Οριζόντια Πλατφόρμα Διαχείρισης Εργασιών CalipsoΙουνίου 22, 2010

Η πλατφόρμα Calipso [1] είναι μια εφαρμογή διαχείρισης ροών εργασίας, που θα διανέμεται υπό την άδεια ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα AGPL v3 [2]. Η πλατφόρμα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται στη δομή και τις καθημερινές επιχειρησιακές διεργασίες κάθε οργανισμού, καλύπτοντας έτσι ανάγκες ανάθεσης, εκτέλεσης και παρακολούθησης εργασιών μέσα από ένα εύχρηστο και πλήρως διαδικτυακό περιβάλλον.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει μια πληθώρα υπηρεσιών σε οργανισμούς του Δημόσιου Τομέα, όπως για παράδειγμα:

– Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων πολιτών.
– Ηλεκτρονική υποβολή και παρακολούθηση αιτήσεων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.
– Οργάνωση διαδικασιών και διαχείριση εργασιών μεταξύ υπηρεσιών του δημοσίου αλλά και τμημάτων αυτών.
– Αμφίδρομη δρομολόγηση και, προαιρετικά, παρακολούθηση αιτημάτων μεταξύ υπηρεσιών του δημοσίου, ιδιωτών και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Εκτέλεση αυτών σε οποιοδήποτε χρόνο (ασύγχρονη επικοινωνία).
– Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού πρωτοκόλλου, παραδείγματος χάρη σε σημεία εξυπηρέτησης πολιτών
– Ηλεκτρονική διακίνηση και διαχείριση εγγράφων
– Εφαρμογές e-participation [3] και αξιοποίηση ενεργών πολιτών (crowdsourcing)
– Ολοκλήρωση και αξιοποίηση ετερογενών συστημάτων

Πολλά έργα μηχανοργάνωσης του δημοσίου έχουν στηριχθεί στην ανάπτυξη κάθετων λύσεων, ενώ άλλα έχουν γίνει με την προμήθεια κλειστού λογισμικού και υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλού κόστους. Δεν είναι τυχαίο ότι και στις δύο περιπτώσεις είναι αναμενόμενη η εμφάνιση αδυναμίας εξέλιξης και προσαρμογής των υποδομών σε μεταβαλλόμενες ή καινούργιες λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες προκύπτουν συχνά έξω από τα πλαίσια ή το αντικείμενο ενός διαγωνισμού και των αντίστοιχων προμηθειών.

Η πλατφόρμα Calipso προσφέρει μια οριζόντια προσέγγιση χάρη στις δυνατότητα δημιουργίας και διαχείρισης ροών εργασίας, ρόλων και δικαιωμάτων ανά στάδιο ροής, χρηστών, οργανισμών αλλά και παγίων. Για παράδειγμα, τα πάγια μπορεί να αντιπροσωπεύουν οτιδήποτε αφορά μια διεργασία όπως εξοπλισμό, λογισμικό, υλισμικό, κτίρια, αυτοκίνητα, συμβόλαια συντήρησης αίθουσες και ούτω καθεξής.

Το γεγονός ότι η πλατφόρμα αποτελεί ελεύθερο λογισμικό ανοικτού κώδικα κάνει μια τέτοια λύση ιδιαίτερα ασφαλή και οικονομική για οποιοδήποτε φορέα δημοσίου την υιοθετήσει. Ο τελευταίος δύναται να επενδύσει απλά στην τεχνογνωσία κάποιων στελεχών του για να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε πληθώρα αναγκών μακροπρόθεσμα, ακόμα και όταν αυτές φτάνουν σε απαιτήσεις ολοκλήρωσης με τρίτα συστήματα. Υπάρχουν επίσης εναλλακτικές υλοποίησης υπηρεσιών με βάση την πλατφόρμα Calipso, από δημόσιους φορείς:

– Με ανεξάρτητες εγκαταστάσεις ανά φορέα υποστηριζόμενες εσωτερικά ή από φορέα/προμηθευτή, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν και μεταξύ τους
– Με κεντρικά προσφερόμενη εγκατάσταση (SaaS) υποστηριζόμενη από κάποιον δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
– Με συνδυασμό των παραπάνω

Τις επόμενες εβδομάδες, παράλληλα με την ολοκλήρωση του διαδικτυακού τόπου της πλατφόρμας, η ομάδα του Calipso θα ξεκινήσει μια κλειστή διαδικασία Βeta με επιλεγμένους συνεργάτες οι οποίοι θα δοκιμάσουν την εφαρμογή για να εντοπίσουν τυχόν σφάλματα και να καταθέσουν προτάσεις για βελτιώσεις.
Προσκαλούμε όποιον προτίθεται να δοκιμάσει το Calipso σε αυτό το στάδιο να επισκεφτεί τον δυκτιακό τόπο [1] για περισσότερες πληροφορίες και να εκφράσει το ενδιαφέρον του μέσω της φόρμας επικοινωνίας [3].

[1] http://calipso.abiss.gr
[2] http://www.gnu.org/licenses/agpl.html
[3] http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/policy/eparticipation/index_en.htm
[4] http://calipso.abiss.gr/contact.html

11 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από Mattheos — 10 Ιουλίου, 2010 @ 3:46 μμ

  Πολύ καλή δουλειά. Η εισαγωγή των βασισμένων στο WEB εργαλείων συνεργασίας παρέχει μια ευκαιρία στις επιχειρησιακές διαδικασίες και την τηλεργασία και τον επανασχεδιασμό «πράσινων» διαδικασιών. Το Calipso φαίνεται να καλύπτει όλες τις προυποθέσεις για την εύκολη και γρήγορη μετάβαση ενός οργανισμού σε μια εφαρμογή διαχείρισης ροών εργασίας ελεύθερου λογισμικού ανοικτού κώδικα, ακόμα και αν αυτός ο οργανισμός είναι Ελληνικό δημοσιο.

 2. Σχόλιο από Manos Batsis — 12 Ιουλίου, 2010 @ 2:54 μμ

  Αξίζει να σημειωθεί ότι το Calipso μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ικανοποιήσει τις περισσότερες προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί όπως

  – «Ενδοϋπηρεσιακή ενημέρωση αλλαγής δελτίου ταυτότητας πολίτη»
  – «Ασφαλής Ψηφιακή Διαμετακίνηση Εγγράφων (Α.Ψη.Δ.Ε).»
  – «e-rendezvous: Μηχανισμός αιτήσεως ραντεβού με δημόσιες υπηρεσίες »
  – «Αυτόματο Σύστημα Αναζήτησης Δικαιολογητικών (ΑΣΑΔ)»
  – «Portal καταχώρησης παραπόνων
  – «Ηλεκτρονική Τεκμηρίωση και Αυτοματοποίηση Εργασιών
  – «Χρηση συστημάτων όπως το trac ή το bugzilla»
  – «e-διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών»
  – «Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο»
  – «Online αιτήσεις για σηματοδότηση, επισκευή δρόμων, πεζοδρομίων, υποδομές ΑμΕΑ κλπ.»
  – «Επίσημη επιστολή και αναφορά λόγου αποκλεισμό από δημόσια υπηρεσία και ανωνυμοποιημένη δημοσίευση »

  ενώ όσο περισσότερα συστήματα υλοποιούνται με την πλατφόρμα τόσο μεγαλύτερες είναι η εν δυνάμει συνέργειες μεταξύ ροών εργασίας και αντίστοιχων υπηρεσιών.

 3. Σχόλιο από Στέφανος — 22 Ιουλίου, 2010 @ 8:54 πμ

  Ωστόσο, ως project ανοικτού λογισμικού, το Calipso έχει μερικά μειονεκτήματα:
  1. Δεν είναι ώριμο προϊόν. Είναι ακόμη σε μορφή beta (αδοκίμαστο στην πράξη).
  2. Καθώς δεν είναι ώριμο προϊόν, δεν έχει και παγκόσμια κοινότητα από developers. Αν κλείσει η εταιρεία, τότε τι;
  3. Η ίδια η διαχείριση του project δεν είναι, ακόμη, ως ανοικτό λογισμικό. «Κλειστή διαδικασία beta με επιλεγμένους συνεργάτες» την κάνεις στο κλειστό λογισμικό.

  Προσοχή, γιατί παρόμοια κίνηση έκανε και η Compiere, Inc. δίνοντας το λογισμικό της ανοικτό και ζητώντας πληρωμή για την υποστήριξη. Καλή κίνηση Marketing, αλλά, τελικώς αν δεν έχεις μια σοβαρή κοινότητα από χρήστες και developers που να υποτάσσεσαι στις επιταγές της, δεν πας μακριά. ( http://www.adempiere.com/index.php/ERP_Comparison )

  Στέφανος

  Παραφράζοντας τον ποιητή, η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέπει να φαίνεται νόμιμη, αλλά και να είναι.

 4. Σχόλιο από Πάνος — 24 Ιουλίου, 2010 @ 10:17 πμ

  Προς Στέφανο:
  όμως, η παραπάνω εφαρμογή καλύπτει τις «προϋποθέσεις» του egov 2.0:
  – Είναι σε Java
  – Είναι αποκλειστικά Web-based
  – Γράφει «Οριζόντια πλατφόρμα»..
  – Είναι «ολοκληρωμένη», άρα αυτόνομη

  άρα, δεν μας πέφτει λόγος να ρωτάμε για άλλα, ουσιαστικά πράγματα.

 5. Σχόλιο από Manos Batsis — 26 Ιουλίου, 2010 @ 7:16 μμ

  Στέφανε, Πάνο, ευχαριστώ για τα σχόλια.

  Η πλατφόρμα δεν είναι καινούργια, ενώ έχει κάποιες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Μια συγκεκριμένη εξυπηρετεί μερικές δεκάδες χιλιάδες χρήστες, ενώ μια εύλογου μεγέθους είναι σε υλοποίηση αυτή τη στιγμή.

  Η διαδικασία της έκδοσης beta δεν είναι “κίνηση marketing” αλλά αποσκοπεί στη δημιουργία μιας μικρής κοινότητας μέχρι να προετοιμαστεί κατάλληλα όλος ο κώδικας, το υποστηρικτικό υλικό της πλατφόρμας και η υποδομή για το συντονισμό και τη συνεργασία μίας μεγαλύτερης κοινότητας. Η αρχική ομάδα, θα βοηθήσει στα πρώτα αυτά στάδια της διαδικασίας ελέγχοντας την δουλειά μας πριν ανοίξουμε εντελώς την πλατφόρμα στο ευρύ κοινό.

  Το να «ανοίξει» κανείς μια τέτοια πλατφόρμα και να την ετοιμάσει για την κοινότητα ΕΛΛΑΚ δεν είναι απλή υπόθεση και απαιτεί μεγάλη επένδυση σε χρόνο και προσπάθεια. Η παρούσα ομάδα δεν περιλαμβάνει μόνο Έλληνες, αλλά μόνο αφού δημοσιευτεί ο κώδικας ελπίζουμε σε μία ευρύτερη παγκόσμια κοινότητα όπου ο καθένας θα μπορεί να κάνει ότι θέλει με τον κώδικα και το υποστηρικτικό υλικό χωρίς να εξαρτάται από την εταιρία ή ακόμα και “παγκόσμια κοινότητα developers”.

  Το Compiere στα πρώτα του βήματα δεν κατάφερε, κατά την γνώμη μου βέβαια, να καλύψει το σύνολο των αναγκών της κοινότητας του η οποία ήταν ιδιαίτερα ανομοιογενής και αποτελούταν ταυτόχρονα από απλούς χρήστες, πελάτες και επαγγελματίες. Από την μία ο απλός χρήστης δεν μπορούσε να βρει λύσεις σε προβλήματα και από την άλλη οι επαγγελματίες δεν μπορούσαν να έχουν ένα σαφές μοντέλο συνεργασίας. Έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα από τότε βέβαια, κάτι που είναι εμφανές στον επισκέπτη του Compiere.com. Σκοπός μας για το Calipso είναι, πέρα από μια υγιή κοινότητα, ένα δίκτυο συνεργατών που θα είναι μέρος του καναλιού και θα αναλαμβάνει ίσως το “1st Level Support” όπως λέμε, ενώ θα προσφέρουν σχετικές με το προϊόν υπηρεσίες στους πελάτες τους.

  Πάνο, νομίζω ότι είναι πολύ πιο ουσιαστική η διάθεση των ανθρώπων του δημοσίου για να καλύψει κανείς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις του “egov 2.0” (ότι και αν σημαίνει αυτό το τελευταίο) και όχι η τεχνολογία από μόνη της. Δυστυχώς η αλλαγή είναι κάτι που ο κόσμος δύσκολα βλέπει με καλό μάτι, ενώ η νοοτροπία που κυριαρχεί ακόμα στης δημόσιες υπηρεσίες ρίχνει τα βάρη στους λίγους πρόθυμους που ενδιαφέρονται να κάνουν ή να αναβαθμίσουν την δουλειά τους. Θεωρώ ότι εδώ εντοπίζεται κυρίως η ανάγκη της κοινότητας, τουλάχιστον όσον αφορά το δημόσιο.

 6. Σχόλιο από Γιώργος Μπιρμπίλης — 31 Ιουλίου, 2010 @ 4:16 μμ

  http://www.consona.com/news/compiere-acquisition.aspx

 7. Σχόλιο από Manos Batsis — 23 Νοεμβρίου, 2010 @ 1:35 μμ

  Να προσθέσω απλά ότι έχουμε κάνει πλέον διαθέσιμο τον πηγαίο κώδικα, τεκμηρίωση και σχετικά forum/λίστες, περισσότερες πληροφορίες εδώ:

  http://calipso.abiss.gr/community.html

 8. Σχόλιο από Δημήτρης — 24 Νοεμβρίου, 2010 @ 3:54 μμ

  H πλατφόρμα Calipso μου σαν πλεονασμός στο χώρο του ανοικτού λογισμικού.

  Δηλαδή αφού υπάρχουν ΑΠΕΙΡΕΣ BPM suites ανοικτού λογισμικού (βλ. και http://www.wareprise.com/2009/03/13/list-of-top-open-source-bpm-workflow-solution/ ) με πολύχρονη παρουσία, λίγα bugs, παγκόσμιες, με ζωντανή κοινότητα για υποστήριξη και δοκιμασμένες στην πράξη, γιατί να επανεφεύρουμε τον τροχό; Προφανώς για να δώσει η εταιρεία την πλατφόρμα ως ανοικτό λογισμικό, να πληρωθεί (αυτή ή κάποιος συμβεβλημένος μεταπωλητής) για το στήσιμο, και να πουλήσει στους μεταπωλητές συμβόλαια υποστήριξης(αφού κανένας άλλος δεν θα ξέρει πως ακριβώς δουλεύει η Calipso) για να τα μεταπωλήσουν με τη σειρά τους στον πελάτη. Δηλαδή το Δημόσιο δεν πληρώνει για λογισμικό, αλλά θα πληρώσει (θέλει δε θέλει) για υποστήριξη. Μα έτσι κι αλλιώς, όλες οι εταιρείες λογισμικού τα συμβόλαια υποστήριξης κυνηγάνε.

  Αν η Abiss υποστηρίζει πράγματι το ανοικτό λογισμικό, να πάρει μια ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ πλατφόρμα και να την στήνει, να συνεισφέρει στην κοινότητα τις βελτιώσεις, να κερδίσει την εκτίμηση των χρηστών της, και να έχει ευχαριστημένους πελάτες. Έτσι θα κερδίσει. Οι παχιές αγελάδες πέρασαν.

 9. Σχόλιο από χρήστης — 7 Δεκεμβρίου, 2010 @ 9:35 μμ

  What technology is used on the UI e.g. GWT, ExtJs , JSF, JSP

 10. Σχόλιο από Elefteria Kokkinia — 14 Δεκεμβρίου, 2010 @ 2:43 μμ

  Apache Wicket and Apache Velocity (for pdf templates etc).

 11. Σχόλιο από Manos Batsis — 15 Δεκεμβρίου, 2010 @ 12:46 μμ

  Calipso uses Apache Wicket for the web tier, plus Apache Velocity for PDF templates etc.

  @Δημήτρης: Μια σοβαρή και υπεύθυνη δραστηριότητα προϋποθέτει τον έλεγχο στον σχεδιασμό και ανάπτυξη μιας πλατφόρμας ως κατασκευαστής λογισμικού σε αντίθεση με την «ευκαιριακή» παροχή υπηρεσιών, η οποία καταλήγει συχνά στην προμήθεια υπηρεσιών από vendors εκτός Ελλάδος για να διορθωθούν οι ελλείψεις, οι δυσλειτουργίες και τα λοιπά. Συμφωνώ ότι ταλαιπωρεί την χώρα μας η συνήθης «στρατηγική» που στοχέυει τον τομέα του ελληνικού δημοσίου, αλλά ευτυχώς υπάρχουν λαμπρά παραδείγματα εξωστρέφειας προς τις αγορές του εξωτερικού.

  Από εκεί και πέρα υποστήριξη για την πλατφόρμα και συνεισφορά στην ανάπτυξη μπορεί βέβαια να παρέχει ο καθένας, ενώ ευελπιστούμε στην δημιουργία μιας ευρύτερης κοινότητας.

  Όσο για την διαφοροποίηση με τις υπάρχουσες BPM πλατφόρμες (υπάρχει και η παρουσίαση), η βασική διαφορά είναι ότι ένας οργανισμός δεν χρειάζεται υποστήριξη στην δημιουργία/παραμετροποίηση διαδικασιών καθώς γίνονται όλα πολύ εύκολα από ένα browser χωρίς την χρήση κάποιου IDE ή παρέμβαση από προμηθευτή υπηρεσιών.

  Ελπίζω τα παραπάνω να καλύπτουν τους προβληματισμούς σου.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού