Δεύτερος κύκλος Διαβούλευσης για την Ελεύθερη Διάθεση Δημοσίων Δεδομένων

OpenGov / Ανοικτά Δεδομένα | Προτάσεις >>Αποτελέσματα της Διαβούλευσης

Η διαβούλευση ήταν ανοικτή κατά το χρονικό διάστημα 20/8/2010 με 15/9/2010. Συγκεντρώθηκαν 65 προτάσεις, από τις οποίες οι 63 ήταν σχετικές με το αντικείμενο της διαβούλευσης. Στη λίστα των προτάσεων προστέθηκαν 2 επιπλέον, οι οποίες στάλθηκαν στο geodata.gov.gr.

Σε απόλυτα μεγέθη, η συμμετοχή στη διαβούλευση ήταν περιορισμένη, κυρίως εξαιτίας του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της. Επιπλέον, η ύπαρξη της διαβούλευσης δεν είχε αποκτήσει μεγάλη δημοσιότητα, όπως φάνηκε από προσωπική επικοινωνία με στελέχη της δημόσιας διοίκησης και πολίτες στο πλαίσιο του geodata.gov.gr.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι σημαντικά, καθώς φανερώνουν τις προτεραιότητες των πολιτών.

Κατεβάστε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης απο εδώ.

Επισκεφθτείτε τη σελίδα για το Δεύτερο κύκλο Διαβούλευσης για την Ελεύθερη Διάθεση Δημοσίων Δεδομένων.

----------------------------------------------------------------------------------------------------
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ελεύθερη διάθεση δημοσίων δεδομένων , πραγματοποιούμε ανοιχτό κάλεσμα για τον προσδιορισμό δεδομένων στα οποία οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση θα επιθυμούσαν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση.

Τα δεδομένα αυτά μπορεί να βρίσκονται
(α) στην κατοχή ενός οργανισμού του στενού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα (β) να έχουν παραχθεί με δημόσιους πόρους ή (γ) να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα αλλά η διάθεση τους μπορεί να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση δεδομένων και να προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους.

Kαταληκτική Ημερομηνία : 15/9/2010
 
 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού