περιεχόμενο σχετικό με: ‘Δημοσίευση προϋπολογισμών και λοιπών οικονομικών στοιχείων των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων’


Δεδομένα ΑΕΙ – ΤΕΙ

Δεδομένου ότι σε ελάχιστα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοινοποιούνται ελεύθερα -και όχι μόνο στους εμπλεκόμενους φορείς- θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και μεγέθη, δυσχεραίνοντας τον οικονομικό έλεγχο και την κοινωνική λογοδοσία, προτείνεται η ανεμπόδιστη ενημέρωση όλης της ακαδημαϊκής και μη κοινότητας μέσω ανάρτησης στο Διαδίκτυο: -Προϋπολογισμών της οικονομικής δραστηριότητας ΑΕΙ,ΤΕΙ και των αντίστοιχων σχολών που τα συναποτελούν. -Απολογιστικών εκθέσεων […]


Αυγούστου 18, 2010

 
Όροι Xρήσης | Πολιτική Προστασίας Δεδομένων | Πλαίσιο Συμμετοχής
Eκτός αν αναφέρεται διαφορετικά το σύνολο του περιεχομένου του labsOpeGov είναι αδειοδοτημένο με άδεια creative commons
Creative Commons LicenseO δικτυακός τόπος έχει υλοποιηθεί με το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα WordPress, από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου του Πρωθυπουργού