e-Report: Δράση για το περιβάλλον και τη χώρα μας με χρήση τεχνολογιών Web 2.0Απριλίου 23, 2010

Δράση για το περιβάλλον και τη χώρα μας με χρήση τεχνολογιών Web 2.0: e-Report

Οι τεχνολογίες Web 2.0 είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς στην κοινότητα του διαδικτύου και οι περισσότεροι πολίτες, ακόμη και στη χώρα μας, τις χρησιμοποιούν ως μέσο επικοινωνίας και έκφρασης των απόψεων/ενδιαφερόντων τους. Μία καλή πρακτική, που εφαρμόζεται ήδη σε αρκετά κράτη στο εξωτερικό, είναι να αξιοποιούνται οι τεχνολογίες Web 2.0, καθώς και το περιεχόμενο που παράγεται μέσω αυτών, στη λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, καταλήγοντας έτσι σε έναν πιο συμμετοχικό τρόπο διακυβέρνησης και λειτουργίας του κράτους.

Στην παρούσα πρόταση προτείνεται η δημιουργία μίας εφαρμογής για αναφορά περιβαλλοντικών θεμάτων, η οποία θα στηρίζεται σε τεχνολογίες Web 2.0, (όπως content uploading, tagging, commenting, rating) και, παράλληλα θα υποστηρίζει backend ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από τα συγκεντρωτικά δεδομένα των χρηστών. Στόχος της παρούσας πρότασης είναι η αξιοποίηση της πληροφορίας που προέρχεται από χρήστες για αναφορά και γρήγορη επίλυση/διευθέτηση προβλημάτων από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Τα υπό αναφορά προβλήματα θα αφορούν το περιβάλλον και μπορεί να είναι από απλά θέματα της καθημερινότητας, όπως ακαθαρσίες/απορρίμματα σε διάφορους δρόμους στην Ελλάδα, σκουπίδια κοντά σε σπίτια, έργα που έγιναν και εγκαταλείφθηκαν μπάζα μπροστά από σπίτια και πολλά άλλα αυτού του είδους, μέχρι πιο σύνθετα και σοβαρά ντοκουμέντα, όπως αντικείμενα που μπορούν να θεωρηθούν ύποπτα για πρόκληση πυρκαγιών σε δάση, μπαζωμένες κατασκευές που αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμύρας και άλλα.

Συγκεκριμένα η λύση που προτείνουμε συνίσταται από τα εξής στάδια:
• Αναφορά του προβλήματος: Ο χρήστης τραβάει φωτογραφίες που αποτυπώνουν το πρόβλημα που επιθυμεί να αναφέρει και ανεβάζει τις φωτογραφίες στον Web 2.0 ιστοχώρο e-Report. Μαζί με τις φωτογραφίες αποθηκεύονται στην εφαρμογή και οι αντίστοιχες γεωγραφικές συντεταγμένες τους, ώστε να υπάρχει συσχέτιση με το χώρο στον οποίο απεικονίζεται το πρόβλημα. Οι τελευταίες προκύπτουν είτε αυτόματα (αν η συσκευή λήψης των φωτογραφιών έχει ενσωματωμένο δέκτη GPS) είτε «χειροκίνητα» (ο χρήστης διαλέγει πάνω σε ένα χάρτη που του εμφανίζει η εφαρμογή τη συγκεκριμένη περιοχή). Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να προσθέσει κάποια tags στις φωτογραφίες, τα οποία περιγράφουν το πρόβλημα.
• Διαμοιρασμός του προβλήματος σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης: Ο χρήστης μέσω του e-Report έχει τη δυνατότητα να μοιράσει το υλικό του και να δημιουργήσει συνδέσμους με περιεχόμενο το οποίο υπάρχει ήδη σε γνωστές εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα Flickr, Facebook, και άλλες.
• Εφαρμογή τεχνικών ανάλυσης και εξόρυξη πληροφορίας: Το e-Report θα έχει ενσωματωμένα εργαλεία που έχουν υλοποιημένες state-of-the-art τεχνικές για επεξεργασία εικόνας, κειμένου και tags. Οι τεχνικές ανάλυσης και εξόρυξης θα εφαρμόζονται τόσο στο περιεχόμενο των χρηστών στην πλατφόρμα e-Report, όσο και στο διασυνδεδεμένο με αυτό περιεχόμενο άλλων ιστοχώρων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. σχόλια άλλων χρηστών στο Facebook, σχετικές εικόνες ή tags στο Flickr, και άλλα). Μέσω αυτών θα επιτυγχάνονται:
o Αντιστοίχηση του προβλήματος σε μία θεματική περιοχή: Π.χ. το πρόβλημα αφορά ρίψη μπάζων.
o Σφυγμομέτρηση της κοινής γνώμης για το συγκεκριμένο πρόβλημα (opinion mining): Π.χ. ασχολήθηκαν πολλοί χρήστες, το βλέπουν θετικά/αρνητικά
• Ανάθεση του προβλήματος στην αρμόδια αρχή: Η αρμόδια κρατική αρχή, για να επιληφθεί του προβλήματος εντοπίζεται μέσω των γεωγραφικών πληροφοριών που υπάρχουν στις φωτογραφίες σε συνδυασμό με της ανάλυσης του θέματος του προβλήματος. Μέσω του e-Report ενημερώνονται άμεσα οι υπεύθυνοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν παράλληλα πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα της ανάλυσης του e-Report.

Το προτεινόμενο σύστημα απεικονίζεται γραφικά στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Γενική άποψη του προτεινόμενου συστήματος e-Report

Οι στόχοι που καλείται να πετύχει το e-Report συνοψίζονται στα εξής:
• Η αξιοποίηση του περιεχομένου χρηστών και των τεχνολογιών Web 2.0 για έγκαιρη επέμβαση σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και γενικότερα προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η προβολή και παρουσίαση ενός πλαισίου προστασίας περιβάλλοντος, το οποίο κάνει χρήση τεχνικών υψηλής τεχνολογικής στάθμης (state-of-the-art).
• Η προώθηση παρόμοιων ενεργειών για τη συνεργατική λειτουργία πολιτών με κρατικούς φορείς
• Η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η ενθάρρυνση της ενεργής συμμετοχής τους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
• Η αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων για την αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου της χώρας, της προθυμίας δηλαδή των πολιτών να συνεργαστούν και να συμμετέχουν.

Παρόλο που στη συγκεκριμένη πρόταση εστιάσαμε στην περιγραφή επίλυσης προβλημάτων που αφορούν την προστασία περιβάλλοντος, το προτεινόμενο πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία και σε άλλους τομείς που απαιτούν τον κρατικό μηχανισμό να λειτουργήσει για την επίλυση κάποιου προβλήματος που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών.

Η πρόταση η οποία καταθέτουμε βασίζεται στην εμπειρία του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεματικής σε θέματα εξόρυξης γνώσης από περιβάλλοντα Web 2.0, η οποία στοιχειοθετείται μέσα από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα επιδοτούμενα από την ΕΕ και από αντίστοιχες δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Εξίσου σημαντική εμπειρία κατέχει το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής στον τομέα Επεξεργασίας Εικόνας και γενικότερα πολυμεσικής πληροφορίας. Με βάση το τεχνολογικό μας υπόβαθρο και τη γνώση διεθνών πρακτικών σε ανάλογα θέματα, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη της πλατφόρμας e-Report και να στοχεύσει στη συνεργασία με κρατικούς φορείς για την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης πρότασης.
Η υλοποίηση της πλατφόρμας e-Report θα βασιστεί επίσης στην διαδικτυακή πλατφόρμα ανάπτυξης portal gi9, της Γνώμων Πληροφορικής. Η Γνώμων έχει μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση και υλοποίηση έργων πληροφορικής σε δημόσιους φορείς και η πλατφόρμα Gi9.egoverment έχει επιλεγεί για τις δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μεγάλου αριθμού δήμων της χώρας μας (μεταξύ άλλων λειτουργεί στους δήμους Κέρκυρας, Κοζάνης, Καβάλας, Συκιών, Μίκρας, Μυτιλήνης, Αγ. Ανάργυροι, Βέροιας, Ιλίου).

4 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Dim — 24 Απριλίου, 2010 @ 4:25 μμ

  Δεν θέλω να γίνω κακός, αλλά τι θα γίνει όταν αναφέρουμε την τοποθεσία όπου κάποιος (ασυνείδητος) έχει ρίξει παράνομα τα μπάζα. Απολύτως τίποτα, διότι όλοι οι Δήμοι «δεν έχουν προσωπικό».
  Νομίζω ότι αρκετά χρήματα ξοδεύτηκαν σε sites των Δήμων που πράγματι μένουν αναξιοποίητα.
  Πιστέυω ότι έιναι καιρό να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο να νοικοκυρέψουμε του Δήμους (όχι ότι ο Καλλικράτης θα τους φτιάξει), με πολλή δουλειά, επιμονή, και να στείλουμε κανένα Δήμαρχο φυλακή.

 2. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 29 Απριλίου, 2010 @ 6:19 μμ

  Νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα πρόταση κάτι που δεν δικαιολογεί τους (-3) βαθμούς της.

  Πάνω σε αυτό θέτω κάποιους προβληματισμούς:

  1) Το οικονομικό μοντέλο του λογισμικού. Θα προσφέρεται ώς υπηρεσία/SaaS (Software as a service) με κάποιο μίσθωμα στους δήμους ή θα γίνει παράδοση του συστήματος στον δήμο με το κλειδί στο χέρι;
  Επίσης το εκτιμώμενο κόστος ποιο είναι;

  2)Τις δυνατότητες δια-λειτουργικότητας με υπάρχοντα ή πιθανά μελλοντικά συστήματα. Δηλαδή πώς θα γίνεται η πρόσβαση και η ανταλλαγή δεδομένων του module e-Report με τα υπάρχοντα συστήματα σε δήμους που δεν διαθέτουν την πλατφόρμα gi9.

 3. Σχόλιο από Βαγγέλης Βασιλειάδης — 7 Μαΐου, 2010 @ 12:17 μμ

  Το μοντέλο τρέχει καλύτερα σαν υπηρεσία διαθέσιμη για όλους τους δήμους ή/και άλλους
  σχετικούς φορείς (πχ. περιφέρειες). Το κόστος αναμένεται της υπηρεσίας δεν αναμένεται να είναι
  υψηλό και μπορεί να καλυφθεί από την κεντρική διοίκηση (π.χ να φιλοξενηθεί σε κάποιο υπάρχον datacenter). Σε περίπτωση υψηλής κίνησης / επισκεψιμότητας, που είναι και το ζητούμενο, θα μπορούσε
  να φέρει και έσοδα μέσω διαφημίσεων.

  Το gi9 αναφέρθηκε ως “τεκμηρίωση” της εμπειρίας της εταιρείας σε συστήματα eGov δήμων. Το e-Report
  θα στηθεί ως ξεχωριστό SaaS και θα παρέχει διαλειτουργικότητα με web-services / API / XML interfaces.

  Οσον αφορά το σχόλιο του Dim, συμφωνώ οτι δόθηκαν πολλά για sites των Δήμων που αν οχι αναξιοποίητα σίγουρα δεν έχουν αποσβέσει. Το e-Report δεν αποτελεί εργαλείο για τους Δήμους αλλά εργαλείο κοινωνικής συμμετοχής και ενεργοποίησης σε περιβαλλοντικά προβλήματα της τοπικής κοινότητας. Δεν απευθύνεται στους Δήμους, απεθύνεται στους πολίτες.

 4. Σχόλιο από ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ — 9 Μαΐου, 2010 @ 9:24 μμ

  Για το θέμα που αναφέρει και ο Dim, ίσως θα μπορούσε να αναπτυχθεί μία πρώτη έκδοση μόνο με το πρώτο τμήμα λειτουργικότητας δηλ. την ενότητα «Αναφορά του προβλήματος». Στη συνέχεια εφόσον υπάρχει η αναμενόμενη ανταπόκριση από πολίτες και Δήμους μπορεί να αναπτυχθεί και το κομμάτι «ανάλυσης και εξόρυξη γνώσης» και τα επιπλέον features, τα οποία είναι και το πιο περίπλοκα και χρονοβόρα.

  Μία αντίστοιχη πολύ καλή προσπάθεια (αλλά σε άλλο πεδίο εφαρμογής – τα ΑΜΕΑ) από ότι βλέπω έχει κατατεθεί εδώ:
  http://labs.opengov.gr/2010/04/30/2485

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού