικού για τους χρήστες, αλλά και οικονομικά αποδοτικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) αποτελείται από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη – ασθενούς με το Σύστημα Υγείας. Η Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας λειτουργεί με […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Μετρήσεις κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε κτίρια

“Δεν μπορείς να διαχειριστείς κάτι όταν δεν μπορείς να το μετρήσεις” Ξεκινώντας από την παραπάνω διαπίστωση του W.E. Deming, προσπαθήσαμε να βρούμε ένα απλό τρόπο να περιορίσουμε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια και ειδικά στα data centers. Το πρόβλημα: Ένας λογαριασμός ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως αφορά συνολικά τις καταναλώσεις σε ένα κτίριο ενώ περιορισμός της […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΙΑΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΘΕ ΧΡΌΝΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ ΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ. Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟΣ, ΕΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΩΝ  ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ Η […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Μείωση κόστους συνδέσεων internet

Έχω παρατηρήσει πολλές φορές σαν μηχανικός πληροφορικής στο δημόσιο ότι, σε ένα κτίριο που στεγάζει κάποια υπηρεσία, μπορεί να υπάρχουν πολλές συνδέσεις internet, π.χ. διαφορετική για κάθε τμήμα, ενώ με μία σύνδεση και με το κατάλληλο λογισμικό και μέσω του διαμοιρασμού της γραμμής, χρησιμοποιώντας τη δομημένη καλωδίωση του κτιρίου, να καλύπτονταν εξολοκλήρου οι συνολικές ανάγκες. […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ (G2C, G2B)

Ο ΟΔΗΓΟΣ που οδηγεί φορτηγό ή λεωφορείο εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο πρέπει να φέρει μαζί του και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου, την οποία προμηθεύεται αφού προηγουμένως υποβάλλει ο ΙΔΙΟΣ ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ του στην Δ/νση Μεταφορών της περιοχής του 1. συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη σχετική ΑΙΤΗΣΗ (http://www.yme.gr/getfile.php?id=1880), συνυποβάλλοντας μαζί 2. φωτοτυπία του ΑΔΤ ή του Διαβατηρίου (επιδεικνύει πρωτότυπο) […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

διασυνδεση υπηρεσιων μεσω asterisk

Σε κάθε κεντρική υπηρεσία τοποθετείται τηλεφωνικό κέντρο τύπου asterisk που μέσω vpn διασυνδέεται με τις απομακρυσμένες υπηρεσίες έτσι ενώ έχουμε διαφορετικά κτήρια έχουμε το ίδιο κεφαλικό νούμερο με διαφορετικά εσωτερικά σαν βρισκόμαστε στο ίδιο κτήριο με κοινό fax, voice mail , conference χωρίς χρέωση και ενοποιούμε όλες τις υπηρεσίες


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΔΟΠ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας χαρακτηρίζεται από τεχνικές και πρακτικές που σημείωσαν τεράστια επιτυχία οπουδήποτε και αν εφαρμόστηκαν! Γιατί λοιπόν όχι και πλήρη εφαρμογή στις Δημόσιες Υπηρεσίες! Οι τεχνικές αυτές είναι η συνεχής βελτίωση, η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη- Πολίτη η αύξηση της παραγωγικότητας και η συγκριτική μέτρηση. […]


Ιανουαρίου 28, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ στα ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Σε περίοδο κρίσης που η έλλειψη πόρων οδηγεί σε υπολειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών είναι πολυτέλεια ο ορισμός αναπληρωτών των προϊσταμένων σε τμήματα διοίκητικής υποστήριξης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις της Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης. Υπάρχει ήδη νόμος που προβλέπει όλη τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων των Τμημάτων διοίκησης. Γιατί θα πρέπει τώρα, ενόψει εκλογών, να καλυφθούν τα κενά […]


Ιανουαρίου 26, 2012
Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε! περισσότερα..

Σχόλια (2,057)

» Στην εταιρεία έχουμε στήσει τέτοια εφαρμογή σε "πακέτο" μαζί με τηλεφωνικό κατάλογο, ημερολόγιο, αιτήσεις εκπαίδευσης, αδειών, υπενθυμίσε...

» Όπως και με τις υπόλοιπες, έει μείνει στα "συρτάρια"!...

» Εχω φτιαξει για τις εταιριες που δουλευω τετοια εφαρμογη,προσωπικου,αδειων,υπολογισμου αδειων και στατιστικων σε web (αρα ο χρηστης θελει...

» Αφού άκουσα την ομιλία σας πρέπει να πώ ότι με εκφράζει απόλυτα. Θέλω να υποβάλλω όμως έναν ενοχλητικό προβληματισμό. Φαντάζομαι ότι γν...

» Ένα από τα πιο "καυτά" θέματα που έντονα συζητιέται στις μέρες πιο επιτακτικά από κάθε άλλη φορά ως τώρα, είναι η αξιολόγηση του προσωπικ...

» Αναρωτιέμαι: τι έχει γίνει με αυτή την πρόταση;...

» Τι καλά που θα ήτανε να δούλευε και το Link......

» To Rural Inclusion δεν προσφέρει άλλη μία ιστοσελίδα, αντίθετα η πλατφόρμα του ενσωματώνεται μέσα στην σχετική ιστοσελίδα της αρμόδιας δη...

» @Αλέξανδρος: Η πρώτη πρόταση (Viva Fax2Mail), αφορά την ηλεκτρονική **μεταφορά** πληροφοριών. Αυτό: 1. Μάλλον θα έπρεπε να είχε γίνει πρ...

» @Δημήτριος Πάππας: Αυτό που λέτε προϋποθέτει σύνδεση με modem και τηλεφωνική γραμμή. Ελάχιστοι υπολογιστές στον δημόσιο τομέα έχουν modem...

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού