ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝΙανουαρίου 23, 2012

Παρατήρηση:
Το έτος 2012 προβλέπεται (τίθεται ως στόχος) τα έξοδα μετακίνησης του μόνιμου προσωπικού στο εσωτερικό [ΚΑΕ_0711] να μειωθούν (τουλάχιστον) κατά 20,3 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 7,5% ως προς το 2011, ενώ τα έξοδα μετακίνησης του μόνιμου προσωπικού στο εξωτερικό [ΚΑΕ_0713] να αυξηθούν περίπου κατά 14,5 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 152,5% ως προς το 2011.
Τις περισσότερες φορές η πράξη (ο απολογισμός, δυστυχώς αρκετά αργότερα) δείχνει ότι ο προϋπολογισμός έχει πέσει έξω (αστοχία) και μάλιστα τόσο περισσότερο, όσο αυστηρότερος (πιο φιλόδοξος) είναι.

Το 2011 οι αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ που περιείχαν στο θέμα τον όρο «εκτος εδρας» ήταν 324.306 (10,52% επί των συνολικά αναρτημένων).

(***) Το 2011 από τις 357.983 αναρτήσεις στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ των 13 Περιφερειών, οι 162.634 (45,43%) ανήκαν στην θεματική ενότητα «Μετακινήσεις προσωπικού», ενώ 194.132 (54,23%) περιείχαν στο θέμα τους τον όρο «εκτος εδρας».

Πρόταση:
Mε κύριο σκοπό τον συνεχή περιορισμό των εξόδων μετακίνησης προσωπικού [ΚΑΕ_0711,0713] στο σύνολο του δημόσιου τομέα και κυρίως των 13 Περιφερειών (***)
να γίνει εκμετάλλευση (χρήση, βελτίωση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, κλπ) των υπηρεσιών
1) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
http://www.syzefxis.gov.gr/node/54
http://www.btconferencing.co.uk
2) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ (e-learning)

Παράδειγμα 1) συσκέψεις μελών γνωμοδοτικών επιτροπών, επιτροπών έργου, επιτροπών οργάνων περιφερειακής διοίκησης, π.χ. οικονομική επιτροπή, εκτελεστική επιτροπή, π.ε. ισότητας των φύλλων, κ.α.
Παράδειγμα 2) σεμινάρια στο προσωπικό χαμηλής και μέσης βαθμίδας που διενεργεί το Ε.Κ.Δ.Δ./ΙΝ.ΕΠ. για λογαριασμό δημοσίων φορέων και αρχών.

Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία για την μετακίνηση προσωπικού από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2012 και την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

(Α) Στοιχεία από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2012 για την μετακίνηση προσωπικού

Γενικό Σύνολο
[2012] : 102.208.000.000 € – Πρόβλεψη
[2011] : 119.541.837.615 € – Διαμόρφωση με δεδομένα μέχρι Σεπ-2011
[2010] : 119.531.827.028 € – Απολογισμός

[ΚΑΕ_0710] Πληρωμές για μετακινήσεις
[2012] : 328.674.650 € (0,32% Γ.Σ.)
[2011] : 325.857.475 € (0,27% Γ.Σ.)
[2010] : 325.857.095 € (0,27% Γ.Σ.)

[ΚΑΕ_0711] Έξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό μόνιμου προσωπικού (τακτικοί – Ι.∆.Α.Χ.)
[2012] : 250.691.900 € (76,27% Γ.Σ., 0,25% ΚΑΕ_0710)
[2011] : 270.933.177 € (83,14% Γ.Σ., 0,23% ΚΑΕ_0710)
[2010] : 270.932.936 € (83,14% Γ.Σ., 0,23% ΚΑΕ_0710)

[ΚΑΕ_0713] Εξοδα μετακίνησης από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα μόνιμου προσωπικού (τακτικών – Ι.∆.Α.Χ.)
[2012] : 23.917.650 € (0,02% Γ.Σ., 7,28% ΚΑΕ_0710)
[2011] : 9.470.539 € (0,01% Γ.Σ., 2,91% ΚΑΕ_0710)
[2010] : 9.470.505 € (0,01% Γ.Σ., 2,91% ΚΑΕ_0710)
(Β) Στοιχεία μετακίνησης προσωπικού από ΔΙΑΥΓΕΙΑ

(Β) Στοιχεία από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την μετακίνηση προσωπικού το 2011

Η αναζήτηση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, με όρο αναζήτησης στο θέμα: «εκτος εδρας» για το έτος 2011 δίνει 324.306 αναρτήσεις.
Το πλήθος είναι σημαντικό και αναμενόμενο, γι” αυτό και αναζητούνται μηνιαία στοιχεία.
Μήνας Αναρτήσεις Ποσοστό
Ιαν-2011 3.085 (0,95%)
Φεβ-2011 4.435 (1,37%)
Μαρ-2011 9.902 (3,05%)
Απρ-2011 17.056 (5,26%)
Μαϊ-2011 25.883 (7,98%)
Ιουν-2011 31.059 (9,58%)
Ιουλ-2011 32.285 (9,96%)
Αυγ-2011 28.002 (8,63%)
Σεπ-2011 40.476 (12,48%)
Οκτ-2011 38.769 (11,95%)
Νοε-2011 55.124 (17,00%)
Δεκ-2011 38.230 (11,79%
Έτος 2011 324.306 (100,00%)
Το τελευταίο 4μηνο του έτους 2011 πραγματοποιήθηκε το 53% των ετησίων μετακινήσεων, με μέγιστο 55.000 μετακινήσεις τον μήνα Σεπτέμβριο και ποσοστό 17% των ετησίων.
Το πρώτο 20ήμερο 2012 πραγματοποιήθηκαν 10.990 μετακινήσεις.

Για τις 13 Περιφέρειες τα στοιχεία για την μετακίνηση προσωπικού το 2011 δίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Περιφ Σύν Θέμα Ποσ. Rank* Θεμ.Ενότ. Ποσ. Rank*
ΑΜΘ 40.008 22.520 56,29% 4 (5) 20.380 50,94% 3 (4)
ΑΤΤ. 15.694 1.150 7,33% 13 (13) 955 6,09% 13 (13)
Β.ΑΙΓ. 11.783 5.178 43,94% 10 (10) 3.856 32,73% 11 (11)
Δ.ΕΛΛ. 27.318 13.059 47,80% 8 (9) 9.099 33,31% 8 (10)
Δ.ΜΑΚ. 22.738 11.892 52,30% 9 (6) 11.505 50,60% 7 (5)
ΗΠ. 29.342 21.657 73,81% 5 (1) 21.541 73,41% 2 (1)
ΘΕΣΣ. 34.957 23.303 66,66% 2 (2) 15.518 44,39% 5 (7)
ΙΟΝΙΩΝ 13.145 4.519 34,38% 11 (11) 3.704 28,18% 12 (12)
Κ.ΜΑΚ. 57.703 36.683 63,57% 1 (3) 29.415 50,98% 1 (3)
ΚΡΗΤΗΣ 25.840 13.161 50,93% 7 (8) 9.049 35,02% 9 (9)
Ν.ΑΙΓ. 10.298 3.412 33,13% 12 (12) 3.961 38,46% 10 (8)
ΠΕΛΛ. 29.160 14.990 51,41% 6 (7) 15.443 52,96% 6 (2)
ΣΤ.ΕΛΛ. 39.997 22.608 56,52% 3 (4) 18.208 45,52% 4 (6)
ΕΛΑΧ. 10.298 1.150 7,33% 955 9,27%
ΜΕΓ. 57.703 36.683 73,81% 29.415 50,98%
ΣΥΝΟΛΟ 357.983 194.132 54,23% 162.634 45,43%

* Rank: Ο αριθμός εκτός παρένθεσης (1ος) αφορά θέση ταξινόμησης αριθμητικής στήλης, ενώ εντός παρένθεσης (2ος) αφορά θέση ταξινόμησης ποσοστιαίας στήλης.
Θέμα: εκτος εδρας
Θεματική ενότητα: Μετακινήσεις προσωπικού

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού