ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ &ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΙανουαρίου 17, 2010

Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλάζει δραματικά το τοπίο στην δημόσια διοίκηση.
Από την διαχείριση των κάθετων αρμοδιοτήτων στην Δημόσια Διοίκηση μεταβαίνουμε στη οριζόντια διοίκηση των διαδικασιών ( πχ portal ERMIS) με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Από το γραφειοκρατικό σύστημα διοίκησης “γλιστράμε” προς την διοίκηση ολικής ποιότητας (ΔΟΠ). Ισχυρίζομαι ότι “γλιστράμε” γιατί , ενώ το δημόσιο φαίνεται να ακολουθεί, ή είναι υποχρεωμένο να ακολουθήσει λόγω ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πρακτικές και τεχνικές ΔΟΠ, εντούτοις δεν υπάρχει καμιά αναφορά για αυτό το σύστημα διοίκησης ή έστω για κάποιο άλλο. Η αναφορά για τη ΔΟΠ που γίνεται στο κείμενο του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) δεν είναι ικανή να φωτίσει αρκετά τον δρόμο.

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔ) η ευρωπαϊκή στρατηγική i2010 θέτει σαν ουσιαστικό και ζητούμενο στόχο την βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ) είναι το εργαλείο που προτείνεται στην Δημόσια Διοίκηση για να αυτοαξιολογήσει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα της ( στην ΗΔ ) ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις επιδόσεις της και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις.

Η στοχοθεσία για τους δημόσιους φορείς που όρισε το Υπουργείο Εσωτερικών είναι μιά προσπάθεια προς την διαδικασία αξιολόγησης της Δημόσιας Διοίκησης.

Θα ήταν επομένως χρήσιμο να υπάρχει οριζόντια web εφαρμογή ( παρόμοιας αρχιτεκτονικής με τα ΟΠΣ) παρακολούθησης στόχων και αξιολόγησης της Δημόσιας Διοίκησης, ειδικά τώρα που αλλάζει η αρχιτεκτονική της ΔΔ με τον Καλλικράτη. Είναι ευκαιρία να δημιουργηθούν έγκαιρα οι κατάλληλες δομές

Οι σκοποί της εφαρμογής είναι ακριβώς οι ίδιοι με αυτούς του ΚΠΑ. Συνοπτικά τα αντιγράφω:
1.Εισαγωγή στην ΔΔ τις αρχές της ΔΟΠ
2.διευκόλυνση της αυτοαξιολόγησης ώστε να σχεδιάζονται δράσεις βελτίωσης
3.γέφυρα μεταξύ διαφορετικών μοντέλων στην διοίκηση ποιότητας
4.διευκόλυνση την συγκριτική μάθηση μεταξύ οργανώσεων του δημόσιου τομέα

Στην εφαρμογή θα μπορεί:
να ορίζονται το όραμα , οι στρατηγικοί στόχοι, οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι δείκτες σε κάθε φορέα τη ΔΔ και για κάθε διοικητική μονάδα του καθώς και ατομικά για κάθε υπάλληλο
να υπάρχουν ολοκληρωμένα πρότυπα στοχοθεσιών για τις διάφορες κατηγορίες φορέων ( Δήμοι , Νοσοκομεία, Περιφέρειες κλπ).
να αναρτώνται πρότυπα ερωτηματολόγια ανά κατηγορία φορέων καθώς και εργαλεία επεξεργασίας γιατην εκτίμηση των αντίστοιχων δεικτών
να δημιουργεί εκθέσεις
Να υλοποιεί το ΚΠΑ. Μπορεί να ενσωματωθεί και πιθανόν να βελτιωθεί η εφαρμογή που έχει υλοποιήσει η Διεύθυνση Ποιότητας και Αποδοτικότητας της Γενικής γραμματεία ΔΔ και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Να υπάρχουν ολοκληρωμένα παραδείγματα ΚΠΑ για κάθε κατηγορία φορέων
Να υπάρχει διασύνδεση στοχοθεσίας και ΚΠΑ
να χρησιμοποιεί τεχνικές Balance Score Card (BSC)για την ισόρροπη αξιολόγηση της κάθε διοικητικής μονάδας
να είναι συμβατό με το πλαίσιο διαλειτουργικότητας. Ενδεχομένως αρκετοί δείκτες να τροφοδοτούνται από υπάρχουσες εφαρμογες ( πχ ΟΠΣ, πρωτόκολλο, Λογιστική, διαχείριση έργων, διαχείριση προσωπικού κλπ)
δυναμική και αθροιστική αξιολόγηση των φορέων της ΔΔ από τις υφιστάμενες ιεραρχικές Διοικητικές δομές ( τμήματα->Διευθύνσεις->φορείς->Περιφέρειες->Υπουργεία->ΔΔ) μέσω του ΒSC

Στην Νομαρχία Θεσσαλονίκης έχουμε ήδη ξεκινήσει την ηλεκτρονική οργάνωση της στοχοθεσίας όπως αυτή προτείνεται από το Υπουργείο και θα μπορούσε να είναι μια αρχή για μια ολοκληρωμένη και οριζόντια εφαρμογή στην ΔΔ

2 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΠΟΝΑΡΑΣ — 17 Ιανουαρίου, 2010 @ 6:48 μμ

  Αγαπητέ μου FB_1010382843,
  συμπληρωματικά στην παραπάνω πρότασή σου, θέλω να πω ότι δεν αρκεί η στοχοθεσία και η BSC, αν δεν υπάρχει συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος!
  Σου θυμίζω τον κύκλο ελέγχου, όπου μετά την στοχοθεσία, την ανάλυση των στόχων, την ανάθεση και την υλοποίηση των παραδοτέων, ακολουθεί η σε κάθε στάδιο εποπτεία και σύγκριση, με τους στόχους, τυχόν αποκλίσεις εισέρχονται εκ νέου στην διόρθωση της στοχοθεσίας, μήπως και αυτή ήταν υπερβολικά υψηλή ή υπερεκτιμημένη. Οπότε προσαρμόζεται πάλι, σαν νέα στοχοθεσία και συνεχίζει αενάως ο κύκλος ελέγχου.
  Σου Θυμίζω επίσης, όπως έχω αναφέρει και αλλού, τη μέθοδο του project management με τα επτά βήματα, όπου εκει υπάρχει πλήρης διακριτικότητα ρόλων και δράσεων, σειρά εκτέλεσης εργασιών, αναθέσεις εργασιών, χρονοπρογραμματισμός, συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης των παραδοτέων και φυσικά εφαρμογή του κύκλου ελέγχου… Τέλος, η παράδοση ενός εκάστου παραδοτέου, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, κ.λ.π.
  Χρειαζόμαστε λοιπόν και το feedback και τη διόρθωση και τον απολογισμό όλων… αλλοιώς δεν κάναμε πάλι τίποτε..
  Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ο γενικός ελέγχων, οι επιμέρους ελεγκτές, και ο καθορισμός των διαδικασιών, που θα ρέουν (με τη μορφή της νομοθεσίας) σε κάθε επίπεδο, αναζητώντας συνεχώς αποκλίσεις (πριν αυτές γίνουν ορατές στο αποτέλεσμα)…

  Ευχαριστώ…

 2. Σχόλιο από Δαμιανός Κοσμίδης — 17 Ιανουαρίου, 2010 @ 9:10 μμ

  Αγαπητέ Αντώνη,
  Αρχικά να πω ότι την πρόταση την έκανα επώνυμα ( Κοσμίδης Δαμιανός) αλλά μαλλον το υπήρξε κάποιο πρόβλημα

  Επι της ουσίας. Έχεις δίκαιο στην παρατήρησή σου και σε ευχαριστώ. Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει ανατροφοδότηση του συστήματος. Αυτό έτσι και αλλοιώς όμως είναι μέρος των διαδικασιών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και κατά συνέπεια προβλέπεται στο Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης.
  Επίσης και το BSC σαν εργαλείο υλοποίησης στρατηγικής είναι ένα συνεχώς απανατροδοτούμενο σύστημα που παρακολουθεί, μετρά και αναλύει τα σχέδια δράσης ενός φορέα ή μιας επιχείρισης.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού