περιεχόμενο σχετικό με: ‘ΚΕΚ ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΕΠΙΣ’


Δεδομένα ΚΕΚ

Τα δεδομένα των προγραμμάτων κατάρτισης πληροφορικής που υλοποιούν και έχουν υλοποιήσει τα Κ.Ε.Κ. την περίοδο εφαρμογής του Γ Κ.Π.Σ. σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες σε εργαζόμενους και ανέργους που χρηματοδοτούνται από δημόσιους και κοινοτικούς πόρους . Προτείνω να πραγματοποιηθούν ανακοινώσεις στις ιστοσελίδες της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογών για τη συμμετοχή των εκπαιδευτών στα προγράμματα κατάρτισης , […]


Ιουλίου 13, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού