Πρόταση απογραφής, αξιοποίησης ακινήτων του δημοσίου μέσα από ανοιχτές διαδικτυακές διαδικασίες με παράλληλη δημιουργία εθνικών υποδομών για την αναδιοργάνωση των πολεοδομιών και αναβάθμιση των διαδικασιών έκδοσης πιστοποιητικών κτιρίωνΑυγούστου 7, 2010

Σκεπτικό :
α) Τα ακίνητα του ελληνικού δημοσίου δεν είναι χαρτογραφημένα με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η εύκολη αναζήτηση αδιαθέτων ακινήτων για την κάλυψη αναγκών με αποτέλεσμα
1. Δημόσιες υπηρεσίες που αναζητούν νέες εγκαταστάσεις πρακτικά δεν μπορούν να λαμβάνουν γνώση διαθέσιμων εγκαταστάσεων ή να γίνεται μέσα από περίπλοκες χρονοβόρες διαδικασίες μέσα από σύσταση επιτροπών.
2. ακίνητα να μένουν αδιάθετα ή να μισθώνονται σε χαμηλότερες τιμές από τις τιμές αγοράς.
3. Η όλη διαδικασία διάθεσης, εκμετάλλευσης ενοικίασης ακινήτων κρίνεται αδιαφανής από την κοινωνία και ζημιογόνα για το ελληνικό δημόσιο.

β) Η έλλειψη καταγραφή έχει ως αποτέλεσμα την απουσία εθνικού σχεδιασμού υποδομών με αποτέλεσμα
1. να μην είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση κόστους έργων υποδομών.
2. να γίνονται επενδύσεις στέγασης μεταστέγασης νευραλγικών υπηρεσιών σε περιοχές που δεν διαθέτουν υποδομές ή δεν έχει σχεδιαστεί στο μέλλον να έχουν. Π.χ. τμήματα Πληροφορικής σε περιοχές που είτε χρειάζεται υψηλό κόστος ή δεν υπάρχουν υποδομές οπτικών ινών.

γ) Οι πολεοδομίες και οι εμπλεκόμενες συναφείς υπηρεσίες δεν διαθέτουν γεωαναφερμένα ψηφιακά αρχεία απεικόνισης των κτιρίων (δημοσιών και μη) με απουσία κοινού σημείου αναφοράς με αποτέλεσμα:
1. την γενικότερη συσσώρευση φακέλων και αδυναμία λειτουργίας ελεγκτικών μηχανισμών.
2. Την ταλαιπωρία του πολίτη καταθέτοντας τα ίδια έγγραφα σε πολλαπλές υπηρεσίες.
3. Την απουσία ολοκληρωμένης εκμετάλλευσης του κτηματολογίου αφού δεν έχει διασυνδεθεί με αντίστοιχα ενδιαφερόμενες υπηρεσίες ούτε υπάρχει κοινοποιημένο εθνικό σχέδιο.
4. Την γενικότερη απουσία κοινής βάσης κτιριακών εγκαταστάσεων.
δ) Υπηρεσίες διαθέτουν εφαρμογές που περιέχουν πληροφορίες τμηματικά με απουσία διασταύρωσης ή συνολικής απεικόνισης των πληροφοριών και χαρτογραφικής συσχέτισης. Για παράδειγμα το Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή πυρασφάλειας χωρίς τα αντίστοιχα γεωαναφερμένα αρχεία απεικόνισης κτιρίων και εγκαταστάσεων (cad) με αποτέλεσμα ο τρόπος δράσης του επιχειρησιακά να βασίζεται από πληροφορίες στον τόπο του συμβάντος. Επίσης η έλλειψη καταγραφής επί χάρτου δεν βοηθά στον προγραμματισμό ελέγχων καθώς και επακριβή εντοπισμό των ελλείψεων και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για την εικόνα σε πανελλαδικό επίπεδο.

Λύση Φιλοσοφία Υλοποίησης
Ανάπτυξη Υλοποίηση με αυστηρά χρονοδιαγράμματα σε 2 τουλάχιστον φάσεις έτσι ώστε να γίνεται παράλληλη απόδοση με εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια.

Α. Φάση

α) Σχεδιασμός κοινής Εθνικής Βάσης Κτιριακών Υποδομών η οποία θα είναι άμεσα διασυνδεμένη με το Κτηματολόγιο και στην οποία θα διασυνδέονται όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ανοιχτή πρόσκληση Φορέων που εμπλέκονται ή αιτιολογημένα επιθυμούν πρόσβαση προκειμένου να καταγραφούν οι κοινές απαιτήσεις προκειμένου να αξιοποιηθούν τα δεδομένα από υπάρχουσες εφαρμογές ή να βοηθήσουν σε μελλοντική ανάπτυξη.
β) Καταγραφή Υπάρχουσας Εθνικής Υποδομής προς αξιοποίηση
γ) Δημιουργία Εθνικής Βάσης Κτιριακών Υποδομών ,ανάπτυξη ευέλικτης πλατφόρμας Γεωαναφερμένης Καταγραφής Κτιριακών Εγκαταστάσεων.
Σε γενικές γραμμές στην βάση αυτή θα έχει της προδιαγραφές για καταγραφή και εκτίμηση:
α) Παλαιά κτίρια με τουλάχιστον ένα σημείο γεωαναφοράς και υπομορφή PDF αντίγραφα των δικαιολογητικών με υπόχρεο εισαγωγής από την αντίστοιχη υπηρεσία. Το κτίριο θα αποτελεί μια οντότητα και κοινό σημείο αναφοράς μέσα από μια χωρική βάση μεταξύ των υπηρεσιών και άμεσα συσχετισμένα από την υπάρχουσα καταγραφή στα πλαίσια του κτηματολογίου. Υποχρεούνται όλες οι δημόσιες υπηρεσίες εντός έτους από την έναρξη λειτουργίας να της απογραφής να έχουν συμμορφωθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των νέων κτιρίων και δικαιολογητικών που θα διαπιστωθεί ότι απουσιάζουν.
β) Για όλα τα νέα κτίρια τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ηλεκτρονικά. Τα σχέδια θα κατατίθενται ψηφιακά με γεωαναφορά τουλάχιστον 4 σημείων – εξάρτηση τοπογραφικού από τα ΕΓΣΑ87. Τα κτίρια που προορίζονται για χώρους συνάθροισης κοινού θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά και την μελέτη πυρασφαλείας. Όλες οι αλλαγές χρήσης θα καταγράφονται με την διαδικασία των νέων κτιρίων.
γ) Γεωγραφική συσχέτιση αντικειμενικών αξιών και περιοχών για την δυνατότητα διαρκούς αξιολόγησης. Δειγματοληπτικές τιμές εμπορικής αξίας για ορθολογικότερη εκπόνηση αντικειμενικών αξιών και αντίστοιχη δυναμικότερη μεταβολή τους. Διαρκή επανακοστολόγηση της ακίνητης περιουσίας.
δ) Καταγραφή Ακίνητης Περιουσίας Δημοσίου μέσο της διαδικτυακής πλατφόρμας με αντιστοίχιση πληροφοριών κτιρίου, φωτογραφικού υλικού σε διαδραστικό χάρτη, καταγραφή ελλείψεων από πλευράς δικαιολογητικών. Ιεράρχηση προβλημάτων.
ε) Ανοικτή διάθεση ακινήτων προς αξιοποίηση, ανοικτή διάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακινήτων προς επενδύσεις. Άμεση δυνατότητα ενημέρωσης του κοινού και των επιχειρηματικών δράσεων για την αξία και την κατάσταση των ακινήτων.
ζ) Μελέτη έναρξη διαδικασιών σύνδεσης της χωρικής βάσης με τις υπάρχουσες εφαρμογές όπου είναι δυνατό όπως η εφαρμογή πυρασφάλειας του Πυροσβεστικού Σώματος
Β. Φάση
α) Υλοποίηση μελετών διασύνδεσης της χωρικής βάσεως και έναρξη μελετών – υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών από πολεοδομίες και συναφείς υπηρεσίες.
β)Αξιοποίηση προσωπικού για την εκτέλεση – προγραμματισμό ελέγχων με φορητά τερματικά με αντίστοιχη σύνδεση με φωτογραφικά αποδεικτικά των ελέγχων και λοιπών μηχανισμών πάταξης της διαφθοράς και συστηματικής οργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών
γ) Ηλεκτρονική κοινοποίηση των ελέγχων με άμεση δυνατότητα αντίστοιχης πρόσβασης όπου απαιτείται για διασταύρωση στοιχείων.
δ) Απολογισμός αξιολόγηση των δράσεων, εντοπισμός ελλείψεων πλάνο βελτιστοποίησης.

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες3 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από nikpapado — 26 Αυγούστου, 2010 @ 7:54 πμ

  To κειμενο εχει μερικα τυπογραφικα λαθακια ,καλο ειναι να διορθωθουν .

 2. Σχόλιο από adrianos — 3 Οκτωβρίου, 2010 @ 12:43 μμ

  Καλή πρόταση.
  Επιπλέον όλα αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να είναι και διαθέσιμα στους πολίτες σε ψηφιακή μορφή μέσω κάποιου έγκυρου specification που είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από τον απλό πολίτη (και όχι μόνο από ιδιωτικές εταιρίες).

  Αδριανός.

  Democracy requires Free Software.

 3. Σχόλιο από Mikael — 22 Νοεμβρίου, 2010 @ 9:49 μμ

  Το email μου είναι mgkalafatas@gmail.com παρακαλώ να επικοινωνήσουμε διότι σκοπεύουμε να εγκαταστήσουμε GIS στα ΗΛΠΑΠ ΑΕ TROLLEY. Παρακολούθησα την παρουσίαση του θεματός σας στην Διημερίδα της ΕΥΓΕΠ. Μιχάλης Καλαφατάς.6972626016.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού