Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3)



Μαρτίου 29, 2011

Η παρούσα πρόταση αφορά την ανάπτυξη Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3) σε περιφερειακό ή / και σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σκοπός του Digital Observatory of Life Long Learning (DOL3) θα είναι η προώθηση διαφόρων μορφών εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως:
– Δια Βίου Μάθησης (Life-Long Learning),
– Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης – ΑεξΑΕ (Open & Distance Learning),
– Ηλεκτρονικής Μάθησης (E-Learning)
με το βέλτιστο δυνατό τρόπο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών:
– Ιδιωτικών και Δημοσίων Φορέων παροχής εκπαίδευσης / κατάρτισης,
– Εκπαιδευτών και
– Εκπαιδευομένων
που δραστηριοποιούνται εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Το DOL3 θα στοχεύει στην γρήγορη, εύκολη και αποτελεσματική ενημέρωση / πληροφόρηση μέσω Διαδικτύου:
– των ενδιαφερομένων Κοινωνικών Ομάδων (Ανέργων, Εργαζομένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Επιχειρηματιών, Αγροτών, Γυναικών, Ειδικών ή Ευπαθών Κοινωνικά Ομάδων, κλπ) και
– των Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα) που ενδιαφέρονται να εκπαιδεύσουν ή να καταρτίσουν το Ανθρώπινο Δυναμικό τους (Εργάτες, Στελέχη, Ερευνητές, κλπ).
Έτσι, Ιδιώτες και Επιχειρήσεις που αναζητούν στο Διαδίκτυο Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης θα μπορούν να εντοπίζουν στο DOL3 όλα τα διαθέσιμα Προγράμματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Είναι ορατή η έλλειψη αντίστοιχων εγχειρημάτων λειτουργίας και εκμετάλλευσης ενός Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (DOL3) στο Διαδίκτυο από οποιοδήποτε Φορέα (Δημόσιο ή Ιδιωτικό), όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό όπου υπάρχουν ελάχιστα παραδείγματα υπό διαφορετική όμως μορφή και σκοπιμότητα το καθένα (CNED – National Centre for Distance Learning, ICDE – International Council for Open and Distance Education, ICDL – The International Centre for Distance Learning Promoting Distance Learning Worldwide, EUROPACE: Towards a Virtual University for Europe, UNESCO Education Portal, κλπ).

Το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (Digital Observatory of Life Long Learning – DOL3) μεταξύ άλλων μπορεί να περιλαμβάνει:
– Νέα & Ειδήσεις,
– Ανακοινώσεις,
– Γεγονότα & Δραστηριότητες,
– Διαγωνισμούς & Προκηρύξεις,
– Ενημέρωση για Εκδηλώσεις, Εκθέσεις, Ημερίδες, Συνέδρια,
– Άρθρα & Κείμενα Εργασίας & Μελέτες & Έρευνες,
– Εκδόσεις,
– Στατιστικά Στοιχεία,
– Σχετικές Συνδέσεις / Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο (Internet),
– Βιβλιοθήκη,
– Αυτόματη δημιουργία και αποστολή ηλεκτρονικών ενημερωτικών εκδόσεων (newsletters),
– Προσφορά & Ζήτηση Εργασίας,
– Ελεύθερο Λογισμικό,
– Forum,
– Ηλεκτρονική συμπλήρωση Αίτησης Συμμετοχής Εκπαιδευόμενου, Ερωτηματολογίου Εκπαιδευτών και Ερωτηματολογίου Εκπαιδευομένων,
– Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης και Δια Βίου Κατάρτισης με αντίστοιχο Εκπαιδευτικό Υλικό και ανάλογο λογισμικό (software) τηλε-εκπαίδευσης εάν και εφόσον απαιτείται.
Επίσης, θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να εντοπίσει τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που τον ενδιαφέρουν ανά κατηγορία εκπαίδευσης και ανά φορέα υλοποίησης.

Οι ιστοσελίδες του Ψηφιακού Παρατηρητηρίου Δια Βίου Μάθησης (DOL3) θα επιτρέπουν στον χρήστη να έχει πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών χρησιμοποιώντας κάθε δημοφιλή εφαρμογή περιήγησης Διαδικτύου (πχ Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera Browser, Safari, κλπ) ενώ θα υπάρχει και ειδική έκδοση για πρόσβαση από διάφορα κινητά τηλέφωνα (mobile site). Επίσης, θα πρέπει να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε ο σχεδιασμός του DOL3 να διευκολύνει την πρόσβαση του υλικού και από Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

Μέρος των εξόδων λειτουργίας του θα καλύπτεται από διαφημιστικές καταχωρίσεις Φορέων Εκπαίδευσης (για Προγράμματα Εκπαίδευσης & Κατάρτισης) και Επιχειρήσεων (για Προϊόντα / Υπηρεσίες) από την Ελλάδα ή από το εξωτερικό.

Τέλος, το Ψηφιακό Παρατηρητήριο Δια Βίου Μάθησης (DOL3) αποτελεί προϊόν κυρίως προσωπικής έρευνας:
– Δοϊνάκης, Δ.Μ., Τσεγγελίδης, Γ., Αραπάκη, Χ., Δομουχτσή, Μ., Μακρυγιάννη, Π., (2005) «Ανάπτυξη Καινοτόμων Ψηφιακών Πυλών Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης σε Περιφερειακό Επίπεδο», Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο ‘Νέες Τεχνολογίες στη Δια Βίου Μάθηση’, 16-17 Απριλίου, Λαμία
– Δοϊνάκης, Δ.Μ., Πάχτας, Ν.Ι., Τσεγγελίδης, Γ., (2005) «Ελληνικό Παρατηρητήριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΠΑΑΕ)», 3ο Διεθνές Συνέδριο Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ICODL) ‘Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές’, 11-13 Νοεμβρίου, Ρίο – Πάτρα
– Δοϊνάκης, Δ. Μ., Πάχτας, Ν. Ι., (2005) «Ψηφιακές Πύλες Παρακολούθησης Δια Βίου Μάθησης», Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ-ΤΚΜ «Τεχνογράφημα», αρ. 293, σσ. 10-11
– Δοϊνάκης, Δ. Μ., Πάχτας, Ν. Ι., Τσεγγελίδης, Γ., (2006) «Ελληνικό Ψηφιακό Παρατηρητήριο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης», Περιοδική Έκδοση ΤΕΕ-ΤΚΜ «Τεχνογράφημα», αρ. 300, σσ. 16
– Συμμετοχή από τον Δοϊνάκη Δ. (DOL3) στη 2η Φάση του Διαγωνισμού Καινοτομίας OTENET 2006 (Innovation 2006) στην οποία προκρίθηκαν 42 προτάσεις (νέων προϊόντων/υπηρεσιών και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων) από 2.622 που συμμετείχαν συνολικά στην 1η Φάση.

12 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από employee — 29 Μαρτίου, 2011 @ 2:54 μμ

  Οι προτάσεις που έχουν σχέση με τη δια βίου μάθηση αξίζει να υλοποιηθούν από την κυβέρνηση αφού το ΕΣΠΑ έχει ξεκινήσει , μπορεί να΄φέρει την ανάπτυξη , την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και δίνουμε μάχη για να πετυ΄χουμε το Ν+3 δηλαδή να ισχύει το ΕΣΠΑ μέχρι το 2016 .

 2. Σχόλιο από ΓΙΩΡΓΟΣ — 29 Μαρτίου, 2011 @ 3:20 μμ

  Δυο ολόκληρα χρόνια περιμένουν τα 250 πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, τα αποτελεσμάτων αξιολόγησης 6 διαγωνισμών ανάθεσης Προγραμμάτων κατάρτισης.

  Αυτό τόνισαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, που υποστήριξαν ότι η καθυστέρηση στην πρόοδο των διαγωνιστικών διαδικασιών έχει τον κίνδυνο της απώλειας κοινοτικών πόρων.

  Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., κ. Παπαδημητρίου με παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Λούκας Κατσέλη, ολοκληρώθηκαν 2 διαγωνισμοί που αφορούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων στα «Πράσινα Επαγγέλματα» και στα Επαγγέλματα Τουρισμού εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τους υπόλοιπους 4 διαγωνισμούς, οι οποίες παραμένουν ακόμη κλεισμένες στις κούτες τους.

  Οι Διαγωνισμοί που εκκρεμούν αφορούν στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και όπως τόνισε κ. Γιάννης Παπαδημητρίου έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο οικονομικής επιβίωσης των ΚΕΚ με επιπτώσεις και στην ευρύτερη οικονομία, καθώς η αναστολή της προόδου των υπό κρίση Διαγωνισμών επιφέρει συνέπειες στους χιλιάδες εργαζόμενους και εκπαιδευτές που απασχολούνται σε αυτά αλλά και στην ευρύτερη αγορά αφού τα προγράμματα αυτά αφορούν στην κατάρτιση 63.300 ανέργων σε όλη τη χώρα.

  Ο πρόεδρος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. αναφέρθηκε στις προτάσεις που υπέβαλαν στην Υπουργό Εργασίας για την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,

  Οι προτάσεις των ιδιοκτητών των ΚΕΚ εστιάζουν στη βελτίωση, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης, επιλογής αναδόχων και υλοποίησης των Προγραμμάτων ΣΕΚ για άνεργους και εργαζόμενους, με κεντρικό άξονα την αναμόρφωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).

  Ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε επίσης την αναθεώρηση των κριτηρίων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς για ορισμένα ΚΕΚ που καλύπτουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

  Αναφέρθηκε ακόμη στον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος από τους 10.000 περίπου πιστοποιημένους εκπαιδευτές, να χάσουν την πιστοποίηση διότι δεν έχουν συμπληρώσει τον αναγκαίο αριθμό ωρών λόγω της μη ανάθεσης των προγραμμάτων, και ζήτησε από το ΕΚΕΠΙΣ να αντιμετωπίσει με ευαισθησία το ζήτημα.

  Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Καβάλα: Συλλαλητήριο των εκατοντάδων απολυμένων της πόλης Ένταξη γιατρών στον Ενιαίο Οργανισμό Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης »

 3. Σχόλιο από teacher — 31 Μαρτίου, 2011 @ 11:37 πμ

  Η πρόταση είναι εξαιρετική και ουσιαστικά συμβάλλει στην Ψηφιακή Σύγκλιση και στους ακοπούς και στόχους του προγράμματος » Ψηφιακή Ελλάδα 2020 – digitalgreece2020 » . Συμβαδίζει με τη δική μου πρόταση για ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ουσιαστικά παρακάμπτει την οπισθοδρόμηση των κυκλωμάτων που αποφασίζουν την κατανομή των προγραμμάτων με απόλυτα υποκειμενικά κριτήρια που είναι η πραγματικότητα και ο κανόνας . Εγώ πιστεύω ότι οι προτάσεις μας κύριε Δημήτρη αναβαθμίζουν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ τη Δια Βίου Μάθηση σε όλες τις παραμέτρους . ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ .

 4. Σχόλιο από sakisellin — 2 Απριλίου, 2011 @ 12:06 μμ

  O συνάδελφος Γιώργος τα είπε με το όνομά τους και συμφωνώ απόλυτα μαζί του.

 5. Σχόλιο από Βεράνης Απόστολος — 2 Απριλίου, 2011 @ 10:24 μμ

  Η ενοποίηση των πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό πράγμα , από ένα σημείο να να μπορείς να βρείς τα πάντα.
  Αξιόλογη πρόταση.

 6. Σχόλιο από Nikos Pachtas — 3 Απριλίου, 2011 @ 9:22 πμ

  Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει μια υπηρεσία που να λειτουργεί ως εστιακό σημείο πληροφόρησης για τις διαθέσιμες δράσεις δια βίου μάθησης, γιατί έτσι θα αυξηθεί σημαντικά το ενδιαφέρον και οι συμμετοχή σε τέτοιου είδους δράσεις . Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστούμε ότι οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την δια βίου μάθηση πρέπει να θεωρηθούν λόγω αυτού του ενδιαφέροντος τους άτομα που επιθυμούν την πρόοδο, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την διεύρυνση των πνευματικών τους δυνατοτήτων. Σαν τέτοια, είναι σίγουρο ότι θα μπορούν να έχουν ένα πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στον κοινωνικό τους κύκλο, μετατρέποντας στον βαθμό που μπορούν την ατομική τους βελτίωση σε βελτίωση του συνόλου. Είναι κρίμα τέτοια άτομα που θα μπορούσαν να έχουν τέτοια καταλυτική επίδραση στο κοινωνικό σύνολο αλλά και στην οικονομική ζωή της χώρας, να μην έχουν πρόσβαση στις δυνατότητες δια βίου μάθησης που παρέχονται, λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

  Παράλληλα θεωρώ πολύ σημαντική τη δυνατότητα να προσφέρονται μέσω της προτεινόμενης πλατφόρμας δυνατότητες ανοικτής – εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης, έτσι ώστε η δια βίου μάθηση να πάψει να έχει γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Με την άρση των γεωγραφικών περιορισμών που προσφέρει η τεχνολογία του διαδικτύου, θα μπορεί ο κάτοικος μιας ακριτικής περιοχής να έχει πρόσβαση στη δια βίου μάθηση και στα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή. Αντίστοιχα, η άρση χρονικών περιορισμών, μέσω της on demand πρόσβασης στο εκπαιδευτικό υλικό θα βοηθούσε πολύ ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικές ενότητες όταν πραγματικά χρειάζονται και όταν έχουν διαθέσιμο χρόνο.

 7. Σχόλιο από geometrikos — 4 Απριλίου, 2011 @ 3:44 μμ

  Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογών έκανε έρευνα για τα προγράμματα της περίόδου 2004 -2010 και διαπίστωσε ότι το 70 % των Δημοσίων Υπαλλήλων που δίδαξαν σε ΚΕΚ και είχαν πολλά κέρδη δεν είχαν άδεια από τις Δημόσιες Υπηρεσίες για Διδασκαλία σε συνχρηματοδοτούμενα προγράμματα Κ.Ε.Κ. όπως ορίζει ο νόμος του 2001 και του 2004 περί σύστασης και Λειτουργείας Κ.Ε.Κ. . Αρα η χρησιμοποιήσή τους ήταν παράνομη και τώρα καλούνται πολλά ΚΕΚ να επιστρέψουν στο δημόσιο τα χρήματα που έλαβαν όπως και οι Εκπαιδευτές που αποκαλύφθηκε ύστερα από την έρευνα ότι δεν φρόντισαν να λάβουν άδεια ειδικά μετά την 1/1/2008 που μόνο οι πιστοποιημένοι στο μητρώο Β έχουν δικαίωμα να διδάσκουν .
  Δηλαδή οι πρότασεις που θεωρούν αυτονόητο ότι εφαρμόζονται οι νόμοι τελικά σκοντάφτουν σε νοοτροπίες ρουσφετιού , μέσου , αναξιοκρατείας , οικογενειακοκρατείας , ευνοικρατείας και των κυκλωμάτων που παρανομούν .

 8. Σχόλιο από Κώστας Τσιρογιάννης — 5 Απριλίου, 2011 @ 3:45 μμ

  Πάντα θεωρείται καλό η σύνδεση της προσφοράς με τη ζήτηση, πόσο μάλλον όταν αφορά την εκπαίδευση. Και επειδή στο παρελθόν πολλοί φορείς, ενεπλάκησαν στην εκπαίδευση και στην προσφορά «προγραμμάτων», μια κεντρική βάση δημοσιοποίησης των προγραμμάτων εκπαίδευσης, με διαφάνεια,θα συμβάλλει στο ξεκαθάρισμα του θολού τοπίου της επιμέρους εκπαίδευσης.
  Εγκρίνεται.

 9. Σχόλιο από ErgoQ — 7 Απριλίου, 2011 @ 10:03 πμ

  Ως ιδέα είναι καλή, αλλά η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ μου γνώμη είναι ότι ένα τέτοιο site θα κοστίσει συνολικά (βαριά-βαριά) είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Μη δω τίποτε πάλι σαν … αυτό:
  http://www.dimokratiki.gr/article.asp?articleID=8594&catID=18&pubID=1

 10. Σχόλιο από netcomb2b — 8 Απριλίου, 2011 @ 1:13 πμ

  1. Συγχαρητήρια σε ErgoQ.
  2. Λαγκάρντ-Τρισέ-Γιούνκερ (Σύνοδος κορυφής)…..ξοδεύοντας τα δανεικά νομίζαμε ότι αναπτυσσόμαστε.
  Το ισοζύγιο αντανακλά τη δύναμη της παραγωγικότητας-ανταγωνιστικότητας δηλαδή την ευρωστία της
  Ελληνικής οικονομίας.
  Θα αποφύγουμε την παγίδα του χρέους με ατζέντα πλήρους ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ και της
  Ελληνικής οικονομίας. Στον υπόνομο της ύφεσης όλα θάναι πιο δύσκολα με κοινωνικά αδιέξοδα.
  Προτεραιότητα στην ανάπτυξη με πολιτική αυτογνωσία και συνείδηση για την παραγωγική ανάπτυξη. Οι
  ιθύνουσες δυνάμεις πρέπει να συνειδητοποιήσουν να πάμε την Ελλάδα πιο πέρα και κυρίως με σοβαρότητα και χωρίς λαϊκισμούς.
  Οι μελισσοκόμοι πρέπει να δουλέψουν περισσότερο για τις κυψέλες, για το αποτέλεσμα που φέρνει το μέλι,χωρίς πληθυσμιακή διαταραχή και κατάρρευση μελισσών.
  Εκεί έξω κάτι συμβαίνει και πρέπει να το αλλάξουμε, εάν μπορούμε , για να μην είναι πεινασμένες οι μέλισσες.

 11. Σχόλιο από ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ — 10 Απριλίου, 2011 @ 3:33 μμ

  Το βασικό πλεονέκτημα είναι η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ της πρότασης αυτής .

 12. Σχόλιο από Kyriakos Kouveliotis — 4 Ιουλίου, 2011 @ 4:18 πμ

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  http://www.scribd.com/doc/58580314/PROPOSAL-FOR-THE-DEVELOPMENT-OF-A-DIGITAL-UNIVERSITY-IN-GREECE

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons License



O δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού