«ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®»Οκτωβρίου 29, 2011

Ο στόχος είναι η πραγματική σύγκλιση και η εναρμόνιση της χώρας με την Ε.Ε. , η προώθηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τον ανασχεδιασμό βάσης του Δημόσιου Τομέα με όφελος την βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η έως τώρα χρήση ΤΠΕ αποσπασματικά, με ελλείψεις και χωρίς την κατάλληλη εκπαίδευση των χειρίστων των εφαρμογών αυτών, έχει ως αποτέλεσμα το τέλμα τους. Η ψηφιακή ανάκαμψη αποτελεί το κλειδί όχι μόνο για έξοδο από την κρίση, αλλά και για δημιουργία απαραίτητης εθνικής υποδομής, η οποία θα μπορεί να υποστηρίξει μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη αναπτυξιακή πολιτική για την οικονομία. Μπορεί να αξιοποιηθεί με στόχο την ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, εργασίας, της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης προωθώντας την καινοτομία με ένα πλέγμα δράσεων που θα παρέχεται από το κράτος για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων-ικανοτήτων των χρηστών χωρίς αποκλεισμούς και κοινωνικές ανισότητες.
Θέτω ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων την προσπάθεια για επίλυση του προβλήματος που θα είναι συμβατή με τις ανάγκες της χώρας με την αξιοποίηση της ψηφιακής στρατηγικής που θα αντιμετώπιση το χάσμα των γενεών, αφού θα φέρει σε επαφή και διάλογο της νέες ηλικίες με της μεγαλύτερες μέσω της ηλεκτρονικής τους διασύνδεσης. Προτείνω τον ψηφιακό γραμματισμό για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων με τον προσδιορισμό και την αναγνώριση των ικανοτήτων των χρηστών ICT από της Δημόσιες υπηρεσίες. Υποβάλω πρόταση δημιουργίας,
«ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®».
Η χώρα στην πρωτοπορία των εξελίξεων με αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα μπορεί να αξιοποιήσει τον κύριο δέκτη των θεμελιακών αναγκών του σύγχρονου ανθρώπου. Διαθέτουμε αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα αξιοποίησης της τεχνολογίας δωρεάν στους Πολίτες για την πρακτική κατάρτιση τους που θα μειώσει το ψηφιακό χάσμα της Ελλάδα έναντι των υπολοίπων Ευρωπαϊκών Χωρών στους τομείς ICT.
Η νέα μορφή γνώσης θα ειδικεύεται να εκπαιδεύει με την χρήση ICT, την οποιαδήποτε πράξη με την Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Δημοσίου. Θα μπορεί να αποκτηθεί μέσω των ειδικών χώρων που θα βοηθούν αλλά και θα εκπαιδεύουν, ένα σχολείο πολύ διαφορετικό από τα σχολεία που γνωρίζουμε έως σήμερα. Ο κεντρικός Κόμβος Ψηφιακών Υποδομών με δώδεκα (12) σημεία Παροχής Υπηρεσιών, θα είναι αφιερωμένα αποκλειστικά για την χρήση των συνδυασμένων ενεργειών ηλεκτρονικής κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Θα παρέχονται υπηρεσίες δύο (2) ζωνών λειτουργίας καθημερινά, πρωί – απόγευμα, δωρεάν, έτσι ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των ατόμων που μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτό. Θα δημιουργηθεί πύλη εφαρμογών που οι ενδιαφερόμενοι πολίτες προκειμένου να συμμετάσχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση εγγραφής στην οποία θα δηλώσουν την συμμετοχή τους, σε ποιες ενέργειες επιθυμούν την δωρεάν χρήση των συστημάτων και σε ποιες θέλουν να καταρτιστούν με την εφαρμογή Web 2.0.
Η ενημέρωση και η καθοδήγηση θα παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό, τους «Ψηφιακούς Μέντορες Ηλεκτρονικών Δεξιοτήτων», που θα προσδιορίζουν, αξιολογούν της ανάγκες των χρηστών και θα παρέχουν Ηλεκτρονική Μάθηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων με την χρήση ICT για όλη την ζωή του επωφελούμενου. Επίσης θα παρέχεται πληροφοριακό ηλεκτρονικό υλικό για τη χρήση της εφαρμογής που επιθυμεί να καταρτιστεί. Θα δημιουργηθεί Εθνική Ακαδημία Δεξιοτήτων προσαρμογής και χρήσης ICT, με πιστοποίηση και τελικές εξετάσεις επιπέδου κατάρτισης: Υψηλό, Ανώτερο, Μαθητείας, για Επιχειρήσεις, Εργασίας, Παιδί, Ζωή και δεξιότητες.
Ωφέλει: Ενίσχυση ή επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στην Δημόσια Διοίκηση, μείωση διοικητικού φόρτου και γραφειοκρατίας, βελτίωση διαφάνειας και υπευθυνότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών, δημιουργία σύνθετων συστημάτων, πρωτοπορία ενεργειών γνώσης, μείωση οικονομικού κόστους, νέες δράσεις για τους πολίτες, προτάσεις για Δια Βίου κατάρτιση – εκπαίδευση, εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να εκτελέσουν οποιαδήποτε πράξη, βελτίωση κατά 100% του ποσοστού των πολιτών που χρησιμοποιούν ICT, συμβολή στην αναδιάταξη των Θεσμών, αύξηση του ΑΕΠ σε αθροιστικό ποσοστό % και θα μπορεί να έχει συνέχεια ανεξάρτητο μετά το τέλος της χρηματοδότησης.
Η Πάτρα ως πόλη μπορεί να δημιουργήσει τον κεντρικό Κόμβο Ψηφιακής Υποδομής ως Έδρα της Γνώσης. Οι πόροι των προγραμμάτων από (Γ΄ΚΠΣ, ΕΣΠΑ 2007-2013) και με την εκτίμηση των υφισταμένων ερευνητικών προγραμμάτων της European Commission: Πρόγραμμα 7 Frame Work καλύπτει το προσανατολισμό του άξονα της πρότασης.
Με συνέχεια μετά το τέλος τις χρηματοδότησης το «ΣΧΟΛΕΙΟGR ICT®» , χωρίς το κόστος επιβάρυνσης από τους φορείς του δημόσιου που θα διαθέτουν ήδη τις ως άνω πληροφορίες και έγγραφα και θα τηρούν όλους τους δικτυακούς τόπους ενεργούς θα διασφαλίσει την βιωσιμότητά του. Η δράση θα καλύπτει γεωγραφικά όλους τους στόχους της Ψηφιακής Ελλάδας με την περαιτέρω επέκταση των υποδομών του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, ,


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού