e-DMS και ψηφιακά πιστοποιητικά στη ΓΓΕΤΙανουαρίου 25, 2012

Για την υλοποίηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΓΓΕΤ) προγραμμάτων Ε&ΤΑ, του ΕΣΠΑ και συναφών αναπτυξιακών επιχειρησιακών / περιφερειακών προγραμμάτων (σε όλες τις φάσεις τους, από την προκήρυξη και την αξιολόγηση προτάσεων έως την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των έργων) προτείνεται η αξιοποίηση σύγχρονων (υφιστάμενων) τεχνολογιών που διευκολύνουν και επιταχύνουν τη διαλειτουργικότητα στη Δημόσια Διοίκηση, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί σε θέματα ασφάλειας, εγκυρότητας και νομιμότητας των διαδικασιών.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η υλοποίηση πολύπλοκων ροών εργασιών (workflows) στις οποίες εμπλέκονται διάφοροι φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα (υπάλληλοι, χειριστές, εξωτερικοί συνεργάτες, κλπ.) με τον εξής τρόπο:

1. Η κάθε εμπλεκόμενη υπηρεσία υιοθετεί ένα ενιαίο electronic document management system (eDMS) (υπάρχουν εδώ και 15 χρόνια και έχουν εξελιχθεί σημαντικά ως προς τους «αυτοματισμούς» που παρέχουν).
2. Το ζητούμενο (custom) workflow της κάθε υπηρεσίας ενσωματώνεται (προγραμματιστικά) στο eDMS της. Όλη η διακίνηση εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά/ψηφιακά.
3. Όλοι οι εμπλεκόμενοι (από το πρωτόκολλο μέχρι τον Γ.Γ.) εφοδιάζονται με smart-cards για να χρησιμοποιούν με (ψηφιακή) ασφάλεια το eDMS (για ψηφιακές υπογραφές, κρυπτογράφηση, κλπ., που διασφαλίζουν εμπιστευτικότητα, αυθεντικότητα και ακεραιότητα της πληροφορίας, κλπ.
[Σημ.: Η υποδομή «Δημόσιου Κλειδιού» (PKI) που εξασφαλίζει αυτές
τις δυνατότητες παρέχεται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ και είναι διαθέσιμη
προς όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και υπαλλήλους εδώ και
μερικά χρόνια, βλ. http://www.syzefxis.gov.gr/node/2, https://pki.syzefxis.gov ]

Σχετική νομοθεσία:
– ΠΔ150/2001 (ΦΕΚ Α” 125/25.6.2001) «Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπογραφές»
– Ν3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138/16.6.2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» [Άρθρα 1-33]

Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα εξασφαλίζει και την παρατηρησιμότητα και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας του υλοποιούμενου workflow (ώστε, να γίνονται κατάλληλες παρεμβάσεις, όπου υπάρχουν bottlenecks).

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , , , , ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ — 31 Ιανουαρίου, 2012 @ 12:58 μμ

    Κατα την γνώμη μας, το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης με πολλαπλές δυνατότητες για την βελτίωση και επιτάχυνση των υπηρεσιών του Δημοσίου και την ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας σύμφωνα με τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Θεωρούμε οτι η απόφαση τησ ΓΓΕΤ να κάνει χρήση των σύγχρονων πληροφοριακών τεχνολογιών για την υλοποίηση από αυτήν προγραμμάτων Ε&ΤΑ, του ΕΣΠΑ και συναφών αναπτυξιακών επιχειρησιακών / περιφερειακών προγραμμάτων είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
    Το ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος εφαρμόζει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και την ψηφιακή υπογραφή (υποδομή «Δημόσιου Κλειδιού» (PKI) που εχει προμηθευτεί από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για κάθε υπάλληλο) απο τον Δεκέμβριο του 2011.Ήδη με την εφαρμογή του ο όγκος των τυπωμένων εγγράφων, σχεδίων κλπ έχει μειωθεί σημαντικά και έχει εκμηδενιστεί ο χρόνος που απαιτείται για την μεταφορά αρχειοθέτηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών.

    Ο Πρόεδρος και Δ/ντης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
    Νικόλαος Κανελλόπουλος

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού