Δείκτες Αειφορίας σε Σύστημα GISΑπριλίου 24, 2010

Σύμφωνα με το άρθρο «Δείκτες αειφορίας: κριτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας» της Μπριασούλης Ελένης που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2015,
Η έννοια της αειφορίας αποτελεί το απαραίτητο συστατικό περιγραφής στόχων, πολιτικής και αποφάσεων για την ανάπτυξη μίας περιοχής.
Οι δείκτες αειφορίας δίνουν τη δυνατότητα για:
1. Να εκτιμηθούν και να αξιολογηθούν οι υφιστάμενες περιβαλλοντικές και οικονομικό-κοινωνικές συνθήκες μίας περιοχής
2. Να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις μίας παρέμβασης σε μία περιοχή
3. Να περιγραφεί η αναπτυξιακή πολιτική που θα οδηγήσει μία περιοχή στην αειφορία
4. Η ταξινόμηση των περιοχών της Ελλάδας ανά δείκτη αειφορίας
Οι δείκτες αειφορίας χωρίζονται σε:
1. Δείκτες περιβαλλοντικής αειφορίας
2. Δείκτες οικονομικής αειφορίας
3. Δείκτες κοινωνικής αειφορίας
Και ολοκληρωμένοι δείκτες όπου στο παραπάνω άρθρο αναφέρονται σε πίνακα οι περισσότεροι δείκτες αειφορίας της βιβλιογραφίας.
Στο σύνδεσμο http://esl.jrc.it/envind/dashbrds.htm παρουσιάζεται ένα demo πρόγραμμα μίας αντίστοιχης εφαρμογής που ονομάζεται «Dashboard of Sustainability» και παρουσιάζει κάποιους δείκτες αειφορίας σε κάθε ήπειρο και για κάθε χώρα.
Το σύστημα που προτείνω θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Θα είναι web-based
2. Θα είναι κεντρικοποιημένο και θα διαχειρίζεται από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και το Υπουργείο Περιβάλλοντος
3. Θα παρουσιάζει τη πληροφορία ανά νομό και ακόμα και ανά δήμο αν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία
4. Θα παρουσιάζει την αυξητική ή την καθοδική πορεία των δεικτών ανά έτος και τριετία ή πενταετία
5. Θα παρουσιάζεται σε ψηφιακό χάρτη GIS
6. Θα έχει τίτλο www.aeiforia.gov.gr

2 Σχόλια »

  1. Σχόλιο από manpan — 26 Απριλίου, 2010 @ 10:30 πμ

    Δεν είναι κακή ιδέα, αλλά την βρίσκω εξεζητημένη για μια χώρα που δεν έχει ακόμα κτηματολόγιο. Από πού θα προκύψουν τα δεδομένα που θα μπούν σε ένα τέτοιο σύστημα; Υπάρχει κάτι από αυτά ήδη και σε τί γεωγραφική έκταση και βάθος χρόνου έχει μετρηθεί;

  2. Σχόλιο από Dim — 27 Απριλίου, 2010 @ 5:37 μμ

    Θα συμφωνήσω ότι δεν είναι κακή ιδέα, αντίθετα είναι καλή, αλλά μάλλον θα πρέπει να εστιάσουμε σε περισσότερο άμεσες και πιο πρακτικές δράσεις. Δεν θέλω αυτό το σχόλιο να φαίνεται ότι «φρενάρει» ιδέες αλλά δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού