Πληροφόρηση και Ανεύρεση Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας ΠληροφορίαςΙανουαρίου 17, 2012

Η διαδικασία ανεύρεσης μελετών και ερευνών οι οποίες έχουν κατά καιρούς υλοποιηθεί με χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου είναι μία απαραίτητη πλην όμως χρονοβόρα διαδικασία και πολλές φορές ατελέσφορη. Η συγκέντρωση συνοπτικών και περιγραφικών στοιχείων των μελετών σε μία ενοποιημένη βάση δεδομένων ανά Φορέα τύπου OpenGov θα προσφέρει γρήγορη και αποτελεσματική αναζήτηση των μελετών και ερευνών σε Δημόσιους Λειτουργούς, Δημοσίους Υπαλλήλους, Ιδιώτες Μελετητές, Πολίτες και Οργανώσεις με αποτέλεσμα: α) την εξοικονόμηση χρόνου και πόρων β) την πληροφόρηση του κοινού και τη διαφάνεια, γ) την εύρεση στοιχείων που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν δυνατό, δ) την βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και σε επίπεδο παροχής Υπηρεσιών προς του Πολίτες και ε) τη διάθεση στους φορολογούμενους των αποτελεσμάτων έργων τα οποία έχουν πληρώσει και δεν γνωρίζουν.

Οι μελέτες που υλοποιούνται με χρήματα των φορολογουμένων περιλαμβάνουν κυρίως μελέτες δημοσίων έργων και έρευνες (ιατρικές, κοινωνιολογικές, επιστημονικές, κλπ) και κοστίζουν σημαντικά κεφάλαια. Ενδεικτικά αναφέρονται οι μελέτες των Δημοσίων Έργων οι οποίες αποτελούν το 3-10% του προϋπολογισμού των έργων και οι οποίες στις περισσότερες φορές παραμένουν ανεκμετάλλευτες από τη Διοίκηση στα συρτάρια και στα αρχεία των Υπηρεσιών. Οι Φορείς που τις αναθέτουν και τις υλοποιούν είναι ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός, σχεδόν όσοι υποχρεούνται σε ανάρτηση εγγράφων στο OpenGov των οποίων τα αρχεία είναι κατακερματισμένα, παλαιά, δύσχρηστα και δυσεύρετα και πολλές φορές ακολουθούν στη σύνταξη τους υπευθύνους των αρχείων αυτών. Τα στοιχεία των μελετών αυτών όμως είναι υψηλής προστιθέμενης αξίας καθώς χρησιμοποιούνται στην πολιτική, στη δημόσια διοίκηση, στην οικονομία, στο σχεδιασμό έργων κοινωφελούς σκοπού, στην περιβαλλοντική προστασία, κ.ο.κ.

Η αναζήτηση των μελετών στα αρχεία της ελληνικής διοίκησης είναι μία κοπιώδης και συχνά αναποτελεσματική εργασία. Πολλά από τα αρχεία των Υπηρεσιών στα οποία θα έπρεπε κανείς να απευθυνθεί για να αναζητήσει τις μελέτες δεν είναι σε θέση να παρέχουν αυτήν την Υπηρεσία διότι: α) είναι παλαιά και ποτέ δεν έγινε καταγραφή των αρχείων, β) μετεγκαταστάθηκε η Υπηρεσία σε άλλο κτίριο, γ) πήρε σύνταξη ο αρμόδιος, δ) συνδυασμό των ανωτέρω π.χ. άλλαξε η προϊσταμένη αρχή (βλ. Καλλικράτης), έγινε μετεγκατάσταση της Υπηρεσίας και οι Υπάλληλοι μετατέθηκαν ή συνταξιοδοτήθηκαν, και ε) παρατηρείται έλλειψη κινήτρου στους υπαλλήλους και ελέγχου από τους ανώτερους στην τήρηση του αρχείου.

Λύση στην ανωτέρω αδυναμία αποτελεί σε μία πρώτη φάση η υποχρέωση της διοίκησης σε ανάρτηση περιληπτικών στοιχείων των μελετών (και ερευνών) στο διαδίκτυο υπό μία ενιαία μορφοποίηση και σε δεύτερη φάση, όσες μελέτες συνδέονται με χωρική πληροφορία να συσχετιστούν με τη βάση γεωχωρικών δεδομένων (ΕΥΓΕΠ – Εθνική Υποδομή ΓΕωχωρικών Πληροφοριών). Για παράδειγμα, να υπάρχει η δυνατότητα ανεύρεσης όλων των μελετών που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο π.χ. Μελέτες Αντιπλημμυρικών Έργων στην περιοχή του νομού Κοζάνης.

Συμπερασματικά, η ιδέα συνίσταται στη διευκόλυνση πληροφόρησης και ανεύρεσης της υφιστάμενης πληροφορίας υψηλής προστιθέμενης αξίας (μελέτες και έρευνες) από τη διοίκηση προς το σύνολο των ενδιαφερομένων φορέων.

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από Dim — 20 Ιανουαρίου, 2012 @ 6:11 μμ

    Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/98/ΕΚ, το κράτος «οφείλει» να παρέει αυτές τις πληροφορίες και μάλιστα σε ηλεκτρονική μορφή.
    Βλέποντας όμως τον τρόπο που αναρτώνται τα κειμενα στο Διαύγεια, απαγοητεύομαι καθώς βλέπω ότι οι φορείς δεν έχουν καταλάβει τίποτα!

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού