περιεχόμενο σχετικό με: ‘τυποποίηση δημοσίων εγγράφων’


Διαβατήρια + πρότυπα δημοσίων εγγράφων μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών.

«Οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση μπορούν επίσης να αναφέρουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την πρόσβαση δεδομένων και να προτείνουν λύσεις για τη διάθεσή τους.» Ένας από τους τομείς που έχουμε συναντήσει μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης και απόκτησης εγγράφων είναι τα πρωτοδικεία. Αυτά υπεισέρχονται στην απόκτηση εγγράφου για «λευκό ποινικό μητρώο» και πολύ συχνά σε περιπτώσεις επιμέλειας τέκνου […]


Αυγούστου 1, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού