Ψηφιοποίηση αρχειων νοσοκομείωνΙανουαρίου 28, 2012

Ψηφιοποίηση του ιατρικού φακέλου ασθενούς .

Περιγραφή φυσικού αντικειμένου:
Η βάση ενός σωστά δομημένου, εξυπηρετικού για τους χρήστες, αλλά και οικονομικά αποδοτικού Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) αποτελείται από την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ), η οποία και αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη – ασθενούς με το Σύστημα Υγείας. Η Δευτεροβάθμια Φροντίδα Υγείας λειτουργεί με την σειρά της συμπληρωμάτικά με την πρώτη. Η σωστή, αποδοτική και εξυπηρετική για τον πολίτη φροντίδα υγείας, απαιτεί ικανή στελέχωση, οργάνωση και υποστήριξη με σύγχρονες- καινοτόμες τεχνολογίες όπως η δημιουργία, ύπαρξη και λειτουργία ηλκτρονικού ιατρικού Φακέλου Ασθενούς.
Στο Γενικό Νοσοκ. Λάρισας (ΓΝΛ) λειτουργεί αρχείο ιατρικού φακέλου ασθενών. Μετά την έξοδο του ασθενή από την Κλινική, ο Ιατρικός φάκελος ελέγχεται και στέλνεται στο αρχείο για αρχειοθέτηση. Ο κύκλος εργασιών του ΓΝΛ ανέρχεται σε πάνω από ?0.000 νοσηλευόμενους το έτος, ο δε όγκος του κάθε φακέλου εξαρτάται από το είδος της πάθησης και το πλήθος των διαγνωστικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την νοσηλεία του και περιέχει:
• Ιατρική πληροφορία (κλινικά ευρήματα, ιστορικό, κλπ)
• Νοσηλευτική πληροφορία (νοσηλευτικές πράξεις, καταγραφή ΖΣ, κλπ)
• Εργαστηριακά ευρήματα (αποτελέσματα εξετάσεων)
• Διαγνωστικές απεικονιστικές πληροφορίες (αποτελέσματα ακτινογραφιών, MRI, CT, κλπ)
• Πληροφορίες διοικητικού ενδιαφέροντος (ταμείο , ύψος δαπανών κλπ)
Το αρχείο αυτό διατηρείται σε μη ηλεκτρονική μορφή καταλαμβάνει μεγάλο χώρο (φυλάσσεται σε δύο ξεχωριστά κτίρια) και παρουσιάζει δυσκολίες στην διαχείρισή του.
Σε περίπτωση που κάποιος ασθενής που έχει νοσηλευτεί στο παρελθόν, επιθυμεί αντίγραφο του ιατρικού του φακέλου, θα πρέπει να απευθυνθεί στο λογιστήριο Ασθενών και να συμπληρώσει το ειδικό έντυπο αιτήσεως. Ο χρόνος εξυπηρέτησης μπορεί να ξεπεράσει τις δύο εργάσιμες ημέρες.
Στόχοι :
Με το έργο αυτό προτείνεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός κεντρικού πληροφοριακού συστήματος στο οποίο θα εισαχθεί μετά από μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή συγκεντρωμένη η πληροφορία για τον ιατρικό φάκελο ασθενούς. Για την ασφαλέστερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη θα υπάρχουν διάφορες βαθμίδες ασφάλειας προσωπικών δεδομένων.
Με την ψηφιοποίηση του αρχείου θα επιτευχθεί:
• ελαχιστοποίηση του όγκου των δεδομένων
• φιλικό σύστημα διεπαφής
• απλή και γρήγορη διαχείριση των δεδομένων
• ευκολία χρήσης και διαθεσιμότητα δεδομένων
• μεταφορά δεδομένων σε τρίτους φορείς (εξωτερική διασύνδεση)
• εσωτερική διασύνδεση με διάφορες κλινικές και τμήματα
• ενσωμάτωση συστημάτων ανάλυσης και ελέγχου των δεδομένων
• μείωση των ανθρωποωρών που απαιτούνται για την διαχείριση του αρχείου
• Διασύνδεση με άλλα υποσυστήματα του νοσοκομείου
• Στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, έρευνα

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού