ΤόΠΟΙ – Περισσότερη δημόσια πληροφορίαΑπριλίου 26, 2010

Picture 1

Οι ΤόΠΟΙ είναι μια πλατφόρμα καταχώρισης και διάχυσης δεδομένων και πληροφοριών για περιβαλλοντικά και χωρικά ζητήματα, που συνδυάζει διαδικτυακές υπηρεσίες και μηχανές αναζήτησης. Αποτελούν την συνέχεια του διαδικτυακού πειράματος Τήλαφος ( Τήλαφος – αναδασωτέα, οικοΤόπος, Τήλαφος – φωτιές ) που λειτούργησε τη διετία 2007-2009 διερευνώντας τις δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών κοινωνικών μέσων για την δημιουργία δημόσιου περιεχομένου στο ελληνικό περιβάλλον.

Οι ΤόΠΟΙ λειτουργούν δοκιμαστικά για το σκοπό της παρούσας πρότασης, προσφέροντας τις παρακάτω υπηρεσίες:

* Μοναδικό αριθμό αναφοράς περιβαλλοντικού προβλήματος, με σταθερούς διαδικτυακούς συνδέσμους.
* Αυτόματη καταχώριση προβλημάτων στις διοικητικές περιοχές.
* Γρήγορη μηχανή αναζήτησης περιβαλλοντικών προβλημάτων.
* Γρήγορη μηχανή αναζήτησης ελληνικών τόπων.
* Διευκολύνσεις για την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών ειδήσεων, δεδομένων και χαρτών σε ιστοσελίδες.
* Webservice NATURA 2000 (XML, JSON), για την ελληνική επικράτεια.
* Webservice CORINE 2007 (XML, JSON) για τις χρήσεις γής.
* Ροή περιβαλλοντικών συμβάντων Atom και RSS με σήμανση GeoRSS, και επιλογή περιοχής ενδιαφέροντος.
* Online χάρτες ανοιχτού λογισμικού χωρίς copyright
* Ενσωμάτωση τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων στους χάρτες και εμφάνισή τους κατά την αναζήτηση ενός τόπου
* Ανεξάρτητη (μη εμπορική) πλατφόρμα για ιστολόγια με ενσωματωμένες δυνατότητες γεωγραφικού περιεχομένου
* Διαδικτυακά ρομπότ συλλογής περιβαλλοντικών δεδομένων και δημιουργίας περιεχομένου.
* Δυνατότητα επέκτασης των διαδικτυακών υπηρεσιών (webservices) σε παρόμοια αντικείμενα (δασικοί χάρτες, σχέδια πόλεων κ.λπ.)
* Επεξεργασμένα δεδομένα από το ΦΕΚ τευχ. Δ (αναδασωτέα), αναφορές πολιτών και εγγραφές από το σύστημα FIRMS ( 4100 συμβάντα )

Μάθετε περισσότερα για τις ανοιχτές υπηρεσίες των ΤόΠΩΝ >> http://topoi.gr/about.html

Οι ΤόΠΟΙ επιζητούν και αξιοποιούν τη συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία συλλογής πληροφοριών για περιβαλλοντικά και χωρικά προβλήματα. Ως “αντίδωρο” στην προσφορά τους, επιστρέφουν επεξεργασμένες και εμπλουτισμένες τις πληροφορίες που συλλέγουν, μαζί με τεχνικές ευκολίες και εργαλεία για την αξιοποίησή τους. Αυτή η λειτουργία, που είναι το κύριο χαρακτηριστικό της κοινότητας του ανοιχτού λογισμικού, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα όταν η αρχή της εφαρμόζεται με ειλικρίνεια: αυτό που προσφέρεται από την κοινότητα και τους πολίτες, επιστρέφεται σε αυτούς.

Άρθρα για το μοντέλο λειτουργίας των ΤόΠΩΝ >> http://tilaphos.blogspot.com/2008/07/blog-post_28.html

Οι στόχοι της πολιτείας για διαφάνεια και μείωση των εξόδων της κρατικής μηχανής δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών σε πρωτογενή δεδομένα που αφορούν το δημόσιο χώρο και βασικές παραμέτρους των καθημερινών συναλλαγών τους. Η προσφορά άμεσα αξιοποιήσιμων πρωτογενών δεδομένων με χωρικό και περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ενθαρύνει την καινοτομία και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την παραγωγή πλούσιου δευτερογενούς περιεχομένου από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Αυτό με τη σειρά του λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για τους στόχους της πολιτείας, βοηθώντας ταυτόχρονα σημαντικά στην εμπέδωση περιβαλλοντικής συνείδησης.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών προτείνεται η λειτουργία μηχανισμών διάχυσης δημόσιων δεδομένων με παράλληλη εφαρμογή ενός μηχανισμού αμφίδρομης δημόσιας επικοινωνίας. Η ανοιχτή δημόσια επικοινωνία προσβλέπει στην αύξηση της απόδοσης της διοίκησης στο έργο της καταγραφής και επίλυσης των προβλημάτων, και τη βελτίωση της σχέσης της με τους πολίτες.

Μια διαδεδομένη και φιλική μορφή αμφίδρομης επικοινωνίας είναι τα ιστολόγια. Η λειτουργία ανοιχτών ιστολογίων από την πολιτεία, χωρίς να αποτελεί πανάκεια, μπορεί να διευκολύνει τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες της. Τα ιστολόγια θα πρέπει να παρέχουν ευκολίες για τη δημιουργία χωρικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου με τη μορφή βοηθημάτων ή εργαλείων για ιστοσελίδες (widgets). Θα πρέπει επίσης να παρέχεται και η διαδικτυακή υποδομή για τη λειτουργία ιστολογίων με τοπικό – περιβαλλοντικό περιεχόμενο, από οργανώσεις των πολιτών.

Δείτε δύο δείγματα λειτουργίας ιστολογίων σε τοπικό εξυπηρετητή >> http://penteli.topoi.gr/ , http://nisiotikoi.topoi.gr/

Η υιοθέτηση μιας πλατφόρμας όπως οι ΤόΠΟΙ για την συλλογή προβλημάτων από τους πολίτες και τη διάχυση πρωτογενών περιβαλλοντικών δεδομένων μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση των υστερήσεων της ελληνικής πολιτείας σε θέματα σχέσεων πολιτών, πολιτείας και περιβάλλοντος.

Οι δυνατότητες των ΤόΠΩΝ στον τομέα αυτό μπορεί να ελεγχθούν άμεσα με την λειτουργία μίας ή περισσοτέρων πιλοτικών εφαρμογών, π.χ. ανάρτηση των δασικών χαρτών της Αττικής που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, δορυφορικών φωτογραφιών καταπατημένων περιοχών όπως αυτές που είδαν πρόσφατα το φώς της δημοσιότητας, κτηματολογικών χαρτών περιοχών στις οποίες γίνεται τώρα κτηματογραφηση κ.λπ.

Το λογισμικό των ΤόΠΩΝ στα πλαίσια ενός έργου για την πολιτεία θα διατίθεται με άδεια ανοιχτού λογισμικού GPL και θα διατηρείται σε δημόσιο αποθετήριο πηγαίου κώδικα με σύστημα ελέγχου εκδόσεων (version control) GIT. Θα προσφέρεται δηλαδή δωρεάν για χρήση και τροποποίηση από οποιονδήποτε.

Μια κετρική εγκατάσταση είναι αρκετή για τη λειτουργία των ΤόΠΩΝ, επιτυγχάνοντας έτσι οικονομία πόρων και χαμηλό κόστος συντήρησης, αφού αποφεύγεται η συνήθης κατάτμηση των έργων κατά φορέα ή κατά υπηρεσία. Η ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικά μειώνει την εξάρτηση (lock in) από προμηθευτές και επιτρέπει την εστίαση στην παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου.

Οι ΤόΠΟΙ μπορούν να αποτελέσουν ένα έργο με απήχηση στην κοινότητα ανοιχτού λογισμικού, αφού το αντικείμενο παρουσιάζει ενδιαφέρον για τους πολίτες αρκετών χωρών. Για διεθνή χρήση έχει δεσμευτεί και το ευρωπαϊκό όνομα χώρου http://topoi.eu.

4 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Δημήτρης Ζαχαριάδης — 26 Απριλίου, 2010 @ 1:03 μμ

  Έχω δυσκολία να επεξεργαστώ το κέιμενο της πρότασης.
  Η πρόταση υπάρχει ενημερωμένη στη διεύθυνση http://www.topoi.gr

 2. Σχόλιο από mgogoulos — 29 Απριλίου, 2010 @ 10:06 μμ

  Ο Τήλαφος είναι ένας από τους πιο σοβαρούς και χρήσιμους .gr ιστοτόπους που έχουν υπάρξει. Καλή επιτυχία με την πρόταση και φυσικά με το όλο έργο!

 3. Σχόλιο από Γέσιος Χρήστος — 7 Μαΐου, 2010 @ 12:21 μμ

  Ενδιαφέρον και χρήσιμο εργαλείο περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ενεργοποίησης του πολίτη.

 4. Σχόλιο από Παναγώτης Γιαννακος — 10 Μαΐου, 2010 @ 9:58 πμ

  Πρωτοποριακή η δυνατότητα ανίχνευσης τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων για την περιοχή που σε ενδιαφέρει!

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού