περιεχόμενο σχετικό με: ‘παραγωγικότητα’


Δεδομένα παραγωγικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό.

Δεδομένα παραγωγικότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, τουλάχιστον για τις υπηρεσίες που έρχονται σε άμεση επαφή με το κοινό. 1. Αριθμός υπαλλήλων της υπηρεσίας. 2. Συνολικές αποδοχές των υπαλλήλων της υπηρεσίας. 3. Αριθμός πολιτών που εξυπηρετούνται κάθε μήνα (ή κάθε τρίμηνο/εξάμηνο). 4. Μέσος χρόνος εξυπηρέτησης κάθε πολίτη. Παράδειγμα: ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται και πόσες αιτήσεις αναγνώρισης […]


Αυγούστου 2, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού