Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ SITE ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ON LINE ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΙΑ ΘΕΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΗ-ΚΡΑΤΟΥΣΙανουαρίου 25, 2012

Η συγκεκριμένη πρόταση επικεντρώνεται στο να διαπιστώσει πώς η αισθητική επιδρά στον πολίτη-πελάτη κατά την διάρκεια της περιήγησης του σε κυβερνητικούς ιστόχωρους. Εκτός από την αισθητική, ερευνώνται και χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με τη χρηστικότητα, την ευχαρίστηση και την ποιότητα εξυπηρέτησης ενός ιστοχώρου καθώς και το πως αυτά έχουν σχέση με την αισθητική και την βελτίωση της άποψης του πολίτη-πελάτη για το κράτος και τις παροχές του.
Δίνεται σημασία στην στρατηγική διοίκηση ενός οργανισμού, στους στόχους με δείκτες που πρέπει να εφαρμόσει ο κάθε οργανισμός και στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού, προκειμένου να επιτύχει την αποστολή του.
Η παρούσα πρόταση είναι στα πλαίσια ελέγχου της επίδρασης που έχει η αισθητική ως στοιχείο της ατμόσφαιρας του ηλεκτρονικού καταστήματος στον υποψήφιο πελάτη (consumer) ή περιηγητή (surfer).
Η επίδραση της αισθητικής (κλασική – εκφραστική) κατά την περιήγηση του χρήστη σε κυβερνητικές ιστοσελίδες και κατά πόσο επηρεάζεται από την αισθητική του σχεδιασμού ώστε να παραμείνει περισσότερο και να κάνει χρήση κι άλλων δημόσιων υπηρεσιών. Επίσης μπορούν να μετρηθούν οι αντιλήψεις των χρηστών για την αισθητική και πως αυτές επηρεάζονται από τη χρηστικότητα, την απόλαυση και την ποιότητα εξυπηρέτησης που προσφέρει το web περιβάλλον των κυβερνητικών ιστοσελίδων και κατά πόσο είναι ικανά αυτά τα χαρακτηριστικά να δημιουργήσουν μια θετική εντύπωση για την παροχή υπηρεσιών τους κράτους προς τους πολίτες.
Τα συμπεράσματα της μελέτης και της εφαρμογής αυτής μπορούν να μας δώσουν μια εικόνα των αντιλήψεων των πολιτών για την αισθητική σε σχέση με τις on-line υπηρεσίες από το κράτος ή τις μελλοντικές τους προθέσεις χρήσης τους. Επιπλέον τα αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν σημαντικό οδηγό για τις on-line δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τις επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο.
Έτσι μπορεί να καθιερωθεί η αισθητική ως ένα διακριτό και μετρήσιμο παράγοντα στον τομέα του HCI. Τέλος βελτιώνεται το marketing mix των on line υπηρεσιών του δημοσίου, την τοποθέτηση τους μέσα στο διαδίκτυο χώρο αλλά και τη βελτίωση της διάταξης (Layout) και της ατμόσφαιρας του e-gov, μέσα από την σωστή αισθητική σχεδιασμού του ιστόχωρου.

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού