TELETEXT – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ G2CΙανουαρίου 24, 2012

ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ,

Άρθρο 5Α (ΦΕΚ Α120/27.06.2008)
1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει.
Περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων.
2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 9Α και 19.

Από τους πολίτες που δεν κάνουν χρήση του διαδικτύου οι περισσότεροι είναι :
α) μεγαλύτερης ηλικίας (μεσήλικες και ηλικιωμένοι)
β) χαμηλού μορφωτικού επιπέδου (υποχρεωτικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
γ) γυναίκες
δ) χαμηλότερων οικονομικών εισοδημάτων
ε) κάτοικοι αγροτικών, ορεινών και νησιωτικών περιοχών, απομακρυσμένων από αστικά και ημιαστικά κέντρα

http://www.observatory.gr/files/meletes/A100526_Προφίλ%20χρηστών%20internet%202010.pdf

http://www.observatory.gr/files/meletes/INCL_Διαδικτυακός_Αλφαβητισμός_Ελλάδα_ΕΕ%202010.pdf

http://www.observatory.gr/files/meletes/12_broadband_report_b10.pdf

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ :
εφόσον η ανάλυση κόστους/οφέλους επιτρέπει την ανάπτυξη και την εφαρμογή της πρότασης.

ΠΡΟΤΑΣΗ :
Να μελετηθεί, σχεδιαστεί, αναπτυχθεί, εφαρμοστεί η μετάδοση πληροφοριών μέσω του σήματος των δημόσιων τηλεοπτικών σταθμών και προβολής τους στην οθόνη της τηλεόρασης (teletext), χρήσιμων και χρηστικών για τις καθημερινές και τις πλέον συχνότερες συναλλαγές C2G/G2C, ιδιαίτερα για τις ομάδες των πολιτών που δεν έχουν καθόλου ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Η μετάδοση των πληροφοριών διαρκώς να ενημερώνεται και να βελτιώνεται (interactive/videotex).
Και τα 3 υφιστάμενοι τηλεοπτικοί σταθμοί (ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3) μεταδίδουν teletext μέσω του τηλεοπτικού τους σήματος.

http://en.wikipedia.org/wiki/Teletext

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5%CE%BE%CF%84

http://en.wikipedia.org/wiki/Videotex

http://www.sysmedia.com/solutions/teletext_solutions.asp

http://www.fab-online.com/eng/teletext/basic/index.htm

Οι πληροφορίες κάθε φορά θα προβάλλονται συστηματικά, μετά από διαρκή έρευνα προσδιορισμού των αναγκών πληροφόρησης, συλλογής, ιεράρχησης, ομαδοποίησης ανά υπουργείο ή/και εποπτευόμενο φορέα.

Κάποια στιγμή το teletext θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και σε άλλες γλώσσες

α) για την εξυπηρέτηση των πλειονοτήτων των οικονομικών μεταναστών, αλλά και

β) για την πληροφόρηση των τουριστών

Ενδεικτικά βλ. http://www.rta.nsw.gov.au/licensing/downloads/licensinghandbooks_dl1.html?dlid=lic
Driver Qualification Test (DQT)
1) Arabic (Αραβικά)
2) Chinese (Κινεζικά)
3) Croatian (Κροατικά)
4) Greek (Ελληνικά)
5) Korean (Κορεατικά)
6) Serbian (Σερβικά)
7) Spanish (Ισπανικά)
8) Turkish (Τουρκικά)
9) Vietnamese (Βιετναμέζικα)

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , , ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού