Ιστοσελίδα Ερμής και ιστοσελίδες υπουργείωνΙανουαρίου 30, 2010

Η ιστοσελίδα Ερμής θα ήθελα να είναι η κεντρική σελίδα αναζήτησης σε ό,τι αφορά αναζήτηση υπηρεσιών και χάραξη πολιτικών της κεντρικής κυβέρνησης και περιφερειακών διοικήσεων (ΟΤΑ, περιφέρεια), όπως αντίστοιχα το direct.gov.uk για το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αρχικά πλέον θα πρέπει να συνενωθεί με την ιστοσελίδα των ΚΕΠ αφού πολλές αν όχι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι κοινές. Στόχος θα πρέπει να είναι να υπάρχει μία κεντρική ιστοσελίδα του κράτους από την οποία ο κάθε πολίτης να μπορεί να πληροφορηθεί για τα δικαιολογητικά λ.χ. που θα χρειαστεί για την έκδοση μίας πολεοδομικής βεβαίωσης ή οικονομικής βεβαίωσης από μία νομαρχία ή δήμο ή κρατική δημόσια υπηρεσία ακόμη και αν διαμένει σε άλλο σημείο της χώρας ή και στο εξωτερικό. Έτσι θα αποφευχθεί και το φαινόμενο να απευθύνεται ο πολίτης στις ίδιες υπηρεσίες διαφορετικών οργανισμών (λ.χ. 2 δήμων) και να ζητούνται διαφορετικά δικαιολογητικά ή συνοδευτικά έγγραφα. Η ιστοσελίδα αυτή θα παίζει και βασικό ρόλο στην παροχή υπηρεσιών από τους περιφερειακούς μη ιδιαίτερα οργανωμένους δήμους ή άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Επιπρόσθετα στη σελίδα αυτή θα πρέπει να εμφανίζονται καθαρά και ανοιχτά όλες οι βασικές πολιτικές της εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης σε θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος (λ.χ. θεσμοθετημένες προστατευόμενες περιοχές, δασικής προστασία, ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων, κλπ.), η διαχείριση των αποβλήτων (λ.χ. η πολιτικές στην ανακύκλωση, οδηγίες και συμβουλές για τον διαχωρισμό των αποβλήτων, τη υπάρχουσα διαχείριση αυτών, κλπ.), την χωροταξία και πολεοδομία (λ.χ. χρήσεις γης σε όλη τη χώρα, που και τί επιτρέπεται να χτίσω, βιοτεχνικά πάρκα, τουριστικές ζώνες, αναναεώσιμες πηγές ενέργειας, κλπ.), το ασφαλιστικό (λ.χ. πότε παίρνω σύνταξη, online εργαλεία να υπολογίζεις περίπου το χρόνο και το ποσό σύνταξης, κλπ.), το φορολογικό (λ.χ. να υπολογίζω κάθε έτος online τί φόρο πληρώνω, διάφορα τέλη κλπ.), κοκ. Όλα τα παραπάνω θα οδηγούν με αντίστοιχους δεσμούς στις ιστοσελίδες των αρμόδιων υπουργείων ή άλλων οργανισμών (κυβερνητικών και ΜΚΟ) για αναλυτικότερη πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Επίσης είναι πολύ βασικό να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός των ιστοσελίδων όλων των δημόσιων οργανισμών από την άποψη πάντα των προδιαγραφών. Να υπάρχουν δηλαδή σύγχρονες προδιαγραφές για το σχεδιασμό των ιστοσελίδων των υπουργείων και των δημόσιων οργανισμών ξεκάθαρες, υποχρεωτικές και υπό περιοδικό έλεγχο από την αντίστοιχη υπηρεσία ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και να αξιοποιούνται σύγχρονα εργαλεία σχεδιασμού ιστοσελίδων και διαχείρισης περιεχομένου. Βασική παράμετρος εδώ πρέπει να είναι η προώθηση των πολυμέσων και του λογισμικού ανοικτού κώδικα. Έτσι εκτιμώ ότι ακόμη και ένας μικρός δήμος ή άλλος δημόσιος οργανισμός που δεν έχει την τεχνογνωσία να «στήσει» μία λειτουργική ιστοσελίδα να μην στηρίζεται μόνο σε ό,τι θα του πλασάρει ο κάθε ιδιώτης και που συνήθως εξαρτάται από το επίπεδο γνώσεως αυτού ή το εμπορικό λογισμικό που πουλάει.

Επιπρόσθετα των παραπάνω καλό θα ήταν όλες οι ιστοσελίδες των κυβερνητικών φορέων και οργανισμών να ενημερώνονται τακτικά (εβδομαδιαία θα έλεγα) αφού στην παρούσα φάση αν κάποιος απλός χρήστης του διαδικτύου περιηγηθεί στις ιστοσελίδες των υπουργείων σίγουρα θα διακρίνει πολλές και διάφορες «ταχύτητες». Ενδεικτικά αναφέρφων ότι η ιστοσελίδα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης είναι το πιο χαρακτηριστικό αρνητικό παράδειγμα ενώ η ιστοσελίδα του τέως υπουργείου ανάπτυξης δεν παραπέμπει σε κανένα σημείο της στην ιστοσελίδα του νέου υπουργείου.

Τέλος είναι πολύ βασικό να γίνει υποχρέωση για όλους τους φορείς του δημοσίου (από την κοινότητα μέχρι το υπουργικό συμβούλιο) η λεγόμενη «εφημερίδα της υπηρεσίας» όπου θα αναρτώνται όλες οι εγκύκλιοι, οι αποφάσεις κάθε μορφής οργάνου (επιτροπές, συμβούλια, κλπ.) και οι συμβάσεις για έργα, προμήθειες, υπηρεσίες. Παρόλο που γίνεται από κάποιους μεγάλους φορείς (μεγάλοι δήμοι, υπουργεία, κλπ.) η διαδικασία θα πρέπει να επιταχυνθεί άμεσα για όλους και ίδίως για τους δήμους και τους οργανισμούς του δημοσίου.

1 Σχόλιο »

  1. Σχόλιο από Constantina — 31 Ιανουαρίου, 2010 @ 11:15 πμ

    Να συνεισφέρω λίγο κι εγώ στην τόσο εύστοχη παραπάνω ανάλυση. Πράγματι στην τελική μορφή της η ηλεκτρονική διακυβέρνηση θα απεικονίζει τη δομή του κράτους. Στο μεταβατικό στάδιο, όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να συντονιστούν στο να παρέχουμε κάθε φορά στον πολίτη, που χρησιμοποιεί το διαδύκτιο για να εξυπηρετηθεί ένα φανερό δρόμο προς την πληροφορία που αναζητά για την δουλειά που θέλει να κάνει. Μεγάλη πρόκληση. Εξαιρετική εμπειρία υπάρχει στις υποδομές των υπουργείων οικονομικών, ανάπτυξης και παιδείας (η σειρά των οργανισμών είναι τυχαία και βασίζεται στην εμπειρία μου. Δεν αποκλείεται να υπάρχει εξαιρεική εμπειρία που προέρχεται από το υπουργείο άμυνας, από τομείς μεταφορών, υπουργείο περιβάλλοντος και τόσα άλλα που πιθανόν ξεχνάω αυτή τη στιγμή). Το κομβικό σημείο της προσπάθειας θα μπορούσαν να είναι οι περιφέρειες με ενεργή σημετοχή της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και των ΜΚΚΟ

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού