περιεχόμενο σχετικό με: ‘Ρύπανση’


Διάθεση Δημόσιων Δεδομένων για όλα τα καταγεγραμμένα απόβλητα

Για λόγους: 1. Προστασίας της Ανθρώπινης Υγείας 2. Προστασίας του Περιβάλλοντος 3. Δημιουργίας προστιθέμενης αξίας με πρώτες ύλες απόβλητα (αδρανή και εν δυνάμει τοξικά) 4. Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και διατήρησης των παλαιότερων 5. Ανάπτυξης, πολιτισμού και βελτίωσης της εικόνας της Χώρας 6. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 7. Αξιοπρέπειας σε Εθνικό επίπεδο Αιτούμαι τη διάθεση Δημόσιων Δεδομένων […]


Ιουλίου 21, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού