περιεχόμενο σχετικό με: ‘ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ’


ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των πληρωμών από τα Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης την περίοδο 2000 -2009 σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης

Επιθυμώ ελεύθερη πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα των πληρωμών από τα Υπουργεία Παιδείας και Απασχόλησης την περίοδο 2000 -2009 σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης , δια βίου μάθησης , επιμόρφωσης εκπαιδευτικών καθώς και τα ονόματα των εκπαδευτών πυο δίδαξαν σε Κ.Ε.Κ. .μετά την 1/1/2008 που σύμφωνα με τους νόμους πρέπει να είναι ενταγμένοι στο μητρώο […]


Ιουλίου 15, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού