περιεχόμενο σχετικό με: ‘Public Transport’


public transport data

The availability of public transport data (bus/train stop/station gis data) including shedules/frequencies in a standardised format such as naptan or gtfs would allow for the development of routing applications and optimisation research. Currently, the data is closed and seems only to be disclosed to organisations or projects receiving significant funding from the EU for public […]


Οκτωβρίου 29, 2011

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού