ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΑυγούστου 29, 2011

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ:
http://www.scribd.com/doc/61555887/Digital-University

Σύνοψη – Κεντρική Ιδέα

Η συγκεκριμένη πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Εκπαιδευτικού Φορέα (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) Consortium / Κέντρου Ψηφιακής Εκπαίδευσης (Center for Digital Government) η πλήρης ανάπτυξη του οποίου θα περιλαμβάνει όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης: πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια, καθώς και τη δια βίου μάθηση και τη συνεχιζόμενη κατάρτιση. Θα ξεκινήσει με την προσφορά συγκεκριμένων ακαδημαϊκών προγραμμάτων Πανεπιστημίων ενώ ο νέος Φορέας, είτε ως Consortium ΝΠΙΔ είτε ως ΝΠΔΔ θα δρα σε ένα παράλληλο μαθησιακό περιβάλλον και θα συμπληρώνει τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές δομές.
Οι Σπουδές θα υλοποιούνται με τη σύμπραξη Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και οργανωτικά θα περιλαμβάνουν τη συγκέντρωση Διδακτικών Μονάδων ECTS Στο μέλλον, όταν το θεσμικό πλαίσιο το επιτρέψει, το Consortium θα είναι σε θέση να μετεξελιχθεί σε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Έως όμως τη χρονική στιγμή που το Ψηφιακό Πανεπιστήμιο αποκτήσει το νομικό καθεστώς να απονέμει το ίδιο τους Τίτλους Σπουδών αυτοί θα απονέμονται από τα Πανεπιστήμια ή τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς που θα συμμετέχουν στο Consortium.
Η μεθοδολογία που θα εφαρμοστεί βασίζεται στη χρήση των νέων τεχνολογιών σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής και εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει τρία επίπεδα:
· τη χρήση πρωτότυπης, πρωτογενούς και καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας η οποία θα υποστηρίζει βιντεοσκοπημένες διαλέξεις / μαθήματα και ζωντανές επικουρικές τηλεδιασκέψεις
· τη δημιουργία ψηφιακής διδασκαλίας μέσω εικονικής πραγματικότητας (Second Life)
· τη δημιουργία του πρώτου Ελληνικού Ψηφιακού Τηλεοπτικού Εκπαιδευτικού Καναλιού και του WEB EDU TV
Η εφαρμογή της πρότασης μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα σε 3 στάδια από το 2011 έως το 2015 όπως περιγράφεται αναλυτικά στη συνέχεια.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

ΕτικέτεςΔεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού