περιεχόμενο σχετικό με: ‘οδικά συμβάντα’


πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν να κάνουν με ένα μεταχειρισμένο όχημα το οποίο μπορεί να πωλείται.

Επιθυμώ πρόσβαση σε δεδομένα που έχουν να κάνουν με ένα μεταχειρισμένο όχημα το οποίο μπορεί να πωλείται. Βάσει του αριθμού πινακίδας του οχήματος να μπορώ να μάθω τις μεταβιβάσεις που έχουν γίνει σε αυτό (Υπουργείο μεταφορών), συμβάντα που έχει αυτό εμπλακεί (Υπουργείο προστασίας του πολίτη).


Αυγούστου 20, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού