Διαμόρφωση Θεματικών Περιοχών – Έργων – Δράσεων από τους αρμόδιους φορείς του ΔημοσίουΑυγούστου 31, 2011

Πρόταση της Ομάδας Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank) της Τράπεζας Πειραιώς
για τη διαμόρφωση της Ε’ Φάσης υποβολής προτάσεων στο Δικτυακό Τόπο “labs.opengov.gr”

Έχοντας συμμετάσχει σε όλους τους κύκλους υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας labs.opengov.gr, καταθέτουμε την πρότασή μας για την προσέγγιση που εκτιμούμε ότι πρέπει να ακολουθηθεί για την επόμενη (ε’) φάση.

Οι μέχρι σήμερα υποβληθείσες προτάσεις παρουσιάσθηκαν στις αντίστοιχες ημερίδες χωρίς να καταφέρουν να επηρεάσουν σημαντικά τις δράσεις των φορέων στους τομείς της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της βελτίωσης διαδικασιών, κ.λπ. παρά το αξιόλογό τους και την προσεκτική επιλογή τους από την επιτροπή διαχείρισης των labs.opengov.gr

Προκειμένου να ενισχυθεί ο καινοτόμος θεσμός των labs, θα προτείναμε την δημοσίευση εκ μέρους φορέων του Δημοσίου (ή κεντρικών συντονιστικών οργάνων με σχετική αρμοδιότητα) συγκεκριμένων έργων τα οποία ακόμα δεν έχουν διαμορφωθεί και αποκρυσταλλωθεί πλήρως, προκειμένου αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο προτάσεων ή και ομάδων εργασίας που θα συγκροτηθούν μέσω του δικτυακού τόπου labs.opengov.gr.

Κατ’ αυτό τον τρόπο, θα διασφαλιστεί ότι τα έργα/δράσεις, ανήκουν στις προτεραιότητες των φορέων του Δημοσίου (και ενίοτε έχουν εξασφαλίσει και τη σχετική χρηματοδότηση ή είναι ώριμα να το κάνουν), επιτρέποντας τη συγκέντρωση των προσπαθειών σε περιοχές όπου πραγματικά θα υπάρξουν χειροπιαστά αποτελέσματα.

Κάποιες από τις ήδη κατατεθειμένες προτάσεις από τους διάφορους συμμετέχοντες θα μπορούσαν να αποτελέσουν «μαγιά» για την διαμόρφωση των νέων θεματικών περιοχών ενώ η συμμετοχή από την αρχή, των αρμόδιων φορέων του Δημοσίου θα διασφαλίσει το ενδιαφέρον τους και την ενεργή συμμετοχή τους μέσω εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Τα έργα που θα προταθούν, θα ψηφίζονται και από τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου, προκειμένου να υπάρχει και μια ένδειξη δημοφιλίας της εκάστοτε πρότασης. Τέλος, η συγκεκριμένη προσέγγιση θεωρούμε ότι θα επιτρέψει να τεθούν και πιο εξειδικευμένα θέματα τα οποία θα ενεργοποιήσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ανά περιοχή, να συμμετέχει και να υποβάλλει προτάσεις/ιδέες/σχόλια.

Η Ομάδα Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Τραπεζικής (winbank) της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει στη διάθεση των ενδιαφερομένων φορέων, της συντονιστικής ομάδας των labs.opengov.gr αλλά και όλων των επισκεπτών του δικτυακού τόπου, συμμετέχοντας ενεργά στο διάλογο που προάγει την ανοικτή διακυβέρνηση, επικεντρωμένη σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και οφέλη για όλους.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

ΕτικέτεςΔεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού