Μείωση φόρτου γραφειοκρατίας εξαγωγικών εταιριών (εντός ΕΕ)Σεπτεμβρίου 16, 2010

Για την εναρμόνιση των δηλώσεων ενδοκοινωτικών συναλλαγών με την οδηγία 2008/117/ΕΚ/16.12.2008 μειώθηκε η περίοδος δηλώσεων VIES ένα μήνα. Άρα μια Ελληνική εταιρία που παρέχει υπηρεσίες σε πελάτες στο Βέλγιο πρέπει να υποβάλει μηνιαίες δηλώσεις VIES, συν τριμηνιαίες ΦΠΑ συν την ετήσια εκκαθαριστική, δηλαδή 17 δηλώσεις το χρόνο αντί για 5 που θα έκανε αν οι πελάτες βρισκόντουσαν εντός Ελλάδος. Ο γραφειοκρατικός φόρτος αυτός είναι παράλογος και καταχρηστικός όπως άλλωστε φαίνεται ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2008/117/ΕΚ/16.12.2008:

In order to preserve the balance between the Community’s objectives in
combating tax evasion and reducing the administrative burden on
economic operators, Member States should be allowed to authorise operators
to submit on a quarterly basis the recapitulative statements concerning intra-
Community supplies of goods where their amount is not significant. […]
Likewise, Member States should be allowed to authorise operators to submit
the information on intra-Community supplies of services on a quarterly
basis.

Είναι δυνατόν να αντικατασταθεί µε κάτι ποιο λογικό (π.χ. να διατηρηθεί το τρίµηνο για επιχειρήσεις µε χαµηλό όγκο συναλλαγών ή ακόµα καλύτερα να µην υπάρχουν ανακεφαλαιωτικοί πίνακες και να γίνονται οι καταχωρήσεις on-the-spot.)

**vp

Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού