περιεχόμενο σχετικό με: ‘παρατηρητήριο τιμών’


βάση δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών ( www.e-prices.gr ) του Υπουργείο Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλία

Παρακαλούμε για την πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών έστω και σε cd. Επιθυμούμε να αναπτύξουμε δικτυακή εφαρμογή τύπου GIS με διασύνδεση με το google map με δυνατότητες όπως αυτές που περιγράφονται στην συνέχεια προς το όφελος του έλληνα καταναλωτή. Με τιμή Λουκάς Μπρέχας Για το μη κερδοσκοπικό Δίκτυο ΚΑΠΑ ================== Από Μπρέχα […]


Ιουλίου 25, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού