Ηλεκτρονική ΠολεοδομίαΜαρτίου 15, 2011

Στόχος ενός συστήματος ηλεκτρονικής πολεοδομίας είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών με τις υπηρεσίες πολεοδομίας τόσο των πολιτών όσο και των μηχανικών και των υπαλλήλων της πολεοδομίας, η ελαχιστοποίηση των δυνατοτήτων παράνομης συναλλαγής, η μείωση κόστους λειτουργίας και η σωστή διαχείριση καθηκόντων του ανθρώπινου δυναμικού.
Ένα τέτοιο σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο και σύνθετο στην υλοποίηση και όταν θα βρεθεί σε πλήρη ανάπτυξη, θα προϋποθέτει κωδικοποίηση της σχετικής νομοθεσίας και την ψηφιοποίηση και άλλων σχετικών υπηρεσιών. Συνεπώς το ξεδίπλωμα των δυνατοτήτων του θα πρέπει να γίνει σε φάσεις.
Αρχικά το σύστημα μπορεί να έχει τα εξής λειτουργικά μέρη:
1. Κατάλογος πολεοδομιών. Διευθύνσεις, υπηρεσιακά τηλέφωνα και ονόματα υπαλλήλων (επικαιροποιημένα πάντα με ευθύνη της τοπικής υπηρεσίας), ώρες εξυπηρέτησης, σαφής λίστα αρμοδιοτήτων και links για την εμφάνιση της δομής της εκάστοτε πολεοδομίας.
2. Νομοθεσία. Όλη η σχετική με τις κατασκευές νομοθεσία και Νομολογία, ταξινομημένη ανά θεματολογία, χρονολογία, τοποθεσία και ενημέρωση της καθημερινά.
3. Χάρτες. Ανάρτηση όλων των χαρτών (κτηματολογίου, χάρτης των αρχαιολογικών περιοχών, δασικοί χάρτες, ώστε οι μηχανικοί και οι πολίτες να μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τι αφορά στο συγκεκριμένο τόπο.
4. Οικοδομικές άδειες. Λίστα εντύπων που απαιτείται για την αίτηση για κάθε οικοδομική εργασία με επισυναπτόμενο πρότυπο από κάθε έντυπο
5. Ενημέρωση. Ανάρτηση αποφάσεων και ενημερώσεων που αφορούν στην επικράτεια σχετικά με τις οικοδομικές άδειες και την έκδοση τους
6. Κεντρική υπηρεσία ερωτημάτων για μηχανικούς. Ερωτήματα σχετικά με την πολεοδομική νομοθεσία, θα μπορούν να υποβάλλονται από τους μηχανικούς (όχι μόνο τις πολεοδομίες όπως ισχύει έως σήμερα) αφού γίνει η εγγραφή και ταυτοποίηση τους στο σύστημα, με υποχρέωση τα ερωτήματα να απαντηθούν εντός του χρονικού διαστήματος 10 ημερών. Στην συνέχεια τα ερωτήματα και οι απαντήσεις να αναρτώνται ανά θεματολογία, για ενημέρωση όλων των μηχανικών.
7. Κεντρική υπηρεσία ερωτημάτων για πολίτες και μηχανικούς. Ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών.
8. Ηλεκτρονική καταχώρηση. Αίτηση, σχέδια και εικόνες με τρισδιάστατη απεικόνιση του προς κατασκευή κτιρίου (σε pdf) σύμφωνα με τα πρότυπα, τα οποία να διαβιβάζει η πολεοδομία στις υπηρεσίες, από τις οποίες θα πρέπει να πάρουν έγκριση. Έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου από το κεντρικό σύστημα. Ύπαρξη checklist που θα πρέπει να συμπληρωθεί απαραίτητα για την καταχώρηση σαν ένα πρώτο στάδιο αυτόματου ελέγχου άτυπης πληρότητας.
9. Έλεγχος Αρχιτεκτονικός / Στατικός / ΗΜ / Φορολογικά. Να υπάρχει αναρτημένο ένα πρότυπο για κάθε μελέτη σύμφωνα με το οποίο να γίνεται ο έλεγχος, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι διορθώσεις. Με το username και το password του o μηχανικός να μπορεί να δει τις παρατηρήσεις για το έργο που έχει υποβάλλει και μέσω ηλεκτρονικής φόρμας, να μπορεί να επικοινωνήσει με την (κάτι τέτοιο θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς από σχετικά δικαιολογητικά για να αποφεύγονται παράνομες συναλλαγές).
Σε περίπτωση διαφωνίας του ιδιώτη μηχανικού με τη γνώμη της υπηρεσίας θα μπορεί να κατατίθεται ερώτημα στην κεντρική ηλεκτρονική ενημέρωση ώστε να ενημερώνονται και όλοι οι μηχανικοί συγχρόνως.
Ηλεκτρονική έκδοση αδείας και δυνατότητα εκτύπωσης με παροχή κωδικού γνησιότητας σε κάθε αντίγραφο. Τήρηση ηλεκτρονικών φακέλων αδείας με τα σχέδια προσβάσιμα στο διαδίκτυο από όλους.
10. Αρχείο, με ηλεκτρονική αίτηση για την λήψη αντιγράφων
11. Ηλεκτρονικό μητρώο υπαλλήλων, στο οποίο θα αναρτάται η κατάσταση των υπαλλήλων της πολεοδομίας και τα πόστα που έχουν αυτοί αναλάβει. Επίσης θα ενημερώνεται με τους τον αριθμό των φακέλων που έχουν χρεωθεί σε κάθε υπάλληλο και την κατάσταση διεκπεραίωσης. Τέλος θα αναφέρονται οι συναντήσεις και οι άδειες του υπαλλήλου, ώστε να είναι όλα ελέγξιμα.
12. Καταγγελίες. Δυνατότητα καταχώρησης επωνύμων και ανωνύμων καταγγελιών για συγκεκριμένα ακίνητα με δημοσιοποίηση καταγγελίας και δυνατότητα παρακολούθησης της εξέλιξης του ελέγχου.
13. Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Κατάργηση των ΕΠΑΕ και ΣΧΟΠ. Διατήρηση συμβουλίων μόνο για διατηρητέα κτίσματα, κτίσματα εντός ιστορικού κέντρου πόλεων, παραδοσιακών οικισμών, περιοχών Natura κα. Κατάθεση του φακέλου ηλεκτρονικά.
14. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Για την μετάβαση σε δημόσιο ταμείο και την κατάθεση ηλεκτρονικά των παραβόλων που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας. Διασύνδεση υπηρεσιών με το taxisnet.
15. Παρακολούθηση των φάσεων εκτέλεσης εργασιών ηλεκτρονικά. Ο μηχανικός να υποχρεούται να ενημερώνει την κατάσταση αποπεράτωσης του έργου ηλεκτρονικά. Ιδανικά θα μπορούσαν σημειώνονται σε ένα χάρτη.
Σε μια δεύτερη φάση, με την κατάλληλη υλοποίηση ηλεκτρονικών υποδομών σε σχετικές δημόσιες υπηρεσίες (πχ αρχαιολογία, κτλ) θα μπορεί να αυξηθεί το επίπεδο ολοκλήρωσης των υπηρεσιών του συστήματος και να δοθούν πιο ολοκληρωμένες λύσεις.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες6 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από χρήστης — 21 Μαρτίου, 2011 @ 5:30 μμ

  Η πρόταση κινείται σε πολύ καλό δρόμο και ελπίζω να αποτελέσει βάση για περαιτέρω συζήτηση με στόχο την ριζική αλλαγή όχι μόνο της διεπαφής της πολεοδομίας με τον πολίτη αλλά και της συνολικής λειτουργίας της στη χώρα μας. Το θετικό είναι ότι δεν αποτελείται από ευχολόγια και αοριστίες, αλλά από συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να επεκταθούν εύκολα και σε άλλες υπηρεσίες.

 2. Σχόλιο από ΠΟΛΙΤΗΣ — 26 Μαρτίου, 2011 @ 5:53 μμ

  Η πρόταση είναι υπερβολοκά φιλόδοξη αλλά στην σωστή κατεύθυνση.
  Θα πρέπει με πολύ καλά σχεδιασμένα και στοχευμένα μικρά βήματα να μπεί σε μια τάξη η όλη λειτουργία των πολεοπδομιών.
  Μόνο που αυτό δεν εξαρτάται μόνο από τις ίδιες τις υπηρεσίες αλλά πρωτίστως να υπάρχει η πολιτική βούληση από το υπουργείο, για να σπάσει το απόστημα.
  Πιστεύω όμως ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να εκσυγχονισθούν και να αναβαθμισθούν διότι πάνω στο θολό τοπίο έχει αναπτυχθεί η μέχρι τώρα λειτουργία τους με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα.

 3. Σχόλιο από πολιτης — 1 Απριλίου, 2011 @ 11:37 μμ

  Είναι μια πρόταση σοβαρή και συγκεκριμένη.Αποτελεί καλή βάση για να λειτουργήσει το σύστημα με λιγότερα προβλήματα και διαφθορά.Μακάρι να δούμε να τέτοια πρόοδο και σε αυτόν τον χώρο και σε άλλους.
  Βέβαια αυτό το σύστημα προυποθέτει γνώσεις και διάθεση για ριζικές αλλάγες.

 4. Σχόλιο από Κυριακος Π. Μπερμπερακης — 12 Απριλίου, 2011 @ 4:26 μμ

  Ασφαλως και η προταση ειναι πολυ καλη.Ολη η Πολεοδομικη νομοθεσια ειναι ενα software.Τελεια και παυλα.Μονο ελεγκτες χρειαζονται για αυτοψιες και δικηγοροι για τις εμπλοκες.Τιποτε αλλο.
  Το σχεδιο ομως χρειαζεται πολιτικης στηριξης,διοτι,ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πολεοδομικος σχεδιασμος.Αυτη ειναι πολιτικη αποφαση – οσο και αστεια και να φαινεται σημερα δεν υπαρχει- δηλ.η επανασταση του αυτονοητου !Σημερα πρωτα χτιζεις (οτιδηποτε) και μετα ψηφιζεις αυτον που δεν θα στο γκρεμισει.Αντι να πολεοδομουμε προστατευοντας τα δαση.σημερα με φωτογραφιες του 40 και 50 αποφασιζουμε για την περιχαραξη των τοτε δασων.Αρα δια της εις ατοπον απαγωγης,τα λοιπα μπορουν να θεωρηθουν πολεοδομησιμα ! Και αυτο κατηντησε να θεωρειται επιτυχια.
  Ειναι πολυ ευεργετικο να γνωριζουμε σημερα οτι υπαρχουν τεχνικες λυσεις,αμεσες και διαφανης,αλλα ολα τα σημερινα προβληματα μας ειναι Πολιτικα,δηλαδη βουλησης για το αυτονοητο.Καποτε πρεπει εμπρακτως να αποδειξουμε οτι αυτος ο λαος δεν ξυπναει καθε 400 χρονια !

 5. Σχόλιο από t@sos — 15 Απριλίου, 2011 @ 4:07 μμ

  Είναι μια αξιόλογη πρόταση. Τέτοιου είδους «ηλεκτρονικες» υπηρεσίες θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητες στις μέρες μας, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για υπηρεσίες που αφορούν κατα τα 90% μηχανικούς που ως επί το πλείστον έχουν μια άμεση και καθημερινή σχέση με την τεχνολογία και τα οφέλη της. Τα θέματα που καθιστούν δύσκολη (αλλά όχι αδύνατη) την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη εξοπλισμού και την ανεπαρκή εκπαίδευση των υπαλλήλων.

 6. Σχόλιο από kazana konstantia — 1 Μαΐου, 2011 @ 11:08 πμ

  Η ηλεκτρονικη συναλλαγη με την πολεοδομια, σημαινει οτι η υπηρεσια δεν ειναι απαραιτητο να ειναι στον τοπο διαμονης του χρηστη, ουτε οτι πρεπει να υπαρχει μια πολεοδομια για καθε Δημο.Μπορει καλλιστα να υπαρξει μια και μοναδικη υπηρεσια σ ενα οποιοδηποτε νησι του Αιγαιου, η σ ενα χωριο στην κορυφη της Πινδου! Αυτο το πλαισιο ειναι καθοριστικο και το μονο που μπορει να σπασει τις πελατειακες σχεσεις.
  Ακομα θα ηταν σωστο κατα την διαδικασια ελεγχου, ο υπαλληλος που κανει τον ελεγχο να μην εχει προσβαση στα στοιχεια του μελετητη και του ιδιοκτητη-αναδοχου, οπως στις εισαγωγικες εξετασεις. Αφου τελειωσει ο ελεγχος και οι υπογραφες τοτε να ανοιγουν και τα ονοματα.Επεισης η αλληλογραφια κατα την διαρκεια του ελεγχου να ειναι καλυμμενα, ενδεχομενως και απο τις δυο πλευρες.
  Αν προκυπτει σημαντικο προβλημα συνενοησης και υπαρξει εμπλοκη, να ενημερωνεται ο ανωτερος του ελεγχοντος και να γινεται αντικατασταση ελεγχοντος.
  Ολα τα ονοματα να ανοιγουν στο τελος.

  Ητοποθετηση υπαλληλων στην πολεοδομια να ακολουθειται απο καταγραφη των περιουσιακων στοιχειων τους καθως και της αμεσης οικογενειας τους και να τηρειται η διαδικασια του ποθεν εσχες και ελεγχος καθε χρονο.
  Δεν ειναι μονο η πελατειακη σχεση που εχουν οικοδομησει τοσα χρονια αλλα και η εξωυπηρεσιακη απασχοληση τους με εκδοση οικοδομικων αδειων εντελως παρανομα ασκωντας το ελευθερο επαγγελμα παραλληλα, εκδιδοντας τις αδειες των πελατων τους σε ελαχιστο χρονο και με πολλες παρεκλισεις, καθιστωντας τους εαυτους τους ελκυστικους στους `πελατες` και κλεβοντας ετσι σημαντικο μερος της δουλειας απο τους ελευθερους επαγγελματιες.
  Ακομα χρειαζεται εκσυγχρονισμος του τομεα δραστηριοτητας των μηχανικων(διαχωρισμος αρμοδιοτητων) ωστε να ειναι ικανη η διαλυση των ΕΠΑΕ καιΣΧΟΠ, και να υπαρξει βελτιωση της ποιοτητας του παραγομενου εργου.Αυτες οι επιτροπες ειναι αναγκαιες, οσο υποβαλλουν αρχιτεκτονικες μελετες ασχετοι προς την αρχιτεκτονικη και πολεοδομικες μελετες μηχανικοι, που δεν εχουν ειδικοτητα πολεοδομου.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού