ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ- e-ΥΠΠΙανουαρίου 25, 2012

Η ύπαρξη γραφειοκρατικών διαδικασιών στο Δημόσιο Τομέα εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία του απαιτώντας πολλές εργατοώρες και καθιστούν αναγκαία τη δημιουργία μιας νέας και καινοτομικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα συνίσταται στην ύπαρξη μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξυπηρέτησης πολιτών.
Παρόλο που τα ΚΕΠ έχουν συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, το πρόβλημα της έλλειψης άμεσης και γρήγορης διεκπεραίωσης χρήζει δραστικότερης αντιμετώπισης.Το e- ΥΠΠ θα μπορούσε να αποτελέσει ένα καινοτομικό μοντέλο- πρότυπο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα, όποτε το χρειαστούν, να έχουν πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ή ipad, σε όλα τα προσωπικά τους δεδομένα, τα οποία θα είναι καταχωρημένα σε αυτην πλατφόρμα. Ο καθένας θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν πληκτρολογώντας τον μοναδικό ατομικό του κωδικό ο όποιος θα χορηγείται από τον δήμο στον όποιο ανήκει και απαντώντας (πληκτρολογώντας) σε μια προσωπική ερώτηση. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα, ακόμη και από τον προσωπικό τους υπολογιστή, να έχουν πρόσβαση και τη δυνατότητα εκτύπωσης των προσωπικών τους εγγράφων. Προσωπικά έγγραφα όπως πιστοποιητικά γεννήσεως , ΑΦΜ, ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, εκκαθαριστικά εφορίας, Ε1, Ε9, βεβαιώσεις σπουδών, κατάλογος ενσήμων, ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες, αριθμό δημοτολογίου θα είναι προσβασιμα ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου στους πολίτες.

Η δεύτερη φάση της ιδέας αφορά στο πρωτοποριακό μοντέλο γρήγορης και άμεσης εξυπηρέτησης του πολίτη μέσω ενός ηλεκτρονικού προτύπου
που θα του παρέχει τη δυνατότητα να κλείνει ραντεβού με τις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες μέσω της προαναφερθείσας πλατφόρμας.
Οι πολίτες θα υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία σχετικά με την υπόθεση που τους ενδιαφέρει. Κατόπιν, η εκάστοτε υπηρεσία μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος στο κινητό θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν και αυτόματα θα στέλνεται μήνυμα σχετικά με τις διαθέσιμες μέρες και ώρες υποδοχής/εξυπηρέτησης. Έτσι οι πολίτες θα έχουν την επιλογή της διαθέσιμης μέρας και της ώρας που επιθυμούν. Η επιβεβαίωση του ραντεβού (ένας μοναδικός κωδικός)θα στέλνεται αυτομάτως στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το μόνο που θα απαιτείται θα είναι η προσκόμιση της σε φωτοτυπία.

Η υπηρεσία αυτή θα συμβάλει :
στην καταπολέμηση του φαινόμενου της γραφειοκρατίας και των χρονοβόρων διαδικασιών,
στην περικοπή περιττών πόρων και χαμένων εργατοωρών
στην καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των πελατων
στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης μέσω μιας πρωτοποριακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας βάσης δεδομένων (data base)στα πλαίσια τησ Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
στην εξασφάλιση πόρων
στη σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης (αποθηκευτικοί χώροι, μελάνια, χαρτί, ρεύμα)
στην έγκαιρη και σαφή πληροφόρηση του πολίτη
στην αποτελεσματική εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία.·

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού