ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των πληρωμών από τα Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης την περίοδο 2000 -2009 σε όλα τα προγράμματα κατάρτισηςΙουλίου 15, 2010

Επιθυμώ ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των πληρωμών από τα Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης την περίοδο 2000 -2009 σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης , δια βίου μάθησης , επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καθώς και τα ονόματα των εκπαδευτών πυο δίδαξαν σε Κ.Ε.Κ. .μετά την 1/1/2008 που σύμφωνα με τους νόμους πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο Β του ΕΚΕΠΙΣ

Aπό το χρήστη


Θεματικές

Ετικέτες

, , ,


Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δεν υπάρχουν σχόλια.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού