Ανασχεδιασμός των διαδικασιών αγορανομικών και τελωνειακών ελέγχων στο Γενικό Χημείο του ΚράτουςΙανουαρίου 25, 2012

Αντικείμενο της πρότασης αποτελεί η απλοποίηση και η παράλληλη μείωση του κόστους των διαδικασιών ελέγχου που πραγματοποιούνται στη χώρα μας και αφορούν στην ασφάλεια των τροφίμων, στην προστασία του περιβάλλοντος, στον έλεγχο της καταβολής των προβλεπό¬μενων δασμών και ΕΦΚ και στον έλεγχο της συμμόρφωσης προϊόντων ή υπηρεσιών με προδιαγραφές ή ρυθμίσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Προτείνεται η χρήση διαλειτουργικής υπολογιστικής πλατφόρμας από τις εμπλεκόμενες αρχές με στόχο την απάλειψη αρκετών σταδίων αναπαραγωγής και πρωτοκόλλησης συνοδευτικών εγγράφων, η υιοθέτηση ενός μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού/barcode για κάθε δείγμα και τέλος, η έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών προς αντικατάσταση των έντυπων εκθέσεων. Οι τρέχουσες διαδικασίες αποτυπώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο BPMN και στη συνέχεια, με τη βοήθεια της μεθοδολογίας κοστολόγησης ABC, υπολογίστηκε το κόστος της τρέχουσας και της νέας διαδικασίας. Ο ανασχεδιασμός των διαδικασιών που προτείνεται να υιοθετηθεί στις λειτουργίες ελέγχου στις οποίες εμπλέκεται το ΓΧΚ φαίνεται να επιφέρει σημαντική μείωση του κόστους τους κατά 75% περίπου. Παράλληλα, επιτυγχάνεται σωρεία άλλων βελτιώσεων που δεν συνυπολογίζονται ως οικονομικά οφέλη, όπως σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, δυνατότητα άμεσου ελέγχου της πορείας της εκτέλεσης των προγραμμάτων ελέγχου, εξοικονόμηση των πόρων που απαιτούνται για την έντυπη έκδοση των αποτελεσμάτων. Όμως, κατά κύριο λόγο δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης των δεδομένων ελέγχου μέσω κατάλληλων εκθέσεων που ως ανατροφοδότηση θα αποτελέσουν τη βάση για τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών περιοχών ελέγχου και θα οδηγήσουν σε ανασχεδιασμό του σχετικού προγράμματος για την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς του.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από ErgoQ — 31 Ιανουαρίου, 2012 @ 12:57 μμ

    Η λύση που προτείνεται εδώ μπορεί να συνδυασθεί με ένα αυτοματοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, όπως αυτό που προτείνει η ErgoQ σε σχετική πρόταση:
    http://labs.opengov.gr/2011/12/05/3828

    Επίσης, η ErgoQ είναι και η ίδια πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 με πεδίο πιστοποίησης το Business Process Management (BPM)

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού