περιεχόμενο σχετικό με: ‘κυκλοφοριακά δεδομένα’


Δεδομένα οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο.

Δεδομένα οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Διάθεση/πρόσβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών/υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. ΦΟΡΕΑΣ : Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) – ΥΠΕΧΩΔΕ


Ιουλίου 13, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού