Πλατφόρμα Αξιοποίησης και Διάθεσης Δημόσιων Πληροφοριών για την δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίαςΙανουαρίου 26, 2010

Παρουσίαση πρότασης στην ημερίδα

Πρόταση στο labs.opengov.gr

Ακολουθούν κάποιες διαπιστώσεις σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στα έργα πληροφορικής του Δημοσίου, τις οποίες λίγο πολύ οι περισσότεροι από μας τις έχουν δει να συμβαίνουν στην πράξη:

•Έργα τα οποία αντιμετωπίζουν αποσπασματικά κάποιο πρόβλημα
•Ελάχιστες δυνατότητες περεταίρω αξιοποίησης πέραν από τα στενά πλαίσια του έργου
•Πληρώνουμε πολλές φορές την ίδια εργασία γιατί «θα πρέπει να διασυνδεθούμε με το υπάρχον σύστημα»
•Υπάρχουσες backoffice εφαρμογές οι οποίες δεν παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους

Συνοπτικά το αντικείμενο της παρούσας πρότασης

Ανάπτυξη πλατφόρμας (με χρήση τεχνολογιών ανοιχτού λογισμικού) όπου θα συγκεντρώνει και θα διαθέτει «ροές δεδομένων» τα οποία θα προέρχονται είτε μέσα από datasets, είτε μέσω καλά τεκμηριωμένων web services, ενώ παράλληλα θα παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία (π.χ. http://pipes.yahoo.com/pipes/) για την δημιουργία νέων υπηρεσιών που θα αξιοποιούν τα δεδομένα που θα συγκεντρώνει η πλατφόρμα.

Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί μια φορά και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους φορείς με την κατάλληλη παραμετροποίηση.

Πως εξασφαλίζουμε τα data?

Για να δουλέψει στην πράξη οποιαδήποτε ιδέα, όσον καλή και αν ακούγεται θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο-σχέδιο το οποίο θα δημιουργεί το κατάλληλο πλαίσιο βιωσιμότητας.
Για τον λόγο αυτό προτείνω:

1) Σε όποιο έργο προκηρύσσεται από και στο εξής (συγχρηματοδοτούμενο ή μη), να υπάρχει ειδικός όρος στα παραδοτέα της διακήρυξης ο οποίος να υποχρεώνει τον ανάδοχο να δώσει συγκεκριμένα και τεκμηριωμένα web services, και όχι να αναφέρεται γενικά «πλαίσιο Διαλειτουργικότητας κλπ» και άλλοι αντίστοιχοι όροι οι οποίοι στην πράξη δεν τηρούνται σε πολλά έργα. Δεν λέω να μην υπάρχουν, αλλά πέραν του τυπικού και γενικού όρου, να μπαίνουν και συγκεκριμένες υποχρεώσεις στους αναδόχους.

2) Το παραπάνω μέτρο αφορά το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Υπάρχουν όμως αρκετά συστήματα και εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στους διάφορους Δημόσιους Φορείς. Για αυτή την περίπτωση, προτείνω είτε οι φορείς με ιδίους πόρους (πράγμα δύσκολο για λόγους που δεν χρειάζεται να αναφέρω τώρα) είτε μέσα από μια δράση που θα βγει από την Ψηφιακή Σύγκλιση ή το ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση, να υλοποιήσουν έργα των οποίων το αντικείμενο θα είναι αποκλειστικά η δημιουργία όλων εκείνων των datasets/web services που αντλούν δεδομένα από υπάρχοντα συστήματα.

3) Πέραν των Δημόσιων Φορέων, υπάρχουν περιπτώσεις ιδιωτών οι οποίοι διαθέτουν αξιόλογο πληροφοριακό υλικό το οποίο έπειτα από σχετική αξιολόγηση από τον φορέα μπορεί να αξιοποιηθεί. Για παράδειγμα, υπάρχουν ιδιώτες που έχουν πλούσιο υλικό για την πολιτιστική-τουριστική προβολή οι οποίοι θα μπορούσαν να το διαθέσουν (υπάρχουν συγκεκριμένα τέτοια παραδείγματα)

Σύνοψη Δυνατοτήτων της Πλατφόρμας

Ενδεικτικά, η πλατφόρμα θα παρέχει στους χρήστες της τις ακόλουθες δυνατότητες:

• Χρήση των καταχωρημένων datasets/web services για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα αξιοποιούν τα δεδομένα αυτά, και δημιουργία ειδικού directory με τις υπηρεσίες αυτές.

• Ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων (π.χ. όπως http://pipes.yahoo.com/pipes/) που θα χρησιμοποιηθούν για την δημιουργία νέων υπηρεσιών από τους χρήστες.

• Δυνατότητα αξιοποίησης πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας (web,sms,ivr)

Κατηγορίες Χρηστών

Πέραν του διαχειριστή της πλατφόρμας ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την καταχώρηση των «datasets/web services» αλλά και της γενικότερης διαχείρισης της πλατφόρμας (δημιουργία χρηστών, απόδοση δικαιωμάτων πρόσβασης κλπ), μπορούμε να διακρίνουμε τους ακόλουθους ρόλους χρηστών με τα αντίστοιχα δικαιώματα πρόσβασης:

Απλός χρήστης: Αφορά πολίτες ή επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τα δεδομένα που θα παρέχονται για την ανάπτυξη δικών τους υπηρεσιών. Η κατηγορία αυτή, δεν θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα, αλλά σε όσα έχουν χαρακτηριστεί «ελεύθερα προσβάσιμα» (λαμβάνοντας υπόψη και θέματα προσωπικών δεδομένων). Οι χρήστες αυτοί θα περνάνε από μια διαδικασία πιστοποίησης των στοιχείων του, αν και μπορεί για κάποια από τα δεδομένα να μην χρειάζεται η διαδικασία αυτή

Υπάλληλοι-Υπηρεσίες του φορέα: Η συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών θα έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερο όγκο δεδομένων τα οποία θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για τον φορέα.

Ανάδοχοι έργων του φορέα: Στο πλαίσιο υλοποίησης κάποιου νέου έργου στον φορέα, εφόσον απαιτείται θα δίδεται πρόσβαση στον εκάστοτε ανάδοχο για την αξιοποίηση των σχετικών datasets.

Άλλοι Δημόσιοι Φορείς: Αφορά περιπτώσεις όπου ένας φορέας θέλει να αξιοποιήσει δεδομένα που διαθέτει ο συγκεκριμένος φορέας.

Παραδείγματα Χρήσης

Παράδειγμα 1: Δημιουργία από την υπηρεσία μηχανογράφησης του Δήμου, μίας web υπηρεσίας για την παραγωγή αναφορών η οποία αξιοποιεί δεδομένα που προέρχονται από διαφορετικές εφαρμογές (Οικονομική Υπηρεσία, Λογισμικό Διαχείρισης Τεχνικών Έργων).

Παράδειγμα 2: Ανάπτυξη Facebook Application με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα νέα του Δήμου

Παράδειγμα 3: Αξιοποίηση πληροφορίας που αφορά τις επιχειρήσεις και τα Μνημεία του Δήμου στο πλαίσιο της ανάπτυξης τουριστικού portal

Παράδειγμα 4: Χρήση οικονομικών στοιχείων (π.χ. οφειλών) από υπηρεσία άλλου Δημόσιου φορέα.

Παράδειγμα 5: Ανάπτυξη εφαρμογής σε Google Maps με τα έργα που υλοποιεί ο Δήμος, αντλώντας τα απαιτούμενα δεδομένα από το λογισμικό διαχείρισης έργων

Παράδειγμα 6: Η δική σας ιδέα……………

Πλεονεκτήματα από την χρήση της πλατφόρμας

• Ανάπτυξη νέων συνδυαστικών υπηρεσιών
• Μείωση κόστους από επαναλαμβανόμενες εργασίες
• Αποτελεσματική αξιοποίηση των επενδύσεων σε έργα πληροφορικής

21 Σχόλια »

 1. Σχόλιο από ykaralis — 30 Ιανουαρίου, 2010 @ 3:06 πμ

  Σίγουρα μία καλή και εφικτή πρόταση. Μάλιστα κάτι αντίστοιχο με αυτό που περιγράφεις έχει ήδη υλοποιηθεί και λειτουργεί στην Εσθονία με μεγάλη επιτυχία (το X-Road που θεωρείται ευρωπαϊκό best practice). Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Εσθονοί βρίσκονται πολύ μπροστά σε θέματα eGovernment, αξίζει να ρίξεις μια ματιά στην παρουσίαση της πλατφόρμας τους:
  http://www.ria.ee/public/x_tee/xtkalja.ppt

  Γιάννης Καραλής
  http://www.karalis.biz

 2. Σχόλιο από basic — 31 Ιανουαρίου, 2010 @ 5:19 μμ

  Εξαιρετική η πρόταση σου . Αν εφαρμοστεί προσβάλλει διαπλεκόμενα συμφέροντα , της fasism of criminals όπως εύστοχα το CNN σε ανταπόκριση από την Αθήνα μας ενημερώνει

 3. Σχόλιο από doctor — 2 Φεβρουαρίου, 2010 @ 12:31 μμ

  Αυτό σημαίνει μηχανισμός .Κανένας δεν έχει κάνει ούτε ένα σχόλιο θετικό ή αρνητικό με την πρόταση και έχει 39 βαθμούς από τα αποδητήρια . Αμα άρεσε σε τόσους πολλούς δεν έβρισκαν ένα καλό λόγο να στηρίξουν την πρόταση με επιχειρήματα . Αυτοί οι μηχανσιμοί και τα κυκλώματα πάνε πίσω τη χώρα μας

 4. Σχόλιο από jchar — 2 Φεβρουαρίου, 2010 @ 1:29 μμ

  Χαίρετε, θα πρότεινα να διαβάσετε την πρόταση και να κρίνετε το περιεχόμενο της.
  Οι προτάσεις δεν κρίνονται με το πόσα σχόλια έχουν αλλά από το πόσο τεκμηριωμένες, εφικτές και συγκεκριμένες είναι.
  Πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε τις παρατηρήσεις σας επί του αντικειμένου της πρότασης.

  Επειδή λογικά θα έχετε ψηφίσει (θετικά ή αρνητικά) την πρόταση αυτή, μήπως θα έπρεπε πέραν της κριτικής σας για μηχανισμούς, να αναφέρετε και τον λόγο για τον οποίο ψηφίσατε θετικά ή αρνητικά την πρόταση βασιζόμενος στα όσα προτείνονται μέσα από αυτή? Καθώς ξέρετε και η αρνητική ψήφος χωρίς αιτιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός.

 5. Σχόλιο από ykaralis — 2 Φεβρουαρίου, 2010 @ 2:56 μμ

  Η ιδέα είναι καλή, αν και θεωρώ δύσκολα υλοποιήσιμη επί του παρόντος, επειδή απαιτεί τον οριζόντιο συντονισμό αρκετών διαφορετικών φορέων (τομέας στον οποίο το ελληνικό δημόσιο «χωλαίνει»). Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι κάτι παρεμφερές έχουν υλοποιήσει οι Εσθονοί με μεγάλη επιτυχία (με έμφαση περισσότερο στη δυνατότητα της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ φορέων). Δεδομένου ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό best practice, προτείνω να δείτε την παρουσίαση του X-Road στο URL: http://www.ria.ee/public/x_tee/xtkalja.ppt

  Γιάννης Καραλής
  http://www.karalis.biz

 6. Σχόλιο από mmaraz — 2 Φεβρουαρίου, 2010 @ 3:37 μμ

  Συμφωνώ με την τοποθέτηση του jchar, καi μια και έχω ήδη ψηφίσει θετικά για την πρότασή του, θέλω να τεκμηριώσω το γιατί:

  – Εχοντας ιδία άποψη για έργα πληροφορικής, λόγω σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας, θεωρώ ότι στα «data» δεν δίδεται συνήθως η πρέπουσα σημασία, ενώ εν τέλει αυτά αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το ίδιο το λογισμικό (πόσο μάλλον το υλικό) των πληροφοριακών συστημλάτων που τα φιλοξενούν.

  – Η πρόταση αυτή δίνει συγκεκριμένες ιδέες για μια βελτίωση της κατάστασης, και φαίνεται να μην κρύβει κάποιο υψηλό κόστος (σε εργασία και υποδομές).

 7. Σχόλιο από Μιχάλης Φ — 3 Φεβρουαρίου, 2010 @ 3:23 μμ

  Ουσιαστικά αυτό που πρέπει να γίνει είναι να υποχρεωθούν οι ανάδοχοι έργων του Δημοσίου να παρέχουν ανοικτά και καταγεγραμμένα ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (data standards), βασισμένα σε γνωστές τεχνολογίες, π.χ. XML/RDF. Έτσι όπως σημειώνει και ο mmaraz τα δεδομένα (που έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από το ίδιο το λογισμικό των πληροφοριακών συστημάτων που τα φιλοξενεί) θα είναι ανεξάρτητα από πλατφόρμες, εταιρίες κτλ.

  Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, σκεφτείτε ότι ο Παγκόσμιος Ιστός (WWW) δεν θα υπήρχε χωρίς το HTTP πρωτόκολλο και το HTML standard που ελέγχονται απο το World Wide Web Consortium (W3C – http://www.w3.org/ ). Έτσι ανεξαρτήτως πλατφόρμας, λειτουργικού συστήματος (Windows, Mac OS, Linux, κτλ.) και λογισμικού browser (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome, κτλ.) όλοι μας μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα ίδια δεδομένα και να ανταλλάξουμε πληροφορίες χωρίς πρόβλημα. Αν καθένας είχε το δικό του πρότυπο δεδομένων το οποίο κρατούσε κλειστό και μη τεκμηριωμένο (όπως λ.χ. κάνει η Microsoft για το Office ή η Adobe για το PDF) θα είμασταν πολύ πίσω και υπό των έλεγχο των διαφόρων εταιρειών που έφτιαξαν την κάθε πλατφόρμα.

 8. Σχόλιο από Μιχάλης Φ — 4 Φεβρουαρίου, 2010 @ 2:39 μμ

  Δείτε πως γίνεται στην Αγγλία:

  UK government adopts Creative Commons licenses for open data
  http://blogs.openaccesscentral.com/blogs/bmcblog/entry/uk_government_adopts_creative_commons

  http://data.gov.uk/
  http://www.theyworkforyou.com/
  http://www.mysociety.org/

 9. Σχόλιο από vvatikiotis — 5 Φεβρουαρίου, 2010 @ 5:00 μμ

  ωραια σαν ιδεα αλλα μεχρι εκει. Εαν μπορουσα να την χαρακτηρισω θα την χαρακτηριζα «Τα παντα ολα». Για να δουλεψει ενα τετοιο μεγαλεπιβολο σχεδιο θελει παρα παρα πολλες προυποθεσεις. Και εχει αποδειχθει οτι top-down μεγαλεπιβολα σχεδια πληροφορικης συνηθως αποτυγχανουν, και στην πορεια καταπινουν και ενα σωρο κονδυλια.

  Μικρες και ευστοχες παρεμβασεις χρειαζονται στο ΗΔΗ υπαρχον δημοσιο ηλεκτρονικο οικοσυστημα. πχ. επανασχεδιασμος του αθλιου και χαοτικου (μεχρι τωρα) web interface του taxisnet. Αφου γινουν αυτες οι παρεμβασεις, με στοχο παντα την ***διασυνδεση*** των υπαρχοντων συστηματων, τοτε μπορουμε να μιλησουμε για μεγαλοπνοα σχεδια

 10. Σχόλιο από Sokratis — 7 Φεβρουαρίου, 2010 @ 12:13 μμ

  Συμφωνώ με τον πεολαλήσαντα. Θεωρώ πιο χρήσιμο να δοθεί σημασία στη διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων. Αυτό κάνουν και οι πιο επιτυχημένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

  Άλλωστε η φύση του internet στηρίζεται στην διανεμημένη πληροφορία (distributed information) και τη διασύνδεσή της και όχι στην κεντρική συγκέντρωσή της. Είναι σα να λέμε ότι θα κάνουμε ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ που θα έχει μέσα όλες τις πληροφορίες. Αλλά το internet δεν είναι αυτό είναι πολλά μικρά υπο-συστήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους.

  Καλύτερα να δούμε πώς θα ενώσουμε το υποσύστημα της κάθε υπηρεσίας με χρήση αυστηρά καθορισμένων προτύπων. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η έλλειψη standards οδηγεί στα μεγαλύτερα ναυάγια τεχνολογιών, ενώ τα πρότυπα διασύνδεσης στις μεγαλύτερες επιτυχίες. Για παράδειγμα το PC όπως το γνωρίζουμε σήμερα είναι τόσο επιτυχημένο γιατί όταν δημιουργήθηκε η IBM σκέφτηκε να δώσει ανοικτές προς όλους τις προδιαγραφές διασύνδεσης των εξαρτημάτων του με αποτέλεσμα να αρχίσουν πολλοί κατασκευαστές να δημιουργούν εξαρτήματα για το pc και να οδηγήσουν στην τόσο μεγάλη επιτυχία αυτής της πλατφόρμας.

  Για να επανέλθω στο θέμα όμως, η παραπάνω πρόταση θα μπορεί στη συνέχεια να υλοποιηθεί όχι ως μία κεντρική εφαρμογή, αλλά ως μία εξειδικευμένη μηχανή αναζήτησης/πύλη που θα κάνει αναζήτηση πληροφοριών χρησιμοποιώντας τα ορισμένα πρότυπα διαλειτουργικότητας.

  ΥΓ. Τα παραπάνω σχόλια αφορούν και άλλες αρκετές προτάσεις που έχουν κατατεθεί στο labs.opengov.gr και αφορούν τη δημιουργία κεντρικών συστημάτων στα οποία έχει πρόσβαση κάθε υπηρεσία, κάθε πολίτης και κάθε επιχείρηση.

  Σωκράτης

 11. Σχόλιο από Sokratis — 7 Φεβρουαρίου, 2010 @ 12:18 μμ

  Sorry, προλαλήσαντα ήθελα να πώ αλλά με το έψιλον δίπλα στο ρο δημιουργήθηκε η σύγχυση

  (καλό είναι να υπήρχε δυνατότητα editing των σχολίων για 10 λεπτά μετά το submit)

 12. Σχόλιο από Μπιρμπίλης Γεώργιος — 7 Φεβρουαρίου, 2010 @ 5:58 μμ

  Πρόσφατα υποχρέωσε ο ΟΑΣΘ ιδιώτες να κατεβάσουν ενημερωτικό site που είχε τα δρομολόγια του (stasi.gr) με τη δικαιολογία ότι έχει ο ίδιος την ευθύνη για τα data αυτά, ότι απασχολούν το server του κάνοντας polling/parsing για data και ότι σκέφτεται να φτιάξει κάποιο standard τρόπο πρόσβασης. Δεν θα ήταν καλύτερο τέτοιου είδους data να παρέχονται (με αμοιβή προς το δημόσιο από τρίτες υπηρεσίες και δωρεάν για ιδιώτες) από κάποιο κεντρικό δημόσιο service όπου θα υποχρεώνονταν να παρέχουν τα data τους οι διάφοροι δημόσιοι και σχετικοί με κοινωφελείς υπηρεσίες φορείς;

 13. Σχόλιο από netcomb2b — 8 Φεβρουαρίου, 2010 @ 3:12 πμ

  Tα μεγάλα ταξίδια αρχίζουν με ένα μικρό βήμα.
  Αναρωτιέμαι συχνά γιατί η Πολιτεία κάνει ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω.
  Μπροστά απο το rdbms με τα data πάντα πρέπει να υπάρχει interface με compiler πχ ansi c, c++, για αρχικό σχεδιασμό-βελτιστοποίηση-tuning-maintenance… Mετά ακολουθούν το portability, connectivity, interoperability οι πλατφόρμες και το υλικό. Ολα θεωρώ ότι έχουν μεγάλη σημασία σε σχέση με την οικονομία και το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Εάν τα δεδομένα σήμερα 2-3 οργανισμών είναι ολοκληρωμένα
  σίγουρα η πρόταση είναι σωστή με την έννοια ότι πληρώνεις ελάχιστες ώρες δουλειάς για κάτι που έχεις
  προπληρώσει και αποδείδεις άμεσα υπηρεσίες στους φορείς και στον Πολίτη. Εάν θέλεις Ολυμπιακούς…
  ξεκινάς με καλατράβα…

 14. Σχόλιο από teacher — 16 Φεβρουαρίου, 2010 @ 5:47 μμ

  Συγχαρητήρια για την 1η θέση στο opengov. Η πρότασή μου αφορά ηλεκτονικές δημοπρασίες σε προγράμματα Κ.Ε.Κ. και έχει σχέση με ανασχεδιασμό κρατικώ ηλεκτρονικών υπηρεσίων του ΕΚΕΠΙΣ – Ε.Κ.Τ. – Ε.Υ.Ε. -Υπουργείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης και έχει λάβει την 3η θέση και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής σε εκπαιδευτές , εκπαιδεύτριες και καταρτιζόμενους . Η σκέψη του teacher είναι οι 10 πρώτες προτάσεις να γίνουν νόμος του κράτους και να υλοποιηθούν για να κάνουμε πολλά βήματα μπροστά από τη πολυδιάστατη κοινωνική , οικονομική , θεσμική .πολιτική , επιστημονική κρίση .

 15. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 25 Φεβρουαρίου, 2010 @ 5:06 μμ

  Αγαπητέ jchar,
  Τα καίρια ζητήματα πού θέτεις (Έργα τα οποία αντιμετωπίζουν αποσπασματικά κάποιο πρόβλημα, Ελάχιστες δυνατότητες περεταίρω αξιοποίησης πέραν από τα στενά πλαίσια του έργου, Πληρώνουμε πολλές φορές την ίδια εργασία γιατί «θα πρέπει να διασυνδεθούμε με το υπάρχον σύστημα, κτλ) έχουν αντιμετωπιστεί ήδη από την επιστήμη της διαχείρισης έργων στα πλαίσα του ρόλου του διαχειριστή χαρτοφυλακίου έργων και προγραμμάτων. Στο εύλογο ερώτημά σου σπεύδω να σού απαντήσω ότι ο εν λόγω ρόλος δεν προβλέπεται σε κανένα οργανόγραμμα κάποιου οργανισμού, ανεξαρτήτως επιπέδου, του Δημοσίου Τομέα.
  Τα σημεία (1) και (2) του ερωτήματος «πώς εξασφαλίζουμε τα data», αφορούν τον τομέα σχεδιασμού του χαρτοφυλακίου, ήτοι πολύ πριν φτάσουμε στο σημείο προκήρυξης έκαστου έργου. Το σημείο (3) καλύπτεται νομοθετικά (από το 2006) από συγκεκριμένο φορέα του Δημοσίου.

  Αγαπητέ κε. Καραλή,
  Δεν είναι δύσκολα υλοποιήσιμη αλλά αδύνατη – πολύ απλά γιατί δεν προβλέπεται θεσμικά ο ρόλος του διαχειριστή χαρτοφυλακίου έργων και προγραμμάτων. Οι Εσθονοί, όπως αναφέρετε, οι Φιλανδοί, οι Νορβηγοί και πολλοί άλλοι το έχουν ήδη υλοποιήσει – και το Ελληνικό Δημόσιο δεν συμμερίζεται ακόμα τη χρησιμότητά του… Αξίζει να σημειώσω ότι σε συνέδριο διαχείρισης έργων στη Ζυρίχη πριν από μερικές ημέρες, ο top pm της Σουηδίας μου είπε ότι για τις περιπτώσεις των μεγάλων έργων υποδομής ο σχεδιασμός διαρκεί περίπου 5 χρόνια και η υλοποίηση, με υποχρεωτική συναίνεση όλων των κομμάτων, περίπου στα 30…

  Αγαπητέ κε. Μιχάλη Φ,
  Ο Steve Jenner, βραβευμένος pm του Αγγλικού Δημοσίου, μού είπε πριν από μερικούς μήνες στην Πολωνία ότι, όπως έχει αποδειχθεί από σχετικές μελέτες στην Αγγλία και έχει διαπιστώσει και ο ίδιος στην πράξη, υπάρχει σοβαρό χάσμα μεταξύ των προβλεπομένων στις ιστοσελίδες που αναφέρετε και στα αναγκαία για την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο Δημόσιο: υπάρχουν εξαιρετικά λεπτά ζητήματα σχεδιασμού τα οποία δεν γίνεται να «κονσερβοποιηθούν» γιατί στο τέλος θα έχουν πρακτικά μηδενικό αποτέλεσμα – παρόλο που τα έργα θα έχουν υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.

  Αγαπητέ vvatikiotis,

  Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικά top-down για να είναι αποτελεσματικός: το μέγεθος του έργου πρέπει να εξαρτάται από τις ανάγκες της διαχείρισής του και όχι, όπως πολύ σωστά αναφέρετε, από την «έμπνευση», ας μου επιτραπεί ο όρος, του decision maker: είναι θέμα τεχνοκρατικό και όχι θεωρητικό.

 16. Σχόλιο από taruone — 26 Φεβρουαρίου, 2010 @ 10:24 πμ

  Παντως, αξιο αποριας ειναι οτι η συγκεκριμενη προταση κατελαβε την 1η θεση στις προτασεις που θα παρουσιαστουν στην ημεριδα. 1η? μετα απο τα σχολια που εγιναν εδω? Τελος παντων…

  Χωρις να θελω εμπρηστικος, θελω να πω οτι (προσωπικα) οι προτασεις μυριζουν: projects, χρηματοδοτησεις σε τμηματα/εργαστηρια ΑΕΙ, (πολυ παχια) επιμυσθια, διπλωματουχους συμβασιουχους των 1000ευρω (12 μηνιαιων μισθων), πτωχα αποτελεσματα (ελα μωρε, αφου παραλαβη θα γινει ετσι και αλλιως), μηδενικο χτισιμο τεχνογνωσιας (οι συμβασιουχοι με την ολοκληρωση του project θα την κανουν, αφηνοντας στεγνο κωδικα/docs και εναν υπευθυνο εργου με πλακα παρασημα και 0 τεχνογνωσια), πτωχες υλοποιησεις απο ατομα που ξερουν οτι ουτως ή αλλως δεν κερδιζουν τιποτα (δε μιλω για τους καθηγητες-ερευνητες-project managers, μιλω για τον κυριο ογκο των προσωρινων μηχανικων/επιστημονων που θα σχεδιασουν/υλοποιησουν το εργο και μετα θα φυγουν προς αναζητηση εργασιας, τουλαχιστον με 14 μισθους). Και καμποσα αλλα.

 17. Σχόλιο από OYM ΟΣΜ — 27 Φεβρουαρίου, 2010 @ 3:14 μμ

  Αγαπητέ taruone,
  Θα έπρεπε να ήμασταν όλοι πανευτυχείς εάν είχαμε φτάσει στο σημείο να μιλάμε για projects (=θα είχαμε λύσει τα θέματα project portfolio και program)! Θα είχαμε βρει συγκεκριμένα εργαλεία μόχλευσης της παραγωγικότητας και αξιοποίησης του πλούσιου ανθρώπινου δυναμικού που έχει η Ελλάδα (και δεν θα «τρώγαμε ξύλο» από τους Κοινοτικούς, με κίνδυνο να χάσουμε εκατοντάδες εκ. ευρώ από Επιχειρησιακά Προγράμματα)! Αυτός είναι -νομίζω δηλαδή και γιαυτό συμμετέχω στη διαδικασία- ο λόγος για το οποίο πρέπει να ευαισθητοποιηθεί το σύνολο των εμπλεκομένων, να πετάξει τις παρωπίδες και να αντιμετωπίσει την αλήθεια.
  Για να μην ξεκινάμε πάντα από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία (σημ.: δεν έχω και δεν είχα ποτέ καμία απολύτως σχέση με την πολιτική), ας πάρουμε για παράδειγμα αυτά τα πολύ σωστά που αναφέρεις περί της δομής των χρηματοδοτήσεων: δεν είναι λίγο παράξενο -δεν μιλάω για εσένα, αλλά για όλη την κοινωνία και τα ΜΜΕ- να κόβουμε τη δυνατότητα από άξιους να πάρουν μια υψηλή αλλά δίκαια μηνιαία αντιμισθία βάσει σύμβασης έργου και μετά να μας χαλάει που όλοι ψάχνουν μια μόνιμη θέση με 14 μισθούς, έστω και με χαμηλό μισθό;
  Φαντάσου τί θα γίνει εάν βγει Υπουργός και πει «η επιλογή των συμβασιούχων επιστημόνων που θα υλοποιούν τα έργα θα γίνονται από τον εκάστοτε project manager, ο οποίος θα είναι ειλικρινά επαγγελματίας project manager (άρα εκτός Δημοσίου, στο οποίο αυτός ο ρόλος πρακτικά, όπως έχει γίνει σαφές, επί της ουσίας δεν υπάρχει) και ο οποίος θα αμείβεται ανάλογα με το έργο, έστω €5,000 το μήνα»: Επανάσταση! Τα κανάλια θα παίζουν το θέμα πρωΐ-βράδυ, ο κάθε «κοινωνικά ευαίσθητος» θα αναρωτιέται γιατί να υπάρχει διαφορά στις αμοιβές και άλλα τέτοια.
  Οι συμβάσεις έργου δεν είναι κακές: είναι τα ΜΟΝΑΔΙΚΑ εργαλεία για να έχεις αποτελεσματική υλοποίηση των έργων – ειδάλλως, δεν υπάρχει κίνητρο από τον μόνιμο να κάνει -με αποτελεματικό τρόπο- έργα! Είναι προφανές το αποτέλεσμα στην υλοποίηση όλων των ΚΠΣ: όπως πολύ σωστά αναφέρεις, καταλήγουμε να έχουμε «πτωχές υλοποιήσεις από άτομα που ξέρουν ότι ούτως ή άλλως δεν κερδίζουν τίποτα» – όχι όμως γιατί δεν κερδίζουν τη μονιμότητα, όπως αντιλαμβάνομαι ότι υπονοείς, αλλά γιατί δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα διαχείρισης της γνώσης για αυτούς που υλοποιούν, αυτούς που θέλουν να υλοποιήσουν, αυτούς που θέλουν απλώς να μάθουν, και -κυρίως- τον φορέα.
  Άσε να μην θυμηθώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Aurelio Cecilio, ο οποίος (όπως αναφέρει το ΒΗΜΑ) τόλμησε και μίλησε για train-the-trainers program, γιατί θα επεκτείνουμε τη συζήτηση πολύ («ποιος νομίζεις πώς είσαι εσύ να με εκπαιδεύσεις, εμένα που έχω την Χ θέση, ξέρεις πόσα πτυχία έχω, αν χρειαζόμουν περαιτέρω εκπαίδευση δεν θα ήμουν εδώ» και τα λοιπά συναφή πού ποτέ δεν λέγονται ανοιχτά αλλά αυτά μας έχουν καταστρέψει): για να παραμείνουμε στο ζητούμενο, σημειώνω την ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή την ανάγκη για ολιστική σκέψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων με εξειδικευμένα τεχνοκρατικό τρόπο.
  Η δυνατότητα κατανόησης του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και εργαζόμαστε αυξάνεται κατακόρυφα με τη χρησιμοποίηση της δυνατότητας που δίδεται από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση: οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε και να προσπαθήσουμε, ενεργά και καλόπιστα, να συμβάλλουμε. Το εάν και πώς θα τύχουν αξιοποίησης και το ποιό αποτέλεσμα θα υπάρξει, είναι στα χέρια της πολιτικής ηγεσίας: το σημαντικό είναι να κάνουμε όλοι αυτό πού περνάει από το χέρι μας και όχι να τα ρίχνουμε a priori σε τρίτους.

 18. Σχόλιο από netcomb2b — 28 Φεβρουαρίου, 2010 @ 3:15 πμ

  Αγαπητέ φίλε OYM ΟΣΜ,
  Mε αυτά που γράφεις σε θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό και ευφυή Άνθρωπο.

  Θέλω όμως να ρωτήσω, αλήθεια ποιοι είμαστε εδώ ?

  Πώς μπορούμε να μιλάμε γι αλήθειες χωρίς παρωπίδες όταν μιλάμε με μάσκες (συνθηματικά) χωρίς……ονοματεπώνυμο ? Βέβαια ένας φοβισμένος Δημόσιος….. υπάλληλος μπορεί να μην θέλει να εκτεθεί αλλά θυμηθείτε σας παρακαλώ ότι με την “σεισάχθεια’’ όσοι δεν ανήκαν σε μια πολιτική παράταξη δεν είχαν δικαίωμα ψήφου κι αυτό το λέω γιατί κάποιοι ιδιαίτερα τελευταία είναι υπεράνω εφαρμοζόμενων πολιτικών (προτάσσοντας τις τεχνικές τους γνώσεις)
  Παρακολουθώ ανελλιπώς όλες τις αναρτήσεις στα σχέδια Νόμων και βλέπω ως επί το πλείστον οργανωμένα συμφέροντα που προσπαθούν να μπλοκάρουν ανεξάρτητες φωνές αλήθειας.
  Τουλάχιστον όταν διαβάζω κάτι θέλω να ξέρω τον συγγραφέα αλλά κι όταν γράψω κάτι, να το γράφω επωνύμως γιατί έτσι θα ξέρω μετά από χρόνια τις λάθος εκτιμήσεις μου κι ίσως αν διορθωθώ έτσι να γίνω καλύτερος, Πολίτης, Χριστιανός, θέλεις άνθρωπος…. πριν αποδημήσω εις Κύριον.
  Κι εσύ, κι εγώ, ίσως οι περισσότεροι ή και όλοι μας έχουμε κάτι να “σούρουμε” για το ανάλγητο Κράτος,για τις υπηρεσίες του, για το άρπα κόλα, το δε βαριέσαι, αλλά στο τέλος το παλιό το ρούχο δείχνει την δεκαετία του. Σήμερα σχεδόν όλα φαντάζουν άσχημα και φτωχότερα γιατί το σύστημα μας πείρε και μας σήκωσε.
  Πρέπει λοιπόν να μολογήσουμε αν σεβόμαστε τον εαυτό μας χωρίς να μετριάσουμε τις αξίες μας το βασικότερο κι αυτό είναι:
  Εδώ στο Opengov είμαστε όλοι γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου ο σημερινός Πρωθυπουργός μας έδωσε την δυνατότητα να είμαστε εδώ. Δεν σας το κρύβω αν δεν έπιανα το σήμα Παπανδρέου (όπως όλοι μας) δεν θάχα καμιά δουλειά να είμαι εδώ.

  Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν δίνω φράγκο για τα ΜΜΕ τι θα γράψουν και τι θα πουν, (αυτοί τη δουλειά τους κι εμείς τη δικιά μας) άλλωστε έχουν τεράστια ευθύνη για το σήμερα μια που για εξήμιση χρόνια μας μιλούσαν για τον…… καταλληλότερο “μικρό” Καραμανλή και τα ρέστα.
  Αναφορικά με τα της ΕΕ project και τα συναφή δεν θα κάνουμε εδώ ταχύρυθμα μαθήματα καπιταλισμού
  για να εξευμενίσουμε τις αγορές και τα κοινοτικά μαγειρεία, γιατί κανείς δεν μας χάρισε τίποτε.
  Είναι δύσκολη η θέση μου αλλά έχω ματώσει χρόνια, έχω οράματα και ιδεολογία και μπορώ να κάνω τα πάντα αν πρέπει να τα κάνω για την χώρα μου κι εφ όσον μου ζητηθεί και χωρίς χρήματα, κι αυτό λέγεται προσφορά.
  Έτσι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι εγώ γιατί διαβάζω αστεία πράγματα και βλέπω πολλούς managers…. “γύρο γύρο όλοι και στην μέση ο Μανώλης” ο Πολιτικός προϊστάμενος ?
  Μίλησα για κώδικα και κώδικα τιμής σε παλιότερο σχόλιο και δεν θα επανέλθω, θα πω μόνο,
  σήμερα τα Νοσοκομεία με τους Managers χρωστούν 6.5 δις δηλαδή και της Μιχαλούς ….οι κουμπάροι managers κάναν την προίκα τους με την σκόνη γάλα και θα σταματήσω εδώ, γιατί ξύλο αυτοί πρέπει να φάνε και δεν φταίει σε τίποτε ο δύσμοιρος Ελληνικός Λαός που με τα τελευταία στοιχεία το 25% ζει με χρήματα κάτω του ορίου της φτώχειας.

  Με εκτίμηση
  Γεώργιος Πετράκης

 19. Σχόλιο από doctor — 1 Μαρτίου, 2010 @ 5:32 μμ

  Προτείνω στους υπεύθυνους του opengov να καταργηθεί η αρνητική βαθμολογία στις προτάσεις της έπόλεμνης φάσης του ανασχεδιασμού των ηλεκτρονικών κρατικών υπηρεσιών . Αν κάποιος συμφωνεί με μια πρόταση την ψηφίζει αν διαφωνεί δεν την ψηφίζει . Για σκεπτείτε να υπήρχε αρνητική ψήφος στις βουλευτικές εκλογές .

 20. Σχόλιο από jchar — 2 Μαρτίου, 2010 @ 6:32 μμ

  Σε συνέχεια των σχολίων που υποβλήθηκαν και αφορούν το αντικείμενο της πρότασης που υπέβαλλα, παραθέτω κάποιες διευκρινήσεις σχετικά με την πρόταση μας.

  Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην ψηφοφορία και ειδικά όσους ψήφισαν (θετικά ή αρνητικά) την πρόταση μας αφιερώνοντας μέρος του χρόνου τους για να την διαβάσουν.

  Μια πρώτη διευκρίνηση που θέλω να κάνω είναι στο μοντέλο διάθεσης της πλατφόρμας:

  Δεν αναφέρομαι στην υλοποίηση μιας και μόνο πλατφόρμας στην οποία θα διασυνδέονται όλοι οι φορείς, αλλά στην εγκατάσταση της πλατφόρμας στον κάθε ενδιαφερόμενο φορέα χωριστά μέσω της κατάλληλης παραμετροποίησης. Προφανώς, για την ανάπτυξη της πλατφόρμας θα απαιτηθεί η συνεργασία ενός φορέα ο οποίος θα συνεργαστεί (ήδη ενδιαφέρον έχει εκφράσει ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης).

  Όσον αφορά την χρήση της πλατφόρμας, προφανώς και δεν έχουν όλοι οι φορείς τον ίδιο βαθμό ετοιμότητας (τεχνικά ή στελεχιακά). Μπορεί όμως να ξεκινήσει η εφαρμογή της σε όσους φορείς είναι έτοιμοι (υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα), και στην συνέχεια να την αξιοποιούν και άλλοι φορείς.
  Επίσης, το σκέλος της πρότασης μου που αναφέρεται «Πως εξασφαλίζουμε τα data?», αφορά μια οριζόντια δράση η οποία μπορεί να ξεκινήσει άμεσα προκειμένου να διαμορφώσει το απαραίτητο περιβάλλον για την αξιοποίηση σε επόμενη φάση των δεδομένων.

  Ακολουθούν απαντήσεις σε σχόλια που υποβλήθηκαν:

  Αγαπητέ κ. ykaralis

  Το ότι έχει υλοποιηθεί κάτι αντίστοιχο στην Εσθονία (και με μεγάλη επιτυχία) είναι ενθαρρυντικό και αποδεικνύει την εφικτότητα της πρότασης. Προφανώς θα πρέπει να μελετηθεί το συγκεκριμένο παράδειγμα καθώς και άλλα αντίστοιχα projects σε συνδυασμό με την Ελληνική πραγματικότητα.
  Επίσης, όσον αφορά το «Η ιδέα είναι καλή, αν και θεωρώ δύσκολα υλοποιήσιμη επί του παρόντος, επειδή απαιτεί τον οριζόντιο συντονισμό αρκετών διαφορετικών φορέων», όπως ανέφερα και στην αρχή της τοποθέτησης μου, το μοντέλο υλοποίησης δεν αφορά την δημιουργία μιας και μόνο εγκατάστασης στην οποία θα συνδέονται όλοι οι φορείς, αλλά επιμέρους εγκαταστάσεις σε κάθε φορέα. Στην περίπτωση που θα χρειάζεται η άντληση δεδομένων από τρίτους φορείς, αυτή θα γίνεται μέσω των κατάλληλων web services.

  Αγαπητέ κ. vvatikiotis

  Σκοπός της πλατφόρμας, δεν είναι να τα κάνει όλα, αλλά να αποτελέσει ένα εργαλείο αξιοποίησης της πληροφορίας που υπάρχει ήδη.
  Συμφωνώ με την λογική των μικρών και εύστοχων παρεμβάσεων, και σε αυτό το πνεύμα θα μπορούσε να λειτουργήσει και η πρόταση μου.
  Δηλαδή, να αναπτυχθεί ένας μικρός αριθμός εφαρμογών βασιζόμενος στην πλατφόρμα, όπου θα αντιμετώπιζε συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα σε φορείς (για παράδειγμα, η ανάπτυξη datasets που αφορούν την οικονομική υπηρεσία δήμων, και τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων εφαρμογών. Οι εταιρείες που καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν είναι πάνω από 3, οπότε θα μπορούσε να αναπτυχθούν τα σχετικά interfaces και να χρησιμοποιηθούν από όλους τους Δήμους)

  Αγαπητέ κ. Sokratis

  Συμφωνώ με την πρόταση σας η πλατφόρμα να μην υλοποιηθεί ως μία κεντρική εφαρμογή.
  Όσον αφορά το «Θεωρώ πιο χρήσιμο να δοθεί σημασία στη διασύνδεση των υπαρχόντων συστημάτων», πιστεύω όπως αναφέρω και παραπάνω, ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στα υπάρχοντα συστήματα.

  Αγαπητέ ΟΥΜ ΟΣΜ

  Η αναφορά που κάνετε στο γεγονός ότι τα ζητήματα που θέτω στην αρχή της πρότασης μου, αντιμετωπίζονται από την «επιστήμη της διαχείρισης έργων στα πλαίσα του ρόλου του διαχειριστή χαρτοφυλακίου έργων και προγραμμάτων», δεν έχω καμία αντίρρηση.
  Σκοπός όμως της πρότασης είναι να συμβάλει στο να δημιουργηθεί το πλαίσιο, το οποίο θα βοηθήσει όσα περιγράφονται σε θεωρητικό επίπεδο να εφαρμοστούν στην πράξη μέσα από τα κατάλληλα εργαλεία και δράσεις.
  Γιατί, μπορεί η θεωρία να καλύπτει τα παραπάνω θέματα, αλλά η πραγματικότητα έτσι όπως την έχω βιώσει σε αρκετά έργα πληροφορικής στον δημόσιο τομέα που έχω λάβει μέρος, δείχνει άλλα. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουν δαπανηθεί χρήματα για εργασίες με το ίδιο αντικείμενο γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε η κατάλληλη πρόβλεψη επαναξιοποίησης των δεδομένων.

  Με εκτίμηση,

  Γιάννης Χαραλαμπάκης

 21. Σχόλιο από ΟΥΜ ΟΣΜ — 2 Μαρτίου, 2010 @ 8:45 μμ

  Αγαπητέ jchar,
  Έχετε απόλυτο δίκιο: η πραγματικότητα δείχνει ότι οι αρχές διαχείρισης χαρτοφυλακίου έργων και προγραμμάτων μένουν τελείως εκτός του σχεδιασμού και της υλοποίησης των έργων στο Δημόσιο, όχι μόνο σε επίπεδο νομοθεσίας αλλά και πρακτικής, γι” αυτό και δεν υπάρχει μέριμνα για το σύνολο του κύκλου ζωής των δεδομένων. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος πού επικέντρωσα τα σχόλιά μου στην επιτακτική ανάγκη εφαρμογής τους, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να γίνει πολύ εύκολα π.χ. με την εισαγωγή τους στην αναθεώρηση του Ν.3614 (για ξεκίνημα). Σημειώνω ότι αυτές οι αρχές μπορεί να είναι θεωρίες για εμάς, είναι αυτονόητες και πλήρως λειτουργικές σε άλλες χώρες.

RSS feed για τα σχόλια. TrackBack URL

Σχολίασε

Twitter Users
Enter your personal information in the form or sign in with your Twitter account by clicking the button below.

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού