Εξασφάλιση της πλήρης απόδοσης του ΦΠΑΔεκεμβρίου 5, 2011

Εξασφάλιση της πλήρης απόδοσης του ΦΠΑ, από τις συναλλαγές στην Αγορά, στο δικαιούχο Ελληνικό Δημόσιο δίχως την αναγκαιότητα γραφειοκρατικής οργάνωσης και ελέγχου. Ταυτόχρονα με την εφαρμογή της μεθόδου, όπως θα φανεί, εξασφαλίζεται η άντληση κεφαλαίων ίσων με μια + μια δόση από το Δ.Ν.Τ., ενισχύοντας την ρευστότητα στην αγορά.

Περιγράφεται στην συνέχεια μέθοδο που βασίζεται στην συνεταιριστική οικονομία και η οποία κατά την γνώμη μας μπορεί να καταστήσει εφικτή την πλήρη απόδοση του ΦΠΑ στο σύνολό του, μειώνοντας επίσης τους γραφειοκρατικούς ελέγχους και ελπίζοντας ότι με την εφαρμογή της δεν θα χρειαστεί η λήψη άλλων επώδυνων μέτρων για το σύνολο των πολιτών.

Η μέθοδος συνοπτικά βασίζεται ι) στην ξεχωριστή αναγραφή της αξίας του ΦΠΑ από την τιμή προϊόντος ή υπηρεσίας στις αποδείξεις, ξεκαθαρίζοντας τι ανήκει στον πωλητή και τι στο Ελληνικό Δημόσιο σε συνδυασμό με ιι) την καθιέρωση πληρωμής του ΦΠΑ με διαφορετικό τραπεζογραμμάτιο (νόμισμα) που θα έχει ήδη ανταλλαχτεί με ευρώ από τον ίδιο τον καταναλωτή, εξασφαλίζοντας την χρήση του αποκλειστικά για συναλλαγές ΦΠΑ (χωρίς την δυνατότητα άλλης χρήσης).

1ο Σενάριο Υποχρεωτικής Εφαρμογής χωρίς την αύξηση του ΦΠΑ

Απαιτούμενες ενέργειες

i) Παράλληλη κυκλοφορία νομίσματος π.χ. δραχμής μόνο για τις πληρωμές ΦΠΑ. Καθιέρωση μονόδρομης ανταλλαγής από ευρώ σε δραχμές σε τράπεζες, περίπτερα, ή/και καταβολή μέρος των αμοιβών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων σε δραχμές. Ισοτιμία συναλλαγής 1 ευρώ προς 1 δραχμή.

ii) Μετατροπή προγραμματισμού ταμειακών μηχανών ώστε να τυπώνουν αποδείξεις οι οποίες αναγράφουν ξεχωριστά την τιμή πώλησης του προϊόντος ή υπηρεσίας σε ευρώ και ξεχωριστά το ποσό του αποδιδόμενου ΦΠΑ σε δραχμές

iii) Αναγραφή στους τιμοκαταλόγους των καταστημάτων ξεχωριστά η αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας σε ευρώ και ξεχωριστά το ποσό του ΦΠΑ σε δραχμές

iv) Κατά την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας από τον καταναλωτή η αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας να πληρώνεται σε ευρώ και το ποσό του ΦΠΑ σε δραχμές.

Παράδειγμα

Αγορά προϊόντος αξίας 100 € με απόδοση 11 δραχμών (11%) ΦΠΑ από τον καταναλωτή

• Ο καταναλωτής μαζί με το ποσό των 100 €, παραδίδει στον πωλητή και τις 11 δραχμές ΦΠΑ που έχει προαγοράσει και το αντίτιμο τους σε ευρώ βρίσκεται ήδη στα Ταμεία του Κράτους

• Ο πωλητής λαμβάνοντας τις 11 δραχμές θα έχει την δυνατότητα χρήσης τους μόνο ως καταβολή αποπληρωμής ΦΠΑ στην Εφορία ή για την καταβολή ΦΠΑ κατά την αγορά προϊόντων χονδρικής.

• Περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης
Θεωρούμε δεδομένο ότι κανένας καταναλωτής, γνωρίζοντας σαφέστατα την τιμή του προϊόντος άνευ ΦΠΑ, όπως αυτές θα εμφανίζονται στους τιμοκαταλόγους ή στις αναρτώμενες τιμές, δεν θα είναι διευθετημένος να καταβάλει περισσότερα ευρώ από αυτά που αναγράφονται ως αξία του προϊόντος ή υπηρεσίας στην περίπτωση μη έκδοσης απόδειξης.
(Στο παράδειγμα αγοράς προϊόντος αξίας 100 € με 11 δραχμές ΦΠΑ
Χωρίς απόδειξη ο καταναλωτής δεν θα δώσει 111 €, θα δώσει 100 €, ο πωλητής δεν θα καρπωθεί το ΦΠΑ.
Με απόδειξη ο καταναλωτής θα δώσει 100 € και 11 δραχμές ΦΠΑ, ο πωλητής δεν μπορεί να καρπωθεί τις 11 δραχμές, αυτές μπορεί να τις αποδώσει μόνο για την υποβολή ΦΠΑ.)

Συμπεράσματα

Από όσα αναφέρθησαν είναι προφανές ότι με την εφαρμογή της περιγραφόμενης μεθόδου, ο πωλητής είτε κόψει είτε δεν κόψει απόδειξη, δεν θα μπορεί να καρπωθεί το ΦΠΑ.

Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα κατευθύνει τους πωλητές στην κοπή αποδείξεων μειώνοντας τα κίνητρα για την μη κοπή τους, μιας και το ρίσκο της μη κοπής δεν θα οδηγεί σε οικονομικά οφέλη για αυτούς, οικονομικά οφέλη που εάν υπήρχαν ίσως άξιζαν για να ρισκάρουν την επιβολή υψηλών προστίμων. Με την εφαρμογή της αναφερόμενης μεθόδου, εάν δεν κόψουν αποδείξεις οι πωλητές θα έχουν μόνο να χάσουν και τίποτα να κερδίσουν.

Έχουμε την άποψη ότι ο συνδυασμός των δύο αναφερόμενων μεθόδων:

• της χωριστής αναγραφής της αξίας ενός προϊόντος από το ποσό ΦΠΑ που του αντιστοιχεί και
• της έκδοσης διαφορετικού χρήματος για την πληρωμή του ΦΠΑ

μειώνει κατά πολύ τα κίνητρα φοροκλοπής του ΦΠΑ

Μεγαλύτερη ρευστότητα

Είναι φανερό ότι η κυκλοφορία χρημάτων σε δραχμές για την καταβολή ΦΠΑ, μέσω ανταλλαγής τους με ευρώ, απελευθερώνει ίσα ποσά χρημάτων σε ευρώ προς το Δημόσιο για άλλες χρήσεις, αυξάνοντας την ρευστότητα.

Θα λέγαμε ότι τα χρήματα που αφιερώνονται για ανταλλαγή ΦΠΑ διπλασιάζονται, αφού πλέον κυκλοφορούν παράλληλα και ως δραχμές και ως ευρώ.

Σύμφωνα με τα Μέσα Επικοινωνιών, το ποσό χρημάτων το οποίο αντιστοιχεί στο μη καταβεβλημένο ΦΠΑ είναι ίσο με το πρώτο δάνειο που λάβαμε από το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με την εφαρμογή της παραπάνω αναφερόμενης μεθόδου:

• Ένα ποσό αντίστοιχο του δανείου των ΔΝΤ-ΕΕ θα μπορούσε να εξασφαλιστεί, με εσωτερική άντληση κεφαλαίων χωρίς να επιφέρει στράγγισμα στην ρευστότητα της αγοράς

• Προσφέρεται ένας επιπροσθέτως μηχανισμό αυτοελέγχου της αγοράς για την καταβολή του ΦΠΑ άνευ κόστους, με την συμμετοχή του ίδιου του καταναλωτή.

• Δεν απαιτείται πλέον η συλλογή αποδείξεων ΦΠΑ και μια υψηλού κόστους και εργατοωρών γραφειοκρατική δομή για τον έλεγχό τους, απελευθερώνοντας πρόσθετους πόρους σε τομείς που η κοινωνία έχει περισσότερο ανάγκη.

Εάν υπάρχει το ενδεχόμενο τα αναφερόμενα σενάρια να δημιουργήσουν φόβο περί επιστροφής στην δραχμή, η ανταλλαγή των ευρώ θα μπορούσε να γίνεται με τραπεζογραμμάτια τα οποία θα ονομάζονται κουπόνια και όχι δραχμές.

2ο Σενάριο Εθελοντικής Εφαρμογής με διπλασιασμό του ΦΠΑ από 11% σε 22%

Το 1ο Σενάριο της μεθόδου θα μπορούσε εναλλακτικά να εφαρμοστεί σε εθελοντική βάση, διπλασιάζοντας το ΦΠΑ αλλά προσφέροντας παράλληλα έκπτωση 50% σε όσους επιλέξουν την ανταλλαγή με δραχμές για το ΦΠΑ (ανταλλαγή ενός ευρώ με δύο δραχμές).

Σε αυτό το σενάριο θα πρέπει να προβλεφθεί η διπλή λειτουργία των ταμειακών μηχανών, να έχουν την δυνατότητα επιλογής, είτε εκτύπωσης απόδειξης αξίας προϊόντος σε ευρώ + και ΦΠΑ σε ευρώ είτε εκτύπωσης απόδειξης αξίας προϊόντος σε ευρώ + και ΦΠΑ σε δραχμές

Ελπίζουμε η πρότασή μας να συμβάλλει στην σταθεροποίηση των Δημόσιων Οικονομικών και να καταστήσει μη αναγκαία την λήψη επιπρόσθετων μέτρων.

Με τιμή

Μη κερδοσκοπικό Δίκτυο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
& Περιφερειακής Ανάπτυξης

www.diktio-kapa.dos.gr
info@diktio-kapa.dos.gr

Μια γέφυρα για την προώθηση στον τόπο μας
του συνεταιριστικού κοινωνικοοικονομικού μοντέλου
το οποίο έχει στο επίκεντρό του τις ανάγκες των ανθρώπων

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , ,

Πρέπει να συνδεθείτε για να βαθμολογήσετε!

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού