Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3)Οκτωβρίου 29, 2011

Η παρούσα πρόταση αφορά την ανάπτυξη Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3) σε περιφερειακό ή / και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σκοπός του Digital Observatory of Life Long Learning (DOL3) θα είναι η προώθηση διαφόρων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως:
– Δια Βίου Μάθησης (Life-Long Learning),
– Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – ΑεξΑΕ (Open & Distance Learning),
– Ηλεκτρονικής Μάθησης (E-Learning)
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών:
– Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων παροχής εκπαίδευσης / κατάρτισης,
– Εκπαιδευτών και
– Εκπαιδευομένων
που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Το DOL3 θα στοχεύει στην γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική ενημέρωση / πληροφόρηση μέσω Διαδικτύου:
– των ενδιαφερομένων Κοινωνικών Ομάδων (Ανέργων, Εργαζομένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Επιχειρηματιών, Αγροτών, Γυναικών, Ειδικών ή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, κλπ) και
– των Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν ή να καταρτίσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό τους (Εργάτες, Στελέχη, Ερευνητές, κλπ).
Έτσι, Ιδιώτες και Επιχειρήσεις που αναζητούν στο Διαδίκτυο Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης θα μπορούν να εντοπίζουν στο DOL3 όλα τα διαθέσιμα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Είναι ορατή η έλλειψη αντίστοιχων εγχειρημάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (DOL3) στο Διαδίκτυο από οποιοδήποτε Φορέα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα υπό διαφορετική όμως μορφή και σκοπιμότητα το καθένα (CNED – National Centre for Distance Learning, ICDE – International Council for Open and Distance Education, ICDL – The International Centre for Distance Learning Promoting Distance Learning Worldwide, EUROPACE: Towards a Virtual University for Europe, UNESCO Education Portal, κλπ).

Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3) μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει:
– Νέα & Ειδήσεις,
– Ανακοινώσεις,
– Γεγονότα & Δραστηριότητες,
– Διαγωνισμούς & Προκηρύξεις,
– Ενημέρωση για Εκδηλώσεις, Εκθέσεις, Ημερίδες, Συνέδρια,
– Άρθρα & Κείμενα Εργασίας & Μελέτες & Έρευνες,
– Εκδόσεις,
– Στατιστικά Στοιχεία,
– Σχετικές Συνδέσεις / Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (Internet),
– Βιβλιοθήκη,
– Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων (newsletters),
– Προσφορά & Ζήτηση Εργασίας,
– Ελεύθερο Λογισμικό,
– Forum,
– Ηλεκτρονική συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου, Ερωτηματολογίου Εκπαιδευτών και Ερωτηματολογίου Εκπαιδευομένων,
– Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης με αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό και ανάλογο λογισμικό (software) τηλε-εκπαίδευσης εάν και εφόσον απαιτείται.
Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εντοπίσει τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που τον ενδιαφέρουν ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ανά φορέα υλοποίησης.

Οι ιστοσελίδες του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (DOL3) θα επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών χρησιμοποιώντας κάθε δημοφιλή εφαρμογή περιήγησης Διαδικτύου (πχ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Browser, Safari, κλπ) ενώ θα υπάρχει και ειδική έκδοση για πρόσβαση από διάφορα κινητά τηλέφωνα (mobile site). Επίσης, θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ο σχεδιασμός του DOL3 να διευκολύνει την πρόσβαση του υλικού και από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

Μέρος των εξόδων λειτουργίας του θα καλύπτεται από διαφημιστικές καταχωρίσεις Φορέων Εκπαίδευσης (για Προγράμματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) και Επιχειρήσεων (για Προϊόντα / Υπηρεσίες) από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

Τέλος, το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (DOL3) αποτελεί προϊόν κυρίως προσωπικής έρευνας:
– Δοϊνάκης, Δ.Μ., Τσεγγελίδης, Γ., Αραπάκη, Χ., Δομουχτσή, Μ., Μακρυγιάννη, Π., (2005) «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Πυλών Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης σε Περιφερειακό Επίπεδο», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ‘Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση’, 16-17 Απριλίου, Λαμία
– Δοϊνάκης, Δ.Μ., Πάχτας, Ν.Ι., Τσεγγελίδης, Γ., (2005) «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΠΑΑΕ)», 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL) ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’, 11-13 Νοεμβρίου, Ρίο – Πάτρα
– Δοϊνάκης, Δ. Μ., Πάχτας, Ν. Ι., (2005) «Ψηφιακές Πύλες Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης», Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ-ΤΚΜ «Τεχνογράφημα», αρ. 293, σσ. 10-11
– Δοϊνάκης, Δ. Μ., Πάχτας, Ν. Ι., Τσεγγελίδης, Γ., (2006) «Ελληνικό Ψηφιακό Παρατηρητήριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ-ΤΚΜ «Τεχνογράφημα», αρ. 300, σσ. 16
– Συμμετοχή από τον Δοϊνάκη Δ. (DOL3) στη 2η Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας OTENET 2006 (Innovation 2006) στην οποία προκρίθηκαν 42 προτάσεις (νέων προϊόντων/υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) από 2.622 που συμμετείχαν συνολικά στην 1η Φάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού