Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα του 5ου κύκλου των εργαστηρίων της Ανοικτής Διακυβέρνησης – Labs.OpenGovΑπριλίου 29, 2012

Περισσότερα από 250 στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στελέχη του ιδιωτικού τομέα και
ενδιαφερόμενοι πολίτες συμμετείχαν στην ημερίδα του 5ου κύκλου της πρωτοβουλίας των
“εργαστηρίων της Ανοικτής Διακυβέρνησης labs.OpenGov” που πραγματοποιήθηκε στις 24
Απριλίου στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Περισσότεροι
από 350 χρήστες του διαδικτύου την παρακολούθησαν από απόσταση μέσω ζωντανής
μετάδοσης (live streaming).

Τα “Εργαστήρια Ανοικτής Διακυβέρνησης” (Labs.OpenGov) ξεκίνησαν το 2009 ως
πρωτοβουλία της Ομάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού
και από το Σεπτέμβριο του 2011 λειτουργούν με την ευθύνη της Μονάδας Τεκμηρίωσης και
Καινοτομιών του ΕΚΔΔΑ, με προτεραιότητα την αξιοποίηση της εμπειρίας και των ιδεών
τόσο των στελεχών της δημόσιας διοίκησης, όσο και κάθε ενδιαφερόμενου για τον
ανασχεδιασμό των λειτουργιών υπηρεσιών του δημόσιου τομέα με χρήση των Νέων
Τεχνολογιών.

Ο 5ος κύκλος των Labs.OpenGov αφορούσε στην ανάδειξη προτάσεων για τη μείωση
του λειτουργικού κόστους και την απλούστευση και βελτίωση των διοικητικών
διαδικασιών των φορέων του δημοσίου στις συναλλαγές με τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις. Συνολικά υποβλήθηκαν 152 προτάσεις και, από αυτές, η Επιστημονική
Επιτροπή των Εργαστηρίων επέλεξε έξι, με κριτήρια την ευστοχία στην περιγραφή του
προβλήματος, την ωριμότητα και εφικτότητα της προτεινόμενης λύσης και την εξοικονόμηση
πόρων. Στην επιλογή των προτάσεων συνεκτιμήθηκε η αξιολόγηση των εγγεγραμμένων
χρηστών του labs.opengov.gr. Επίσης, παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες στελεχών της
δημόσιας διοίκησης και καλές πρακτικές. Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν κάλυπταν ένα
ευρύ φάσμα για την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών και των
επιχειρήσεων, όπως την αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών διαδικτυακής τηλεφωνίας και fax
που εξοικονομούν σημαντικούς πόρους, καθώς και πρωτοβουλίες στελεχών της δημόσιας
διοίκησης που αναπτύσσουν καινοτόμες υπηρεσίες και υλοποιήσεις, όπως η ιδέα του
click2chat στους δικτυακούς τόπους του δημόσιου. Σημαντική έμφαση δόθηκε στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ως ένα εργαλείο που όχι μόνο δημιουργεί προϋποθέσεις διαφάνειας,
αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως μοχλός για την πλήρη και ηλεκτρονική διακίνηση
δημόσιων εγγράφων χωρίς την ανάγκη εκτύπωσης ή αποστολής με μη ψηφιακό τρόπο.
Η μεγάλη συμμετοχή από την κοινότητα των 3300+ χρηστών των Labs.OpenGov με σχόλια
και προτάσεις δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες και προϋποθέσεις για τη συνεργατική
προσέγγιση στο σχεδιασμό των υπηρεσιών του Δημοσίου με την αξιοποίηση προτάσεων
των πολιτών. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 850 προτάσεων που έχουν
υποβληθεί αποτελεί μια σημαντική βάση γνώσης για αξιοποίηση και διαμόρφωση άμεσα
υλοποιήσιμων λύσεων που θα αξιοποιούν και θα αναπαράγουν καλές πρακτικές που έχουν
ήδη εφαρμοστεί.

Η ημερίδα οργανώθηκε από την επιστημονική επιτροπή του labs.opengov και τη Μονάδα
Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης υποστήριξε τεχνικά τη μετάδοση μέσω διαδικτύου (live
streaming).
● Περισσότερες πληροφορίες: labs.opengov.gr  , Πρόγραμμα και Παρουσιάσεις
● #labs5, για τη συζήτηση στο twitter: https://twitter.com/#!/search/%23labs5

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού